Nieuwsbrief 3-2004
Omhoog

Met MovieMaker creatief schrijven op internet

MovieMaker, te vinden op http://mm.dfilm.com, is een product van DFILM Visual Communication. Met dit programma maak je korte animatiefilmpjes, die gepubliceerd worden op de website van DFILM. Omdat het zelf maken van dit soort cartoonachtige bewegende beelden kinderen aanspreekt, is MovieMaker geschikt voor het moderne vreemde talenonderwijs. Erwin de Vries, docent Duits aan het Willem Lodewijk gymnasium in Groningen leert er zijn leerlingen creatief schrijven mee.

Hoe maak je een animatiefilm met MovieMaker?
Aangekomen op http://mm.dfilm.com, klik je op start. Op het vervolgscherm kies je een achtergrond en een lucht. Je keus hangt natuurlijk af van de verhaallijn, die je hebt bedacht.

Vervolgens kies je het plot. Zoals op de afbeelding is te zien, zijn het er slechts vier. Bij het eerste plot Rendeze-vous komen de twee figuurtjes naar elkaar toe om tekst uit te wisselen, waarna ze weer hun eigen kant opgaan. Ook bij het 2e plot Pick-up komen de figuurtjes elkaar tegen, maar ze gaan na het uitspreken van hun tekst samen verder. In het derde plot chase komen de twee personen van dezelfde kant, zeggen hun tekst en gaan samen weer verder. De vierde plot Soliloquoy toont een alleenstaande, die zijn tekstje spreekt zonder commentaar van een ander.

In het volgende scherm kies je de karakters. Met de pijltjes kun je al scrollend nog meer vreemd uitgedoste figuurtjes kiezen.

Vervolgens krijg je het scherm voorgezet waarin je de teksten kunt schrijven. Deze verschijnen daarna automatisch in wolkjes bij de betreffende figuurtjes. Er is een limiet van 100 lettertekens per regel. Bij Frans mis je de mogelijkheid om accenten te typen.
Het volgende scherm bied je de mogelijkheid om bij je verhaaltje passende muziek te kiezen. Wie niet van die ingeblikte klanken houdt, klikt op no music. Klik je op de andere knoppen, dan krijg je de gekozen deun te horen. Zo kun je ze allemaal beluisteren alvorens een keus te maken.
Tenslotte kun je een afbeelding kiezen voor de titel van je filmpje en je naam opgeven. Daarna kun je of een nieuwe scène toevoegen met dezelfde of andere personen of je film bekijken. Na een klik op preview zie je dan je gekozen personages in de gewenste setting, de tekst in wolkjes, je hoort de gekozen muziek en na de titel licht een scherm op met vóór je naam: directed by.

Op de afbeelding is te zien wat het resultaat is van mijn keus: buiten: een donkere lucht, binnen: een badkamer, een meisjesfiguur en in het wolkje de tekst, die ik haar laat zeggen. Met zo'n begin kun je leerlingen een vervolg laten schrijven.
Elk filmpje wordt opgeslagen op de server van DFILM, waarna je het ook per e-mail aan jezelf en aan een ander kunt sturen, aan Erwin de Vries bijvoorbeeld. Deze slaat de hem gestuurde filmpjes op in zijn Online Sheet Producer (OSP). Met het programma Web in de klas www.webindeklas.nl kan hij op elk gewenst moment de bedenksels van zijn leerlingen met een beamer vertonen en de taalfouten laten verbeteren. Enkele filmpjes van hem en zijn leerlingen zijn te zien op het adres http://www.webindeklas.nl/ek/index.php?id=1083.

Beperkingen
Toch voorzie ik dat leerlingen na het zien van de resultaten van hun werk, niet gauw weer aan de slag gaan met MovieMaker. Dat komt door de beperkingen van het plot. Er zijn maar vier keuzemogelijkheden. Bovendien zijn de scènes erg kort, dat betekent een overdreven en nodeloos heen en weer geloop van de personages. Daaronder zal de verhaallijn zeker te lijden krijgen. Je kunt dat de makers van MovieMaker ook niet kwalijk nemen. Zij hebben dit kleine programma niet geschreven ten behoeve van het moderne vreemde talenonderwijs, maar ze hebben het gelanceerd voor jonge computeraars, die daarmee grappige verhaaltjes konden schrijven om deze naar hun vriendjes en vriendinnetjes te sturen. DFILM lanceerde MovieMaker in 1999 en het was in korte tijd zo populair dat er meer dan 2 miljoen gebruikers werden geteld.
De programmeurs van DFILM staan open voor suggesties van gebruikers. Ik heb er wel een paar: meer plots, meer en langere scènes. Biedt gebruikers de mogelijkheid om zelf achtergronden te ontwerpen en interieurs. Ook het zelf ontwerpen van figuren eventueel vanaf foto’s is motiverend en verhoogt zeker het uiteindelijke resultaat van de film.
Het wachten is op een instantie, die of aan DFILM de wensen van het talenonderwijs kenbaar maakt, of een ThinkQuest-achtige wedstrijd organiseert voor het ontwerpen van een op het talenonderwijs toegesneden MovieMaker.


© John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT