Nieuwsbrief 4-2000

 Omhoog

Internet College, digitale school met gebreken. 

Internet College is een project van de bekende Stichting De Digitale Stad. Reden om een kijkje te nemen bij de onderwijspoot van deze stad. Daarbij dienen zich altijd enkele vragen aan. Hoe en waar kom je binnen in zo'n virtuele school? Kun je er als docent makkelijk de weg vinden? Zijn er vaklokalen  zoals bij de Digitale School? Zijn er gescheiden rubrieken voor docenten en leerlingen? Voor welke vakken is er lesmateriaal te vinden? En vooral: zijn de gegeven links zo gerubriceerd en beschreven dat de bezoeker van tevoren weet wat erachter verscholen zit? Al deze vragen hoop ik te kunnen beantwoorden in mijn verslag van dit werkbezoek. 

Het adres van het Internet College is: http://www.Internetcollege.nl. Het openingsscherm ziet er overzichtelijk uit. Leraren en leerlingen worden van elkaar gescheiden. Maar dat lijkt aantrekkelijker dan het in werkelijkheid is. Want onder het woord docenten staat van alles, maar niet de knop vakken waarnaar ze op zoek kunnen zijn. Het zal verbazing wekken dat alleen onder de kop leerlingen de knop vakken is te vinden. Om niet meteen af te haken, kruipt de leraar in mij in de huid van een leerling en klikt op vakken, hetgeen het gewenste scherm oplevert. 

Talen 

Nederlands wordt op alle scholen en op alle niveaus gegeven, dus is het logisch de rondreis langs de vaklokalen te beginnen bij onze moedertaal. Na een klik op dat vak verschijnt een scherm met Nederlandstalige media waaronder de websites van een groot aantal landelijke en lokale radio- en televisieomroepen waaronder ook enkele uit België.
De tweede rubriek draagt als titel Literaire tijdschriften. Neerlandici denken hierbij waarschijnlijk niet direct aan digitale tijdschriften. Vandaar dit overzicht. 

Hoe literair deze tijdschriften zijn, zal door Neerlandici moeten worden bepaald.
Onder het kopje Literatuurgeschiedenis kunnen leerlingen de ideale literatuurlijst vinden, boekverslagen en scripties. Verder zijn er nog rubrieken Spelling en grammatica, Woordenboeken en Schrijvers.
Hoewel de webmaster geprobeerd heeft om alle links in rubrieken onder te brengen, moet drie maal een aantal  onrubriceerbare links ondergebracht worden bij Overige waar een allegaartje is te vinden van allerlei onderwerpen zoals:  

Zouden leerlingen die bij het vak Nederlands op zoek zijn naar voor hun relevante websites een andere link aanklikken dan Zoeken naar uittreksels in uittrekselboeken kan met behulp van het uittrekselsysteem? Zijn er al docenten Nederlands die hun leerlingen naar één van de andere links sturen om informatie over een bepaald onderwerp op te halen of dat zullen gaan doen? Ik neem de vrijheid om aan te nemen dat dit niet het geval zal zijn.
Zo zijn er nog wel een paar rubrieken te noemen die niet thuishoren bij leerlingen en het vak Nederlands, zoals de rubriek met de titel Citeren waaronder de volgende Engelstalige links staan vermeld:
 

Afgaande op de titels denk ik dat de meeste voor dit vak genoemde onderwerpen niet thuis horen op een voor leerlingen bestemd deel van de site Nederlands, tenzij er docenten of leerlingen zijn die daar anders over denken. 

De moderne vreemde talen 

De digitale vaklokalen van deze talen hebben gemeen dat de meeste links zijn overgenomen van buitenlandse websites. Bij alle talen vind je de rubriek Woordenboeken. Maar dat zijn niet de ons bekende woordenboeken zoals de digitale van Dale, zo blijkt uit deze bloemlezing:

Frans 

Bij Frans vindt de bezoeker onder het kopje Overheid slechts één verwijzing en wel naar Le ministère de la culture et de la communication, ook niet direct een publiekstrekker!
De Kunst is bescheiden met 2 links vertegenwoordigd. Er wordt verwezen naar de Biënnale van hedendaagse kunst in Lyon 95,  maar deze duurde slechts tot en met 18 februari 1996. De website van de organisatie is nog wel te bezoeken en de kunstenaars die er hebben geëxposeerd, zijn nog wel met hun werken vertegenwoordigd en aanklikbaar.

Le Louvre
, maar daar wordt bij gezegd dat dit helaas niet in Parijs staat. Het is het Engelstalig Webmuseum Network. Het enige franse aan dit museum is dat het is opgezet door de Fransman Nicolas Pioch. Deze uitgebreide website is ook te vinden bij Tekenen.
De leerling die hoopt op wat online hulp bij grammatica en onder het kopje van die naam kijkt, ziet tot zijn verbazing French Language Course en Verb Conjugation. Dit ziende, zal hij liever binnenlopen bij de daaronder staande rubriek Boekverslagen.
Net zoals de rubriek overige bij Nederlands, vind je hier van alles wat, maar in de meeste gevallen is aan de titel niet te zien of en hoe deze de lading dekt. 

Duits 

Duits heeft de meeste en de meest uitgebreide rubrieken. De bezoeker heeft toegang tot maar liefst 17 kranten en tijdschriften, waaronder ook een Engelstalige met German News. Radio en televisie zijn goed vertegenwoordigd met zelfs de BRF, dat niet staat voor de Bayrischer Rundfunk, maar voor de Belgische. Ook hier weer Engelse aanduidingen zoals onder het kopje Literatuur.
Bezoekende leerlingen zullen ongetwijfeld doorsurfen naar de rubriek Boekverslagen, waar ze verzekerd zullen zijn van de top-10 van de voor het examen verplichte Duitse boeken.
In de rubriek Politiek, in maart 2000 nog steeds verlucht met een foto van Helmut Kohl, wordt verwezen naar 16 Bundes Ministeriën en alle politieke partijen.
Bij Sport mag je iets meer verwachten dan alleen een link naar Basketball en ADFC, waarbij je je eerst af moet vragen of de F wel staat voor Football.
Onder Taal o.a. German for Travellers, maar ook Duits voor beginners, en drie maal: Ethnologue Database, talen en dialecten van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Ook het Duitse grammaticaonderwijs is geheel gericht op Engelstalige leerders en derhalve ongeschikt voor het Nederlandse onderwijs. En wat de cursus Learn How to Swear in German op een Nederlandse website bij grammatica doet mag de webmaster komen uitleggen.
Er zijn nog rubrieken in ontwikkeling zoals Wet waar het Bundesgesetzbuch kan worden geraadpleegd of het Österreichisches Bundes-Verfassungsgesetz. Onder Wetenschap worden nog maar 2 links gegeven en bij Bedrijven slechts één, n.l. die van Daimler Benz, bedrijf dat je ook weer bij Overige tegenkomt. Ook hier weer een allegaartje met de meest vreemdsoortige links, waarvan sommige met doublures. Ook bij deze taal kun je je weer afvragen wat leerlingen hier te zoeken hebben en vooral te leren. 

Engels 

In de rubriek Engelstalige Media kan contact worden gezocht met kranten, radio en televisie. Bij de radio: geen BBC, de enige link leidt naar Australië.
Er is een rubriek Grammatica & Spelling met weinig vulling. De 2 genoemde grammatica's zijn Engelstalig en de woordenboeken kun je vinden onder Spelling, alsof je daarvoor alleen een woordenboek raadpleegt. Wie origineel Engels taalgebruik voorstaat kan zich laten bijstaan door the Book of Clichés.
Verder de rubriek Overheid waar de bezoeker kan binnenlopen in het Parlement, in Her Majesty's Treasury en in Amerika in het Pentagon en het Witte Huis.
In de rubriek Overige weer van alles wat niet bij elkaar hoort, zoals de voor leerlingen niet relevante site van de Vereniging Vlaamse leerkrachten Engels en the semantic rhyming dictionary, dat je eerder in de rubriek Woordenboeken zou moeten aantreffen zoals Oud Engelse Literatuur, bij  Literatuur

Spaans 

De kleinste site van alle talen en op het eerste gezicht ook al niet veel beter. De media in de vorm van kranten, tijdschriften, radio en televisie zijn karig gevuld. In wezen wordt slechts naar 2 Spaanse kranten verwezen: El Pais en La vanguardia. Tecla is volgens de aankondiging A text magazine for learners and teachers of Spanish. Hispania is The official journal of the American Association of teachers of Spanish and Portugese. Vervolgens is er nog La Nación, met Daily news from Costa Rica en El Comercio, Daily newspaper from Spain.
Je kunt je als bezoeker afvragen waarom deze in Nederland opererende virtuele school zoveel Engels in zijn links stopt en waarom vakverenigingen onder het hoofd Leerlingen worden geafficheerd in plaats van onder Docenten.
De radio- en televisierubriek biedt in ieder geval uitzicht op Spaans al komen beeld en geluid soms uit Argentinië of Bolivia. Er wordt zelfs melding gemaakt van een CNN Español.
Er is nog een rubriek: Gebieden, waar tot nu toe alleen het Baskenland vertegenwoordigd is, dat in het Spaans of Engels kan worden bezocht.
De Spaanse cultuur gaat niet verder dan A Docent's Tour of Salvador Dali Resource en het  museum voor Art and Culture, maar dat staat in Mexico.
In de rubriek Spaans leren zijn 4 van de 6 titels in het Engels en dus kennelijk gericht op Anglofonen, maar je kunt die taal ook in 12 maanden leren  met een cursus Spaans in Amsterdam.  

Exact 

Onder dit kopje de volgende vakken: Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Informatiekunde. Gezien de slechte ervaringen opgedaan bij Nederlands en de moderne vreemde talen, ga ik nu als bevooroordeelde bezoeker eens kritisch kijken bij de exacte vakken, waarvan je veronderstelt dat daar nu juist de docenten zitten met de knowhow om leerzaam materiaal in goed gerubriceerde rubrieken bijeen te brengen. Dat valt tegen. 

Natuurkunde 

Op het eerste gezicht is er voor dit vak een aantrekkelijke website opgezet met de volgende Rubrieken: 

Interessant lijkt op het eerste gezicht de rubriek Vragen, zeker als de bezoeker zich nog herinnert dat hij daar gekomen is vanaf de knop leerlingen. Wie de vragen gaat bekijken merkt dat ze alle in het Engels zijn gesteld. OK, denk je dan, dat is een goede voorbereiding op de latere studie en tweetalig onderwijs is ook al niet verkeerd. Het zijn 36 vragen, waarvan hieronder een paar voorbeelden: 

Opvallend is dat alle vragen als domeinnaam hebben www.nbn.com. Wie op dat adres  aankomt krijgt echter zijn vraag niet beantwoord, maar wordt doorgeschakeld naar de site www.best.com, dat een bedrijf blijkt te zijn en wel van de firma Verio, the new world of business. En daar loopt het spoor dood, tenzij je iets wilt gaan kopen bij deze firma. Maar de gestelde vragen worden niet beantwoord. En dat is een fors minpunt voor dit vaklokaal, vooral omdar er verder niet veel meer te leren valt.
Ik heb daarna geklikt op de graancirkels om een paar mooie foto's te downloaden van dit onverklaarbare verschijnsel. Maar ook dat spoor loopt dood. Je komt terecht bij het Department of apllied computing van de University of Dundee en je ziet op die site nergens een verwijzing naar wat in het Engels iets zou moeten zijn als graancirkels.
Reden om dit lokaal, waar ik al een aantal keren heb misgeklikt, spoorslags te verlaten.   

Scheikunde 

Dit vaklokaal heeft slechts één rubriek: Overige. Daarin de volgende veelal weer Engelstalige onderwerpen waarover de collega's van scheikunde zelf maar moeten oordelen: 

Maatschappij 

Onder deze noemer zijn de volgende vakken te vinden Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie, Maatschappijleer, Levensbeschouwing, Filosofie en Verzorging. Ook hier weer moet ik een keus maken. Het gaat ook slechts om signaleren. Het is aan de vakdocenten en uiteraard aan de leerlingen om te onderzoeken wat er aan bruikbare links per vak zijn te vinden. In ieder geval stelt het vak Aardrijkskunde wat dat betreft niet teleur. Hier is, op het eerste gezicht, heel wat interessants en redelijk goed gerubriceerd, bijeen gebracht.  

Aardrijkskunde 

De volgende rubrieken vol links, waarvan ook een aantal Nederlandstalige: 

Al deze rubrieken vormen voor een vak als Aardrijkskunde een goede bijdrage voor de zelfwerkzaamheid van de leerlingen in het studiehuis. Vanuit dit perfecte vaklokaal krijgen ze met één klik wetenswaardigheden uit de hele wereld op het scherm.
Dat de meeste documenten in het Engels zijn gesteld moet eerder als een voordeel dan als een nadeel worden beschouwd. Het levert een welkome bijdrage aan een vorm van vakoverstijgend leren dat in het vervolgonderwijs als volkomen normaal en noodzakelijk wordt ervaren.
Dit vaklokaal is het enige dat in april 2000 is bijgewerkt. De overige vaklokalen zijn het laatst herzien op 17 mei 1999. 

Geschiedenis 

Tot nu toe het grootste vaklokaal met alleen al op het openingsscherm 206 linkmogelijkheden.
De site opent met een tijdbalk, met als startpunt: de Klassieke Oudheid om via de Middeleeuwen, Renaissance, dan met een sprong, de Eerste Wereldoorlog, het Derde Rijk, Tweede Wereldoorlog, te belanden bij de Koude Oorlog van 1940-1989.
Een groot aantal sites hiervan zijn weer in het Engels, goed voor de leesvaardigheidstraining.
Na de tijdbalk volgen dan nog per land georganiseerde sites, uiteraard beginnend bij Nederland, daarna Europa met een paar landen, waaronder Engeland. Maar de vijf links, die onder Engeland staan, tarten elke beschrijving. Wie me niet gelooft moet maar gaan kijken en zal met mij constateren dat deze opsomming de leerlingen een heel ander beeld van Engeland geeft dan ze is geleerd.

Ook onder het kopje van de Verenigde Staten een allegaartje van niet historisch gegroepeerde links, hetgeen  ook eigenlijk geldt voor de andere werelddelen. Van Zuid Amerika wordt aan niets anders bekendheid gegeven dan aan de the Communist Party of Peru (PCP). Bij nader inzien schijnt zich ook in de andere werelddelen niet veel te hebben afgespeeld.
Wie zich in het socialisme wil verdiepen, kan terecht bij de archieven en de biografieën van Marx, Engels en Lenin.
Onder de kop Minderheden blijken alleen Zwarten en Vrouwen daartoe te behoren en een link waardig.
Vervolgens kan de bezoeker zich op allerlei sites bekwamen in de Staatsinrichting van heel de wereld. Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Oscars, kan terecht bij de Filmgeschiedenis.
Interessant lijkt me de rubriek Historische kaarten waarvan meer dan 10 links zijn opgenomen.
Men kan weer een allegaartje tegenkomen bij Wetenschappelijke geschiedenis en vooral bij de uitgebreide rubriek Overige, waarvan de eerste vermelding is: The Russian Revolution. Deze link hoort gewoon thuis onder Rusland.
Ik krijg bij mijn bezoek steeds meer de indruk dat alle vaklokalen door één en de zelfde webmaster worden bemand, die kennelijk wel links heeft opgespoord, maar niet de tijd en de vakkennis heeft om die voor alle vakken zowel op waarde te beoordelen als op rubriek. 

Creatief 

Onder dit kopje bevinden zich de volgende vier vakken: Tekenen, Muziek, Handvaardigheid/Techniek en Lichamelijke Oefening. Van deze vier vakken, moeten toch bij Tekenen en Muziek  honderden interessante websites zijn te vinden en te rubriceren, zeker nu Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) zijn entree in de school heeft gemaakt. Mijn keus valt op Tekenen voor een eerste indruk in de hoop dat de docenten die met dit vak van doen hebben, hun leerlingen op dit vaklokaal van het Internet College zullen wijzen, want er is heel wat kunst te vinden. 

Tekenen 

Er zijn slechts een paar rubrieken: 

De eerste rubriek Musea is kennelijk in opbouw, want het zijn er nog maar negen en dat is wereldwijd weinig en dan staat ons eigen Rijksmuseum er nog niet eens bij, maar wel het Stedelijk.
De tweede rubriek Schilders daarentegen, alfabetisch gerangschikt is gigantisch te noemen voor een openingsscherm: 126 maar liefst. In de rubriek Stijlen kan geklikt worden op 12 stijlen van Barok tot Surrealisme. De laatste drie rubrieken bevatten weer het van het Internet College bekende, kennelijk uit gebrek aan kennis of tijd, ongerubriceerde ratjetoe aan kunstvormen.
Toch, zo kun je concluderen, kunnen er heel wat kunstwerken de school worden binnengehaald en moet dit bijeenbrengen van zoveel kunst aan de Nederlandse webmaster heel wat tijd hebben gekost.
Omdat ik op mijn talrijke schoolreizen naar Parijs altijd een bezoek aan het Louvre op het programma zette, klikte ik onder het kopje Musea op Le Louvre, waarvan  een prachtige website bestaat. Maar quelle déception! Niks Louvre in Parijs, ik kwam terecht in het Webmuseum Network op het adres: http://sunsite.unc.edu/louvre, waarvan alleen de oprichter en webmaster Nicolas Pioch Frans is en waar het zo bekende Louvre niets mee van doen heeft. Dit is dezelfde website die ik al bij Frans was tegengekomen. Maar toen heb ik niet verder gekeken, nu wel.
Er worden 2 speciale webtentoonstellingen over resp. Paul Cézanne en Middeleeuwse kunst aangekondigd en een algemene. Klik je op Famous Paintings, dan krijg je hetzelfde overzicht n.l. Kunst door de eeuwen heen en Kunst als op het scherm Tekenen van het Internet College. Klik je op Artist Index, dan krijg je dezelfde, maar nu geupdate, dus uitgebreidere lijst van schilders te zien als in het tekenlokaal van het Internet College.
Wat moet je daaruit concluderen? De Nederlandse beheerder van het tekenlokaal heeft alleen maar alle gegeven links losgemaakt van het Webmuseum Network en als zijn eigen vondst apart gepubliceerd met slechts één eigen link, n.l. bij Rembrandt, achter wiens naam  het Rembrandt Research Project met een Nederlands internetadres is toegevoegd.
Voor de rest zijn alle adressen hetzelfde n.l. http://sunsite.doc.ic.ac.uk/wm/paint/auth/naam van de schilder. Ik heb bij enkele schilders gekeken en in mijn configuratie met ISDN worden de afbeeldingen snel geladen en zijn van zeer goede kwaliteit. 

Anselm Kiefer 

 

Bij deze Duitse schilder een korte inleiding over zijn werk 1982. Daarna is de site niet meer bijgewerkt. Zes werken in klein formaat, waarop kan worden ingezoomd, maar dan krijg je een vertekening. Beter is het om met de rechter muisknop op een foto te klikken, waarna het scherm wordt gevuld met het betreffende schilderij. Daarnaast de titel, materiaal, formaat, en het museum waar het te vinden is. Leerlingen uit de omgeving van Amsterdam en Eindhoven kunnen op deze wijze constateren, dat ze vlak bij huis de ongebruikelijke textuur van een Kiefer van dichtbij kunnen bestuderen.
Alle vermelde schilders komen van het zelfde adres hetgeen wijst op een uniforme aanpak. Steeds een inleiding met gegevens over de kunstenaar en een aantal afbeeldingen. Zo vond ik een dertigtal tekeningen op een prachtige website, gewijd aan Leonardo da Vinci.
Het Webmuseum Network van Nicolas Pioch waarop wel meer dan duizend afbeeldingen van kunstwerken zijn te zien en dat wekelijks wordt bezocht door meer dan 200.000 bezoekers, lijkt me een prima website waar leerlingen kunnen kennismaken met al het fraais dat er in de afgelopen eeuwen is voortgebracht. 

Docenten 

In voor deze doelgroep beschikbare onderwerpen valt als eerste natuurlijk op het onderdeel Lesideeën. Deze zijn beschikbaar voor Biologie, Telematica en Natuurkunde.
Wie toch nog even verder wil gaan kijken wat nog meer achter de knop Docent schuil gaat, vindt heel wat nuttige sites van onderwijsbegeleidingsdiensten, pedagogische centra,  uitgeverijen enz.  

Software 

Wie wil kan nog even bij Software gaan kijken, maar moet dan wel 51 titels langs met alle vakken en leeftijdsgroepen door elkaar. Het enige positieve aan deze rubriek is dat alle titels dezelfde opmaak hebben en de informatie voldoende is om te weten wat je in huis gaat halen. Bij alle titels wordt aangegeven of het freeware, shareware, een demo, of een evaluatieversie is. Alle software kan worden gedownload en bij shareware hoeft pas te worden afgerekend, als het product in gebruik wordt genomen.
Deze rubriek vraagt om nadere studie per vak en per leeftijdscategorie. De waardevol geachte software zou  bij een positief oordeel van gebruikers als een aanbeveling op de websites van de vakverenigingen  kunnen worden gezet.  

Conclusie 

Het zal duidelijk zijn dat leerlingen steeds meer gebruik gaan maken van andere informatiebronnen dan alleen de docent en het leerboek. Er wordt ook steeds meer op leerlingen gerichte informatie via het Internet verspreid. Hulp is aanwezig bij het (over)schrijven van boekverslagen, leesdossiers, scripties en uittreksels. De leerlingen komen dus uit tijdnood wel aan hun digitale trekken.
Van de bezochte vaklokalen zijn die voor de moderne vreemde talen het slechtst geoutilleerd. De meeste aangeprezen sites zijn niet toegesneden op de Nederlandse talenleerder.
Voorzover ik dat kan beoordelen vormen de bezochte lokalen van Aardrijkskunde en Tekenen een uitstekende hulp bij het digitaal leren.
Het is nuttig om docenten en leerlingen vaksgewijs te wijzen op sites en de daar beschikbare informatie, die gebruikt kan worden als lesmateriaal. Als daar ook nog lessuggesties aan kunnen worden toegevoegd, dan zal dat de lestaak van docenten verlichten.
Virtuele scholen kunnen dus een belangrijke functie bekleden op voorwaarde dat ze aan gebruikersvriendelijke eisen voldoen, zoals het goed rubriceren van de links en kort aangeven wat de bezoeker daar kan vinden. Het grootste probleem is het bijwerken van de links. Dat zal eigenlijk  maandelijks moeten gebeuren.
Bij het Internetcollege moet meer gebeuren. In de vaklokalen zal voor de meeste vakken een grondige herziening van de aangeboden links moeten plaatsvinden. Daarbij zullen vakkundige docenten elke link op gebruikswaarde voor het onderwijs moeten beoordelen en kort beschrijven. Dan pas zal deze virtuele school de gebruikers een areaal van virtuele leerwegen kunnen bieden die het onderwijs buiten het leslokaal en het leerboek tillen.

 Nieuwsbrief juni 2000

Terug


© John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT