Internetonderwijs 12
OmhoogAudio Lingua: luistervaardigheid voor Frans, Duits, Engels, Italiaans, Spaans en Russisch.

In de vorige afleveringen van internetonderwijs besprak ik enkele databases met lesmateriaal voor het talenonderwijs. Na de verzamelingen van het Engelse Word Surfing (LTM 1), van de Digitale School (LTM2), volgde het werk van Nederlandse pionierende docenten van het voortgezet en hoger onderwijs: Maurice Visser met zijn taaldorp Frans (LTM 3), Wim Oostindier met zijn toolbox voor studenten Chinees (LTM4), Rintse van der Werf met zijn slimme Nieuwslezer (LTM5). Dat het ook mogelijk is een database aan te leggen alleen voor luistervaardigheid bewijst Audio Lingua. Deze website ( www.audio-lingua.eu ) is gebouwd door de Groupe d’expérimentation pédagogique (GEP), wordt gehost door C.R.D.P en gefinancierd door de Académie de Versailles. De leerlingen krijgen mp3 bronnen voorgezet die ze online kunnen beluisteren, maar ook voor later gebruik kunnen downloaden. Ze oefenen daarmee individueel en zonder kosten voor de school luistervaardigheid Frans, Duits, Engels, Italiaans Spaans en Russisch.


Luisteren en spreken op niveau
Alle opnames zijn authentiek en door native speakers ingesproken. Het zal de leerlingen zeker aanspreken dat het maximum aantal opgenomen minuten niet meer bedraagt dan twee minuten. Gevorderde leerlingen met een behoorlijke uitspraak kunnen eventueel ook zelf teksten inspreken. Ze moeten daarvoor eerst via een in te vullen formulier toestemming vragen. Hiermee voorkomen de ontwerpers van Audio Lingua dat mensen de website misbruiken of dat ze er flauwe grapjes gaan uithalen. De onderwerpen zijn zeer gevarieerd. Leerlingen die geïnteresseerd zijn in een speciaal onderwerp, kunnen dat opvragen. Er is altijd wel een native speaker die daarover iets heeft te melden. Bovendien kunnen de leerlingen zich van te voren zelf op een ERK gerelateerd niveau (van A1- C2) abonneren. Zoals bij veel van dit soort sites is er een rating bestaande uit maximaal vijf toe te kennen sterren. Dit soort beoordelingen geeft docenten en leerlingen de kans om hun mening te geven over de spreekprestaties van de inzenders. Audio-Lingua houdt een top tien bij van inzenders. Op 12 februari stond op nummer 1 de Spaanse Isabel die haar mening geeft over importancia de las lenguas, gevolgd door de Italiaanse Ivana die over haar Sicilia vertelt. Er staan nog Duitse en Franse bijdragen in de toptien die regelmatig wordt ververst.

Werkwijze
Enkele voorbeelden laten zien hoe simpel het gebruik van deze database is en hoe deze het best is in te zetten bij het luister- en spreekonderwijs. Op het openingsscherm kunt je op de vlaggetjes toetsen. Je ziet dan hoeveel gesproken teksten er zijn in de aangeboden talen. Je krijgt ze dan allemaal ongesorteerd te zien en kunt ze met een klik openen. Rechts daarvan kun je je keus als volgt verfijnen. In een rolmenu kies je achtereenvolgens de taal (een uit de lijst), niveau (A1-C2), spreekstem (vrouw/man), leeftijd (kind, jongere, volwassene of oudere), duur (0-30, 30-60, 60-90, 90-120 seconden). Vervolgens is er nog een snelkeuze menu waarin je een taal naar keus of alle talen kunt opgeven en een woord dat naar een onderwerp verwijst. Een leerling die bijvoorbeeld aan judo doet, kan op zoek gaan naar iemand die die sport ook beoefent en daar iets over vertelt.

Inderdaad: judo
Ik heb als taal Frans gekozen, maar de keuze voor niveau, spreekstem, leeftijd, duur op 'indifférent' laten staan om zoveel mogelijk reacties te krijgen. Het blijkt er desondanks maar een te zijn met de volgende verklaringen: Résultats de la recherche judo. Benoit : je pratique le judo! Het niveau is B1, de stem masculin, de leeftijd: adolescent, de duur 90-120 seconden en zijn tekst heeft Benoit 1.9 - 2 votes opgeleverd. Verder krijg ik nog te zien dat hij Français is, zijn tekst heeft ingesproken op 1 mei 2008 en dat hij afkomstig is van Guyancourt, France. Handig is dat de luisteraars ook een samenvatting te zien krijgen: Quand et comment il le pratique, quelle est sa philosophie du judo..., ses athlètes préférés. Bovendien is dit onderwerp te vinden in de rubrieken: sport, se présenter, loisirs.
Docenten doen er goed aan om de leerlingen in het begin van deze luisteractiviteit enige richting mee te geven. Door ze voor Frans n het snelkeuze menu
se présenter
te laten invullen krijgen ze een groot aanbod. aan zich voorstellende native speakers.

Zich voorstellen in het Engels
'Zich voorstellen' is een van de thema's die je in de leermiddelen van het aanvangsonderwijs van elke taal tegenkomt. Audio Lingua kan hierbij dus als aanvulling voor luistervaardigheid goede diensten bewijzen, te beginnen op A1 niveau. Bij Engels levert Audio Lingua voor het onderwerp 'introduce' bijvoorbeeld voor alle niveaus 153 zich voorstellende Engelstaligen met een verdeling van: A1: 7 hits, voor A2: 29, voor B1: 90, voor B2: 34, terwijl er voor de niveaus C1 en 2 niemand zich komt voorstellen. De leerlingen kunnen op het introductiescherm van elke inzender ook nog zien waar de inzenders over spreken. Dat helpt ze zeker bij het maken van een keus en bij het beluisteren van de teksten. De leerlingen moeten alvorens te beginnen van hun docenten te horen krijgen welk niveau ze hebben. Wanneer daar geen duidelijk heid over bestaat, kunnen de leerlingen eerst hun taalniveau luistervaardigheid laten vaststellen in het testprogramma Dialang ( http://www.dialang.org ).

Aan het werk......

Om een groot aanbod te krijgen moeten de leerlingen zo min mogelijk keuzes maken. Vrouwen- of mannenstem, leeftijd en spreektijd kunnen blijven staan op
indifferent. Na opgave van hun niveau begint de luisteractiviteit.

Voor A2 stellen 29 Engelstaligen zich voor. De eerste in de rij is de Amerikaanse volwassene Rachael die in staat is om tussen de 30 en 60 seconden iets over New York en haar studie daar te vertellen. De leerlingen kunnen het tekstje net zo lang beluisteren als nodig is om alles te begrijpen. Ze maken aantekeningen en proberen de hoofdzaken in te prenten. Als ze tevreden zijn over hun prestatie dan printen ze de afbeelding waarvandaan de luisteractiviteit is gestart. Ze zetten hun naam erop en nemen de print mee naar de les. Daar wijst de docent vanaf de ingeleverde blaadjes achtereenvolgens de leerlingen aan om in een klassikale frontale setting te vertellen wat ze hebben beluisterd. Wanneer een docent iets niet goed begrijpt of net doet of dat het geval is, dan is een vraag gauw gesteld. Wanneer 15 minuten wordt uitgetrokken voor dit onderdeel van de les, dan komt er toch minstens een halve klas aan het woord. Deze warming up geheel in de doeltaal zou het begin moeten zijn van elke taalles.

Voordelen
Wie Audio-Lingua gaat gebruiken kan dat beter niet in lesuur gebonden werktijd in een computerlokaal doen. Dat is zonde van de lestijd. Luisteren is bij voorbaat een individuele bezigheid die de leerlingen overal elders kunnen uitvoeren. Daar is geen klas- of computerlokaal en kostbare lestijd voor nodig. Een korte klassikale inleiding over de werkwijze van Audio Lingua volstaat, gevolgd door de klassikale evaluatie van de beluisterde teksten.
In deze en alle voorgaande afleveringen van de serie Internetonderwijs bestaat voor mij de waarde van leermiddelenbanken of databases uit de wijze waarop leerlingen er individueel en zelfstandig mee aan het werk kunnen op een eigentijdse en tegelijk ouderwetse manier van huiswerk maken. Hoe minder tijd docenten in de voorbereiding hoeven te steken, des te beter is het product. Dit geldt zeker voor Audio Lingua
(
wordt vervolgd)

Omhoog
 


© John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT