Tekenfilmpjes maken
Omhoog

Tekenfilmpjes maken: leve de leerlol! 

Moviemaker
Niets leuker dan creatief bezig te zijn op de computer en toch tegelijk ook iets aan taalvaardigheidstraining te doen. In deze serie artikelen is al weer lang geleden het (nog steeds beschikbare) programma Moviemaker aan de orde geweest. Het is te vinden en gratis te gebruiken op www.dfilm.com. Je kunt er zonder veel moeite een uit maximaal drie scènes bestaande tekenfilm mee maken, compleet met spreek- en/of denkwolkjes en muziek. In die balloons zit dan het (vreemd)talige gedeelte.

Veel collega’s hebben er al vreugdevolle ervaring mee opgedaan. Nog nooit gezien? Kijk dan maar eens, het programma is heel intuïtief te bedienen.

Go!Animate
Een bijzonder aardige variatie op Moviemaker (en al even gemakkelijk hanteerbaar) is Go!Animate op www.goanimate.com. Ook hier kan kosteloos mee worden gewerkt, via een gratis individueel account. De belangrijkste basisconfiguratie van het programma is dan beschikbaar. Voor meer toeters en bellen is er een betaalde versie. Ook een schoolaccount is mogelijk. Maar om aan het programma te ruiken is dat allemaal niet nodig. Het leuke van Go!Animate is dat er geen balloons in zitten maar dat de personen echt spreken. Alles wat aan dialoog ingetikt wordt bij het creëren van een filmpje wordt bij het afdraaien ervan gesproken.Voor Engels is dat geen punt: het programma is Engelstalig. Maar gebruik je het programma voor andere talen dan Engels, dan werkt het ook en is het resultaat een bron van extra plezier: Duits, Frans, Spaans met een vet Engelse uitspraak! Zoals gezegd: het programma werkt kinderlijk eenvoudig. Kies na registratie en bevestiging daarvan per mail voor de optie snel een video te maken. Er verschijnt dan een keuzescherm. Kies een thema, klik op Make a Short Video en hup – daar gaat ‘ie. Het programma biedt een aantal settings ter keuze. Bij “School Chronicles” bijvoorbeeld een scène in de klas of voor het bord. Vervolgens kies je de gewenste personages en tikt de uit te spreken dialoog in, in de gewenste taal. Als alles klaar is, kan het resultaat bekeken en vastgelegd worden. Gewoon een keer met leerlingen doen! Overigens kun je ook een heel eigen animatie opzetten – dat is creatiever maar ook veel tijdrovender. De resultaten kunnen verspreid worden via mail, Facebook, Twitter of YouTube. En dus ook op bijvoorbeeld het smartboard vertoond worden.

 

 

 

Zimmer Twins at School
Weer heel anders dan Moviemaker en Go!Animate is het eveneens engelstalige Zimmer Twins at School (www.zimmertwinsatschool.com). Het programma is geënt op een Canadese tekenfilmserie rond Edgar en Eva Zimmer, 12-jarige pubers die sinds ze een zwarte kat hebben geadopteerd over bijzondere krachten beschikken. De website biedt leerlingen heel creatieve mogelijkheden. Globaal zijn er twee variaties denkbaar: ze kunnen op basis van een intro-filmpje beslissen hoe de plot daarvan verder moet gaan en hoe e.e.a. moet eindigen of ze maken een tekenfilm vanaf begin tot eind. In beide gevallen staat een keur van achtergronden, situaties, gelaatsuitdrukkingen en geluiden voor ze paraat waar ze uit kunnen zoeken wat ze willen gebruiken. Er zijn in een gallery voorbeeldfilmpjes beschikbaar, een video geeft desgewenst instructies etc. Maar ook hier geldt: het geheel is heel intuïtief bedienbaar – zeker voor leerlingen die met de computer zijn groot geworden. Net als bij Go!Animate moet er eerst een gratis account ingericht en per mail bevestigd worden. Maar dan kun je ogenblikkelijk aan de slag. Gewoon klikken op Make A Movie. Je komt dan in een keuzescherm waarin je hetzij een voorfilmpje kiest dan wel kiest voor de optie een eigen film From Scratch te maken. Elk voorfilmpje eindigt met “You Decide!” – namelijk hoe het verder gaat. Vervolgens zijn er tal van mogelijkheden. Alle keuzes komen op een schuifbalk te staan. Daar kun je naar believen in werken, dingen toevoegen, veranderen, schrappen. Via vier tabs heb je toegang tot de belangrijkste groepen functies: tekst in balloons, de figuren laten bewegen, emoties en special effects. Als alles naar tevredenheid is, kan het geheel vastgelegd worden. Het  bijbehorende webadres kan doorgegeven worden aan de gewenste kijker(s). Voor docenten biedt de site veel toegevoegde waarde.

 


Cartoon Maker
Tenslotte nog een alweer Engelstalige stripmaker, Cartoon Maker: www.cambridgeenglishonline.com/Cartoon_Maker/CM/. Met deze tool kunnen printbare strips gemaakt worden. Ook hier is de hanteerbaarheid top en kunnen leerlingen zich op de inhoud en te gebruiken taal concentreren. Ook hier kan in elke gewenste doeltaal worden gewerkt. Op de site kunnen keuzes gemaakt worden als:

hoeveel sequenties op 1 A4: 1, 2 of 4
plaats van handeling: thuis/op school?

personages en hun uiterlijk?
balloons of niet?
etc.

Als alles klaar is, kan de strip geprint worden. Tja – en al dat Engels als werktaal in de vier hier besproken programma’s? Leerlingen zitten daar echt niet mee, die redden zich wel. De feitelijke opdrachten moeten vanzelfsprekend in het Duits, Frans, Nederlands, Portugees, Spaans etc. uitgevoerd worden. Probeer het maar, succes verzekerd!

OMHOOG


© Kees van Eunen stuur een bericht aan het bureau LT