LTM 8-2003 (1)

Terug

 Teaching with the Web

Teaching with the Web is ontwikkeld voor het moderne vreemde talenonderwijs door docenten van universiteiten in Amerika, Finland en Japan en is te vinden op http://polyglot.lss.wisc.edu/lss/lang/teach.html.  In LTM 7 besprak ik het uit Teaching with the Web afkomstige Virtual Tourist. Wat websites als Teaching with the Web aan meestal gratis, bruikbaar, interactief lesmateriaal aanbieden, overstijgt waarschijnlijk alle traditionele in Nederland uitgegeven leermidden, maar een ordening in onderwerpen en oefeningen ontbreekt. Dat blijkt ook weer bij het bestuderen van het hierna volgende onderdeel van Teaching with the Web.  

Language Specific Activities

In deze rubriek staat lesmateriaal, dat er volgens de hier onderstaande beschrijving aantrekkelijk uitziet en daarom een bezoek en bespreking waard is. Maar, zo op het eerste gezicht al, lijken het onafhankelijk van elkaar ontwikkelde websites. De eerste hier te bespreken website is afkomstig van de educatieve dienst van de BBC.

1.     BBC - Education: offers fun listening comprehension activities for French, German, Italian, and Spanish. Each language offers several topics to choose from, a transcript of the audio segments, and links to other resources for that language.

2.   Internet Activities for Foreign Language Classes: lesson plans which incorporate web sites for Spanish, French, and German educators.

3.   Web Art and Feature Film Activities: a wonderful site that offers pre, during, and post viewing activities for Art exhibits and feature films. Activities available for French, Italian, and Spanish levels A, B, and C.

4.   Foreign Language Lesson Plans: see the web-based project section for ideas of what others are doing with their students. Choose a topic and you will get a long list of great activities which can be applied to many different languages. This site also offers links to information on creating good projects.

5.    LinguaWeb: some online activities for French, German, Italian, Portuguese, and Spanish. Others coming soon. Elementary to intermediate and mostly translation focused.

6.   The Virtual Picture Album: a wonderful resource of photos and teaching ideas for integrating authentic cultural documents into your instructional goals. Resource provided by as part of the Less Commonly Taught Languages Project at University of Minnesota.

1. BBC – Education

De eerste website, die wordt aangeprezen, is die van de onvolprezen BBC, met een eigen educatief programma vol lesmateriaal voor bijna alle vakken. Hier staan speciaal vermeld luisteroefeningen voor Frans, Duits, Italiaans en Spaans, terwijl je er ook nog hyperlinks kunt aantreffen naar andere bronnen voor het leren van die talen. Je komt binnen op: http://www.bbc.co.uk/languages en kunt je taal kiezen. Ik klikte op Frans en kon kiezen uit onderstaande lessen:

French Contents
Courses

French Steps
A self-contained online course for beginners.
Talk French
Short introductory course with TV series and book.
French Experience  French Experience II
Video clips, language notes and activities to accompany these well-established courses.

News and Features

Accents d'Europe
News stories in French with notes, for more advanced learners.
The French Connection
Discover the dynamic culture of the
French-speaking world.
Tour de France
Diary of the event and essential phrases.
Euro Guide
How to ask for euros in French.
Languages across Europe: French
Who speaks it, where it can be found.

For the Family

Family French
Play this learning game with your children.

Phrases

Quick Fix
Essential phrasebook for your holiday. Print and go!
Le Français Cool
A guide to French slang.

For Work

French for Work
Getting there, being there, doing it.

For Schools

GCSE Bitesize French
Revise the GCSE French syllabus and test yourself.

Travel

France Inside Out  French Journey
Take a guided tour around France.
Holiday 2003
A break in Paris or grape-picking.

Games and Quizzes

Property game
Match the photos and descriptions.
Vive la Révolution
Test your knowledge of the French revolution.

Het is natuurlijk niet mogelijk om het hele aanbod Frans van de BBC te bespreken. Het meest interessant lijken me de rubrieken Courses en For schools, omdat de omschrijvingen daarbij een coherenter aanbod aan taalmateriaal veronderstellen dan de andere onderwerpen.

French Steps, A self-contained online course for beginners.

Je krijgt prima uitleg in simpel Engels van je on-line docent Hakim M'Barek, die vertelt welke 24 korte units hij voor je klaar heeft staan. Het zijn de bekende thematisch geordende items, die je in de meeste methoden Frans in de loop van de eerste drie leerjaren tegenkomt. Je kunt aan het eind van elk unit gewoon klikken op de knop check om te weten wat je hebt geleerd.

De topics zijn:

·     Short break in Paris
Taking a taxi. Asking for directions. Getting tickets. Buying presents. Getting a snack. Travel tips. Check how much you know.

·     Food and drink
Ordering at a restaurant. Asking about the food. Shopping for food. Travel tips. Check how much you know

·     Chatting
Your name and where you're from. Saying what you do. Getting into conversation. Talking about the family. Travel tips. Check how much you know.

·     Country holiday
Buying clothes. Understanding instructions. Getting your bearings. Talking about the weather. Renting items. Travel tips. Check how much you know

·      Planning your time
Asking friends round. Taking the train. Arranging to go out. Booking a room.Travel tips.
Check how much you know
.

·     Emergencies!
At the chemist's. On the road. Lost property. Travel tips. Check how much you know

De werkwijze is simpel, zoals hier bij de unit eten en drinken is te zien: http://www.bbc.co.uk/languages/french/lj/restaurant/index.shtml  klik je op next, dan krijg je de bezoeker te horen die vraagt of er een tafeltje is voor één persoon en het antwoord daarop van de ober. Je kunt kiezen uit nogmaals de tekst beluisteren en de tekst zien in het Frans of in het Engels.
Alle topics hebben dezelfde opbouw. Korte vragen en antwoorden, die kunnen worden beluisterd zonder of met tekst en die de leerlingen kunnen nazeggen voor de juiste uitspraak. Elk unit kun je afsluiten met het mondelinge en schriftelijk oefenen van het aangeboden taalmateriaal, terwijl je ook nog de woordjes die je geleerd hebt overhoord krijgt.
Ik had er nauwelijks last van dat de lestaal Engels is. Of dat voor leerlingen ook geldt, zou onderzocht moeten worden. Als het Engels geen bezwaar oplevert, dan is dit uitstekend lesmateriaal. Leerlingen kunnen met wat inleidende hulp van elke docent of wie dan ook, zelfstandig en individueel aan het werk. Dat kan thuis, op school, in de bibliotheek of waar dan ook maar een computer staat met Real Player vanaf versie 8 en een snelle internetverbinding.

Grammatica

Op het openingsscherm Frans heeft de BBC ook een klein grammaticaprogramma geplaatst. Rechts boven de aangeboden lessen staat deze aankondiging:

Painless Grammar

When do I say "le" and when "la"? This and other questions answered.

Painless Grammar! Grammatica leren zonder veel moeite daarvoor te doen! Gelet op de lidwoorden le en la, moeten deze grammaticalessen bestemd zijn voor beginners. Na een korte uitleg over het lidwoord, krijg je woordjes te zien met daarachter de woorden in het Engels, die de leerlingen waarschijnlijk al kennen. Je probeert mondeling bij de gegeven woordjes le of la te gebruiken, klikt op Show me en in het rood verschijnt voor elk Frans woord het juiste lidwoord. Weer klikken op show me, en het antwoord is weg, nogmaals het juiste lidwoord inprenten, weer klikken op show me en je ziet of je het goed hebt gedaan. Op deze manier leer je omgaan met allerlei simpele grammaticale verschijnselen, zoals een paar werkwoorden, aanwijzende voornaamwoorden, die het beginnerstadium niet te boven gaan. 

French Experience 

De derde in de reeks courses van de BBC is het vervolg op de hierboven besproken French Steps, eveneens gebaseerd op de 20 delige TV-cursus. De werkwijze is wederom: kijken en luisteren naar de videoclips, dan de daarbij horende activiteit, waarbij de leerling gebruik kan maken van sleutelwoorden en eventueel de uitgeschreven teksten van de dialogen. Hoewel de BBC bij de cursus videobanden en boeken levert, heb je die niet echt nodig. Met het via internet te downloaden beeld, geluid en de oefeningen, train je luister- en leesvaardigheid. Leerlingen oefenen zelfstandig en kunnen daarna in de klas laten horen wat ze ervan hebben geleerd.

For Schools

In de rubriek for schools van de BBC vind je onder de titel GCSE Bitesize French een groot aantal vakken, verdeeld over 4 leeftijdscategorieën, zoals die op de afbeelding van het openingsscherm zijn te zien. Voor de talen komen de vier bekende te examineren vaardigheden aan bod en dit alles dan ook nog op basis en hoger niveau.  

French Subtopics

If you're taking the Higher tier exam make sure you check out the Foundation units too.
Listening Foundation Higher
Reading Foundation Higher
Speaking Foundation Higher
Writing Foundation Higher

De oefeningen van alle topics worden afgesloten met een interactieve test, die na invulling de leerling laat zien wat hij goed en fout heeft gedaan. Is het percentage goede antwoorden te gering, dan moet de leerling het opnieuw proberen. Bij het programma hoort een on-line leraar die vragen beantwoordt.

Dit zijn nog maar drie van de veertien websites met lessen Frans opgezet door de BBC. Frans, Duits of Spaans leren met als voertaal Engels is natuurlijk niet een ideale manier van talen leren, maar zolang we in Nederland niet zoiets als een BBC hebben, zullen we het ermee kunnen doen. Als uit experimenten zou blijken dat het Engels geen probleem oplevert, dan zou de BBC alleen al een groot deel van het talenonderwijs voor het Nederlandse onderwijs kunnen verzorgen en wel zonder dat daar een schoolboek aan te pas hoeft te komen.  
(wordt vervolgd)


 © John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT