Nieuwsbrief 3-2000

Omhoog

De digitale school, virtueel leren op Internet 

Digitale Digitale of virtuele scholen voorzien kennelijk in een behoefte, want er zijn er inmiddels al een stuk of zes. De vragen die je je dan moet stellen, zijn: heeft het onderwijs er echt wat aan? Hoe gebruikersvriendelijk zijn de sites, kan de docent snel vinden wat hij zoekt? Die vragen probeer ik steeds te beantwoorden bij mij bezoeken aan virtuele scholen. Natuurlijk kan ik niet voor alle vakken beoordelen hoe waardevol het gebodene is, dat zullen de vakdocenten zelf moeten doen. Ik heb in maart 2000 even om de hoek van de deur van een paar vaklokalen gekeken en in Levende Talen en de Nieuwsbrief beschreven wat de docent van die virtuele klas te bieden had. Of het daar aangeboden lesmateriaal als aanvullende leerstof aan te bevelen is, kunnen de docenten het best zelf beoordelen eventueel bijgestaan door de didactiekcommissies van de vakverenigingen waarvan een groot aantal te vinden is op www.platformvvvo.nl.

De digitale school (voorheen Digischool)

Deze virtuele school is te vinden op http://www.Digischool.nl. Het oude hoofdscherm biedt de keus uit knoppen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Een goed tijdbesparend begin.  


English
digschl2.gif (3134 bytes)
vacani.gif (1879 bytes)
 

opening.gif (41521 bytes)
Psssst...Gamers
Follow me to the Cantina!

 

KOM BINNEN....

 

Het vervolgscherm van voortgezet onderwijs biedt een scala aan keuzes: 2 rijen knoppenbalken waarop achtereenvolgens staan vermeld informatie, vaklokalen, mediatheek,overige ruimtes, schoolkrant, scholenlijst, penschools, medewerkers, vacatures, onderwijssites, workshops, uittreksels waarvan de laatste ongetwijfeld aantrekkingskracht op de leerlingen zal uitoefenen. Voor docenten zijn natuurlijk de vaklokalen het interessantst. Hieronder klikklaar de inmiddels vernieuwde lijst met vakken.

 Nederlands

Vaklokalen

 Geschiedenis
 Duits    Aardrijkskunde
 Engels    Economie
 Frans   Maatschappijleer
 Klassieke talen Godsdienst &
Levensbeschouwing
  Turks Verzorging
 Arabisch CKV1 
 Wiskunde CKV2 
 Natuurkunde   Beeldende vorming 
 Scheikunde ANW Techniek
 Biologie Systeembeheer Bewegingsonderwijs en l.o. 
 Informatiekunde  TOA-ruimte Muziek 
  Projectonderwijs  

Het is natuurlijk onmogelijk om alle vaklokalen binnen te lopen en een beschrijving te geven van wat daar allemaal wordt geboden. Een bezoek aan een paar vaklokalen moet voldoende zijn om de lezers te prikkelen ook eens te gaan kijken bij hun eigen vak. Misschien heeft de daar aanwezige virtuele leraar wel allerlei interessante ideen over het digitale leren, waardevolle lessuggesties of zelfs materiaal dat vanuit zijn lokaal kan worden gedownload.
In ieder geval zijn de vaklokalen continu onderhevig aan updates, waardoor je nu (augustus 2003) iets anders te zien krijgt dan eerder op papier beschreven in maart 2000.
Ik had van een paar vaklokalen de oude openingsschermen bewaard, waarvan bij Duits en Engels de hyperlinks werken, bij Nederlands niet meer.

Het vaklokaal Nederlands 

Vaklokaal Nederlands
De Docent Grammatica Spelling Literatuur NT2 Links Boekverslagen De Baalhoek Chat Reageren  

Tekstvak:  
Tekstvak:  
Al ruim 18000 bezoekers!!
Online vragen stellen aan een leraar, collega of medeleerling? Ga naar "Chat".
Nieuw: Pozie

Je kunt hier allerlei informatie vinden die je kan helpen bij dit prachtige vak. We doen ons best zo volledig mogelijk te zijn. Toch kan het zijn dat jij iets zoekt wat je hier niet kunt vinden. Laat ons dat dan even weten: misschien kunnen we er iets aan doen. Een simpel emailtje naar de maker, Paul Baartman, is genoeg.
Heb je nog leuke ideen voor deze pagina's? Leuke links? Klik dan even op "reageren" bovenaan de pagina.
Veel plezier!
Deze pagina's zijn voor het laatst bijgewerkt op: 28 maart 1999

Zo ziet het openingsscherm eruit. Weer allerlei knoppen, waaruit een keuze gemaakt moet worden. Opvallend is dat NT2 geen eigen vaklokaal heeft, maar als onderdeel wordt gezien van Nederlands. De tekst op het scherm is duidelijk op zowel leraren als  leerlingen gericht. Beide groepen hebben hun eigen hoek in het vaklokaal. Wat de leraar daar doet is minder duidelijk dan wat de leerlingen verondersteld worden te doen: balen! Maar chatten doen ze gemeenschappelijk.
Onder de knop De Docent wordt de bezoeker voorgesteld aan collega Baartman, docent Nederlands aan het Roland Holstcollege in Hilversum. Het is zijn vaklokaal en onder de knoppen Grammatica, Spelling, Literatuur verschuilen zich zijn lessen. Wie toetst op Grammatica krijgt de beschikbare onderdelen te zien. 

Hier kun je alles vinden over het ontleden van Nederlandse zinnen. Je krijgt uitleg bij de verschillende zinsdelen en bij elk onderdeel zijn oefeningen met antwoorden te vinden. Ik behandel de volgende zinsdelen:

persoonsvorm
werkwoordelijk gezegde
onderwerp
lijdend voorwerp
meewerkend voorwerp
bijwoordelijke bepaling

De bezoeker kan toetsen op n van de gegeven zinsdelen en de daarbij horende oefeningen bekijken. Wanneer deze conform de eigen opvatting over grammatica-onderwijs worden bevonden, kunnen ze worden opgehaald en dienen als oefen/toetsmateriaal voor de eigen leerlingen. Dat noem ik functioneel internetgebruik. Hetzelfde kan dan natuurlijk ook gelden  voor wat er verscholen zit onder de knoppen spelling en literatuur.

Duits 

Dit digitale vaklokaal wordt bemand door Paul Goossen van het Oranje Nassau College in Zoetermeer. Zijn site kan ook bezocht worden door Duitstalige bezoekers.

Hartelijk welkom! Herzlich willkommen!

informatie voor leerlingen
http://www.digischool.nl/du/schueler/
start_schueler.htm

terug naar de Digitale School

Informationen fr LehrerInnnen
http://www.digischool.nl/du/
lehrer/start_lehrer.htm

Het hier afgebeelde oude openingsscherm  heeft slechts 2 links n voor leerlingen en n voor docenten. Deze zijn vernieuwd en geven toegang tot het vaklokaal Duits anno 2003, dat een bezoek waard is.

Welcome to the English classroom http://www.digischool.nl/en/index.html

 
Docenten Leerlingen

Ook bij Engels vind je het vernieuwde vaklokaal met gescheiden toegang voor docenten en leerlingen. De bezoekende leerling wordt welkom geheten door Aris, die meteen al op het openingsscherm de leerlingen wijst op de uittrekselservice:

De uittreksels zijn -naast onze eigen Digitale School bestanden- verzameld van het Internet. De uittreksels zijn gealfabetiseerd op schrijver. Wees zr kritisch bij het gebruik van de uittreksels, er zitten hier en daar fouten in!!! Heb je zelf uittreksels, boekverslagen of werkstukken en wil je deze beschikbaar stellen voor anderen, stuur ze dan naar de Digitale School. Mail naar: Aris. Vermeld wel dat het om uittreksels gaat.
Zie ook: Internetcollege, Twente College, Uittreksel.nl, Spinoza Lyceum.

Uittreksels

Essays

Overige Bestanden

Voor leerlingen in leesnood een waarlijke uitkomst.  

Dit is een zeer ingekorte versie van mijn artikel over de Digitale school in Nieuwsbrief 3 uit 2000. Er is zoveel in de vaklokalen ten goede veranderd, dat het onjuist is om de oude tekst in zijn geheel hier af te drukken. Bovendien worden veel vaklokalen door andere docenten bemand, zodat mijn eerder geuite kritische aantekeningen hen niet betreffen.
Ik ben wel van plan over een tijdje nog eens een paar lokalen binnen te lopen om over dat bezoek in de Nieuwsbrief en op deze website verslag uit te brengen.

Nieuwsbrief 3, april 2000 en augustus 2003.

Terug


John Danils stuur een bericht aan het bureau LT