LTM-6-2004

terug

Docenten aan het werk 2

John Pereira's EFL Japan "a world of difference"

John Pereira is afkomstig uit India en geeft ruim 25 jaar Engels op universitair niveau in Japan. Hij heeft een nieuwe manier bedacht om de taalvaardigheid van zijn studenten te verbeteren. Hij noemt die The illustrated way. Die methode heeft hij vastgelegd in een tekst- en werkboek met de titel Stimu-Con Heart to Heart. Op zijn website geeft hij daar wat voorbeelden van. Niet alles zal meteen bruikbaar zijn in ons onderwijs, maar een eye-opener is zijn werkwijze wel. De home page van John Pereira staat op: http://web.kyoto-inet.or.jp/people/sampachi/efl/index.html

The Illustrated Way
Zoals de titel aangeeft werken zijn leerlingen vanaf plaatjes met tekstjes in wolkjes. Deze functioneren als een stimulus. Het feit dat Pereira ook pleit voor formele correctheid van alle taaluitingen, zal veel docenten aanspreken. Wanneer je klikt op The Illustrated Way, dan volgen eerst een samenvatting en daarna 22 pagina's waarin John Pereira uitlegt wat hij met deze methode beoogt.

EFL Listening & Speaking

New Methodology!
The Illustrated Way
and the Epistemology of Textbooks: A Way for Learners to Develop
Fluency in Speech at the Same Pace as Accuracy in Usage


Pragmatics and American Conversational Usage
Om de uitdrukkingsvaardigheid van zijn studenten te verbeteren noemt Pereira: Pragmatics and American Conversational Usage. Dat gebeurt aan de hand van plaatjes van gesprekssituaties die de lerenden moeten aanvullen. Deze oefeningen moeten hen voorbereiden op real life conversations. De plaatjes zijn overgenomen uit het leerboek en daarom van slechte kwaliteit.

Conversational Focus
One morning, Johnny overslept ...

Communication Function
CharacterA / CharacterB

Being late / Offering help

 

Suggestion Key
Character A / Character B

1. I overslept (this morning)! /(Do you) need (any) help?
2. I have to hurry! /Can I do anything (to help)?
3. I've got to hurry! /What can I do to help?
4. I'm late! /Need any help?
5. I'm going to be late! /Need some help?
6. I'm going to be late for school! /Anything I can do?

De suggesties voor een passende taaluiting van één of meer personen staan bij alle gegeven voorbeelden vermeld. Uit de inleiding blijkt niet of de studenten van Pereira deze tegelijk met de plaatjes zien. Als dat wel het geval is, dan lijkt me dit soort oefeningen voor onze leerlingen iets te simpel. Laat je ze weg, dan kun je ze na alle probeersels van de leerlingen te hebben geïnventariseerd alsnog laten zien en leren.
Het materiaal van deze leraar is voor iedere belangstellende gratis te gebruiken. Dat kan voor alle talen. Nog doeltreffender misschien is om studenten van de lerarenopleidingen per taal allerlei gesprekssituaties te laten bedenken, daar een afbeelding bij te laten maken, de suggesties te laten bedenken en deze op internet te laten plaatsen. Ik open daar graag een rubriek voor op mijn website.


Politeness and American Conversational Usage
De volgende oefenserie staat in het teken van  Politeness and American Conversational Usage. De taalfuncties zijn: iets vragen, antwoorden, excuus vragen en iemand ergens voor bedanken. Dit is één van de voorbeelden. Wederom met suggesties, die pas achteraf aan de leerlingen gegeven kunnen worden. Lijken me ook weer bruikbaar voor het aanvangsonderwijs van alle talen. Doet allemaal een beetje denken aan de notioneel-functionele methode van weleer.

Conversational Focus
Before leaving the party Johnny is telling Linda how much he and his family have enjoyed themselves ...

Communication Function
CharacterA / CharacterB
Thanking the hostess (for her hospitality) / Responding

Suggestion Key
Character A / Character B

1. Thank you for inviting us. / Thank you for coming.
2. Thanks for a great time. / I'm glad you came.
3. We had a wonderful time. Thanks! / I'm really glad to hear that.
4. We had a great time, thanks. / My pleasure.
5. Thank you for a lovely time. / Thanks for coming.
6. Thank you for a lovely evening. / It was my pleasure.
7. That was a wonderful dinner, thanks. / Please come back soon.
8. It's been a wonderful evening, thanks. / I enjoyed having you!

Ook dit soort op reële situaties gebaseerde taalfuncties kunnen, zoals Pereira dat heeft gedaan, naar believen worden uitgebreid tot een communicatieve leergang.


Critical Thinking Through Re-Writing Comics
Dit soort oefeningen lijkt me meer geschikt  voor gevorderden. Het gaat om het herschrijven van strips waarmee het kritisch denkvermogen van de studenten wordt verbeterd, denkt John Pereira, Critical Thinking Through Re-Writing Comics. Pereira geeft na een inleiding daar twee voorbeelden van. Een student Chieko Hashi heeft de teksten bij de afbeeldingen geschreven.

(1) When Clint - a young American wearing a T-shirt and cowboy hat - returned to his parked car, a policeman approached and asked to see Clint's driving license. Clint willingly agreed and showed it to him.

(2) Without smiling, the policeman was writing something down and told Clint that he would have to pay a fine of 50,000. It was because Clint had parked where he shouldn't.
(3) Clint was so shocked that he shouted "What!" He then explained that he didn't know that parking was not allowed there.
(4) The policeman put his hands on his waist, and looking very serious, asked Clint how many times he had broken the law. Cold sweat emerged from Clint's cowboy hat, and he answered very strongly that he had never done so. His shoulders were raised because he was tense.

(5) When the policeman heard Clint's reply, he said that since it was Clint's first time, he would let him off with only a warning. However, he then frightened Clint by saying "But next time ...." Clint moved back toward his car and, scared to death, declared that there would not be a next time. He did, however, remember to be polite and said "Thanks!"

Om het overschrijven van de tekst bij de afbeeldingen tegen te gaan, zou de tekst bij de strips in de moedertaal moeten staan.  En nog moeilijker zou het worden als de te schrijven tekst vanuit de moedertaal moet worden getransformeerd om bij de afbeeldingen te zetten. Ook lijkt me het mogelijk om bij de andere schooltalen deze Engelstalige strips te laten herschrijven, zoals het voorbeeld. Dan moeten de leerlingen ook al het benodigde vocabulaire beheersen. Een tweede voorbeeld is te vinden op het adres: http://web.kyoto-inet.or.jp/people/sampachi/efl/critical/comic2.html.

Poessays
In Critical Thinking Through Reading Poessays beschrijft Pereira de didactische uitgangspunten daarvan in een zelf-interview op het adres: http://web.kyoto-inet.or.jp/people/sampachi/efl/interview.html, waar hij ook uitlegt hoe hij op het idee is gekomen om zijn studenten deze zogeheten poessays te laten schrijven. Het zijn combinaties van gedicht en essay. De opzet daarvan is om zo kort mogelijk een gedachte tot uiting te brengen. Dit spreekt volgens hem Japanners zeer aan, omdat zij gewend zijn hun gedachten zo kort mogelijk te formuleren.
De regels voor het schrijven van een poessay zijn simpel: gebruik één, twee of drie woorden per regel, bij uitzondering vier. Als leestekens gebruik je alleen het vraagteken en bij uitzondering een uitroepteken. Het belangrijkste is natuurlijk de mening, die op dichterlijke manier in de poessay wordt verkondigd. De poessays worden gecentreerd weergegeven en zien er bij Pereira zo uit:

POESSAY
These
little things
are
not poetry
but
a simple marriage
of
the poem
and
essay forms

Poessays
in fact
are
opinions
expressed
poetically

Op http://web.kyoto-inet.or.jp/people/sampachi/efl/critical/poessay.html geeft John Pereira enkele door hem geschreven Poessays en stelt hij bij elk ook een vraag:

Poessay 1

 


Humor

I and you
and
he and she

and
every
human being
has
a great
sense
of humor:

we can
all laugh
at
everybody else

Critical Thinking Exercise
What's the key-point? And why?

The poessayist thinks that ...

a) everybody should laugh and live merrily
b) we laugh at everybody except ourselves
c) we should not laugh at other people

 

Op dit adres http://www.kyoto-seika.ac.jp/ct/CT/critical.html staan enkele poessays, die hij heeft geschreven voor zijn studenten met daarbij steeds een vraag. Daarna gaan zijn studenten zelf aan het schrijven. Hun poessays staan in onderstaande 10 nieuwsbrieven:

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

CT6

CT7

CT8

CT9

CT10

Wat kunnen onze leerlingen hiermee?
Eigenlijk hetzelfde als de Japanse studenten van Pereira. Eerst kennis maken met het verschijnsel Poessays en dan zelf aan het werk. Dat kan voor alle talen. Fouten laten verbeteren. Daarna volgt publicatie op de website van de school of op die van de docent. Omdat ze zo kort zijn, kan elke leerlingen even zijn huisvlijt voordragen in de klas. Een medeleerling vat het beluisterde in één zin samen (moeten de leerlingen ook luisteren!). Een wedstrijdje met de talendocenten in de jury is natuurlijk snel georganiseerd. De winnende poessays plaats ik graag hier op de website en natuurlijk op die van Levende Talen.


 © John Daniëls