Omhoog

Portretten van scholen van het voortgezet onderwijs (deel 1)

Naast de portretten van de drie schoolleiders (Nieuwsbrief 2), hebben de inspecteurs ook het ict-gebruik op scholen onder de loep genomen. Ze nomineerden 120 scholen in binnen- en buitenland en publiceerden de resultaten van hun bezoek op http://www.schoolvoorbeelden.nl/ict-schoolportretten/index.php.
Klik je in het linker frame op onderwijssector en daarna op voortgezet onderwijs, dan zie je de wat rommelige lijst met deels namen die een school in Nederland of het buitenland veronderstellen, maar er staan ook titels bij als 'suggesties voor meer informatie'. Ga je met de muiswijzer op een titel staan, dan krijg je een korte inhoud van het portret te zien. Dat geeft een zeer onrustig beeld bij een ongewilde zeer kleine verplaatsing van de muisaanwijzer.

De portretten van de scholen bestaan net zoals die van de schoolleiders uit een tiental .pdf pagina's. Na enig geblader daarin kan ik me niet voorstellen dat een nieuwsgierige docent die wil weten wat zijn pionierende vakcollega's van de bezochte school aan ict doen, de moeite zal nemen om alle portretten te doorzoeken. Hij wil meteen kijken in het betreffende vaklokaal. Hij kan natuurlijk Adobe reader de opdracht geven het document op het gewenste vak te doorzoeken. Ik heb dat voor een paar vakken bij enkele scholen geprobeerd. Ik vond bij de talen wel enkele e-mailprojecten, maar de andere vakken leverden niet veel ict-activiteiten op. De zoekopdracht ict levert soms wel meer dan 30 hits op, maar te zien krijg je niets.
Gelukkig staat boven elk portret de website van de school. Daar kun je dus met één klik heen. Om mijn 'schoolbezoek' iets te beperken, kijk ik op de websites alleen naar de digitale vaklokalen in scholen met havo/vwo-afdelingen. Soms zie je meteen de knop vakken staan, maar vaak zijn er meer locaties die ik moet doorzoeken. Een aantal scholen gebruikt als elo Moodle technologie. Daar zitten de vaklokalen voor buitenstaanders op slot.
Ben je eenmaal in een goed geoutilleerd digitaal vaklokaal van een pionier, dan is bij de beoordeling daarvan enige voorzichtigheid geboden. Veelal beperken de docenten zich tot het doorverbinden van hun leerlingen naar de websites van de educatieve uitgeverijen waarvan ze de papieren leergang gebruiken. Sommige vaklokalen leveren aan de leerlingen koppelingen naar websites vol nuttig lijkend lesmateriaal, maar daarbij staan vaak geen aanwijzingen of opdrachten, zodat niet te zien is wat de leerlingen daar nu moeten gaan doen.
Van alle meer dan honderd vanwege hun ict gebruik genoemde Nederlandse scholen, blijken de docenten van slechts tien scholen een digitaal vaklokaal te onderhouden waar iets valt te leren. De bezoekende inspecteurs hebben daar kennelijk niet gekeken, want in de schoolportretten vind ik er geen verwijzingen naar.

1. Dalton Vatel Scholengemeenschap http://www.dalton-vatel.nl
Bij deze school kun je zo maar bij een aantal vakken binnenlopen en zien wat de leerlingen aan ict krijgen voorgeschoteld. De webmaster is Paul Goossen, die ook de drijvende kracht is achter het vaklokaal Duits (www.duits.de) van de Digitale School.

Aardrijkskunde
Bij aardrijkskunde leren de leerlingen eigen kaartjes en statistieken ontwikkelen met Arcview (http://www.esri.com/). Hiermee hebben drie leerlingen de aantallen gewonnen medailles per land afgezet tegen het aantal deelnemers van de laatste Olympische winterspelen. Dat bracht hen tot de conclusie dat er geen sprake was van een wereld-evenement. Met deze opdracht leren de leerlingen zelfstandig statistische gegevens te verwerken.
Daarnaast hebben de leerlingen van 3h/v voor aardrijkskunde en geschiedenis gewerkt aan het project 1819 waarbij ze de verschillen moesten leren ontdekken tussen het Voorburg van 1819 en nu. Hun werk is gepubliceerd op de website van de school, zodat andere docenten van deze vakken. hun eigen leerlingen hetzelfde kunnen laten doen, maar dan voor de eigen woonplaats. Zo leren docenten van elkaar.
Aurelia Munich, vorig jaar leerling uit 6v- van het Dalton, heeft met haar in GIS gemaakte kaart van een Voorburgse straat de aanmoedigingsprijs bij de MapGallery van HP gewonnen.
De leerlingen kunnen ook met een online test hun vaardigheid in het gebruik van de atlas testen. Scoren ze laag dan krijgen ze het advies om dit aan hun docent te melden. Dit is een simpel voorbeeld van competentiegericht onderwijs. De leerlingen testen zich eerst even zelfstandig om te zien of ze een bepaalde vaardigheid wel of niet beheersen. Wanneer dat niet het geval is, dan zal hun leraar zorgen dat ze die vaardigheid wel krijgen.
Zo staan er nog meer opdrachten die de leerlingen zelfstandig kunnen uitvoeren. Dit maakt het aardrijkskundelokaal van deze school tot een voorbeeld voor andere scholen. Helaas is dit lokaal de bezoekende inspecteur niet opgevallen, want zoek je aardrijkskunde in het portret van de school, dan krijg je geen enkele hit.

Biologie
Bij dit vak kunnen de leerlingen digitaal aan het werk in het het biologielokaal van de Digitale School, (http://www.digischool.nl/bi), maar ook bij Kennislink (http://www.kennislink.nl/web/show) dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt uitgevoerd door Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie. Volgens de ontwerpers biedt Kennislink een unieke database met meer dan 5000 artikelen, dossiers, links en multimedia.

Duits
Op het openingsscherm een foto van Einstein die zijn tong uitsteekt, maar ook de volgende tip:
Werk je al met www.wrts.nl? Een superhandig online programma waarmee je zelf woordjes kunt oefenen. Je kunt ze zelf invoeren, overnemen van een andere pagina, printen voor een toets enz. Verder kunnen de leerlingen voor een schat aan lesmateriaal terecht in het vaklokaal Duits van de Digitale School (http://www.duits.de/).

Frans
Ook bij dit vak zijn bezoekers welkom. Er is veel te doen. Zo maar wat activiteiten: Week 51 is in elk schooljaar de semaine du film français. De hele week worden er in alle lessen Franse films gekeken en opdrachten bij gemaakt. In het ville de langue gaan de eerste en tweede klassen naar
Faubourg en France.

           

Daar kunnen ze alles wat ze al hebben geleerd in praktijk brengen. Faubourg is een Franse stad waar de leerlingen, goed begeleid door de ingebouwde docent, allerlei taalhandelingen verrichten. In het bureau d'accueil, krijgen ze uitleg. Ze hoeven dus niet onvoorbereid op pad te gaan. In Dans la rue lopen de leerlingen virtueel in het dorp. Ze moeten daar eerst allerlei basiszinnen beluisteren om de goede uitspraak te leren, zoals begroeten, afscheid nemen, vragen en zeggen hoe het gaat, zeggen en vragen hoe laat het is enzovoort. Ze moeten de zinnetjes ook nazeggen en daarna controleren of ze het goed gedaan hebben. Ik kan me daarbij voorstellen dat de leerlingen daarna in de klas kunnen laten horen hoe goed of slecht ze deze opdracht hebben uitgevoerd. Vervolgens kunnen ze naar de Club de Jeunes,  de supermarché, naar het hôtel de ville en naar het collège. De tweede klassers gaan naar hetzelfde taaldorp Faubourg en bezoeken daar een restaurant, een hotel, een klaslokaal. De leerlingen vinden er ook weer de club de jeunes en la rue. Alle oefeningen zijn gratis bij het Dalton-Vatel te downloaden en te gebuiken.
Conclusie: een degelijk virtueel vaklokaal met een taaldorp van Maurice Visser, docent van de school, dat de inspectie onder de aandacht zou moeten brengen van alle docenten Frans van het voortgezet onderwijs. Nu moeten ze louter bij toeval belanden in het Dalton Vatel in Voorburg.

Geschiedenis
De leerlingen kunnen voor allerlei verschillende onderwerpen terecht bij de VPRO (http://geschiedenis.vpro.nl/artikelen/5419901/). Ook laten de docenten de leerlingen internet gebruiken voor projectonderwijs. In de eerste klas voeren de leerlingen geheel zelfstandig in groepjes een project uit over de Oudheid. Ze zoeken zelf een onderwerp, raadplegen allerlei bronnen. Ze schrijven een verslag en presenteren hun onderwerp aan de klas. Hun docent stelt de data hiervoor van te voren vast.
De tweedeklassers houden zich bezig met "landen in ontwikkeling". Dit is een samenwerkingsproject met de vakken economie, Nederlands en aardrijkskunde. Iedere klas onderzoekt de situatie van één van te voren opgegeven land waarvan leerlingen de koppelingen meekrijgen. Na afloop is er een grote tentoonstelling waarin de leerlingen informatie geven over hun onderwerp. Bovendien kiezen ze ook nog een goed doel waarvoor ze geld inzamelen. Met deze vakoverstijgende projecten doorbreken de betreffende docenten de hokjesgeest binnen de school.
Bij de links terecht staat weer een verwijzing naar het goed voorziene vaklokaal van de Digitale School (http://histoforum.digischool.nl/historsites.htm). De verzameling historische websites is ruim voldoende om de wereldgeschiedenis door de eeuwen heen te bestuderen. Verder verwijzen de docenten ook nog naar allerlei andere websites waar de leerlingen iets te leren kunnen vinden over de tweede wereldoorlog, het Midden Oosten. Bij Staatsinrichting kunnen ze in de rubriek over het Koninklijk Huis zelfs een virtuele rondleiding door een viertal paleizen maken.

Natuurkunde
Ook in dit lokaal kunnen de vakcollega’s vrijuit rondneuzen. Ze kunnen dan ook hun leerlingen van de tweede klas doorsturen naar het vaklokaal natuurkunde van de Digitale School voor extra informatie en oefening. Verder kunnen de leerlingen van alle klassen allerlei oefeningen ophalen. En uiteraard zijn er voor alle klassen links: Het zware werk is voor 6 vwo met websites, soms in het Engels, over onderwerpen als: radioactief afval, ideaal gas, atoommodel van Bohr, botsingsexperiment van Rutherford, elektrische kracht, elektrische veldlijnen, cyclotron, foto-elektrisch effect, zwarte straler. 

Albert Einstein (klik voor een grotere versie)

Wiskunde
Hebben de leerlingen vragen over de leerstof en hun docent is niet in de buurt? Geen nood: 'WisFaq (www.wisfaq.nl) is een (digitale) vraagbaak voor het wiskundeonderwijs in Nederland en België. De opzet is dat bezoekers vragen kunnen stellen; deze vragen worden vervolgens door deskundigen beantwoord, waarna de vragen en de antwoorden op een (vrij toegankelijke) website gepubliceerd worden'. Dat is natuurlijk handig voor andere leerlingen die dezelfde vraag hebben.
De leerlingen van de brugklas kunnen ook voor heel wat onderwerpen terecht op de website van een wiskundeleraar van het Cals College. De wiskundesectie stuurt de leerlingen van de lagere klassen ook naar de website www.rekenweb.nl , want daar vinden ze wel 80 educatieve spelletjes. Rekenweb is opgezet door het bekende Freudenthal Instituut, één van de zeven expertisecentra van OC&W. Dus mag je aannemen dat alle leertaken verantwoord zijn.
Voor alle klassen is rijkelijk digitaal lesmateriaal voorhanden waarmee de leerlingen aan de slag kunnen. Wiskunde kun je dus ook leren op een plek waar een computer staat en een internetverbinding is. Bezoekende collega's kunnen ongestoord alle lessen bekijken en overnemen wat hun nuttig lijkt. Zo werkt nu eenmaal het pionierschap op deze school.

Scheikunde
Voordat de leerlingen dit vak kiezen, krijgen ze informatie over wat ze ermee kunnen doen na hun examen havo/vwo. In de rubriek oefenen die standaard bij elk vak is opgenomen, krijgen de leerlingen informatie waar ze de oefeningen kunnen vinden. Daarbij horen ook toetsen. Ook vanuit dit vaklokaal verwijzen de docenten naar een groot aantal websites waar iets van scheikunde te leren is. Daarbij natuurlijk ook weer het scheikundelokaal van de Digitale School www.digischool.nl/sk/sklok.htm.

2. Willem Lodewijk Gymnasium - Groningen http://www.wlg.nl
Vanaf het openingsscherm kun je klikken op elo. Daar zie je de lijst met vakken onderverdeeld in de vier rubrieken alfa, beta, gamma en overige. De daar geplaatste digitale vaklokalen heb ik besproken in de artikelenreeks over elo's in het artikel
Dokeos, gratis elo voor leren en samenwerken op het web (Nieuwsbrief 8).

3. College de Klop - Utrecht http://www.gerritrietveldcollege.nl/ 
Door fusies is een nieuwe school ontstaan met de naam Gerrit Rietveld College. De website is in opbouw alsook de onlangs in gebuik genomen elo. Er zijn dus slechts enkele vaklokalen te bekijken.

Frans
Bij deze taal een aardige ict-opdracht, die de leerlingen in tweetallen in één lesuur kunnen maken en anders thuis of in de bibliotheek moeten afmaken. Ze moeten een promotiefolder maken voor een eigen restaurant. Daarbij moeten ze ook een vocabulairelijst leveren met minstens 20 “gastronomische” woorden die ze tegenkomen met de Nederlandse vertaling. Hun restaurant moet een aantrekkelijke uitstraling hebben. Als voorbeeld daarvan krijgen de leerlingen vier websites van restaurants mee: www.au-crocodile.com, www.alain-passard.com, www.ritzparis.com  en www.indianacafe.fr , Het bekendste is natuurlijk het Ritz op de Place Vendôme in Parijs. In dat restaurant zullen de meeste leerlingen wel nooit gaan eten of een betaalbaar recept vinden. Frans leren doen ze er trouwens ook niet, want de hele website van het Ritz is in het Engels. Als de folder klaar is, dan moeten ze die per e-mail met bijlagen naar hun docent sturen.

Wiskunde
Wiskundedocent Philip van Egmond gebruikt zijn eigen website voor extra wiskundeopgaven voor VWO 3, 4, 5 en 6. Klikken de leerlingen daarop, dan kunnen ze ook een Engelstalige versie kiezen.
In het linkerframe kiezen de leerlingen de voor hen bestemde klas. Wiskunde is mijn vak niet, maar zo op het eerste gezicht lijkt me in dit digitale vaklokaal heel wat te leren. En de leerlingen van de collega's van Philip van Egmond kunnen zonder in te loggen of wat dan ook terecht in de klas van hun keus om daar individueel en in eigen tempo de oefeningen te maken die de maker voor ze heeft klaargezet.

Geschiedenis
Docent Dick Berents onderhoudt ook een eigen website. Daarop zet hij samenvattingen bij een groot aantal hoofdstukken van het leerboek MeMo, bestemd voor de bovenbouw vwo. Hij heeft bovendien boven de samenvatting van een hoofdstuk omschreven welke vaardigheden het belangrijkst zijn. Hij voegt ook interactieve oefenopdrachten toe aan de modules Hekserij en Gezinsgeschiedenis. Bij de heksenlessen kun je de plaatjes vergroten door erop te klikken, maar als je dat doet bij opdracht heksen 1, dan kom je bij een telefoonmaatschappij terecht die het volgende meldt: ‘Helaas, de pagina waar je naar zocht werd niet gevonden, maar… Orange helpt je graag op weg. Kies hieronder waar je naar toe wilt gaan. Geen idee waar je naar toe wilt gaan? Na 20 seconden ga je automatisch naar onze overzichtelijke homepage. Klik hier om van www.orange.nl je startpagina te maken’. Voorwaar, een brutale inbraak op de schoolwebsite en een grove manier om klanten onder toch al mobiele telefoons beluste jongeren te trekken.

omhoog


© John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT