Omhoog

Dokeos, gratis elo voor leren en samenwerken op het web

Dokeos is een Open Source elo met een Content Management System (CMS). Het pakket is vertaald in 31 talen en in gebruik bij ruim 1200 organisaties in 65 landen. Het Dokeos Learning Management System is gratis te downloaden. Het pakket is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband van enkele universiteiten en hogescholen in Frankrijk, België, Denemarken en Zwitserland. Ons hoger onderwijs is niet in de groep vertegenwoordigd, maar wel hebben enkele scholen voor het voortgezet onderwijs terecht voor Dokeos gekozen. 

Wie begint op het adres www.dokeos.nl, komt terecht bij het bedrijf ICT&educatie dat aangeeft volledige ondersteuning te bieden op de twee Open Source pakketten: Moodle en Dokeos. Klik je op Dokeos, dan krijg je de volgende tekst te zien: ‘Dokeos biedt als ELO heel wat faciliteiten: publiceren van documenten, discussielijsten, werk- en/of studiegroepen, oefeningen en zelftoetsen, opdrachten, huiswerk, verslagen, agenda’s met taken en een prikbord met berichten. Dokeos is de elektronische leeromgeving van de Universiteit Gent. Meer informatie op http://www.dokeos.com/’. Daar aangekomen vindt de bezoeker inderdaad veel informatie. Men kan zelfs op de campus van Dokeos online een cursus in het Nederlands volgen. Hier vind je eigenlijk alles wat je moet weten om deze elo te kunnen gebruiken. Er is ook een Nederlandstalige docentenhandleiding, geschreven door Isabel Deprez en Koen Vanmeerbeek van de Vrije Universiteit Brussel. Daarin staan alle functies van Dokeos en hoe je die kunt inzetten voor je leerlingen.
Ali Pakdel heeft een uitgebreid lees/luisterprogramma voor Dokeos ontwikkeld over Solid waste Management. De lessen zijn bestemd voor niveau B2 van het Common European Framework of Reference for Language Learning. Het programma is gratis te downloaden vanaf http://campus.dokeos.com/courses/1234bcc0/. Met een eenvoudig aan te vragen gebruikersnaam en wachtwoord krijg je toegang tot alle rubrieken, ook tot de forums, die er voor alle talen zijn, zoals voor Nederlands.
Elk jaar kunnen pionierende docenten meedoen aan de Dokeos e-Learning award. Ze kunnen zelf ontworpen lesmateriaal aanbieden waarvan de tien beste inzendingen een beloning krijgen en worden gepubliceerd. Daarvan worden weer de vijf beste een jaar lang gepromoot als voorbeelden van best practice.
Op de Dokeos Open Campus http://campus.dokeos.com/ vinden bezoekers maar liefst 3000 cursussen voor 29.000 gebruikers in 24 verschillende talen. Er komen dagelijks 6000 bezoekers op de open campus.
Docenten kunnen hun digitale lessen eenvoudig in de rubriek Documenten zetten. Dat kunnen bestanden zijn van tekstverwerkers zoals die van Word, Excel en pdf, maar ook Power Point Presentaties. Geluidsbestanden in mp3 en jpg-afbeeldingen zijn evenzeer plaatsbaar. Elk format is herkenbaar aan een eigen icoontje.
Om te kunnen beschrijven welke functies van Dokeos de scholen gebruiken, heb ik uit de internationale lijst van gebruikers de vijf Nederlandse scholen voor algemeen voortgezet onderwijs gehaald en aangeschreven. Twee van de vijf scholen hebben gereageerd op mijn verzoek mee te mogen kijken naar wat docenten met Dokeos doen in hun lessen,
 

Het Amsterdams Lyceum

Bij monde van docent Jef Colle vernam ik dat zijn school nog in de testfase is van Dokeos en de volgende cursus ermee zal beginnen. Wel is Dokeos in gebruik bij de exacte vakken in een samenwerkingsverband van enkele scholen met universiteiten. Daarvoor is een aparte website ontwikkeld op www.elo.hisparc.nl waarvan Jef Colle de Platformbeheerder is.
Hisparc staat voor High-School Project on Astrophysics Research with Cosmics.
Eenmaal ingelogd in Dokeos kun je als bezoeker met automatisch te registreren gebruikersnaam en wachtwoord, het hele project volgen, zodat ook leerlingen van andere scholen er iets kunnen leren. Rond de universiteiten van Utrecht, Nijmegen, Leiden, Groningen en Amsterdam is een cluster van scholen gevormd. Op het openingsscherm kan ik een werkplek inrichten en beheren. Van daaruit kan ik ook allerlei lessen bijwonen. Ik kan een profiel aanmaken en bewerken, zodat de bezoekers weten wie je bent en er mijn agenda bijhouden. Vervolgens kan ik de verschillende websites van de clusters bezoeken wat ik docenten van de exacte vakken van harte aanbeveel. In de regio Leiden werkt de universiteit mee aan het project detectie van kosmische stralen voor en door scholieren. In deze regio is aan HiSparc de prestigieuze Altran Foundation for Innovation prijs 2004 toegekend.  

Het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen
Na het inloggen op http://elo.wlg.nl/ kom je in het openingsscherm. Daarvandaan kunnen de leerlingen naar hun klas en het vak waarvoor ze aan het werk moeten. Maar ook bezoekers kunnen zonder wachtwoord inloggen en alle digitale lessen bijwonen.
De vakken staan netjes gerubriceerd: de talen onder alfa, de exacte vakken onder beta en de zaakvakken onder gamma. In de rubriek overige staan dan nog allerlei projecten, de Romereis en allerlei buitenschoolse activiteiten. Alles bij elkaar zo n 80 cursussen.
Docent Duits Erwin de Vries
heet zijn leerlingen van de 2e klas in de doeltaal welkom. Onder de koppeling documenten vinden zij wat ze nodig hebben om zelfstandig aan het werk te kunnen gaan. Onder de koppeling links kunnen ze ook nog in digitale vaklokalen buiten de school terecht voor allerlei leerzame taken.
Deze docent stuurt zijn leerlingen van de 5e klas naar de telefoonbeantwoorder van een echte Duitser met de naam Michael Wurst. Via zijn telefoonbeantwoorder laat hij de leerling die contact heeft gezocht weten: Ich würde mich freuen, wenn ihr mich anruft! Hij verheugt zich er niet alleen op, hij antwoordt de leerlingen ook nog. Een goed gebruik van het inmiddels bekende Voicemailboard. Alle gevoerde asynchrone gesprekken staan in MP3 op http://www.webindeklas.nl/mp3mail/bb/read.php?board=1&id=54
en zijn ook voor belangstellende bezoekers te beluisteren.
Ook bij Latijn een welkom aan de leerlingen in de doeltaal: Ave, discipuli! Haec est pagina domestica Magistri Coni classi primae. Docent klassieke talen Simon Roosjen heeft de door de leerlingen van de derde klassen te vertalen teksten uit het leerboek Roma met allerlei kleurtjes verlevendigd. Hij licht dat ook toe: Waarom deze kleurenschema’s? Aan het eind van de derde klas lopen veel leerlingen vast omdat hun kennis van de vormleer alleen niet voldoende is voor een goede vertaling. De met kleuren gemarkeerde bouwstenen bieden hulp daarbij.
Voor de brugklas heeft de docent oefeningen bij het leerboek Roma in de elo gezet. Deze zijn door een collega van een andere school gemaakt met hulp van het interessante auteursprogramma Quia. Daarin ontwikkelen docenten van een groot aantal vakken interactieve oefeningen die ze delen met hun collega's.
De docent Engels van de vijfde klas van de school heeft vier worddocumenten geplaatst. Daar vinden de leerlingen alle informatie om zich zelfstandig aan de literatuur te wijden en verslag te doen van hun bevindingen. Ook vinden de leerlingen van die klas bij de documenten een uitgebreide weektaak, waarin duidelijk staat omschreven wat hun docent van ze verwacht. Alle documenten staan in de doeltaal, die daarmee ook de voertaal wordt.
Bij Frans staan nog geen documenten. De docent van klas 5 en 6 stuurt zijn leerlingen naar de cito-examens om er te oefenen voor het cse. 
De docent Grieks heeft voor de leerlingen van de tweede klas drie word-documenten. De leerlingen kunnen onder andere zelf een programma voor het leren van Griekse werkwoorden downloaden dat door de school is aangeschaft en waar ze de sleutel van krijgen. De koppelingen naar Heracles en de bruiloft van Kana zijn MP3 bestandjes met Grieks, zoals dat ongetwijfeld werd gesproken ten tijde van Herodotus. 

Voor Nederlands krijgen de leerlingen van 4,5 en 6 bij de documenten de leeslijst voor dat vak. Om zich daarop verder te oriënteren, verwijzen hun docenten ze naar de digitale bibliotheek en naar twee programma's met een overzicht van de literatuurgeschiedenis. 
In de beta-rubriek zijn wiskunde, biologie, natuurkunde en algemene techniek voor een aantal klassen te bezichtigen. Zomaar een klik op biologie in één van de klassen, bracht me zelfs een vakoverstijgende samenwerking tussen de vaklokalen biologie en duits met de volgende onderwerpen:

Docenten biologie, die ook in deze klas zijn gaan kijken, stuiten dan meteen op bioplek, een gratis gesponsorde website van Gerard Scholte en Ineke Marree. De sponsors, meestal de scholen, betalen 50 euro en kunnen dan vrijelijk dit aangeboden digitale lesmateriaal gebruiken en dat ook nog op een cd rom thuisgestuurd krijgen.  

Bij de gamma-vakken staan natuurlijk aardrijkskunde, geschiedenis, economie en één klas met godsdienst. Bij aardrijkskunde staan onder links, zoals bij veel vakken, in de lagere klassen alleen verwijzingen naar Google als zoekmachine en de encyclopedie Wikipedia. In het vijfde leerjaar zoeken de leerlingen meer gericht naar informatie die ze nodig hebben voor het examen.
Het vak geschiedenis leent zich natuurlijk ook voor gebruik in Dokeos. Docente Kirsten Bos heeft voor haar leerlingen van de 2e klas naast de opdrachten in word-documenten, een paar aardige Power Point presentaties klaar gezet. Schilderijen en een stripverhaal wisselen elkaar af.
Voor economie 1 mogen de vijfde klassers een persoonlijke opdracht uitvoeren. Ze mogen er één kiezen, maar ze mogen ook met een eigen onderwerp komen. Daarvoor moeten ze dan wel eerst een vraagstelling aangeven, het probleem omschrijven en met hun docent bespreken of het uitvoerbaar is. Eén van de opdrachten luidt:
De marketingstrategie die leidt tot gezondere en meer bewegende scholieren!
In deze PO ga je uitzoeken hoe jij denkt dat je het beste je medeleerlingen aan het bewegen en gezond eten krijgt. Je gaat je verdiepen in de bestaande marketingstrategieën. Met behulp hiervan ga je een plan schrijven dat implementeerbaar is op het WLG. Natuurlijk let je ook op de financiële kant van jouw plan. Als de rector jouw PO leest, dan raakt zij gelijk overtuigd en wie weet wordt het plan uitgevoerd!!
De leerlingen van de zesde klas kunnen na het uitvoeren van de opdrachten, zelf kijken of ze de goede antwoorden hebben gegeven.

In de 3e klas krijgen de leerlingen ook godsdienstonderwijs. In een paar word-documenten krijgen ze van docente Irene Ekster de zeer beknopte geschiedenis van het Christendom voorgezet. Om die reden verwijst ze haar leerlingen dan ook naar de prachtige website van Bijbel en cultuur.  Een fantastisch overzicht van verschillende bijbelboeken en hun weerslag op de cultuur. Maar niet met de bijbel opgegroeide kinderen zullen zonder hulp en zoekopdrachten gauw op de website verdwalen en afhaken.
Een aantal docenten van deze school is pionierend op weg om met een gevarieerd aanbod van lesmateriaal hun leerlingen zelfstandig aan het werk te zetten. Veel documenten verwijzen nog wel naar de gebruikte leergang van het vak. Dat zal geleidelijk minder worden naargelang de docenten hun leerlingen meer op het internet gevonden leerstof kunnen aanbieden. Steeds meer pionierende docenten zijn bereid om hun activiteiten te delen zodat hun collega's en hun leerlingen van hun werk kunnen profiteren. De biologie site Bioplek is daar een goed voorbeeld van.
Het Willem Lodewijk Gymnasium doet er dan ook heel goed aan om zonder enige beperking alle belangstellende bezoekers zonder registratie toegang tot de lessen te verlenen.
En nu maar hopen dat de wat meer traditioneel werkende docenten de moeite nemen om eens voor hun vak in de elo van het Willem Lodewijk Gymnasium te gaan kijken. Ze leren daar in ieder geval hoe ze met Dokeos op een andere manier les kunnen gaan geven. Datzelfde geldt voor de docenten natuurkunde, die hun leerlingen kunnen laten profiteren van www.
elo.hisparc.nl.


© John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT

.