LTM 6-2003

Terug

This is a Journey On-line, internationale discussieplaats
 over het wel en wee van de aarde 

This is a Journey http://www.thisisajourney.net is in 2001 als proefproject in drie landen gestart. Het idee is afkomstig van Alice O, een stichting die zich bezighoudt met ‘educatie in wereldperspectief’ www.AliceO.nl. De subsidie voor het project komt van OC&W, Novib en de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO).
De bedoeling is, jongeren uit heel de wereld te laten nadenken over leven en werken van de aardbewoners en welke verbeteringen daarin zouden zijn aan te brengen. Ze kunnen hun ideeën daarover voor iedereen zichtbaar op de website van This is a Journey On-line plaatsen.
Scholen en leerlingen die thuis geen internetverbinding hebben, kunnen gebruik maken van de gratis cd-rom, die een kopie bevat van de website. Je kunt deze trouwens ook downloaden en off-line gebruiken. 

De hoofdknoppen

Het aantal knoppen op het openingsscherm is beperkt en betreft de volgende onderdelen: 

Hier vinden de leerlingen allerlei informatie, verstrekt door de tot nu toe deelnemende landen Nederland, Zimbabwe en Indonesië. Het betreft informatie over de ligging van het land, geschiedenis, economie, cultuur, natuur, politiek en bevolking. Leerstof dus geschikt voor de lessen Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie en Maatschappijleer.

De topics zijn de onderwerpen die de leerlingen van de deelnemende landen met elkaar bestuderen. Daarmee kunnen ze goed de verschillen laten zien tussen de landen en zich beter bewust worden van hun eigen leefsituatie. De topics zijn: gezondheid, transport en infrastructuur, dagelijkse bezigheden, platteland-stad, voeding, en water. Bij elk topic kunnen de leerlingen eerst lezen wat de deelnemende landen zelf aan informatie daarover geven. Dat is een goed idee, want zonder informatie vooraf is het natuurlijk moeilijk iets zinvols te schrijven. Vervolgens vinden de leerlingen onder de knop ‘Write your story’, een formulier waarbinnen ze hun gang kunnen gaan over een onderwerp naar keuze. Ze hebben zelfs de mogelijkheid foto’s mee te sturen in JPEG formaat.  

In deze rubriek moeten ze niet alleen de situatie in een land weergeven, maar ook aangeven wat er mis is en wat daaraan gedaan moet worden. Het actieplan kent als een soort handvat een aantal vaste onderdelen.

In het on line woordenboek kunnen de leerlingen woorden opzoeken van de eigen talen, tot nu toe Nederlands, Shona en Bahasa Indonesia en de Engelse vertaling daarvan. Woorden die nog niet vertaald zijn, kunnen ze zelf toevoegen aan de woordenlijst. 

Hier vind je korte informatie met een paar foto’s over de aan het project deelnemende scholen in Zimbabwe, Indonesië en ons land. De organisatie heeft inmiddels contacten met scholen in Estland, Slowakije, Costa Rica en Kenia, die later aan de lijst zullen worden toegevoegd.
De gemeenschappelijke voertaal is voorlopig Engels. De organisatie is bezig om ook andere talen als communicatiemiddel mogelijk te maken.
Op de drie Nederlandse deelnemende scholen zijn de projectleiders docenten ANW, Biologie en een conrector. De bemoeienis van de docenten Engels is minimaal, getuige de vele taalfouten van de leerlingen. Wie meer informatie wil of deelname overweegt aan het project, kan contact opnemen met Ellie van der Schriek, 020-6204815, of e.vanderschriek@AliceO.nl.

Terug

Levende Talen Magazine, september 2003


 © John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT