Omhoog

Ook in het Frans ontworpen WebQuests zijn leerzaam voor vak en taal (2)

Internetonderwijs deel 14

Docenten moderne vreemde talen die hun leerlingen aan de WQ's willen zetten, zullen waarschijnlijk bij hun zoektocht terecht komen bij www.talenquest.nl/, want daar staan de speciaal voor het talenonderwijs ontworpen WQ's. In andere talen dan de onze worden WQ's niet zozeer ontworpen voor het talenonderwijs, maar voor exacte vakken, geschiedenis en aardrijkskunde. Zo staan ze ook gerubriceerd in verschillende databases. Inhoudelijk behoren deze WQ's bij een vak. Zij zijn dus inzetbaar voor het vak- en taalonderwijs.


Helaas Engelstalig
Als je in het Franstalige www.google.fr, gaat kijken dan is het resultaat: ruim 11.000 Franstalige pagina's voor WebQuets. Al bladerend kom je dan al gauw voor een vak en Frans bruikbare WQ's tegen. In het overzicht staan de gebruikelijke Académies waarvan er dertig zijn in Frankrijk en France d'outre-mer. Zij dienen niet alleen als een soort regionaal Bevoegd Gezag, zoals bij ons vroeger, maar ze houden zich ook bezig met leerplanontwikkeling. Vandaar dat je de Académies op zoek naar WQ's in het url met de afkorting
ac ook tegen komt, zoals die van Parijs en Nancy/Metz: http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/webquests.php en in http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/henry/webquests/webqciel.htm. Het is dan wel even slikken als je bij onderzoek bij de académies tot de ontdekking komt, dat de meeste opgegeven WQ's Engelstalig zijn en ten dienste staan van het onderwijs Engels, maar dan wel vaak in combinatie met een zaakvak zoals deze: Let's go to New-York City a été conçu pour des élèves de 6ème, en rapport avec le programme de Géographie (au 3ème trimestre).

Je komt bij de door de académies opgegeven WQ's ook juweeltjes tegen, gemaakt door docenten van Engelstalige universiteiten, zoals die van Richmond met als titel: Rewriting Romeo and Juliet, A Shakespearean WebQuest for High School English Students  (http://chalk.richmond.edu/education/projects/webquests/shakespeare) of Let's Throw a Wedding for Romeo and Juliet, A WebQuest for 9th Grade English I, Level Two. De leerlingen moeten in groepjes de hele bruiloft organiseren, zoals die in de tijd van Sheakespeare zou hebben plaats gevonden (http://cmcweb.lr.k12.nj.us/webquest/moran/rj.htm ). Voor het onderwijs Frans als tweede taal heb ik geen WQ's kunnen vinden. 

Dan maar naar Canada
In het Franstalige deel van Canada worden WebQuests onder andere namen aangeboden, zoals:
MissionWeb ou  Mission Virtuelle ou  Les Enquêtes virtuelles. Maar er zijn meer termen: «InterQuête», «Quête guidée», «Une quête sur Internet» ou encore «MissionWeb» , tous des synonymes pour décrire un «WebQuest», une démarche pédagogique pour l'intégration des technologies dans un processus d'apprentissage centré sur l'élève. Inspiré du socio-constructivisme et axé sur l'étayage, le «WebQuest» guide les élèves vers des ressources sur Internet afin de créer en coopération, des productions authentiques et originales. Transdisciplinaire et transversal, il sollicite la motivation, l'engagement des élèves, la pensée critique et nourrit la formation des compétences.

Missions virtuelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege de Franstalige provincie Québec (qc in de url's), zijn daar natuurlijk wel Franstalige WQ's te vinden, zoals op http://www2.csduroy.qc.ca/mission/accueil_e/index.html, waar de term WebQuest is vervangen door mission virtuelle. Wanneer ik de ingang voor leerlingen volg, vind ik de missies voor basis- en voortgezet onderwijs verdeeld in verschillende niveaus. In de cycle 3 van het basisonderwijs voortgezet onderwijs vind ik deze lijst met missions:
 

fleche.gif (420 octets) Bye bye la terre !  Voyage au coeur 
du système solaire.
 Les grands explorateurs
et les grandes découvertes.
 La province
de Québec.
 Un concert bénéfice.
fleche.gif (420 octets) Deviens architecte !  Pulsalab  Un musicien 
pas comme les autres...
 Je rédige
un rapport détaillé.
 J'en perds
le fil du temps !
 Un instrument
de musique inusité.
 Un monde sans oiseau ?  Entrevue glaciale
d'un peuple chaleureux.
fleche.gif (420 octets) Alerte aux arachides ! fleche.gif (420 octets) Promouvoir la paix
À nous deux
les scientifiques
Une fenêtre sur l'art Journaliste historique

Niet alle missions laten in de titel zien voor welk vak ze zijn geschreven. Dat geldt in mindere mate voor het voortgezet onderwijs:

 La pile à combustible,
une pile miracle ?
 OGM,
miracle ou apocalypse ?
 1837
pourquoi, comment ?
 
 Eau secours !  Les jeunes et le crédit. Les services communautaires 
de ma région.

Aan de titels van de missies, zeker die van het basisonderwijs, is niet altijd af te lezen voor welk vak deze zijn bedoeld. Maar als het zonnestelsel op het lesprogramma van een vak staat, dan kunnen de leerlingen van het leslokaal Frans aan de slag met de missie van cycle 3 van het basisonderwijs: Voyage au coeur du système solaire.
De inleiding oogt uitnodigend:
Le système solaire est constitué d'une étoile appelée le soleil. Autour de cette étoile gravitent 9 planètes (Mercure, Vénus, Terre, Mars, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton), leurs satellites, des astéroïdes et comètes. Tu meurs d'envie d'en savoir un peu plus? Moi aussi. Ce sujet, vaste comme la voie lactée, mérite une escale. Monte dans la fusée, j'ai une mission spéciale à te confier. Missions virtuelles met betrekking op het leven in het Franstalige deel van Canada zijn minder interessant voor onze leerlingen. Maar als je bedenkt dat het probleem van de vochtigheid en condensatie in Canadese huizen overal kan voorkomen, dan is die WQ ook wel geschikt voor inwoners van andere landen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De missie naar de mystérieuses piramides d'Egypte vereist samenwerking tussen een géographe, een ingénieur, een historien en een sociologue en is te vinden in cycle 1 van het voortgezet onderwijs. Leerlingen van de bovenbouw havo/vwo zullen ongetwijfeld bekend zijn met dit onderwerp, zodat docenten Frans ze deze missie gerust kunnen aanbieden.

Biologie en natuurkunde
Eveneens voor cycle 1 van het voortgezet onderwijs staan enkele missies die de leerlingen kunnen uitvoeren voor de vaklokalen biologie en natuurkunde. Onder de titel:
OGM, miracle ou apocalypse staat een moeilijke virtuele missie over genetische manipulatie van planten met in de inleiding de volgende veronderstellingen:

Imaginez...suite à des manipulations génétiques...

De opdracht aan de leerlingen luidt een commissie te vormen bestaande uit biologen en ecologen. Zij moeten de regering aanbevelingen doen over wetgeving waarin garanties komen dat de mensheid kan profiteren van deze technologie zonder risico voor de gezondheid. Als genetische manipulatie bij biologie aan de orde is, kunnen leerlingen vanuit het vaklokaal Frans hulp bieden. De kennis opgedaan in de missie la pile à combustible, une pile miracle? is ongetwijfeld nuttig voor natuurkunde. De leerlingen worden uitgenodigd een bepaald bedrijf te interesseren voor deze vinding met als aanbeveling: le seul combustible dont l'oxydation ne produit aucun polluant. Cette technologie unique permet de transformer de l'hydrogène en énergie électrique. L'hydrogène est 2,2 fois plus énergétique que le gaz naturel. Depuis 1993, à titre expérimental, cette forme d'énergie actionne déjà des autobus à Chicago et à Oslo.
Hetzelfde geldt voor de missie: Le réchauffement de la planète, menace ou chimère?
Voor cycle 2 is er dan nog een bruikbare missie over l'eau potable met als inleiding: vos concitoyens sont inquiets, « La chose peut-elle nous arriver à nous aussi ? ». Parce que vous, et vos collègues travaillez au service des relations publiques, le conseil municipal vous confie la mission suivante: rassurer la population concernant la qualité de l'eau potable qu'on lui fournit.
M
et het onderwerp le crédit et les jeunes zien de leerlingen hoe makkelijk ze schulden kunnen maken: La création de nouveaux besoins, la disponibilité du travail à temps partiel, le crédit précoce par les prêts aux étudiants, l'accessibilité aux cartes de crédit et l'autonomie qu'on impose aux jeunes sont autant de facteurs qui les engagent de plus en plus souvent dans la voie de l'endettement. Hoewel in de ressources
niet alle koppelingen toegankelijk zijn, kunnen jongeren toch kennis nemen van het gemak waarmee banken ze aan geld helpen.

Conclusie
Ook al wordt er vanuit de vaklokalen geen beroep gedaan op docenten en leerlingen van de talenlokalen, dan zijn daarmee deze Franstalige WebQuests niet meteen nutteloos. Ze zijn immers geschreven voor leerlingen met Frans als moedertaal waarbij af en toe ook een Engelstalige bron niet wordt geschuwd. Onze leerlingen kunnen er veel van leren. Zoals aan de tekstfragmenten, maar ook aan de te raadplegen internetbronnen is te zien gaat het om teksten die in het cse zouden kunnen voorkomen.
Hoewel deze missions virtuelles zijn bedoeld voor basisonderwijs en lagere klassen van het voortgezet onderwijs, is het taalgebruik niet kinderlijk en om die reden en zeker wat de onderwerpen betreft, geschikt voor de bovenbouw havo/vwo. Het lijkt me dan ook logisch dat docenten Frans dit digitaal leermiddel inzetten voor de taalverwerving. Om die reden ben ik gaan kijken of er ook voor Duits WQ's zijn te vinden.

-wordt vervolgd-

Terug


© John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT