levende talen.nl
Omhoog

Oost West – thuis best? Op internetreis met onze eigen Levende Talen site  

Iedereen die dit leest is lid (of hoort lid te zijn!) van de Vereniging van Leraren in Levende Talen. Maar wees ‘ns eerlijk: wie van u kijkt regelmatig op www.levendetalen.nl? Misschien zo af en toe om iets te regelen wat betreft contributie of zo? Maar verder? Daarom hier nu een korte internetreis met de website van Levende Talen als vertrekpunt. Goede reis gewenst!

Het binnenstappen in de LT-webwereld lijkt wat saai, maar het gaat hier tenslotte niet om het verleiden van jongeren om verder te kijken maar om gerichte info voor leden en geïnteresseerden. De verschillende rubrieken spreken voor zich. Toch loont het er eens rustig langs te lopen. Weet u bijvoorbeeld zo uit uw hoofd hoeveel en welke talensecties onze vereniging ruim een eeuw na de start telt? Wedden van niet? Het zijn er maar liefst … [zelf invullen en dan op de site kijken of u gelijk had …].  
Wilt u toegang tot alle onderdelen van de site, dan doet u er goed aan met uw lidnummer en pincode in te loggen. De site biedt desgewenst hulp als u e.e.a. vergeten bent. U kunt nu bijvoorbeeld lesmateriaal downloaden (via uw sectie dan wel het extranet in de rubriek “De vereniging”. En eventueel uw gegevens of de manier waarop u uw contributie betaalt aanpassen.

Registerleraar.nl

Onder “Kennis” vindt u o.a. een link naar het sinds 12 februari 2012 operationele register van talendocenten. U kunt zich daar ook zelf registreren. Doen! De ontwikkelaars van het idee geven daarvoor een overtuigende serie argumenten: Registerleraar.nl is een handzaam instrument waarmee u uw bekwaamheid en uw professionele ontwikkeling inzichtelijk maakt. Registerleraar.nl biedt u een mogelijkheid om te laten zien dat u voor kwaliteit gaat en daar in investeert. De kwaliteitscriteria van het register zijn een steun in de rug bij de gesprekken die u voert met uw werkgever. Zowel over de inhoud als de mogelijkheden en middelen die nodig zijn voor uw ontwikkeling. Ook blijkt een register bij andere beroepsgroepen (zoals artsen en advocaten) kwaliteit bevorderend en statusverhogend te werken. Het zou zo maar eens kunnen dat u bij bijvoorbeeld een functioneringsgesprek uw registratie kunt inzetten. Overigens – alle info die u op register.nl plaatst, is onzichtbaar voor anderen, tenzij u zelf anders beslist. Alleen de namen en scholen van geregistreerde docenten zijn openbaar.

Publicaties

Onder “Publicaties” heeft u toegang tot verschillende bronnen, waaronder het tijdschriftarchief van Levende Talen: www.lt-tijdschriften.nl. Op deze site kunt u recente edities en oude jaargangen van Levende Talen Magazine en Levende Talen Tijdschrift raadplegen. U hoeft niet ingelogd te zijn om hier rond te kijken. Doe dat vooral eens. Een handige en heel doeltreffende zoekfunctie is beschikbaar. Geef als zoekterm bijvoorbeeld maar eens uw vak op. Bijvoorbeeld Chinees: Allerlei artikelen waar het zoekbegrip in voorkomt verschijnen dan als downloadbare pdf-bestanden op uw scherm. Werkt feilloos en is bijzonder handig! Onder LTM Actueel en LTT Actueel vindt u steeds de recentste tijdschriften. Een handige service.
 

 

 

De vakbond
Zoals bekend werkt Levende Talen waar nodig en nuttig samen met de vakbondswereld. Klikt u maar eens op de rubriek “De vereniging” en scroll naar beneden. U stuit dan o.a. op de FvOv, de vroegere Federatie Onderwijsbonden CMHF/MHP die tegenwoordig opereert onder de naam: FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties). Elf vakorganisaties bundelen daarmee hun krachten in één slagvaardige organisatie: www.fvov.nl. Veel collega’s nemen – druk als ze het hebben – zoiets voor kennisgeving aan. Toch loont het de moeite eens stevig door te klikken. U vindt dan bijvoorbeeld informatie over het aanvragen van de veelbesproken lerarenbeurs voor een bachelor- of masterstudie. En verder allerlei politiek georiënteerde informatie uit alle hoeken van het onderwijsveld in de breedste zin. Klikt u bijvoorbeeld maar eens op www.voion.nl: de organisatie zegt dit over zichzelf: Voion is een initiatief van de sociale partners en staat voor Voortgezet Onderwijs in Ontwikkeling. Als arbeidsmarkt- en opleidingsfonds willen wij maximaal bijdragen aan een goed functionerend voortgezet onderwijs, dat zich soepel aanpast aan de telkens wijzigende maatschappelijke omstandigheden en wet- en regelgeving. We beschouwen de voortdurende ontwikkeling van medewerkers hierbij als hét middel voor verbetering van de kwaliteit van vo-scholen. Voion neemt de taken over van Arbo-VO op het gebied van veiligheid, gezondheid en vitaliteit. Van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) nemen we de bevordering over van een goed functionerende arbeidsmarkt voor het voortgezet onderwijs. In ons bestuur zijn werknemers- en werkgeversorganisaties evenredig vertegenwoordigd. Klinkt allemaal politiek heel verantwoord en dus saai. Maar de – vrij downloadbare – producten van de organisatie zijn dat allerminst. U vindt er o.a. heel boeiende informatie over de ontwikkeling van leerlingenkrimp en werkgelegenheid in het onderwijs – ook regionaal. Spannende kost die alweer geheel kosteloos beschikbaar is en waar u uw voordeel mee kunt doen.
Kortom – even verder kijken dan de frontpagina van www.levendetalen.nl en er gaat een onderwijswereld open die u ongetwijfeld niet dagelijks bezoekt maar waarvan u het bestaan wel moet weten! Maak er gebruik van!

omhoog


© Kees van Eunen stuur een bericht aan het bureau LT