LTM 3-2002
 
Terug
 

KIDLINK, grootste internationale website voor kinderen tot 16 jaar

 

Wat ePALS is voor de wat oudere leerling, is KIDLINK voor de jongeren vanaf de middenbouw van de basisschool tot aan de bovenbouw van het vo. Tot nu toe hebben 125 landen van zich doen spreken en kan ieder land zijn eigen taal als voertaal inbrengen. Deze op non-profit basis opererende organisatie is te vinden op http://www.kidlink.org.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf het openingsscherm kan uit een twintigtal talen worden gekozen, waarvan een paar geschreven zijn in het onleesbare schrift van deze talen. Ik klikte op Engels en kwam terecht in een scherm met de keus uit: teachers en kids and youth. Daaronder staan nog hyperlinks bestemd voor ouders, grootouders, ooms en tantes, educatieve diensten, studenten van de lerarenopleidingen en nog wat groeperingen uit de samenleving, waaruit blijkt hoe breed KIDLINK is opgezet.

 

Teachers

 

De lijst die ik te zien kreeg toen ik klikte op teachers was zo groot, dat ik het bijna voor gezien had gehouden. Toch hoef je alleen maar te klikken, maar als je dat doet, kom je steeds opnieuw in vervolgschermen met op hun beurt weer zoveel links, dat je op een gegeven moment niet meer weet waar je bent. Het is daardoor onmogelijk om alle onderdelen van deze gigantische website te beschrijven. Ik beperk me dan maar tot die rubrieken van de site waarvan ik denk dat scholen er hun voordeel mee kunnen doen. Overgeslagen heb ik alle conferenties en trainingen voor onderwijsgevenden en jongeren die worden aangekondigd of waarvan verslag wordt uitgebracht. Wel besloot ik te gaan kijken bij Who Am I? dat wordt omschreven als een Eight-month multi-lingual educational program that motivates students to learn contents of their curriculum. Ook werd mijn aandacht getrokken door de hyperlink met de tekst: I Have a Dream, ook een educatief programma dat also provides practical experience and skills of perceived importance in tomorrow's world.

 

De vragen

 

Meteen al bij de oprichting van KIDLINK in 1990 besloten de initiatiefnemers dat alle kinderen die zich willen registreren, antwoord moeten geven op de volgende vier vragen.

 

 

De antwoorden op deze vragen worden allemaal opgeslagen in een gigantisch archief. Daar kan elke bezoeker gaan kijken hoe de wereld er uit zou zien als deze jongeren het voor het zeggen zouden hebben. Het URL is: http://listserv.nodak.edu/archives/response.html. Daar worden alle inzendingen in de week van aankomst geboekt. Klik je bijvoorbeeld op week 2 van september 2001, dan krijg je de namen van alle kinderen te zien met hun land van herkomst. Klik je op één daarvan, dan zie je de antwoorden op de vier vragen.

Omdat de kinderen zich uiten in hun eigen taal, vormen hun antwoorden op de vragen interessant lesmateriaal voor de vreemde taalles. Maar ook de vakoverstijging krijgt een kans. De leerlingen kunnen, in overleg bijvoorbeeld met de docenten maatschappijleer, aardrijkskunde of geschiedenis, naar dit archief gestuurd worden om zich daar op de hoogte te stellen van het wereldbeeld van hun leeftijdgenoten uit alle werelddelen en kijken of dat overeenkomt met dat van hen zelf. Zij overleggen daarna per e-mail met één van hen hoe ze samen de vragen 3 en 4 kunnen beantwoorden.

 

De Who am I - lessen

 

Ter voorbereiding op de registratie van hun leerlingen, biedt KIDLINK de docenten een serie lessen. De inleiding daarop is in een groot aantal talen beschikbaar, ook in het Nederlands, maar de lessen zijn in het Engels.
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Het acht maanden durende Wie ben ik programma is op maat gemaakt voor docenten van leerlingen tot en met 15 jaar, en bestaat uit de volgende onderdelen':  

Volgens de makers zijn deze lessen o.a. bedoeld om les te geven in: 

Dat zijn nogal idealistische doelstellingen. Uiteraard zal de praktijk moeten uitwijzen of en in

hoeverre deze kunnen worden gehaald. De KIDLINK organisatie stelt in dit voorwoord dat

'leerlingen meer zullen leren van deze vorm van communicatie dan in het traditionele

klaslokaal. Om die reden beogen deze lessen dan ook docenten te helpen hun bestaande

curriculum te verbeteren'. De lessen kunnen gestart worden vanaf

http://www.kidlink.org/kie/nls/dutch.html

 

De I have a dream lessen http://www.kidlink.org/dream/index.html

 

Deze lessen zijn een logisch vervolg op de Wie ben ik lessen. Ze zijn ontwikkeld in Japan en zijn beschikbaar in het Engels. Ook hier weer duidelijke doelstellingen: 'It aims at helping kids and youth realize their dreams about their future and a better world. Students are challenged to plan, design, and implement an Internet based project to realize their favored dreams in collaboration with peers in other countries'.

De lessen worden in 6 modules aangeboden, Een (internationaal) leerlingenteam kiest één van de ingebrachte dromen voor een betere wereld. Er moet een actieplan worden opgesteld om de droom te realiseren. Daarna wordt dit uitgevoerd, geëvalueerd, maar ook gefinancierd. Niet door de leerlingen, maar door de instellingen die ze daarvoor benaderen.

Een voorbeeld van één van de projecten was van Carmen uit Urugay, Rohan uit Zuid Afrika en Hans uit Noorwegen. Carmen had bij een Amerikaans bedrijf afgedankte computers losgewurmd voor een achterstandsschool in Zuid Afrika. Rohan onderhield de contacten met beide en controleerde of ze inderdaad werden afgeleverd. Toen dat was gebeurd bleek bij de evaluatie dat het project nog niet was voltooid, want Who will provide computer training for the township school?

Het spreekt vanzelf dat dit soort projecten, die geheel online worden uitgevoerd, in de school moeten beginnen. Maar die school hoeft er niet meer één te zijn met tafels, stoelen en een schoolbord. Want in het I have a dream project leren ze van hun leraren in Japan, waar de lessen zijn ontworpen, hoe ze hun droom moeten kiezen, plannen, organiseren, uitvoeren, evalueren en financieren. Dat is andere koek dan die van de traditionele leermiddelen. Dat komt omdat KIDLINK niet ontsproten is in een leslokaal of in een instituut, maar in de geest van een aantal idealisten, die van de gedachte zijn uitgegaan: verbeter de wereld, begin bij de kinderen. Laat die elkaar leren kennen, begrijpen en helpen. Dat daarvoor talen nodig zijn, is dan mooi meegenomen.

 

Kidcafe

 

Wat zo mooi Kindercafé wordt genoemd is niets anders dan een serie mailing lists waarin tot nu toe de volgende talen worden gebruikt: Engels, Deens, Frans, Duits, IJslands, Italiaans, Japans, Macedonisch, Noors, Portugees, Sloveens, Spaans en Zweeds.

Ik klikte op Frans en zag een overzicht van alle berichten die per week gegroepeerd in een lijst konden worden aangeklikt. Je kunt het archief doorzoeken op oude boodschappen en zelf een boodschap plaatsen. Waarom jeugdigen dit zouden moeten doen wordt duidelijk gemaakt:

'KIDCAFE-FRENCH is one of several mailing lists operated by the KIDLINK Society as part of its effort to establish a global dialog among youth through the secondary school level'.

Benieuwd natuurlijk naar de aard van de boodschappen, klikte ik zo maar op de derde week van maart 2001 en zag een boodschap van een Italiaans meisje dat in het Frans iets over zich zelf vertelde en om een reactie vroeg. De antwoorden worden er ook bijgevoegd en zo ontstaan er internationale circuitjes van scholieren in een gemeenschappelijke taal, die niet hun moedertaal hoeft te zijn.

 

Kidforum

 

Een andere contactmogelijkheid van KIDLINK is het kidforum. In wezen identiek aan Kidcafé met als enige verschil dat de webmaster in het forum de berichten plaatst met een bepaald onderwerp of een verzoek om specifieke informatie, zoals dat van een Amerikaanse jongen die op 1 juni 2001 vraagt om informatie over Pearl Harbour, zonder dat hij kon weten, dat daar enkele maanden later veelvuldig naar zou worden verwezen.

Ook hier weer een enorm archief vol onderwerpen waarvan je mag aannemen dat ze tot de belangstellings- en belevingswereld van jongeren behoren, gezien het feit dat ze zelf de auteurs van de berichten zijn.

Net als bij Kidcafé zijn er weinig reacties te zien. Op 1 juni vragen om informatie en dan op 1 oktober nog geen reactie hebben gekregen, is natuurlijk niet bevorderlijk voor de motivatie van jonge kinderen om nog eens in dat café of forum te komen.

 

Chatten

 

Op het adres http://www.kidlink.org/english/general/irc.html  kunnen de leerlingen chatten. Aan het URL is te zien dat gebruik wordt gemaakt van IRC (Internet Relay Chat). De kinderen moeten zich uiteraard eerst registreren, waarbij ze de 4 vragen van Who am I moeten beantwoorden. Ouders en scholen kunnen gerust zijn, want: 'Our chat is a private place, not connected to the global network of IRC on the internet. KIDLINK's chat is used by kids mostly, but adults are around. Teachers use this chat with their students. Also you will find moderators online'.
 

KIDLINK c2d

 

Naast de IRC kunnen leerlingen nog synchroon communiceren bij KIDLINK c2d (Continuum in 2 Dimensions). Dit wordt genoemd een Multi User Virtual Space or MUVS en dient om online samenwerking mogelijk te maken tussen opvoeders en leerlingen. Er zijn allerlei workshops waarin enkele multimedia projecten worden getoond, zoals het Collaboratory Project http://collaboratory.nunet.net.

 

Kidclub

 

Chatten kan ook nog in de in 1993 opgerichte Kidclub http://www.KIDLINK.org/rti/irc/kidclub/ waarvan de moderatoren elke zaterdag om 18.00 uur GMT een IRC-bijeenkomst organiseren met een speciaal onderwerp. Om de deelnemers te laten weten hoe laat dat is in hun eigen land, wordt verwezen naar de website met de wereldklok www.worldtimeserver.com. Van over de hele wereld kunnen kinderen onderwerpen insturen, die door de webmaster vervolgens ruim van tevoren worden aangekondigd, zoals bijvoorbeeld:  

Toen ik op bezoek was, was de topic van de week mobiele telefoons. Ik denk dat onze leerlingen daar wel over kunnen meepraten.

Vanuit elk taalgebied en in elke gewenste taal kan een onderwerp worden aangeboden en aangekondigd in Kidclub. In de klas kan zo'n discussieonderwerp dan worden voorbereid, maar……18.00 uur GMT, dat is bij ons 19.00 of 20.00 uur en dan ook nog op zaterdag. Juist op het moment dat onze leerlingen zich voorbereiden op het wekelijkse stappen.

 

Conclusie

 

KIDLINK is in ons land veel minder bekend dan ePALS en dat is niet terecht. Het who am I programma gevolgd door I have a dream, bieden lessen in internetcommunicatie die je elders niet vindt. Navolging verdienen de internationale projecten, waarbij kinderen van verschillende nationaliteiten in één gemeenschappelijke taal communiceren en samenwerken. Ze moeten hun project vanaf het bedenken van het onderwerp tot en met de evaluatie zelfstandig uitvoeren waarbij grootouders, ouders, ooms en tantes door de KIDLINK organisatie worden aangespoord om waar nodig hulp te bieden.

Het is aan te bevelen om de leerlingen in de lessen Informatica te leren hun weg te vinden op websites zoals KIDLINK. Vanuit de talenlokalen kunnen ze dan in overleg met hun docenten kiezen in welke taal ze met hun buitenlandse leeftijdgenoten willen gaan communiceren. Ze moeten een beroep kunnen doen op de docenten van andere vakken. Wanneer ze bijvoorbeeld een financiering van een project moeten regelen, zoals dat het geval was bij de afgedankte computers die naar een township school in Zuid Afrika moesten worden gestuurd, dan zal de docent economie van zeer groot nut kunnen zijn. In dit specifieke geval vragen de leerlingen om onderwijs economie en wel op het moment dat ze dat nodig hebben. Dat lijkt me niet alleen motiverend voor de leerlingen, maar ook voor de docenten.

Maar onderwijs waarbij leerlingen veel meer dan nu het geval is buiten de leslokalen leren en waarbij ze zelf een zeer actieve rol spelen door hun kennis te mobiliseren, die ze nodig hebben of daarom te vragen als deze ontoereikend is, is waarschijnlijk helaas een utopie.

Toch staat de ontwerpers en de moderatoren van een website als KIDLINK een dergelijk onderwijs voor ogen.

De infrastructuur ligt klaar, het wachten is op de Nederlandse deelnemers.

 

Levende Talen Magazine, maart 2002

 

Terug
 


  © John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT