Nieuwsbrief 1-2004
Omhoog

Teaching with the Web 2
Onderdeel: Language Specific Activities

Teaching with the Web
is ontwikkeld voor het moderne vreemde talenonderwijs door docenten van universiteiten in Amerika, Finland en Japan en is te vinden op http://polyglot.lss.wisc.edu/lss/lang/teach.html. In Nieuwsbrief 8 van 2003 besprak ik de drie websites, die vermeld staan onder Web Activities for any Language. Dat zijn: Virtual Tourist, Metro Link en World News Tonight, die de opening vormen van Teaching with the Web en die op school goed zijn in te zetten bij de lessen moderne vreemde talen, maar ook vakoverstijgend in combinatie met de zaakvakken. De daaronder staande rubriek van Teaching with the Web bestaat uit drie delen: Language Specific Activities, een per taal aanklikbaar deel en Other Teaching Resources. Wat websites als Teaching with the Web aan meestal gratis, bruikbaar, interactief lesmateriaal aanbieden, overstijgt waarschijnlijk alle traditionele in Nederland uitgegeven leermidden, maar een ordening in onderwerpen, oefeningen en moeilijkheidsgraad ontbreekt. Dat blijkt ook weer bij het bestuderen van het volgende onderdeel van Teaching with the Web: Language Specific Activities 

Language Specific Activities

In deze rubriek staat lesmateriaal, dat er volgens de beschrijving aantrekkelijk uitziet en zeker een bezoek en bespreking waard is. Maar, zo op het eerste gezicht al, zijn het onafhankelijk van elkaar ontwikkelde websites en ontbreekt de voor het reguliere onderwijs belangrijke samenhang.

  1. BBC - Education: offers fun listening comprehension activities for French, German, Italian, and Spanish. Each language offers several topics to choose from, a transcript of the audio segments, and links to other resources for that language.
  2. Internet Activities for Foreign Language Classes: lesson plans which incorporate web sites for Spanish, French, and German educators. These ideas were created by FL teachers during a summer seminar at the University of California at Santa Barbara.
  3. Web Art and Feature Film Activities: a wonderful site that offers pre, during, and post viewing activities for Art exhibits and feature films. Activities available for French, Italian, and Spanish levels A, B, and C.
  4. Foreign Language Lesson Plans: see the web-based project section for ideas of what others are doing with their students. Choose a topic and you will get a long list of great activities which can be applied to many different languages. This site also offers links to information on creating good projects.
  5. LinguaWeb: some online activities for French, German, Italian, Portuguese, and Spanish. Others coming soon. Elementary to intermediate and mostly translation focused.
  6. The Virtual Picture Album: a wonderful resource of photos and teaching ideas for integrating authentic cultural documents into your instructional goals. Resource provided by as part of the Less Commonly Taught Languages Project at University of Minnesota

1. BBC - Education

De eerste website, die wordt aangeprezen is die van de onvolprezen BBC, met een eigen educatief programma vol lesmateriaal voor bijna alle vakken. Hier staan speciaal vermeld luisteroefeningen voor Frans, Duits, Italiaans en Spaans, terwijl je er ook nog hyperlinks kunt aantreffen naar andere bronnen voor het leren van die talen. 

For full contents click on a language
Enjoy learning at your own pace with the Steps online courses.

Get a Quick Fix of holiday phrases in 34 languages.

Find details and support activities for TV programmes and publications.

Test your level with the Language Gauge.

And also weekly news to help you top up your Spanish and French.

This week

clockMañana, mañana Ecuador launches a big campaign to cut the habit of lateness.

 
FrenchSpanishGermanItalianOthers
Andrea in Berlin
German in your own time
Take a virtual tour of Berlin and pick up some German on the way with German Steps, our online course for beginners.
Joseph says: "I think this is a fine starting point and there's a superb fast track for those who already know some German."

Ik klikte op Frans en kon kiezen uit onderstaande lessen:  

Courses

French Steps
A self-contained online course for beginners.
Talk French
Short introductory course with TV series and book.
French Experience  French Experience II
Video clips, language notes and activities to accompany these well-established courses.

Travel

France Inside Out  French Journey
Take a guided tour around five French cities.
Holiday 2003
From a short break in Paris to grape-picking in the Beaujolais wine region.

For Schools

GCSE Bitesize French
Revise the GCSE French syllabus and test yourself.

Phrases

Le Français Cool
A guide to French slang.

News and Features

Accents d'Europe
News stories in French with notes, for more advanced learners.
The French Connection
Discover the dynamic culture of the
French-speaking world.
Tour de France
Diary of the event and essential phrases.
Euro Guide
How to ask for euros in French.

For Work

French for Work
Getting there, being there, doing it.

For the Family

Family French
Play this learning game with your children.

Het is natuurlijk niet mogelijk om het hele aanbod Frans van de BBC te bespreken. Het meest interessant lijken me de rubrieken Courses en For schools, omdat de omschrijvingen daarbij een coherenter aanbod aan taalmateriaal veronderstellen dan de andere onderwerpen.

French Steps A self-contained online course for beginners.

Je krijgt prima uitleg in simpel Engels van je on-line docent Hakim M'Barek, die vertelt welke 24 korte units hij voor je klaar heeft staan. Het zijn de bekende thematisch geordende items, die je in de meeste methoden Frans in de loop van de eerste drie leerjaren tegenkomt. Je kunt aan het eind van elk unit gewoon klikken op de knop check om te weten wat je hebt geleerd of niet natuurlijk.

De topics zijn:
      

Short break in Paris
Taking a taxi. Asking for directions. Getting tickets. Buying presents. Getting a snack. Travel tips. Check how much you know.

Food and drink
Ordering at a restaurant. Asking about the food. Shopping for food.
Travel tips. Check how much you know.
Chatting
Your name and where you're from. Saying what you do. Getting into conversation. Talking about the family. Travel tips.
Check how much you know.
Country holiday
Buying clothes. Understanding instructions. Getting your bearings.
Talking about the weather. Renting items. Travel tips.
Check how much you know.
Planning your time
Asking friends round. Taking the train. Arranging to go out.
Booking a room
Travel tips. Check how much you know.
Emergencies!
At the chemist's. On the road. Lost property. Travel tips.
Check how much you know.

De werkwijze is simpel, zoals op de afbeelding van de unit eten en drinken is te zien: klik je op next, dan krijg je de bezoeker te horen die vraagt of er een tafeltje is voor één persoon en het antwoord daarop van de ober. Je kunt kiezen uit nogmaals de tekst beluisteren en de tekst zien in het Frans of in het Engels. Hieronder de afbeelding en de hyperlink waar u de tekst kunt beluisteren: 

http://www.bbc.co.uk/languages/french/lj/restaurant/index.shtml.

Alle topics hebben dezelfde opbouw. Korte vragen en antwoorden, die kunnen worden beluisterd zonder of met tekst en die de leerlingen kunnen nazeggen voor de juiste uitspraak. Elk unit kun je afsluiten met het mondelinge en schriftelijk oefenen van het aangeboden taalmateriaal, terwijl je ook nog de woordjes die je geleerd hebt overhoord krijgt.
Ik had er nauwelijks last van dat de lestaal Engels is. Of dat voor leerlingen ook geldt, zou onderzocht moeten worden. Als het Engels geen bezwaar oplevert, dan is dit uitstekend lesmateriaal. Leerlingen kunnen met wat inleidende hulp van elke docent of wie dan ook, zelfstandig en individueel aan het werk. Dat kan thuis, op school, in de bibliotheek of waar dan ook maar een computer staat met Real Player vanaf versie 8 en een snelle internetverbinding.

Grammatica

Op het openingsscherm Frans heeft de BBC ook een klein grammaticaprogramma geplaatst, met de naam: Painless Grammar. Grammatica leren zonder veel moeite daarvoor te doen! Gelet op de lidwoorden le en la, moeten deze grammaticalessen bestemd zijn voor beginners. Na een korte uitleg over het lidwoord, krijg je woordjes te zien met daarachter de woorden in het Engels, die de leerlingen waarschijnlijk al kennen. Je probeert mondeling bij de gegeven woordjes le of la te gebruiken, klikt op Show me en in het rood verschijnt voor elke Frans en Engels woord het juiste lidwoord. Weer klikken op show me, en het antwoord is weg, nogmaals het juiste lidwoord inprenten, weer klikken op show me en je ziet of je het goed hebt gedaan. Op deze manier leer je omgaan met allerlei simpele grammaticale verschijnselen, zoals een paar werkwoorden, aanwijzende voornaamwoorden, die het beginnerstadium niet te boven gaan.

le... la...

Show meShow me

Feminine          femme      woman         sœur         sister
Masculine          garçon      boy         frère         brother

With other objects, though, you'll need to learn the gender as you go along.

Show meShow me

Feminine         rue       street        place          square
Masculine        musée       museum        taxi          taxi

French Experience

De derde in de reeks courses van de BBC is het vervolg op de hierboven besproken French Steps, eveneens gebaseerd op de 20 delige TV-cursus. De werkwijze is wederom: kijken en luisteren naar de videoclips, dan de daarbij horende activiteit, waarbij de leerling gebruik kan maken van sleutelwoorden en eventueel de uitgeschreven teksten van de dialogen. Hoewel de BBC bij de cursus videobanden en boeken levert, heb je die niet echt nodig. Met het via internet te downloaden beeld, geluid en de oefeningen, train je luister- en leesvaardigheid. Leerlingen oefenen zelfstandig en kunnen daarna in de klas laten horen wat ze ervan hebben geleerd.

For Schools

In de rubriek for schools van de BBC vind je onder de titel GCSE Bitesize een groot aantal vakken, verdeeld over 4 leeftijdscategorieën, zoals die op de afbeelding van het openingsscherm zijn te zien.  Voor de talen komen de vier bekende te examineren vaardigheden aan bod en dit alles dan ook nog op basis en hoger  niveau. 

French Subtopics

If you're taking the Higher tier exam make sure you check out the Foundation units too.

Listening Foundation   Higher
Reading Foundation   Higher
Speaking Foundation   Higher
Writing Foundation   Higher
Done all your revision?
Brush up your
exam skills
Then have a go at a mock exam

De oefeningen van alle topics worden afgesloten met een interactieve test, die na invulling de leerling laat zien wat hij goed en fout heeft gedaan. Is het percentage goede antwoorden te gering, dan moet de leerling het opnieuw proberen. Bij het programma hoort een echte leraar die vragen beantwoordt.
Dit zijn nog maar drie van de veertien websites opgezet door de BBC. Als het Engels geen probleem zou opleveren, dan zou de BBC alleen al een groot deel van het talenonderwijs voor het Nederlandse onderwijs kunnen verzorgen en wel zonder dat daar een leraar aan te pas hoeft te komen.

2. Internet Activities for Foreign Language Classes
   
Deze rubriek is ontstaan tijdens een zomercursus voor docenten moderne vreemde talen van de universiteit van Californië in Santa Barbara. Ze leerden er leesstrategie oefeningen maken, die de leerlingen moeten helpen authentieke documenten op websites te ontcijferen. De opgegeven websites zijn Spaans- Frans- en Duitstalig. Elk opgavenformulier bestaat uit de ook bij ons leesvaardigheidonderwijs bekende zes stappen:

De letters clta in het url staan voor: California Language Teachers Association, de vereniging die de cursussen organiseert in samenwerking met het California Foreign Language Project. De aan de zomercursus deelnemende docenten leerden ook hoe ze met eenvoudige middelen, zelfs zonder computerlokaal, maar met één computer in het leslokaal, en zonder internetverbinding, de internetlessen konden verzorgen. Daarbij kunnen ze gebruik maken van WebWhacker van Blue Squirrel, te vinden op http://www.clta.net/lessons/class.html, programma waarmee websites eenvoudig op de harde schijf of op een cd rom kunnen worden opgeslagen voor later gebruik off-line. Aan het eind van de webpagina vindt de bezoeker een lange lijst met lessen, die door de deelnemers aan de cursus zijn gemaakt. Al deze lessen zijn goed bruikbaar voor ons onderwijs. Voor alle talen zijn de opdrachten vastgelegd in drie niveaus. Vanaf niveau 2 zijn de te printen werkbladen in de doeltaal geschreven. In niveau 1 in het Engels. Die werkbladen zouden dan eventueel vertaald moeten worden.
De leerlingen kunnen de opdrachten zelfstandig en individueel uitvoeren en daarna de ingevulde werkbladen ter controle aan hun docent laten zien. Met een paar vragen kan deze dan simpel constateren of het eigen werk is van de betrokken leerling. De
California Language Teachers Association heeft ook nog een groot aantal Favorite Teacher Web Pages op allerlei gebieden bijeengezet en wel voor Spaans, Frans en Duits.

3. Web Art and Feature Film Activities

Wie klikt op http://www2.bc.edu/~rusch/, komt terecht op de prachtige website van Debbie Rusch van het Boston College. Zij geeft leiding aan het Department of Romance Languages and Literatures, waar je lesmateriaal vindt voor Frans, Italiaans en Spaans en nog wel op drie of vier niveaus. Alle lessen zijn gebaseerd op kunstuitingen, die te vinden zijn op het web, zoals de schilders Gilot, Picasso, Caravaggio, Chagall, Diego Rivera, maar ook oude culturen zoals die van de Mayas, Azteken en Incas.
Verder vind je er links naar verfilmde literatuur zoals voor Frans: Les misérables van Victor Hugo, voor Italiaans: Il Giardino dei Finzi-Contini, voor Spaans: Bodas de sangre, La historia oficial, El norte en Mujeres al borde de un ataque de nervios. In de rubriek nieuwe hyperlinks staat die van het schitterend vorm gegeven Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid, dat bezoekers een virtuele tour aanbiedt in het Spaans of Engels

4. Foreign Language Lesson Plans

Helaas vind je onder deze knop niet wat je verwacht n.l. lesmateriaal voor de moderne vreemde talen. In plaats daarvan kom je terecht op de homepage van Mark Davies, hoogleraar taalkunde aan Brigham Young University.  Zijn werkterrein beslaat werkelijk alles wat met talen te maken heeft, in zijn eigen woorden:

Er staan wel degelijk voor docenten zeer lezenswaardige pagina’s op de website van de professor, maar desondanks hoort deze in het rijtje van Teaching with the Web niet thuis.

5. LinguaWeb   

LinguaWeb is een verzameling internetbronnen voor vreemde taalleerders, opgericht in oktober 1998 in Schotland; het vierde een jaar later met veel aplomb zijn eerste verjaardag, waarna er geen woord meer is toegevoegd of veranderd. Dat is jammer, want LinguaWeb biedt bruikbaar lesmateriaal voor de talen Frans, Duits, Italiaans en Spaans. Helaas mis je gesproken teksten in die talen, want dat was vijf jaar geleden nog niet zo gebruikelijk als nu.

6. The Virtual Picture Album

De Virtual Picture Album (VPA) is een initiatief van het onderzoekscentrum voor taalverwerving van de universiteit van Minnisota. Het album is een archief vol gedigitaliseerde foto’s en tekeningen met nuttige beschrijvingen en suggesties om deze afbeeldingen in te zetten als stimulus voor de taalproductie. Ze kunnen als ze niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt, gratis worden gedownload. VPA richt zich niet op de traditionele talen Frans, Duits, Engels en Spaans, maar op de minder onderwezen talen uit landen zoals: Baskenland, China, India, Ierland, Israël, Japan, Noorwegen, Polen, Portugal en Tunis. Uit die landen komen de foto’s en de Engelstalige opdrachten daarbij. Eigenlijk kun je alle afbeeldingen gebruiken voor alle talen. Je hoeft alleen maar in de moeder- of doeltaal aan te geven wat de leerlingen moeten produceren.
Bij alle foto’s uit alle landen staan de te gebruiken sleutelwoorden en grammatica in het Engels. Daardoor kun je de foto’s ook voor alle talen gebruiken, zoals te zien op de afbeelding van een familiebijeenkomst in Portugal met daarbij het volgende bijschrift:

Wil je een Franstalige taaluiting bij deze foto, dan vertaal je de sleutelwoorden gewoon in het Frans of liever nog: laat je dat de leerlingen doen.

Database

De makers van Teaching with the Web verdienen lof voor het bijeenbrengen van de Language Specific Activities, waarvan ik hier een aantal heb besproken. De meeste activiteiten kunnen zonder veel moeite door de leerlingen zelfstandig worden uitgevoerd. Maar zij, noch hun docenten, kunnen weten waar ze moeten beginnen. Het Web bestaat immers uit losse websites en daar ontbreekt elke ordening, zoals je die in de traditionele leermiddelen aantreft. Dat is de reden dat docenten het Internet slechts zijdelings betrekken bij hun onderwijs en bij voorkeur weer gauw terugkeren naar de boeken. Daar kunnen ze van op aan. De ordening van de leerstof per leerjaar ligt veilig vast.
Om het leren van talen via het Web aantrekkelijker te maken, is een uitgebreide database nodig waarin per taal, per niveau, per vaardigheid, de leerstof gratis voor het downloaden ligt.
De bewindslieden van OC&W zouden eens moeten bekijken welke instantie ze de opdracht daartoe zullen geven.

Nieuwsbrief 1, januari 2004

(wordt vervolgd) 


© John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT