LTM-4-2004

terug

Docenten aan het werk 1

International Collaboration Online

Het internet heeft de drempels verlaagd. Docenten zouden voor de opkomst daarvan geen mogelijkheid hebben gehad om zonder tussenkomst van een educatieve uitgever, ongevraagd lesmateriaal voor andermans leerlingen te ontwikkelen en te publiceren. Dat doen ze nu wel op hun eigen website of op die van hun school, waar alle vakcollega’s en hun leerlingen, waar ook ter wereld, dat kunnen downloaden en gratis gebruiken. Je vindt die websites soms in nieuwsbrieven, in vaklokalen van (digitale) scholen, of gewoon bij toeval.

Vakoverstijgend leren
Docenten in één van de schooltalen profiteren natuurlijk het meest van alles wat op het internet is te vinden. Gesproken en geschreven taaluitingen liggen binnen het bereik van de leerlingen. Dat biedt mogelijkheden voor zelfstandig leren. Maar ook de exacte- en zaakvakken kunnen profiteren van wat er op internet aan leerzaams is te vinden. Omdat de meeste documenten in andere talen zijn geschreven dan in het Nederlands, kan de kennis van de schooltalen worden ingezet voor het begrijpen en verwerken van de in die talen geschreven teksten. Zo ontstaat vanzelf een ongedwongen vorm van vakoverstijgend leren waar de docenten van die vakken aan moeten wennen.

Barbara Dieu

Zij is Braziliaanse van Poolse afkomst en dankt haar Franse naam aan haar Belgische echtgenoot. Ze is docente Engels aan het Lycée Louis Pasteur in São Paulo. Ze is genomineerd voor de Online Collaborative Learning award http://www.gsnaward.org. Ik kwam haar naam voor hert eerst tegen in het Comenius project met het Berlage lyceum in Amsterdam over de gemeenschappelijke geschiedenis van Nederland en Brazilië http://twinsite2000.tripod.com/timeline/front.htm. Daarna ontmoette ik haar digitaal in Viv@, het interactieve dorp in de Ardèche, waar ze voor haar leerlingen een hele wijk heeft neergezet. Op haar eigen website, te vinden op het adres http://the_english_dept.tripod.com/projects/files/collaboration.html  staan onder het kopje ‘International Collaboration Online’de volgende rubrieken:

 

Al deze rubrieken staan op één bladzijde met bladwijzers aangegeven en zijn weer onderverdeeld in talrijke hyperlinks, die ik uiteraard niet allemaal heb gevolgd. Om te beginnen klikte ik op ‘The English Department Website’. Daar staan veel doorklikmogelijkheden naar alle activiteiten van deze bijzonder actieve docente. Ik volgde dit spoor: ‘As I had collected a great amount of data for my own teaching, I decided to share it with all people interested by opening a Students and a Teachers page with links and resources I found useful. The English Department Website heeft de volgende rubrieken: 

Op goed geluk begon ik maar bij ‘Exercises Online’ en zag daar de volgende keuzemogelijkheden: 

Reading Comprehension
Webquests
Treasure Hunts
Teaching Modules
Miscellaneous Exercises

Het is onmogelijk om al deze onderdelen hier te bespreken. Dat zou ook moeten gebeuren door docenten Engels, die bereid zijn dit lesmateriaal met hun leerlingen uit te proberen en van hun ervaringen verslag te doen.  

Teachers
Nog meer hyperlinks zijn te vinden onder de knop Teachers’ Pages  

Lesson plans and/or resources based on

 • newspaper articles
 • music
 • video and films
 • comics
 • media
 • vocabulary
 • sustainable development
 • poetry
 • writing
 • reading
 • listening and pronunciation
 •  holidays
 • internet resources
 • quizzes, icebreakers and games
 • Portals with free resources for  teachers
 •  Internet tools and generators
 •  E-pals, international projects online
 • Research and reference material
 • Virtual communities
 • collaborative environments,
 • Chats and learning spaces
 • Journals and Online Articles
 • Professional Development

 

Students
Op de Students’ Pages’ http://the_english_dept.tripod.com/students.html weer een aantal rubrieken met onder andere de volgende onderdelen:

Hierbij komt de vraag op of de leerlingen hiermee zelfstandig aan de slag kunnen en daarvan iets leren. Nu er steeds meer gezinnen zijn met een adsl- of kabelaansluiting, zou het toch niet teveel gevraagd zijn als leerlingen thuis de kennis vergaren die ze gratis van buiten de school krijgen aangeboden.
Ik ben ervan overtuigd dat het de moeite loont als vakdidactici zich gaan buigen over al het via internet aangeboden lesmateriaal, dat sorteren op te leren vaardigheid en niveau, alles opslaan in een database en gratis ter beschikking stellen aan het onderwijs. Ik denk dat wat Barbara Dieu betreft, dit conform haar wens is.