LTM-7-2004

terug

Docenten aan het werk 3

Het internet heeft de drempels verlaagd. Docenten zouden voor de opkomst daarvan geen mogelijkheid hebben gehad om zonder tussenkomst van een educatieve uitgever, ongevraagd lesmateriaal voor andermans leerlingen te ontwikkelen en te publiceren. Dat doen ze nu wel op hun eigen websites waar alle vakcollega’s en hun leerlingen, waar ook ter wereld, dat kunnen downloaden en gratis gebruiken. Je vindt die websites soms in nieuwsbrieven, in vaklokalen van (digitale) scholen, of gewoon bij toeval. Na Barbara Dieu (LTM 4-2004) en John Pereira (LTM 6-2004) de Franse docente Engels Annie Gwynn, die zich zelf  zelf voostelt.

I teach English at the Lycée Raoul Follereau in Nevers -France. I decided to create this web page for two reasons: The first one was that it was easier to access the links I had selected, and the web-based activities I had prepared at home for my pupils  ...at school! And the second one was to share ... I just couldn't help myself on the net without giving something in return...and  try to be helpful...I am a strong supporter of sharing, comparing and discussing to improve one's teaching techniques. So here you are! <http://perso.wanadoo.fr/annie.gwynn/>


Vanaf het openingsscherm kun je kiezen uit zeven hyperlinks.   

Resources
In deze rubriek plaatst zij alle websites die ze nuttig vindt voor het door haar gegeven onderwijs. Daar zitten juweeltjes bij, zoals alle verzamelde hyperlinks vol cartoons, waaronder uiteraard die over het Engelse Koninklijk Huis. Deze cartoons zijn gratis toegankelijk. Deze cartoon komt uit de Caricatures for the esl/efl teacher. 

Click to view full size image

Ik kan me voorstellen dat docenten Engels, die deze cartoons bekijken, niet zo gauw weten wat ze er in de klas mee moeten doen. Annie Gwynn zou dat ook hebben moeten aangeven. Signaleren is eigenlijk niet genoeg! Misschien zou je de leerlingen zelf ieder een cartoon kunnen laten uitzoeken en deze in de doeltaal laten presenteren aan de klas. Maar hoe moet je iets vanaf internet laten zien? Heb je een beamer in je lokaal, dan is dat geen probleem, anders wel. In een computerlokaal zou het ook kunnen, maar het administratieve en organisatorische gedoe rond het computerlokaal weerhoudt de meeste docenten terecht iets in die richting te doen. Leerlingen kunnen de gekozen cartoon natuurlijk gewoon printen en vanaf papier presenteren met daarbij hun uitleg en commentaar. Over de dame, die zich stoort aan de onder de c bungelende cedille, is wel iets op te merken, lijkt me. Wat zou de reactie trouwens zijn van de docent voor het bord?
Annie Gwynn heeft ook een link opgenomen naar de bekende stripfiguurtjes de Peanuts met hondje Snoopy. Hoe zou je ook deze figuurtjes kunnen inzetten in de moderne vreemde talenles? Hoewel de strips in 40 talen zijn verschenen, staan er op de websites, maar enkele voorbeelden in een andere taal dan Engels. Ook hier zouden suggesties welkom zijn geweest.
 

Web-based activities
Hier verzamelt Annie Gwynn al haar interactief lesmateriaal over allerlei onderwerpen waarbij ook de verschillende vaardigheden aan bod komen. Het meeste materiaal is geschreven in de doeltaal, maar haar Franse leerlingen hebben een online woordenboek bij de hand, waarin ze al het hun onbekende vocabulaire kunnen opzoeken. Heel leerzaam vind ik de videofilm the Meatrix, die een zeer geslaagde parodie is op de film the Matrix en onderwerp zal kunnen zijn tot discussie in de doeltaal. Het hele script kan na vertoning van de film in pdf worden gedownload. Verder in deze rubriek nog een aantal WebQuests over verschillende onderwerpen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The ICT in the classroom
In deze rubriek verzamelt Annie Gwynn websites met allerlei informatie over het werken met computers in de school. De meest uitgebreide is de website <http://www.ict4lt.org/>. Er zijn versies in verschillende talen, waarbij natuurlijk Engels: 'This website is dedicated to Information and Communications Technology for Language Teachers. A total of 16 training modules have been completed and are being continually updated'. Verder vind je in deze rubriek allerlei informatie over het gebruik van ict in de klas, het maken van webpagina's en de daarvoor nodige software. Ze plaatst hier ook nog een lijst met nuttige nieuwsbrieven, zoals about.com <http://esl.about.com>. Tenslotte een lijst met te downloaden cliparts en sounds.
Heel goed bruikbaar is het auteursprogramma Usina Quiz. Hiermee kun je allerlei lesmateriaal ontwikkelen, zelfs fotoromans met geluid. Zo kun je op<http://usinaquiz.free.fr/flash/bd/bd.htm> klikken op télécharger, waarna de bekende fabel van La Fontaine 'le corbeau et le renard' als fotoroman te zien en te beluisteren is.

 Je kunt, alvorens zelf iets dergelijks te maken of je leerlingen dat te laten doen, ook andere werkstukken bewonderen, gemaakt door docenten en leerlingen van scholen in Frankrijk. Veel quizzen en puzzels. Door bij elk onderwerp te klikken op 'générateur' kun je ook je eigen verzamelde teksten in woord en geluid toevoegen. Het geheel is Franstalig en zou een goede oefening zijn voor een ThinkQuest-achtige wedstrijd in het maken van gratis te downloaden lesmateriaal.  


Sharing discussions

Dit onderdeel van haar website verwijst naar <http://eteachnet.org/>. Dit is een discussiegroep van docenten Engels in Frankrijk van basisschool tot en met universiteit, waar deze hun goede ideeën over het gebruik van internet in hun lessen uitwisselen. Voor docenten Engels, die eens over de grens naar hun vakgebied willen kijken, zou een lidmaatschap van eTeachnet een goede, gratis scholingsmogelijkheid betekenen.

Meetings
In deze rubriek verwijst Annie tenslotte naar Cyberlangues, 'l''association des enseignants de langues vivantes qui utilisent les Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement et l'apprentissage des langues'.
Ze is daar vice-présidente van en roept belangstellende collega's in binnen- en buitenland op om het jaarlijkse congres te bezoeken. Daar kunnen de buitenlandse gasten zien en horen dat ook de Fransen mee kunnen praten op ict-gebied.


© John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT