schoolportretten1
Omhoog

ICT portretten van scholen voor voortgezet onderwijs (deel 1)
 
Naast de portretten van enkele schoolleiders, hebben de inspecteurs ook het ict-gebruik op scholen onder de loep genomen. Ze nomineerden 120 scholen in binnen- en buitenland en publiceerden de resultaten van hun bezoek op http://www.schoolvoorbeelden.nl/ict-schoolportretten/index.php.
Klik je in het linker frame op onderwijssector en daarna op voortgezet onderwijs, dan zie je de wat rommelige lijst met deels namen die een school in Nederland of het buitenland veronderstellen, maar er staan ook titels bij als 'suggesties voor meer informatie'. Ga je met de muiswijzer op een titel staan, dan krijg je een korte inhoud van het portret te zien. Dat geeft een zeer onrustig beeld bij een ongewilde zeer kleine verplaatsing van de muisaanwijzer.

De schoolportretten bestaan net zoals bij de schoolleiders uit een tiental .pdf pagina's. Na enig geblader daarin kan ik me niet voorstellen dat een nieuwsgierige docent die wil weten wat zijn pionierende vakcollega's van de bezochte school aan ict doen, de moeite zal nemen om alle portretten te doorzoeken. Hij wil meteen kijken in het betreffende vaklokaal. Hij kan natuurlijk Adobe reader de opdracht geven het document op het gewenste vak te doorzoeken. Ik heb dat voor een paar vakken bij enkele scholen geprobeerd. Ik vond bij de talen wel enkele e-mailprojecten, maar de andere vakken leverden niet veel ict-activiteiten op. De zoekopdracht ict levert soms wel meer dan 30 hits op, maar te zien krijg je niets.
Gelukkig staat boven elk portret de website van de school. Daar kun je dus met één klik heen. Om mijn 'schoolbezoek' iets te beperken, kijk ik op de websites alleen naar de digitale vaklokalen in scholen met havo/vwo-afdelingen. Soms zie je meteen de knop vakken staan, maar vaak zijn er meer locaties die ik moet doorzoeken. Een aantal scholen gebruikt als elo Moodle technologie. Daar zitten de vaklokalen voor buitenstaanders meestal op slot.
Ben je eenmaal in een goed geoutilleerd digitaal vaklokaal van een pionier, dan is bij de beoordeling daarvan enige voorzichtigheid geboden. Veelal beperken de docenten zich tot het doorverbinden van hun leerlingen naar de websites van de educatieve uitgeverijen waarvan ze de papieren leergang gebruiken. Sommige vaklokalen leveren aan de leerlingen koppelingen naar websites vol nuttig lijkend lesmateriaal, maar daarbij staan vaak geen aanwijzingen of opdrachten, zodat niet te zien is wat de leerlingen daar nu moeten gaan doen.
Van alle meer dan honderd vanwege hun ict gebruik genoemde Nederlandse scholen, blijken de docenten van slechts twaalf scholen een digitaal vaklokaal te onderhouden. De bezoekende inspecteurs hebben daar kennelijk niet gekeken, want in de schoolportretten vind ik er geen verwijzingen naar. Van de door mij bezochte vaklokalen heb ik beknopt het ict-gebruik beschreven.

De 12 scholen
1.
Dalton Vatel Scholengemeenschap ( http://www.dalton-vatel.nl )
Bij deze school kun je zo maar bij een aantal vakken binnenlopen en zien wat de leerlingen aan ict krijgen voorgeschoteld. De webmaster is in de kringen van Levende Talen zeer bekende Paul Goossen, die ook de drijvende kracht is achter het vaklokaal Duits ( www.duits.de ) van de Digitale School.

Duits
Op het openingsscherm de volgende tip:
Werk je al met www.wrts.nl? Een superhandig online programma waarmee je zelf woordjes kunt oefenen. Je kunt ze zelf invoeren, overnemen van een andere pagina, printen voor een toets enz. In het linkerframe staan koppelingen naar de klassen, maar klik je eerst op een klas en daarna in het rechterframe op een koppeling waar misschien wat Duits valt te leren, dan volgt het onverbiddelijke: Sorry, je hebt geen toegang tot dit bestand! Dat is jammer voor de collega's Duits en hun leerlingen van andere scholen. Webmaster van de school Paul Goosen kan dan beter de bezoekende collega's even doorsturen naar zijn Duitse vaklokaal ( www.duits.de ).

Engels
Bij Engels staat een lijst met dossiers, oefeningen en toetsen in Word. Ze zijn te openen en te bekijken. 

Frans
Bij deze taal zijn bezoekers welkom. Er is veel te doen. Zo maar wat activiteiten: Week 51 is in elk schooljaar de semaine du film français. De hele week worden er in alle lessen Franse films gekeken en opdrachten bij gemaakt. In het ville de langue, gebouwd door docent Maurice Visser, gaan de eerste en tweede klassen naar Faubourg en France.

Daar kunnen ze alles wat ze al hebben geleerd in praktijk brengen. Faubourg is een Franse stad waar de leerlingen, goed begeleid door de ingebouwde docent, allerlei taalhandelingen verrichten. In het bureau d'accueil, krijgen ze uitleg. Ze hoeven dus niet onvoorbereid op pad te gaan. In Dans la rue lopen de leerlingen virtueel in het dorp. Ze moeten daar eerst allerlei basiszinnen beluisteren om de goede uitspraak te leren, zoals begroeten, afscheid nemen, vragen en zeggen hoe het gaat, zeggen en vragen hoe laat het is enzovoort. Ze moeten de zinnetjes ook nazeggen en daarna controleren of ze het goed gedaan hebben. Ik kan me daarbij voorstellen dat de leerlingen daarna in de klas kunnen laten horen hoe goed of slecht ze deze opdracht hebben uitgevoerd. Vervolgens kunnen ze naar de Club de Jeunes, de supermarché, naar het hôtel de ville en naar het collège. De tweede klassers gaan naar hetzelfde taaldorp Faubourg en bezoeken daar een restaurant, een hotel, een klaslokaal. De leerlingen vinden er ook weer de club de jeunes en la rue. Alle oefeningen zijn gratis bij het Dalton-Vatel te downloaden en te gebuiken.
Conclusie: een degelijk virtueel vaklokaal dat de inspectie onder de aandacht zou moeten brengen van alle docenten Frans van het voortgezet onderwijs. Nu moeten ze erop attent gemaakt worden door een medewerker van LTM of louter bij toeval belanden op http://www.daltonvoorburg.nl/vak/fa..

Nederlands
Op de openingspagina staan de PTA's, de studiewijzers, stencils met uitleg over verschillende onderdelen van Nederlands en Letterkunde, evenals commentaarformulieren voor bijvoorbeeld het schrijfdossier. Onder oefenen staat extra oefenmateriaal en verwijzingen naar antwoordbladen. Bij de links tenslotte staan tientallen verwijzingen naar andere websites, zoals www.nedercom.nl. Ik heb als simpele bezoeker even op de link naar Nedercom geklikt, maar kom bij Nederlands niet tegen wat de docenten beloven. Erger nog: de school moet een licentie hebben à 25 euro per leerling, alvorens de leerlingen bij Nedercom terecht kunnen voor onze moedertaal en de moderne vreemde talen.

2. Willem Lodewijk Gymnasium - Groningen http://www.wlg.nl )
Vanaf het openingsscherm kun je klikken op elo. Daar zie je de lijst met vakken onderverdeeld in de vier rubrieken alfa, beta, gamma en overige. De digitale talenlokalen heb ik besproken in de reeks over elo's in het artikel
Dokeos, gratis elo voor leren en samenwerken op het web
(LTM 1-2007).

3. College de Klop - Utrecht ( http://www.gerritrietveldcollege.nl/ )
Door fusies is een nieuwe school ontstaan met de naam Gerrit Rietveld College. De website is in opbouw alsook de onlangs in gebuik genomen elo. Er zijn dus slechts enkele vaklokalen te bekijken.

Frans
Bij deze taal een aardige ict-opdracht, die de leerlingen in tweetallen in één lesuur kunnen maken en anders thuis of in de bibliotheek moeten afmaken. Ze moeten een promotiefolder maken voor een eigen restaurant. Daarbij moeten ze ook een vocabulairelijst maken met minstens 20 “gastronomische” woorden die ze tegenkomen met de Nederlandse vertaling. Hun restaurant moet een aantrekkelijke uitstraling hebben. Als voorbeeld daarvan krijgen de leerlingen vier websites van restaurants mee:

Het bekendste is natuurlijk de derde, het Ritz op de Place Vendôme in Parijs. Daar zullen de meeste leerlingen wel nooit gaan eten vanwege de hoge prijzen. Frans leren doen ze er trouwens ook niet, want de hele website van het Ritz is in het Engels. Als de folder klaar is, dan moeten ze die per e-mail met bijlagen naar hun docent sturen.

4 Scholengroep Cambium - Zaltbommel ( http://www.sgcambium.nl )
Als je klikt op vakken dan krijg je een overzichtelijke pagina te zien met eerst de digitale vaklokalen van de school, vervolgens de eigen websites van de docenten.

Engels
Bij engels alleen enkele links naar literaire websites en kranten. De sectie voegt er eerlijkheidshalve aan toe dat deze voor het laatst zijn gecontroleerd in 2003.

Duits
Hetzelfde bij duits: een aantal links, maar deze zijn ook na 2004 niet meer aangevuld.

Frans
De sectie Frans kondigt een 'flink aantal leuke en interessante links' aan. Bij dit soort overzichten van websites kun je natuurlijk niet zien of de leerlingen uit eigen beweging er gaan kijken, of dat de docenten ze erheen sturen met opdrachten. Zelfs een kort bezoek aan deze websites levert een beetje rendement op want de inhoud is in de doeltaal geschreven, zodat de leerlingen bij elke klik iets leesvaardiger worden.

Nederlands
De docenten Nederlands van deze school bieden hun leerlingen een uitgebreide website waar van alles is te vinden en te leren: van grammatica tot spelling, van jeugdliteratuur tot de grote literatuur. En voor nog meer leerstof kunnen de leerlingen de vaklokalen van andere docenten Nederlands bezoeken, zoals Atheneum Wispelberg, Meridiaan College/Het Stromenland, Erasmus College, Sint-Donatus in Merchtem, Maerlant-lyceum en het Cals Collge in Nieuwegein. Het is vreemd dat deze voortreffelijke samenwerking tussen vakcollega’s de inspectie niet is opgevallen.

wordt vervolgd


 © John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT