Lezen zonder grenzen
Omhoog

„Lezen zonder grenzen / Lesen ohne Grenzen“

Alweer een aantal jaren is het Interreg-project “Lezen zonder grenzen / Lesen ohne Grenzen” in de lucht. Kern ervan: Nederlandstalige en Duitstalige jeugdliteratuur online en via uitleenbare boekenkisten toegankelijk maken voor respectievelijk Duitse leerlingen Nederlands en Nederlandse en Vlaamse leerlingen Duits. Het gaat om een samenwerkingsproject van:

 Het resultaat van de inspanningen mag gezien worden en vormt de ruggengraat van de gelijknamige projectwebsite (www.lezenzondergrenzen.eu of www.lesenohnegrenzen.eu). Het gaat om onder meer:

Hier zij met name de projectwebsite kort voorgesteld, die een centrale rol speelt bij de disseminatie van het intussen afgesloten project. Men vindt er allereerst een thematisch gegroepeerd overzicht van recente jeugdboeken. Talig basisprincipe daarbij: doeltaal = voertaal. Via een helder keuzemenu kunnen leerlingen en docenten het gewenste materiaal vinden en – gratis – downloaden. Het geheel is uiterst laagdrempelig. Registratie is niet nodig en docenten en leerlingen kunnen weliswaar eigen toegangen gebruiken maar hebben dezelfde – volledige - toegangsrechten. (Inderdaad – een leerling kan ook bij het voor docenten bedoelde materiaal!).

Kisten

Wat de (gratis) uitleen van de bovengenoemde boekenkisten betreft: docenten Duits kunnen daarover per mail (of telefoon) contact opnemen met de bibliotheek van het dichtstbijzijnde Goethe-Institut (Amsterdam:
bibliotheek@amsterdam.goethe.org; Rotterdam: bibliotheek@rotterdam.goethe.org).
Collega’s Nederlands kunnen helaas geen kisten uit Duitsland lenen. Maar gezien het feit dat de jeugdbibliotheek niet ver is, lijkt dat geen onoverkomelijk probleem.

Werken met zo’n complete kist is overigens de moeite waard. Op de website staan heel leuke werkbladen voor de omgang ermee. Hier een voorbeeld in het Duits (ook in het Nederlands te downloaden: docenten
à lessuggesties à lessenserie). Uitgangspunt is het pakket boeken uit een kist dat in de klas uitgestald ligt.

Jugendbücher auf den ersten Blick - Arbeitsblatt           

Fragen über den Umschlag eines Buches 

Der/Die Autor/-in des Buches ist. .........................................................................................................
Der Titel des Buches lautet: .........................................................................................................

Schreibe 6 Dinge auf, die auf demBuchumschlag zu sehen sind.

.........................................................................................................

Sieh dir den Umschlag an. Was denkst du – ist das Buch spannend, langweilig, interessant, traurig, schön, fröhlich oder noch etwas ganz anderes? .........................................................................................................
Wo spielt sich die Geschichte ab, denkst du? in einer Großstadt, im All, auf dem Wasser, auf dem Lande, in den Bergen, in einer Kleinstadt, in den Wäldern, in einem Dorf, weiß nicht
Wann spielt sich die Geschichte ab, denkst du?
im Frühling
, im Sommer, im Herbst, im Winter
, heute, in der Vergangenheit, in der Zukunft, weiß nicht
Wer ist/sind die Hauptperson(en)? Was für ein Mensch/Was für Menschen könnte(n) das sein? .........................................................................................................

Um was für eine Art Buch handelt es sich vermutlich?
.........................................................................................................

Hast du früher schon mal so etwas gelesen? Was hältst du davon? 
Ja/Nein. Ich finde solche Bücher ..
.........................................................................................................

De website staat vol met dergelijk materiaal. Leerlingen kunnen desgewenst ook hun meningen over het gelezene ventileren c.q. met anderen uitwisselen: daartoe is er een link opgenomen naar: www.mijnstempel.nl. Deze website is ontwikkeld in opdracht van de Vereniging van Openbare Bibliotheken.

Andere bronnen
 
Natuurlijk staat er rond jeugdliteratuur heel veel op internet. In de vaklokalen van Digischool (www.digischool.nl) zijn allerlei bronnen te vinden. Heel interessant is in dit kader nog www.lezenvoordelijst.nl, bedoeld voor leerlingen, docenten, ouders en bibliotheekmedewerkers. De site richt zich op Nederlandstalige (jeugd)literatuur en geeft advies bij de keuze en verwerking van boeken die leerlingen voor hun lijst lezen. Door in te loggen kunnen ze gebruik maken van alle mogelijkheden van de site, bijvoorbeeld het vullen van hun eigen boekenkast. Er zijn zes leesniveaus (de bekende zes niveaus van Theo Witte, zie rechts op de site van Lezen voor de lijst). Leerlingen kunnen zelf onderzoeken op welk niveau ze zitten en hoe ze een niveau hoger kunnen komen. Onder leiding van Ewout van der Knaap (Universiteit Utrecht) wordt hard gewerkt aan een variant voor het vak Duits. Of er later ook andere talen volgen is nog niet bekend maar nadrukkelijk te hopen.

Tot slot nog een link voor de collega’s Duits:
Op
www.goethe.de/jugendliteratur staat heel veel actueels rond de inzet van jeugdliteratuur in de lessen Duits. Van een bijzonder fraai initiatief was hierboven al even sprake: elk half jaar wordt een bekende Duitstalige jeugdboekenschrijver/-fster op toernee langs Nederlandse scholen gestuurd. Alle namen staan in de rubriek “Autoren”, compleet met achtergronden en panklare, vrij downloadbare didactiseringen (zie onder “Unterrichtstipps”) van de betreffende boeken. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer er van!

omhoog


© Kees van Eunen stuur een bericht aan het bureau LT