Ollis Hollandreise
Omhoog

Olli groβe Hollandreise

Sinds zo’n anderhalf jaar trekt de pop Olli – je ziet hem hier met de hond van een gastgezin – sporen in het Nederlandse onderwijs Duits. Het basisidee is zeker niet nieuw (zie daarover verderop meer) maar erg fraai uitgewerkt en zonder al te veel moeite ook toepasbaar voor andere vreemde talen. Op Facebook kun je uitvoerig kennis maken met Olli, stuur hiervoor  op Facebook een vriendschapsverzoek naar “Olli in Holland”. Op Olli’s Facebookpagina vertellen leerlingen na iedere opdracht in het Duits over zijn belevenissen. In de ik-vorm, namens Olli dus. Olli blijft twee weken en vertrekt dan weer naar de volgende school.

Olli – z’n achternaam is Schmidt en hij komt uit Keulen - is sinds januari 2013 op reis door Nederland en heeft al veel beleefd: hij zat in een zweefvliegtuig, gleed in een skipak van een Drentse helling, kookte Nederlandse maaltijden en scheurde op een brommer door de weilanden van de Achterhoek.

Kant-en-klaarpakket
Ollis große Hollandreise
is een project van het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA), gericht op de onderbouw van het VMBO. Wat niet betekent dat het concept niet geschikt zou zijn voor inzet bij HAVO of VWO, integendeel. Het aardige van het project is dat je een kant en klaar inzetbaar materiaalpakket krijgt: de pop Olli, kopieerbare werkbladen voor de leerlingen, een docentenhandleiding en inloggegevens voor de Facebookpagina van Olli. Na twee weken gaat het pakket naar een volgende school. Communicatief zit het materiaal op het niveau A1 en A2 van het Europees Referentiekader. Doordat de leerlingen tijdens Olli’s bezoek ook de achtergrond van Olli moeten doorspitten en eventueel kunnen aanvullen, krijgen ze heel wat Landeskunde te verstouwen. En door de inbedding van de Duitse pop Olli in een Nederlandse context leren ze reflecteren op hun eigen omgeving en leefwereld. En – stellen de deelnemende docenten vast (zie bijvoorbeeld op Duitslandweb collega Marjan Hagemans van het AOC Oost Doetinchem over haar ervaringen met project: www.duitslandweb.nl/onderwijs/projecten/2012-2013/ollis-grosse-hollandreise/olli-op-pad.htm) - ze spreken makkelijker dan normaal Duits in de les (want anders is het zo onbeleefd tegenover de Duitse gast …). Doeltaal = voertaal, toch?
Het lesmateriaal is erg veelzijdig. Allereerst moet Olli’s achtergrond via Facebook worden uitgevogeld. Vervolgens komen er een aantal KLV-opdrachten rond Keulen, het Keuls, het carnaval etc. Woordenschat wordt opgebouwd via de spulletjes in het koffertje van Olli. Elke school moet een bedankkaartje sturen naar de vorige school. Olli’s popmuzieksmaak komt aan de orde, er moet worden gewhatsappt, het Duitse voetbal duikt op, etc. Kortom: voor elk wat wils.
Het Olli-project is uiterst succesvol en wil je als school meedoen, stuur dan een e-mail naar Florianne van Hasselt van het Duitsland Instituut: f.t.vanhasselt@uva.nl. Kosten voor deelname aan ‘Ollis große Hollandreise’ zijn 50 euro (inclusief pop Olli, koffer met benodigdheden, lespakket met werkbladen voor leerlingen en docentenhandleiding met antwoordmodel). 
Overigens is er mogelijk nog meer poppenspul op komst bij het DIA: er komen vermoedelijk vervolgprojecten aan rond respectievelijk Sepp, Lena en Benni, waarbij de projectduur een half jaar is. Wordt dus vervolgd.

Logeerdier
Helemaal nieuw is het idee zeker niet, evenmin als de koppeling aan ICT-vaardigheden. Voor groep 3 en 4 van de basisschool bestaat bijvoorbeeld al enige tijd het project Het logeerdier van OKMW (Onze Klas Mijn Wereld): www.onzeklasmijnwereld.nl/index.php/themas-en-lessen-3-en-4/inhouden-familie-3-en-4/84-familie-logeerdier. Het project Onze Klas Mijn Wereld is een initiatief van het Lectoraat Ontwikkelingsgericht Onderwijs aan de Hogeschool Inholland (ASAR). Ook hier gaat het logeerdier, een knuffel dus, mee naar huis met een koffertje met logeerattributen, een dagboekje, een digitale camera enzovoort. De kern van de activiteiten is vergelijkbaar:
de leerlingen maken thuis foto's met een digitale camera, bedenken, typen en bewaren hun teksten en foto’s in het dagboek, bewerken hun materiaal in kleine groepen en presenteren tenslotte hun producten via beamer of smartboard voor de klas en/of ouders. Anders dan bij Ollis groβe Hollandreise moeten de scholen hier overigens zelf de spullen regelen, wat nauwelijks een probleem is.
En ook dit idee baseert weer op een nog ouder – eveneens Amsterdams – berenproject van CIAO (Computers in het Amsterdamse Onderwijs, een in 1997 gestart samenwerkingsverband voor computergesteund onderwijs van destijds zo’n 50 Amsterdamse basisscholen), een teddybeer met reiskoffertje van basisschool naar basisschool doorgegeven werd en met leerlingen mee naar huis ging. De verhalen en belevenissen werden online gedocumenteerd op de CIAO-netwerkcomputer, zodat de oude en nieuwe gastvrouwen en –heren konden zien, wat er zoal gebeurd was en gebeuren ging met ‘hun’ beertje.
Kern van al deze projecten: een zeer fantasierijke combinatie van sociale aspecten, creativiteit, taalontwikkeling en ICT-vaardigheden, die op alle niveaus denkbaar is en waarin elke vreemde taal een rol kan spelen. Het idee zij van harte aanbevolen! Doe ‘ns gek: introduceer ’n beer – of Olli natuurlijk!

Terug


© Kees van Eunen stuur een bericht aan het bureau LT