LTM 3-2003

terug

TAPPED IN, internationale digitale leeromgeving voor het onderwijs 

TAPPED IN, te vinden op het adres http://ti2.sri.com/tappedin/index.jsp, is een Engelstalige website bestemd voor allen die betrokken zijn bij het onderwijs. Er zijn MOO-faciliteiten en directe contactmogelijkheden in real time communication. Je kunt inloggen als gast of als lid. Er is bijna altijd iemand in de receptie om bezoekers persoonlijk welkom te heten en om te vragen of zij hulp nodig hebben. Wie onderwijskundige activiteiten wil ontwikkelen of die wil volgen, hoeft maar te klikken op ‘calendar’. 

MOO

MOO staat voor: M(ulti User Domain) Object Oriented. TAPPED IN heeft een MOO en die bestaat uit een campus met een virtueel universitair kantoorgebouw, waarin een receptie, een bibliotheek, een ontmoetingsplaats voor studenten en voor nieuwe leden. Verder is er nog de After School Online-ruimte, waar alle discussies worden gehouden Leden kunnen gratis kantoorruimte krijgen.

Bezoekers kunnen boodschappen achterlaten waarop de docent dan weer kan reageren. Je kunt je kantoor uitbreiden met conferentiekamers voor verschillende doelgroepen, zoals voor studenten en vakgenoten.
Als je voor je onderwijs een ruimte inricht in TAPPED IN, dan moet je wel weten wat je daar gaat doen en dat moeten je cursisten ook precies weten,  anders wordt het een mislukking. In plaats van lijflijke aanwezigheid in een studiezaal, gaan de studenten online en op die manier moeten ze op zijn minst hetzelfde leren of bij voorkeur meer dan in een niet virtuele leeromgeving. Voor een goed gebruik van de ruimte voor online-lessen is het in ieder geval nodig om eerst het hoofdstuk ‘Tips for Training’ te bestuderen. 

Real time discussion

Na het typen van http://ti2.sri.com/tappedin/index.jsp zie je op het openingsscherm dat TAPPED IN een online werkplaats is voor de internationale gemeenschap van onderwijsgevenden en studenten. Alvorens in te loggen als gast is het nuttig eerst te klikken op de link, waar de handleiding staat. Je vindt daar antwoord op de meest voorkomende vragen. Vanaf elke pagina kun je ook doorschakelen naar de bijna altijd aanwezige vrijwilligers van de helpdesk, die gevraagd en ongevraagd hulp bieden aan nieuwe bezoekers.
Dit deel van TAPPED IN lijkt op een gewone chatbox, dus na het inloggen zie je wie online zijn. Hebben de aanwezigen je iets interessants te melden, dan blijf je, anders klik je gewoon op de knop logout om het later nog eens te proberen, of niet natuurlijk, als je het allemaal niets vindt.
TAPPED IN bedient de hele internationale onderwijsgemeenschap en heeft derhalve te maken met de tijdverschillen. Voor ons geldt de tijdaanduiding GMT, term die vervangen gaat worden door UTC (Universal Time Coordinated). In de winter is het in ons land één uur later dan GMT/UTC, vanaf de zomertijd twee uur.
Wie een discussie wil volgen of zelfs daaraan meedoen, kan in de kalender kijken wat voor activiteiten er zijn in de betreffende maand. Die zijn er ook voor het talenonderwijs. Vaste docenten daarvoor zijn de Japanse Keiko Schneider, die Engels als 2e taal en Technologie doceert in New Mexico. Ze geeft workshops waarin ze talenleraren leert omgaan met technische hulpmiddelen. Je vindt haar vaak als vrijwilliger in de helpdesk. Elke zaterdag kun je Vance Stevens volgen met zijn ‘Writing for Webheads: An experiment in world friendship through online language learning’. Elke zondagavond leidt Philip Benz om 22.00 uur zijn wekelijkse ‘Euro Language Teachers Forum’. De één uur durende bijeenkomsten zijn altijd in het weekend. Voor de één een voordeel, voor de ander een nadeel.
Een ander nadeel is de snelheid waarmee de informatie van de online-discussies langskomt. Je moet lezen en reageren tegelijkertijd. Je krijgt meestal wel een hyperlink te zien waar de besproken informatie is te vinden, maar het bestuderen daarvan kan niet in de discussietijd. Dit probleem wordt onderkend. Daarom krijgen de deelnemers, leden en gasten, aan het eind van elke TAPPED IN sessie het script per e-mail toegestuurd.
Het leerrendement zou verhoogd kunnen worden als elk onderwerp in meer dan één sessie wordt aangeboden. In week 1 krijgen de leden de gelegenheid zich voor te bereiden. Via de Nieuwsbrief of e-mail krijgen ze alle voor de discussie nodige informatie thuisgestuurd. In week 2 volgt dan de discussie hierover of kunnen de deelnemers vragen stellen. Daarna blijft elke inleider nog enige tijd beschikbaar voor eventuele vragen of opmerkingen van deelnemers. Zo krijgen online conferenties enige continuïteit. Ze kunnen dan ook een nuttige aanvulling zijn op niet-virtuele conferenties, congressen en studiedagen. 

Bruikbaar of niet?

TAPPED IN is in Nederland waarschijnlijk alleen bekend bij universiteiten en hogescholen en wel bij die docenten, die een nuttig gebruik weten te maken van deze vorm van onderwijzen, waarbij ze niet altijd zelf voor de klas hoeven te staan. Daarvoor zijn voor een aantal vakken z.g. ‘After School Online Leaders’ beschikbaar. Behalve de reeds eerder genoemde docenten vind je er ook gastdocenten, zoals de in onze lezerskring bekende Bernie Dodge, Professor of Educational Technology at San Diego State University, die in 1995 het WebQuest model ontwikkelde en die één keer in de maand een WebQuest-sessie leidt in TAPPED IN.
In aanvulling daarop heeft gastdocent Ton Koenraad van de Hogeschool van Utrecht, begin januari, de in ons land ontwikkelde van de WebQuest afgeleide TalenQuest gepresenteerd.
Verder heb ik weinig activiteiten vanuit ons land kunnen ontdekken. Dat is jammer, want als je meer wilt weten over een andere manier van taalleren en onderwijzen, dan kun je zonder reiskosten je licht opsteken bij de collega’s van TAPPED IN.

Levende Talen Magazine nummer 3, maart 2003

Terug


 © John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT