Omhoog

Portretten van scholen van het voortgezet onderwijs (deel 2)

In Nieuwsbrief 3 beschreef ik een aantal digitale vaklokalen van scholen die de inspecteurs van het voortgezet onderwijs hebben bezocht en geportretteerd. Die vaklokalen waren niet te vinden in de schoolportretten maar wel op de websites van de genoemde scholen. De inspecteurs hebben kennelijk geen oog voor het soms uitstekend digitaal lesmateriaal dat in de vaklokalen van de pionierende docenten te vinden is. Dat is een omissie, want als je wilt schrijven over ict-gebruik, dan moet je bij de vakken kijken, met docenten praten en je niet beperken tot het noteren van de mooie verhalen van de schoolleiding over ict-gebruik. Na de bespreking van de vaklokalen van de eerste drie scholen in Nieuwsbrief 3, volgen er in deze Nieuwsbrief weer een paar.
 
Scholengroep Cambium - Zaltbommel 
http://www.sgcambium.nl
Als je klikt op vakken dan krijg je een overzichtelijke pagina te zien met eerst de digitale vaklokalen van de school, vervolgens die op de eigen websites van de docenten.

Biologie
Bij dit vak een voor leerlingen overzichtelijke inhoudsopgave. Ook het eerder besproken Bioplek is er weer bij. Voor vakcollega's moet dit wel een interessant vaklokaal zijn, de moeite van een bezoek waard.

Wiskunde
Op de fraai ogende website van de locatie Courtine (http://www.sgcambium.nl/content/subwebs/vakken/courtine/WisOnline/index.html) kunnen de leerlingen van de school, maar ook die van andere scholen terecht voor allerlei interactieve oefeningen. Ze hoeven alleen maar in het menu hun klas te zoeken en ze kunnen digitaal aan het werk gaan. De oefeningen zijn interactief, zodat de leerlingen ze geheel zelfstandig buiten het leslokaal kunnen uitvoeren.
Ik probeerde maar eens iets uit de tweede klas, namelijk het vereenvoudigen van wortels. Mijn goede combinaties bleven staan, de foute verdwenen, gevolgd door mijn score van 33% goed beantwoord en de aansporing maar opnieuw te beginnen. Ik herinner me natuurlijk uit mijn meetkundeboek, geschreven door mijn wiskundeleraar Alders, de stelling van Pythagoras, maar op het Cambium krijgen de leerlingen deze stelling met oefeningen wel even anders voorgezet dan vroeger (http://www.sgcambium.nl/content/subwebs/vakken/courtine/WisOnline/Cabri/pythagoras.html).
Op mijn vraag aan de wiskundesectie van de school waar dit goed gevulde vaklokaal vandaan komt, kreeg ik antwoord van docent Hanling Tan. Hij meldde dat hij dat wiskundelokaal had ontworpen en op de website van de school heeft gezet. Hij heeft alles zelf bedacht en geprogrammeerd. Bij elk onderwerp schrijft hij een oefenprogramma. Hij doet dit alles in zijn vrije tijd en gaat voorlopig door met het uitbreiden van zijn lokaal.
Na mijn bezoek aan dit mooie functionele vaklokaal ben ik even teruggekeerd naar het schoolportret van de inspectie. Na de zoekopdracht wiskunde kreeg ik slechts één vermelding. In plaats van een compliment aan het adres van Hanling Tan stond er:
Practica voor de onderscheiden natuurwetenschappelijke vakken verschillen aanzienlijk van elkaar. Er zijn nauwelijks vaardigheden aan te merken zonder onderwerp, er is altijd een functie voor het eigen maken van een vak. Biologie heeft bijvoorbeeld te maken met een veel grotere verscheidenheid aan variabelen. Het is daarom niet mogelijk practica voor de vakken samen te voegen of voor elkaar vervangend te laten zijn. Het is wel zaak tussen de verschillende vakken goed af te stemmen, bijvoorbeeld om te zorgen dat bij Wiskunde de kansberekening is behandeld voordat bij Biologie de erfelijkheid aan de orde komt. Het lijkt mij als leek ook niet zo vreemd dat de natuurwetenschappelijke practica van elkaar verschillen. Ze worden natuurlijk gegeven door docenten scheikunde, biologie en natuurkunde. En meneer Tan heeft genoeg werk in zijn eigen goed voorziene vaklokaal.

Hanling Tan werkt nu bij OSG De meergronden in Almere en heeft zijn website daarheen gebracht: http://www.xs4all.nl/~sch80729/meergronden/wiskunde/index.html. Links in het rolmenu vindt men de klassen waarvoor de digitale wiskunde gereed staat.

Nederlands
De docenten Nederlands van deze school bieden hun leerlingen een uitgebreide website waar van alles is te vinden en te leren: van grammatica tot spelling, van jeugdliteratuur tot de grote literatuur. En voor nog meer leerstof kunnen de leerlingen de vaklokalen van andere docenten Nederlands bezoeken, zoals
Atheneum Wispelberg, Meridiaan College/Het Stromenland, Erasmus College, Sint-Donatus in Merchtem, Maerlant-lyceum en het Cals Collge in Nieuwegein. Het is jammer dat deze voortreffelijke samenwerking tussen vakcollega’s de inspectie niet is opgevallen.

Geschiedenis
Hoewel Geschiedenislokaal 213 speciaal is opgezet voor de leerlingen van SG Cambium, kunnen ook leerlingen van andere scholen er terecht, bijvoorbeeld voor de opdracht: ‘Hoe fascistisch was de NSB’. Klik je op klassen, dan vinden de leerlingen per leerjaar verwijzingen naar sites die passen bij de behandelde onderwerpen. Wie belangstelling heeft voor geschiedenis moet zeker deze klassen even langs lopen. Er is heel veel te leren. Helaas lopen de koppelingen naar de BBC allemaal vast, zoals dat het geval is voor de brugklasser die wel eens een huis wil bouwen zoals in het ijzeren tijdperk. Maar er zijn genoeg andere onderwerpen in de lijst zoals Bibliotheek, Begrippenlijst, Staatsinrichting. De laatste koppeling Antieke Spelen, gemaakt door Jan van Wijk, docent Geschiedenis van de school levert een overzicht van het ontstaan en de geschiedenis van de Olympische Spelen.

Aardrijkskunde
Ook bij dit vak kunnen leerlingen van andere scholen in alle klassen terecht op de in Geocity ontwikkelde website: http://www.geocities.com/cambiumak/index.htm. Ze kunnen zelfs de internetversie gebruiken van de op de school gebruikte methode. Ze vinden er informatie, links, studieplanners, verslagen enzovoort. Er zijn oefeningen bij Terra (WN) de gebruikte leergang met een ict-poot. De leerlingen kunnen ook interactieve proefwerken maken en meteen daarna hun score bekijken. Dit scheelt hun docenten veel correctiewerk. De sectie heeft veel links bijeengebracht, die voor iedere belangstellende bezoeker zijn te bekijken. Daarbij ontbreekt natuurlijk ook niet het digitale vaklokaal aardrijkskunde van de Digitale School.

NaSk en Natuurkunde
Het openingsscherm is overzichtelijk, verdeeld in onder- en bovenbouw met daaronder alle klassen. Daar vinden de leerlingen bij elk hoofdstuk van het boek een lesplanning, uitwerking, samenvatting en oefenstencils. De leerlingen kunnen in een worddocument vragen beantwoorden bij onderwerpen uit het boek. Leerlingen worden ook doorverbonden naar natuurkundelokalen van andere scholen, zoals naar het virtuele practicumlokaal van het Walburgcollege in Zwijndrecht voor de leerstof over kerncentrales. Wie wil kan in dit lokaal terecht voor onderwijs in mechanica, dynamica, elektromagnetisme,thermodynamica, optica, golven, quantumfysica en nog veel meer. Vanuit dit lokaal zijn er ook veel links te bereiken naar natuurkundesites, zoals die van universiteiten.

Scheikunde
Bij dit vak kunnen de leerlingen ook digitaal aan de slag. De website is in opbouw. Niet alle klassen zijn al voorzien van digitale leerstof. Net als bij natuurkunde vinden de leerlingen hier ook oefeningen, uitwerkingen, samenvattingen bij alle hoofdstukken uit het boek. De derde klassers kunnen een engelstalig filmpje downloaden over verbranding  van staalwol. 
Op http://cambiumsk.100free.com/index.htm vinden de leerlingen het forensisch laboratorium Crimebusters. Als medewerker van dit onderzoeksinstituut moeten ze in een team een misdaad oplossen. Daarvoor moeten ze onderzoek doen, plannen, informatie ophalen bij de Kennisbank. Het is een speelse, maar serieuze manier om scheikunde te leren, want ze moeten naar de opgavenbank voor een test van de opgedane kennis en ze zullen aan het hoofd van het laboratorium moeten laten zien wat ze kunnen. Daarvoor worden de leerlingen verwezen naar de koppeling Portfolio en competenties. Het gevolg daarvan is een beoordeling.
Het vakkenoverzicht van het Cambiumcollege eindigt met een koppeling naar www.aaronweb.net/school/. Hier vinden de leerlingen werkstukken, samenvattingen voor bijna alle vakken van het voortgezet onderwijs. Ze kunnen ten behoeve van andere scholieren ook werk insturen. Jongeren zijn gewend aan uitwisseldiensten voor muziek en weten zonder tussenkomst van de school wel de weg te vinden naar dit soort huiswerkbesparende websites. Nadeel daarvan is de moeite die deze dienstverlening de docenten kost om ingeleverde werkstukken als eigen werk van hun leerlingen te onderkennen. Bovendien sterkt de vermelding op de website van de school de leerlingen in de mening dat deze vorm van bedrog geoorloofd is.

5 Het Hervion college in 's Hertogenbosch http://www.hervionz.nl/
Bij deze ivo-vmbo school vind je geen traditionele vaklokalen, maar leergebieden. Daar staan heel veel koppelingen link-o-theek geheten naar leerzame websites, zoals naar Digibord op School http://www.digibordopschool.nl/. Digibord op School is een initiatief van Sipke Kloosterman. Hij is de bedenker van onder meer de internetwijzer voor het voortgezet onderwijs. Het Hervion College maakt dankbaar gebruik van zijn diensten. Kijk je alleen maar naar Aardrijkskunde op zijn website, dan tref je zoals bij de meeste vakken een grote verzameling leerzaam lesmateriaal.
Natuurlijk kun je ivo-leerlingen niet alleen op deze enorme voorraad lesmateriaal loslaten, vooral vanwege het feit dat er ook engelstalige websites bijzitten. Daar zullen de docenten van deze school wel een oplossing voor hebben gevonden.

6 Etty Hillesumlyceum in Deventer http://www.ettyhillesumlyceum.nl/Locaties/HBL/HBL/index.htm
Op de drie locaties Herman Boerhavelaan, het Vlier en Stormink zijn alle vaklokalen rijk voorzien van lesmateriaal. Hiermee krijgen de leerlingen de mogelijkheid om zelfstandig en individueel als vervolg op de klassikaal gegeven lessen te gaan oefenen. Het is onmogelijk alle vakken te bepreken. Twee voorbeelden

Klassieke Talen
Magister Iacobus docet oftewel Sjaak van Hal geeft Latijn en Grieks aan de onderbouw van de school. Hij somt voor de ouders en de leerlingen allerlei voordelen op van een gymnasiale opleiding. Hij laat tussen neus en lippen ook nog even de uitspraak van Seneca horen dat we Non scholae, sed vitae discimus. Hij heeft ook interessante links, zoals die naar het aloude Nederlands Klassiek Verbond. Deze classicus wijst zijn leerlingen ook op de engelstalige Perseus digital library waar allerlei bronnen uit de klassieke oudheid zijn te raadplegen. Ook interessant voor de ouders van de gymnasiasten.

Natuurkunde
Docente Ans Boots heeft voor haar tweede en derde klas een digitaal vaklokaal ingericht waar ze kunnen oefenen met onderwerpen die in de klas vanuit de gebruikte leergang zijn behandeld. Dat zijn voor de tweede klassers de onderwerpen: Stoffen en hun eigenschappen, Water en lucht, Warmte, Elektriciteit, Licht en Geluid. En voor de derder klassers: Licht, Bewegen, Elektriciteit, Kracht en druk en Energie. Ans Boots heeft ook koppelingen opgenomen naar leerzame websites, zoals die van de Duitser Walter Fendt, waarvan ook een Nederlandstalige versie bestaat: http://www.walter-fendt.de/ph14nl/ met veel onderwerpen uit de natuurkunde. Al eerder trof ik een docent natuurkunde, die verwees het uitgebreide virtuele natuurkunde practicum lokaal van het Walburgcollege. Er staat ook een koppeling naar het archief van de ThinkQuest wedstrijden met een visueel aantrekkelijke website over de breking van licht http://mediatheek.thinkquest.nl/~lla129/breking.htm#. En er zullen waarschijnlijk steeds meer koppelingen bijkomen. Dit maakt dit natuurkundelokaal aantrekkelijk voor de eigen leerlingen van Ans Boots, maar ook voor die van haar collega's, want pionierende docenten zoals zij blijken ook nog eens iedereen die iets van haar vak wil leren te onthalen op allerlei onderwerpen uit de natuurkunde.

(wordt vervolgd)

omhoog


© John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT