Omhoog

Internetonderwijs 6

Leermiddelenbanken in Vlaanderen, Denemarken, Engeland en Schotland

Naast het exploiteren van het eigen leermiddelenplein kijkt SLO ook naar leermiddelenbanken in landen als BelgiŽ, Denemarken, Engeland en Schotland. In de brochure LRPLN 4-2009, te vinden op www.slo.nl, staan korte besprekingen van het Belgische KlasCement, het Deense Materialeplatformen, het Engelse Teem en Learning and Teaching Scotland. Het loont de moeite om dit buitenlandse internetonderwijs op bruikbaarheid te bestuderen, vooral ook omdat teksten geschreven in de schooltalen vakondersteunend kunnen worden ingezet in het talenlokaal en het vaklokaal waar de inhoud van de tekst relevant voor is. De mogelijkheden voor vakondersteunend leren zijn legio en deze staan beschreven in enkele nummers van LTM van eind 2007 en begin 2008.

KlasCement ( www.klascement.be ) is 'de Vlaamse educatieve portaalsite waar leerkrachten waardevol lesmateriaal uitwisselen. De fundamenten werden gelegd in mei 1998. Intussen is de site gegroeid tot het vertrekpunt voor vele leerkrachten uit Vlaanderen ťn Nederland'. Deze kunnen eenvoudig lid worden, digitaal lesmateriaal insturen, maar ook voor gebruik ophalen.

Zoekrobot & filter
Lesmateriaal kun je in de databank vinden met gebruik van de zoekrobot en filter. Je start met een trefwoord en filtert daarna volgens de ontwerpers op
categorie, thema, vak, onderwijstype, doelgroep of zelfs nog geavanceerder. In het linkerframe staan alle zoekopties. KlasCement biedt de mogelijkheid een algemene zoekterm in te vullen en eventueel daarna deze te verfijnen in de rubrieken bouwstenen, categorie, vakken en leergebieden, onderwijstypen en functies.


Engels

Engels ingevuld bij zoeken levert 233 hits op. In de rubriek
Bouwstenen wordt daarbij automatisch Leerobjecten weergegeven. De rubriek daaronder Categorie biedt meer dan veertig keuzemogelijkheden zodat deze rubriek niet mag meedoen bij het verfijnen van de zoekopdracht. Bij onderwijstypes kun je het best kiezen voor secundair algemeen. Bij functies kies je natuurlijk docent. De klik op zoeken levert alleen een alfabet op met daarboven de tekst: Er werden geen bijdragen gevonden om weer te geven. Klikken op enkele letters van het alfabet blijft zonder resultaat. Docenten die zover zijn gekomen kunnen kiezen uit het doornemen van de onverfijnde lijst of KlasCement verlaten.

Luistervaardigheid Frans
Wanneer je de zoekopdracht Frans verfijnt met
multimedia, dan vang je een tiental foto's uit Frankrijk. Dit is vreemd omdat het begrip multimedia natuurlijk ook betrekking dient te hebben op bewegend beeld en geluid, zoals pod- en vodcasts. Deze woorden geven als zoekterm geen resultaat. Kies je als bouwsteen leerobjecten dan levert Frans 293 resultaten. Een docent die op zoek is naar lesmateriaal voor luistervaardigheid klikt op de letter L, maar treft daar dan grotendeels lidwoorden aan, zoals de eerste in de rij: L'essentiel de l'orthographe. Omdat er niet verder verfijnd kan worden op vaardigheid, zullen docenten en hun leerlingen alle bijdragen moeten langslopen om iets te luisteren te kunnen vinden. Dit is te arbeidsintensief om aan te bevelen.

Zoeken op vaardigheid
De database van KlasCement bestaat grotendeels uit door docenten ingestuurde lessen of lesideeŽn.
Dat is natuurlijk een goede ontwikkeling, want als zij niet weten wat leerrendement oplevert, wie dan wel? Maar dan moet al die huisvlijt goed gerubriceerd in de database worden gezet en wel gebaseerd op de zoekoptie van docenten. Zij kiezen eerst het vak, dan het schooltype, vervolgens het leerjaar. Bij de talen tenslotte de verlangde vaardigheid en literatuur. Zo zul je bij luistervaardigheid alle bekende leveranciers van podcasts tegen moeten komen zoals het uitermate bruikbare Audio Lingua ( http://www.audio-lingua.eu/ ). Deze website bedient sinds kort ook het onderwijs Italiaans en Russisch.

Het Deense Materialeplatformen
Van BelgiŽ naar Denemarken is slechts een klik. In LRPLN 4-2009 meldt SLO dat het Deenstalige Materialeplatformen ( www.materialeplatform.emu.dk ) een overzicht geeft van leermiddelen van uitgevers en van andere partijen die leermiddelen maken, zoals musea en leraren. Daarbij biedt de site verschillende ondersteuning aan de aanbieders van leermiddelen door middel van het formulier voor en ondersteuning bij het metadateren (het aangeven van kenmerken aan het leermiddel) en het controleren van de copyrights. Er zijn voorbeelden, templates en handleidingen voor leraren en andere aanbieders. Er is geen Engelse versie om het belang van het metadateren en de templates te controleren en te beschrijven. Heel Materialeplatformen is in het Deens. Talendocenten kunnen wel kijken bij Fransk, Spansk of Engelsk in de hoop daar lesmateriaal in de doeltaal aan te treffen. Dat is niet het geval. Aan de meeste leermiddelen hangt een prijskaartje. Wat SLO in deze Deense database ziet, is onbegrijpelijk.

Teem: overbodig

Van het Engelse Teem ( www.teem.org.uk ) zegt SLO dat 'deze site op een overzichtelijke wijze informatie biedt over beschikbare digitale leermiddelen, doorzoekbaar per onderwerp of niveau. Een grote meerwaarde van deze website wordt gevormd door de beschreven ervaringen van gebruikers met het leermiddel. De site faciliteert verder de contacten met de uitgever en de aanschaf van het leermiddel. Gestart als overheidsinitiatief is de site nu privaat. Uitgevers betalen voor de evaluaties die op hun producten uitgevoerd worden'. 
Bij Teem kun je lesmateriaal zoeken per uitgever, onderwerp, op alfabet of op de combinatie schooltype en vak. Bij elk leermiddel staat met een icoontje aangegeven of het leermiddel op cd rom is verschenen of te downloaden is van internet. Dat laatste is natuurlijk de beste, meestal gratis, optie. Jammer is dat je beperkt op vak kunt zoeken. Zo kun je alleen maar zoeken bij modern foreign languages. Daardoor is de opbrengst gering. Bovendien hangen ook aan de www- leermiddelen prijskaartjes zoals aan i-cafe, uitgegeven voor Duits, Frans en Spaans door Oxford University Press en bestemd voor KS4 (Years 10 Ė 11). De uitgever noemt i-cafe een interactive subscription website for reading and writing skills. Price: £150.00 excluding VAT. Dit is niet een leermiddel waar Nederlandse docenten naar op zoek zijn. Dit geldt trouwens voor alle andere ook, zodat ook deze leermiddelendatabase voor ons onderwijs als volkomen overbodig kan worden beschouwd.

Learning and Teaching Scotland
Dit is de laatste door SLO aanbevolen buitenlandse leermiddlenbank. Hiervan zegt SLO: 'Learning and Teaching Scotland ( http://www.ltscotland.org.uk/ ) is de Schotse zusterorganisatie van SLO. Hun goed opgezette website biedt onder andere een selectie van online lesmateriaal, geschikt voor het onderwijs in Schotland. De (voorbeeld) leermiddelen zijn gekoppeld aan het Schotse curriculum. Interessant zijn educatieve games waarmee ook leerlingen in het Nederlandse primair onderwijs, na een korte instructie, prima zouden kunnen werken. Via de nationale elektronische leeromgeving Glow zijn zowel tools als online digitale leermiddelen te vinden'.

Wie de zoekopdracht German of French plaatst, krijgt een paar honderd titels voorgezet. Je kunt voor kant en klaar cursussen Frans naar de
NQ Online resource database. Het lesmateriaal heeft niveaudifferentiatie, maar lijkt me vanwege de niet in de doeltaal gestelde opdrachten zonder aanpassingen niet bruikbaar voor het Nederlandse onderwijs. Daarnaast kun je kiezen voor NQ Online's directory of educational websites. Maar het aanbod is klein en niet te vergelijken met de hoeveelheid bijeengebrachte websites in het eveneens Engelstalige WordSurfing dat in het volgende nummer van LTM wordt besproken.

(wordt vervolgd)

Omhoog


© John DaniŽls stuur een bericht aan het bureau LT