LangMedia

terug

LangMedia: luistervaardigheid met authentieke video-opnames

LangMedia, opgericht door vijf Amerikaanse scholen voor voortgezet onderwijs rond de Amherst Universiteit van Massachusetts, biedt korte videofilmpjes met gesproken teksten in dialoogvorm. Alle video’s zijn in hun natuurlijke omgeving door studenten met camcorders (*) gemaakt. In de lijst staan allerlei talen waaronder natuurlijk onze schooltalen, zonder Engels deze keer. De filmpjes zijn bedoeld als eerste kennismaking met de taal van een te bezoeken land en zijn te vinden op http://langmedia.fivecolleges.edu. Het is gratis lesmateriaal.

LangMedia is goed te gebruiken voor de individuele luistervaardigheidstraining van de leerlingen. De dialogen bevatten simpele taaluitingen uit het dagelijkse leven, die bezoekers aan het betreffende land nodig hebben. Omdat de scripts van de gesproken teksten oproepbaar zijn, vormen de authentieke spreeksnelheid en de daardoor moeilijk te begrijpen zinnen geen groot probleem. De leerlingen kijken en luisteren naar het videofragment, lezen daarna het daarbij horende script en starten de video opnieuw. Dat doen ze net zo lang totdat ze de gesproken tekst zonder schriftbeeld kunnen verstaan. Er zijn lokale dialecten opgenomen en ook de taal zoals de bewoners van de buitengewesten die spreken. Dat is bijvoorbeeld het Frans van Luxemburg, Marokko, Canada, Senegal en Martinique. Handig als je naar één van deze landen op reis gaat.

De gespreksonderwerpen

Bij alle talen vind je steeds dezelfde vijf categorieën. Daaronder ongeveer dezelfde onderwerpen. Dat deze in het Engels zijn, hoeft geen bezwaar te zijn. De meeste woorden zullen de leerlingen wel kennen.

French
in
France
Index

Basic Communications

Culture and Social Life

Necessities

Shopping and Services

Transportation

Frans

A pharmacy

De lengte van de fragmenten is erg wisselend evenals de kwaliteit van de dialogen. In de rubriek Shopping and Services bracht ik een bezoek aan the Pharmacy. Op die pagina krijg je eerst een inleidende tekst over de werkwijze van een Franse apotheek. Dat is nuttige informatie omdat apotheken per land kunnen verschillen.
Vervolgens kun je vier videofragmenten bekijken afkomstig uit verschillende delen van Frankrijk. Bij één van de fragmenten registreert de camcorder niet alleen de vragen van de klant en de antwoorden van de assistente, maar ook die van alle andere aanwezigen in de apotheek. Dat stoort enorm. Bij één van de apotheken vraagt een klant met hoofdpijn uitleg over alle mogelijke pijnstillers. Onder het oog van de camcorder blijft de apotheker uitermate geduldig.
Dit onderdeel eindigt met de afdrukken van de verpakking van het in de video genoemde medicijn Efferalgan en de daarbij horende bijsluiter. De leerlingen zouden daarop informatie moeten zien te vinden zoals hoe je dit medicijn moet slikken en hoeveel tabletten je per dag maximaal mag nemen. Box cover for a common pain reliever

Het laatste fragment betreft het bezoek van een patiënte aan een soort kruidendokter, die na een paar vragen, het bekijken van de tong en het voelen van de pols, plantenextracten voorschrijft. Zo’n fragment is achteraf zeer geschikt voor een discussie in de klas.

Duits
Ook bij Duits wisselen de fragmenten van lengte en kwaliteit. Dialogen met een lengte van anderhalve minuut tref je aan in de rubriek Necessities op de pagina Lodging. De volgende drie fragmenten zijn beschikbaar onder vermelding van de streek waar ze zijn opgenomen:

Omdat de dialogen worden geïmproviseerd, sluipen er soms grammaticale fouten in. Zo kan het voorkomen dat onder een uitgeschreven dialoog een voetnoot staat: This sentence is grammatically incorrect. She starts out using the singular form of restaurants but during the sentence changes her mind about what she wants to say since there are two restaurants and consequently the verb form is the plural form. It would either have to be: ’Das Restaurant hat leider gerade geschlossen’,  or ‘Die Restaurants haben leider gerade beide geschlossen’ .

 

 

 

 

Ich würde gerne ein Doppelzimmer mit Dusche reservieren.

 

 

 

 

 

An informational sign about membership cards

 

De studenten hebben ook bij dit onderwerp enkele foto’s toegevoegd met prijslijsten van hotelkamers en logo’s van hotelketens, zoals dat van Duitse jeugdhotels.

Aanbevelingen
De ontwerpers van LangMedia hebben de video’s niet gedidactiseerd tot lesmateriaal, dat wil zeggen dat ze niet aangeven hoe de leerlingen het moeten aanpakken om een goed leerresultaat te krijgen. Ze beperken zich tot de mededeling dat de video’s alleen werken met RealPlayer dat gratis te downloaden is vanaf www.real.com.
In ieder geval is duidelijk dat de filmpjes niet geschikt zijn voor vertoning in de klas. Bij individueel gebruik kunnen de leerlingen de video’s zo vaak herhalen als voor een goed begrip nodig is en kunnen ze naar behoefte het schriftbeeld raadplegen. Omdat de onderwerpen tot het normale curriculum van het talenonderwijs behoren, kunnen de leerlingen veel van de beluisterde gesprekken ook voor de taalproductie gebruiken. Ze hebben de beschikking over beeld, geluid en uitgeschreven teksten. Dus kunnen ze geheel zelfstandig, eventueel in tweetallen aan het werk. Bij de meeste onderwerpen zijn foto’s toegevoegd. Deze kunnen ook nog dienen als stimulus voor taalproductie.
De docenten hoeven alleen maar de opdracht te geven en te controleren of de leerlingen die naar behoren hebben uitgevoerd. Dat kan simpelweg met het even laten naspelen van de bestudeerde dialoog. Dit brengt minder rompslomp teweeg dan het werken in een taaldorp, maar het resultaat is hetzelfde.
Nog beter natuurlijk is het om leerlingen zelf dit soort gesprekjes te laten maken. Als ze wonen in het oosten en zuiden van ons land, hoeven ze alleen maar met een camcorder de grens met Duitsland en België over en ze kunnen aan het werk. Ze zoeken in een openbare ruimte naar een onderwerp en naar twee autochtone bereidwillige gesprekspartners. Deze hoeven alleen maar uit te voeren wat ze al van plan of gewend zijn: iets kopen of verkopen, inlichtingen vragen of geven, enzovoort. Terug in eigen land schrijven de leerlingen de opgenomen dialogen uit en branden hun werk op een CD of zenden ze naar de website van LangMedia.
De vijf aan dit project deelnemende Amerikaanse scholen zoeken studenten in landen om de dialogen in hun eigen taal op video te zetten. Ze hebben op deze wijze al een dertigtal talen geplaatst waaronder ook een aantal in Europa gesproken talen. Nederlands staat er nog niet bij. Dit biedt Nederlandstalige studenten of scholieren in ons land de kans om opnames te maken en aan te bieden aan LangMedia. Daarna zijn deze misschien goed te gebruiken voor het NT2 onderwijs.
Ook docenten met een camcorder kunnen tijdens hun vakantie of op schoolreis aan de slag. Hoe meer materiaal hoe beter, lijkt me. En als er voor alle schooltalen voldoende dialogen zijn verzameld, dan hebben de Pedagogische Centra, Kennisnet of het NaB mvt wel een plekje op hun websites om ze bij elkaar te zetten. En uiteraard mag Engels dan niet ontbreken.

(*) Een camcorder is een draagbaar apparaat dat bestaat uit de combinatie van een videocamera en een videorecorder die het videosignaal van de videocamera vastlegt op een opslagmedium, meestal samen met een audiosignaal afkomstig van een ingebouwde of externe microfoon. (bron: Wikipedia).

omhoog


 © John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT