Skype

terug

Skype   Met Skype gratis telefoneren via het internet

Share Skype With A Friend

Telefonie is niet meer het exclusieve domein van de telefoonmaatschappijen. Ook internetbedrijven zijn de spraakmogelijkheden gaan uitbuiten om een goedkoop alternatief te bieden voor de dure telefoontikken. Skype is zo een internetbedrijf dat zijn klanten gratis en ook betaalde telefoondiensten aanbiedt. Benodigdheden: een computer met geluidskaart en een koptelefoon. Met Skype kunnen maximaal vier personen een teleconferentie houden. Dit biedt perspectieven voor het mvto. Het programma is eenvoudig en in de betaversie gratis te downloaden vanaf www.skype.com.

Skype Screenshot

Na de simpele installatie moet je je registreren. Wil je herkenbaar aanwezig zijn in het telefoonboek, dan kun je een uitgebreid profiel met leeftijd, geslacht, adres, geboortedatum en foto aanmaken. Dat is niet verplicht. In het rolmenu onder acties kun je kiezen voor de taal waarin Skype op het scherm moet verschijnen. Vervolgens kun je op zoek gaan naar medegebruikers. Ook dat is simpel. In het rolmenu acties kun je klikken op Zoek een Skype gebruiker. Je kunt dan zoeken op naam, land, plaats enz. Ik ging even op zoek naar mijn naamgenoten en ik vond er behalve mijzelf nog twee met mijn voor- en achternaam van wie één in Amerika. Je kunt ook in hetzelfde menu vragen om je Outlook adresboek na te pluizen op Skype-gebruikers. Na de ontvangst van deze opdracht vond Skype van de 199 personen in mijn adresboek er 16. Vervolgens kun je deze abonnees vragen om jou als contactpersoon in hun lijst op te nemen. Maar tegelijkertijd moet je ze ook vragen of jij ze mag opnemen in jouw lijst.
Behalve een telefoongesprek voeren, kunnen de gebruikers ook schriftelijk communiceren in de daarvoor bestemde steeds zichtbare chatbox. Spreken, luisteren, schrijven en lezen kunnen tegelijkertijd. Dat is wel zo handig als je gesprekspartner je niet goed verstaat en wil meelezen wat je zegt of als je een afspraak even wilt vastleggen. Bovendien kun je in hetzelfde vak teksten plaatsen en url’s van een website.

Skype Screenshot

Als je rechts klikt op een contactpersoon uit de lijst, dan volgt een menu waarin allerlei mogelijkheden staan. Zoals op de afbeelding is te zien, kun je in dat menu klikken op een bestand toesturen. Is dat binnen, dan slaat de ontvanger het op bij zijn documenten.
Skype biedt gebruikers de mogelijkheid om een on line conferentie te organiseren met maximaal vier deelnemers. Dit is een uitstekend alternatief voor video-conferencing, dat meer technische voorzieningen vraagt. Voor het moderne vreemde talenonderwijs is deze ingebouwde meervoudige contactmogelijkheid bij Skype dus een aardig begin. Dit zou een reden moeten zijn om groepjes van vier leerlingen uit landen van Europa telefonisch met elkaar synchroon te laten communiceren.

Hoe kom je aan leerlingen?
1. In Nederland.
Daar kan de werving plaats vinden via advertenties in vakbladen en op de websites waar talendocenten komen, zoals in de vaklokalen Frans, Duits, Engels, Italiaans en Spaans van de Digitale school www.digischool.nl, op de website van Levende Talen, bij de Landelijke Pedagogische Centra, Kennisnet, talendocentenlijst, enzovoort. Te denken valt aan leerlingen vanaf drie à vier jaar talenonderwijs.
2. In Europa
Het lijkt me niet zo moeilijk om Europese talendocenten te benaderen via de zusterverenigingen van de secties van de VLLT. Dat kan ook via scholen in ons land, die al Europese contacten hebben. Na een mager begin doet de vlekwerking waarschijnlijk de rest.

Hoe koppel je de leerlingen aan elkaar?
Elke Nederlandse leerling krijgt drie buitenlandse gesprekpartners uit Europa toegewezen, bij voorkeur uit verschillende landen. Van de vier leerlingen is er één moedertaalspreker en drie volgen onderwijs in die taal, bijvoorbeeld:
voertaal Frans:
1) Francofone leerling bij voorkeur uit Frankrijk
2) Nederlandse Franslerende leerling
3) Letse Franslerende leerling
4) Spaanse Franslerende leerling
Zo vorm je groepjes voor de schooltalen, inclusief Russisch, Spaans en voor welke taal maar belangstelling is. Voor de veiligheid kun je daar één of twee reserves aan toevoegen.

Wie doet de administratie?
Er moet ergens een centraal organisatiepunt zijn, bij een projectbureau bijvoorbeeld, dat de deelnemers die zich per e-mail aanmelden in groepjes van vier verdeelt.
Nadat elke leerling per e-mail heeft vernomen aan wie hij is gekoppeld, gaat hij zijn gebruikersprofiel aanmaken in Skype. Hij geeft zijn echte voor- en achternaam op, stad, land en taal. Door dat te doen kunnen de andere drie in het Skype telefoonboek hem of haar vinden en als contactpersoon installeren. Dan is de koppeling klaar.

Hoe leggen de vier deelnemers het eerste en volgende contact?
Omdat je niet kunt spreken met iemand, die off line is, stuurt elke leerling via de optie verstuur een bericht een schriftelijke welkomstboodschap naar de anderen. Daarbij maken ze schriftelijk afspraken wanneer ze allen tegelijk on line kunnen zijn. Dat kan natuurlijk niet tijdens de lessen van de betreffende taal van elke deelnemer. Die zijn op verschillende dagen en uren. Deze telefonische conferenties kunnen dus alleen plaatsvinden als niet lesuurgebonden taken, die op elk moment van de dag of de avond plaats kunnen vinden. Dat kan thuis, of overal waar computerfaciliteiten zijn en Skype is geïnstalleerd.

Waarover spreken zij?
Het feit dat alle deelnemers uit een ander land komen, levert ongetwijfeld gesprekstof op, maar daar hebben ze dan wel een voldoende taalbeheersing voor nodig. Daarom is het aan te bevelen om alle deelnemende leerlingen te voorzien van de woorden, die ze bij elk van te voren vastgestelde thema nodig hebben. Daarmee kunnen ze in ieder geval kleine zinnetjes maken en zo uitspreken dat ze te begrijpen zijn. Dit kunnen docenten natuurlijk ook van te voren met hun leerlingen even oefenen, eventueel via de telefoon met een Skype verbinding.

Is er een controlemogelijkheid?
Skype heeft twee controlemogelijkheden. Door met de rechter muisknop te klikken op een contactpersoon, kun je kiezen uit de twee opties toon chathistorie en toon belhistorie. Een docent kan met die twee opties waarschijnlijk snel controleren of leerlingen de taak naar behoren hebben volbracht. Als dit niet werkt, dan zullen er andere controlemogelijkheden moeten worden bedacht.

Project
Er is een projectvoorstel in voorbereiding. Het doel daarvan is m
eer inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor gespreksvaardigheidstraining met gebruikmaking van Skype. Daarvoor gaan een paar groepjes van vier leerlingen synchroon mondeling aan het communiceren. Als coördinator van het project zal ik regelmatig verslag doen van de vorderingen die de aan het experiment deelnemende leerlingen maken.


© John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT