LTM 7-2002

Terug
 

eSchola, trefpunt van scholen uit heel de wereld (slot)

 

In Levende Talen Magazine van mei en september 2002 bezocht en beschreef ik een aantal schoolprojecten die ik had gevonden op de door de Europese Gemeenschap gesubsidieerde website http://eschola.eun.org. Wie klikt op de knop open doors ziet een aantal deuren afgebeeld met daarbij de namen van de scholen. Docenten en leerlingen, die de projecten van andere scholen willen bekijken of contacten willen leggen, kunnen, behalve op de knop open doors, ook nog klikken op de knop view all schools waar alle scholen in de 34 landen van Europa staan die meegewerkt hebben aan een gemeenschappelijk internationaal project. Bovendien kun je vanuit een rolmenu ook allerlei scholen in ruim 200 landen buiten Europa oproepen om te zien wat ze klas- en/of vakoverstijgend te bieden hebben.

 

View all Schools

‘Visit schools that are opening their doors to their European neighbours. Find out about their innovative ideas for new technologies’. 

 

Wie op view all schools toetst krijgt een kaartje van Europa met daarnaast een lijst met 34 aanklikbare namen van landen. Na een land te hebben gekozen, ziet de bezoeker een lijst met scholen die een project  bij eSchola hebben aangemeld en hun deur hebben open gezet voor bezoekers.

Bij een vorig bezoek trof ik in bijna alle 34 landen nog honderden scholen aan. De vermelde projecten zijn waarschijnlijk inmiddels uitgevoerd en daarna helaas van de eSchola-website afgevoerd.  

Bij mijn bezoek aan de eSchola website in juli 2002 zag ik dat er nog 66 scholen te bezoeken zijn in de helft van het aantal landen met aan top Italië met 17 scholen. Bij Netherlands staat nu geen school meer vermeld.

Ik had gelukkig de gegevens bewaard van twee scholen die ik was tegengekomen, zodat geïnteresseerde lezers alsnog de websites van deze scholen kunnen bezoeken om kennis te maken met de uitgevoerde projecten.

 Standaard worden de projecten als volgt aangekondigd: 

Augustinus College

 

Title                                                             AC's Chatland

Language                                                    English

Description: Chat-meetings are a perfect, cheap and easy way for students to meet other students in other countries. They can practise their foreign language skills and meet new friends in a safe environment. This is a course to help teachers and students with their first meetings. These first meetings can only be succesful when everyone involved knows about the possible pitfalls and when everyone has spent some time practising. This course takes you by the hand and clearly warns you for all the possible problems you may encounter. These meetngs can be great fun and very educational.

URL                                                        http://www.augustinus-college.nl/

Contact Person                                          J.E.Remmelts

E.Mail                                                      augcol@euronet.nl

Invitation                             Just take a look at our Chatland and follow the instructions.

See you at                                              april 2001

 

Na een welkom vertelt Jan Eric Remmelts, docent Engels aan de school, dat hij AC's Chatland speciaal heeft geschreven ten behoeve van de talendocenten van zijn school en van al diegenen die ook met hun leerlingen op chatpad willen gaan. Hij heeft zijn project ingezonden voor de eLearning Awards at eSchola 2001.

De website van deze school is zeker een bezoek waard, vooral voor de talendocenten die wel eens willen weten wat de leerlingen leren van deze vorm van synchrone communicatie in de doeltaal.

 
Veurs College Leidschendam
http://www.veurs.nl/

 

Deze school, met verschillende locaties in de buurt van den Haag, die onderwijs biedt van vmbo tot gymnasium, maakt deel uit van een omvangrijk internationaal netwerk van scholen in Frankrijk, Italië, Finland, Zweden, Schotland, Ierland en Tsjechië, scholen waarvan de leerlingen, getuige de vele op de website afgedrukte foto's, elkaar niet alleen digitaal ontmoeten.
Er worden vier projecten genoemd met de volgende namen: Teddy Bear, Kangaroo, Puppy en Music. De doelstellingen van bijvoorbeeld het Kangoeroe project worden als volgt omschreven:
 

To give the pupils an insight into everyday family life around Europe

To learn pupils about school systems around Europe

To give pupils an insight into everyday school life around Europe

To have pupils use the internet

To have pupils write about their school life

To have pupils write about their family life

To show pupils the possibilities of the internet especially the possibilities of making their own homepage on the world wide web.

 

Het is aan te bevelen bij deze school binnen te lopen om te kijken hoe de deelnemers dit kangaroo-project vorm hebben gegeven. Dit dier springt van land naar land en van school naar school en laat zien wat hij daar aantreft. Voor de leerlingen uit de deelnemende landen lijkt me dit een speelse wijze van klasoverstijgend leren.

 

De andere landen
 

Onder de lijst met Europese landen vindt de bezoeker van eSchola nog een rolmenu met ruim 200 landen van de andere continenten. Ik klikte doelbewust op Brazilië, omdat ik al eerder de website van de enige in dat land vermelde school had bezocht n.l. het lycée Louis Pasteur in São Paulo. Deze school is opgericht als Frans-Braziliaanse school. Vandaar dat de website is gericht op Frankrijk en het onderwijs Frans. De site is opgezet door Barbara Dieu, EFL (English as a Foreign Language) teacher and coordinator of the Foreign Language Department.

 

Lycée Louis Parteur

School Details

 

Name of School/Institution        Lycée Pasteur - Curso Experimental Bilingue

City or Town                                       Săo Paulo

Country                                                BRAZIL

URL                                                       http://www.lyceepasteur-ceb-ccslf.com.br/                                                                   http://the_english_dept.tripod.com/school.html

Type of School/Institution         Secondary Education

E-mail                                                  bwjdieu@sanet.com.br

Contact Person                                 Barbara Dieu

 

Open Door Details

 

Title

The English Department - Lycée Pasteur, Cours Experimental Bilingue

Description (English or Deutsch or Espańol or Français or Italiano)

On this page you can view all the projects online our students have been involved in in the past 4 years and material our teachers have produced: The Copacabana Club and the restaurant webquest, Navegar é Preciso (a webquest in Portuguese), This is Our Time Project, our newspaper The Classmate and much more...

Date of Open Doors: 09-04-2002

 

Op de website vindt de bezoeker enkele eSchola projecten waaraan de school heeft meegewerkt, zoals het in samenwerking met leerlingen van het Amsterdamse Berlage Lyceum uitgevoerde project over de gemeenschappelijke geschiedenis van beide landen, te vinden op het adres: <http://twinsite2000.tripod.com/timeline/front.htm>. Je kunt van periode tot periode de geschiedenis volgen van Brazilië, waaronder ruim een halve eeuw Nederlands bestuur.

 

XVI Century                                  Background Scene

XVII Century                                 Dutch Brazil

                                                           I - (1600-1636)       

                                                           II - (1637- 1654) 

XIX - XX Centuries                        Relations

 

Het is jammer dat deze waardevolle, door leerlingen uit twee verschillende continenten ontworpen website ergens in Brazilië, verstopt blijft totdat hij uiteindelijk van de eSchola-projectlijst wordt verwijderd. Daarmee verdwijnt dan een studieobject bij Geschiedenis, terwijl het Engels toch mooi is meegenomen.

 

Waar blijven alle afgewerkte projecten?
 

Die zijn onvindbaar. Wel is bekend waar ze beginnen: bij de subsidieverstrekker, het Europees Platform <www.europeesplatform.nl>.

Voor de Comenius 1 schoolpartnerschappen 2002-2003, waarvoor de aanvragen vóór 1 maart 2002 moesten zijn ingediend, heeft het Europees Platform alle scholen op de website gezet met in de laatste kolom de voortgangsrapportage  die aangeeft hoever de subsidieaanvraag is gevorderd. Te beginnen met received, was de stand op 1 augustus: approved of rejected met daarachter bij toekenning het bedrag.

Nieuwsgierig naar de belangstelling van Nederlandse scholen telde ik in april de ingeleverde subsidieaanvragen. Dat waren er 251 voor de Schoolprojecten, 38 voor de Taalprojecten en 34 voor de Schoolontwikkelingsprojecten.

Als je je dan realiseert dat er jaarlijks evenveel bijkomen, dan moeten er inmiddels duizenden scholen aan het internationaliseren zijn geslagen.

Elk jaar zullen zich opnieuw scholen voor allerlei samenwerkingsprojecten melden. Grenzen bestaan niet meer. Soms blijven de contacten virtueel, soms gaan de leerlingen op reis, zoals bijvoorbeeld op het Veurs College.

Wat de school ook doet aan klasoverstijgend onderwijs, er komen altijd andere talen aan bod dan de moedertaal. Dat moet voor docenten mvt en hun leerlingen motiverend zijn.

Wie om één of andere reden niet zelf een project met een andere school begint, kan natuurlijk ook scholen volgen die er net één hebben afgerond en waarvan alle resultaten nog op hun websites staan, maar dan moeten die wel ergens te vinden zijn.                                                                 

De Europese Commissie doet goed werk met het promoten en subsidiëren van internationale onderwijsprojecten, maar de commissie zou ook zo langzamerhand moeten gaan werken aan een bewaarmogelijkheid en inventarisatie van de afgewerkte projecten.

Daar is een krachtige database voor nodig, waaruit docenten lesmateriaal en inspiratie kunnen putten.

Leerlingen zouden erheen kunnen gaan om een project uit te zoeken. Ze zouden dat daarna in aangepaste vorm met een school in een ander land kunnen uitvoeren met eventuele hulp van de leerlingen van de school die dat project eerder hebben uitgevoerd.

Het is jammer dat de projecten na verloop van tijd van de websites van het Europees Platform en eSchola worden afgevoerd. Daarmee verdwijnt al het werk van gemotiveerde docenten, dat vaak onder de wantrouwende blik van collega's, soms zonder veel steun van de directies is uitgevoerd.

 

Levende Talen Magzine november 2002

 

Terug


 © John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT