Omhoog

ICT portretten van scholen voor voortgezet onderwijs in het buitenland (slot)

De door de Nederlandse inspecteurs geportretteerde buitenlandse scholen staan gewoon tussen de Nederlandse in de lijst met scholen voor voortgezet onderwijs. Van de 16 geportretteerde scholen hebben slechts enkele op de website een voor bezoekende docenten interessant vaklokaal. Hetzelfde geldt voor de websites van de door de inspecteurs in Engeland, Schotland, Noord-Ierland, Vlaanderen en Oostenrijk bezochte scholen. Van alle bekeken websites signaleer ik alleen koppelingen, lesideeën, of lesmateriaal waarvan ik denk dat deze bruikbaar zijn in onze talenlokalen. Veel is het niet!

Bezocht door de Nederlandse inspectie ( http://www.schoolvoorbeelden.nl/ict-schoolportretten/index.php )

1. Collège Pierre Ronsard in Poitiers
( http://hebergement.ac-poitiers.fr/c-pr-poitiers )
De eerste school met een verwijzing naar vakken, is deze Franse school. Klik je op Les disciplines, dan krijg je slechts een beperkt aantal vakken: FLS (Frans als 2e taal), Français (als moedertaal), Mathématiques, Education musicale en Histoire - Géo. Van de vijf vakken bieden slechts twee enige gebruikswaarde voor ons onderwijs.

FLS (français Langue Seconde)
Des sites utiles et amusants, het zijn websites, die je ook bij ons vaak ziet in digitale lokalen Frans, zoals: http://www.bonjourdefrance.com, http://www.didieraccord.com, http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve, http://jeudeloie.free.fr/ (ganzenborden), http://www.polarfle.com/, http://www.peinturefle.ovh.org/. Het zijn slechts koppelingen naar deze websites. De docenten vermelden er geen opdrachten aan de leerlingen bij. 

Histoire-Géo
Bij dit vak 4 links naar websites met als onderwerp de eerste wereldoorlog. Leerlingen met een behoorlijke receptieve Franse woordenschat zouden deze sites als bron kunnen raadplegen, wanneer deze oorlog in de geschiedenisles aan de orde is. Maar ook hier ontbreken de opdrachten.

2. College André Brouillet in Poitiers ( http://hebergement.ac-poitiers.fr/c-couhe )
Er zijn geen disciplines te vinden, maar wel in het linker frame een knop met de tekst: Un prof formé, un micro. Daar staan enkele vakken met door docenten van de school ontworpen interactieve lessen. Er zitten heel aardige tussen, zoals een les over Antarctica gegeven door een jonge eskimo.
Bij Histoire een door leerlingen gemaakte presentatie van hun schoolreisje naar enkele plaatsen op de route van saint Jacques de Compostelle. De beschreven plaatsen zijn een paar vakoverstijgende lessen geschiedenis en Frans zeker waard. 

3. St. Ninian's High School in Schotland ( http://www.ercsch.org.uk/stninians )
In het linkerframe kunnen bezoekers klikken op departments. Dan verschijnen enkele vakken in beeld, die vaak alleen maar doorverwijzen naar de website van Learning and Teaching Scotland en naar het uitstekende lesprogramma Bitesize van de BBC ( http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/ ).
Op St. Ninians High School stellen de docenten Frans, Spaans en Italiaans zich voor en wijzen hun leerlingen op in hun ogen nuttige websites. De eerste koppeling leidt naar de website met de titel: Supporting National Qualifications online met Resources for Scotland's secondary schools and colleges ( http://www.ltscotland.org.uk/nq/index.asp ). Klik op Subjects en je bent in de lijst met alle in Schotland onderwezen vakken, waaronder de talen Frans, Duits, Engels, Italiaans en Spaans. Volgens de inleiding vind je bij alle vakken: resources and web links quickly and easily. Pick a subject from the list below to find materials from Learning and Teaching Scotland, evaluated web links, and up-to-date information.
Vervolgens verwijzen de talendocenten naar de website voor Supporting modern foreign languages. Want daar kunnen hun collega's en hun leerlingen terecht voor Creative teaching ideas, resources and information ( http://www.ltscotland.org.uk/mfle/creativeteaching/index.asp ).
Enkele van de aanbevolen creatieve lesideeën zijn:

Bezocht door de buitenlandse inspectie ( http://schoolportraits.eun.org )
In de database van de buitenlandse inspecteurs kun je zoeken op land, schoolniveau, en schoolgrootte, maar ook op thema. Uit deze lijst kies ik natuurlijk voor de negen scholen uit het voortgezet onderwijs. Twee van de negen scholen hebben geen website, één school meldt dat de website in onderhoud is. Een half jaar later bij een 2e bezoek is dat nog steeds het geval. Bij één school staan op de website enkele vakken, maar deze bieden bij opening geen informatie die een buitenlandse vakcollega kan interesseren. Al met al kan ik iets melden over slechts twee scholen waaronder zelfs één uit eigen land, maar veel is het niet.

1. Gairloch High School in Engeland ( http://www.gairlochhigh.highland.sch.uk/ ) Op deze school vind ik onder pupils, een vakkenoverzicht, maar bij de meeste vakken staat of nog niets ingevuld, of er volgt een error pagina. Alleen bij Frans is er enig lesmateriaal dat staat geordend in drie verschillende niveaus. Op S1 en S2 niveau is er een link naar Equipe deel 1, 2 en 3 online, een uitgave van Oxford University Press, behorend bij de papieren leergang, maar uitstekend bruikbaar zonder boek. Voordeel is ook dat de leergang geheel franstalig is waardoor de oefeningen geschikt zijn voor onze vaklokalen Frans ( http://www1.oup.co.uk/equipe/equipe2/unit01/index.htm ).

2. KSE Catholic Comprehensive Secondary School, Etten-Leur, The Netherlands ( http://www.k-s-e.nl/ )
In de Katholieke Scholengemeenschap voor vmbo-t, havo en vwo in Etten-Leur kun je via de koppeling leerlingen naar vakken. Achter elk vak staat het aantal klikmogelijkheden. Dat lijkt bij sommige vakken indrukwekkender dan het in werkelijkheid is, want bij de hoog scorende vakken aardrijkskunde en Engels verwijzen alle koppelingen naar hoofdstukken uit het leerboek.

Engels
Bij deze taal 34 koppelingen. De meeste daarvan zijn Worddocumenten met als titel ‘Stones vertalingen’. Er zijn slechts enkele koppelingen waarvan één naar het aantrekkelijk ogende jongerentijdschrift WaspReporter van Thieme/Meulenhoff ( http://www.waspreporter.nl/waspreporter/home.asp ).

Frans
Dit vak biedt slechts 2 koppelingen waarvan één naar de gebruikte leergang Libre Service en één naar Geo-magazine, één van de vele Franse tijdschriften van de Prisma Presse Groupe ( http://www.prisma-presse.com/ ).

Nederlands
Eén van de links verwijst naar de online boekenlijst van de school. In een rolmenu kun je kiezen op leerjaar op soort toets of op boekverslag, maar het enige wat je te zien krijgt is de lijst met auteurs en hun boeken. Achter elke titel kun je nog klikken op Wintoets, maar deze koppeling werkt (nog) niet.

Interessanter is de koppeling naar de website Boekenzoeker ( http://www.boekenzoeker.be/ ), een project van Stichting Lezen Vlaanderen, Stichting Lezen Nederland en de Nederlandse Taalunie. In de leeftijdgroep van 15 - 18 jaar kunnen de leerlingen een onderwerp kiezen. Ze krijgen daar hulp bij met de vraag ‘waarom zou ik dat boek lezen’ en uiteraard het positieve antwoord daarop. Gelukkig staan er geen samenvattingen bij die de leerlingen in de verleiding kunnen brengen met knippen en plakken leestijd te besparen.

Conclusie
Noch de Nederlandse, noch de buitenlandse inspecteurs hebben met hun schoolbezoeken en portretten iets wezenlijks bijgedragen aan het verspreiden van de kennis over het ict-gebruik in de bezochte scholen. In de .pdf verslagen staat niet veel waarvoor vakdocenten warm lopen. Bijna alle scholen hebben een website. Die hebben de inspecteurs gelukkig vermeld boven hun rapport. Daardoor kon ik op de geportretteerde scholen gaan zoeken naar vakken waarin de docenten hun leerlingen wijzen op websites waar iets te leren valt of lesmateriaal plaatsen waar hun eigen leerlingen of die van hun vakcollega’s gebruik van kunnen maken. Nadeel van mijn bezoeken aan al die digitale vaklokalen is dat je niet kunt zien wat de leerlingen daar uitvoeren en of er echt sprake is van leerzame taken.

omhoog


© John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT