Omhoog

Portretten van scholen van het voortgezet onderwijs (slot)

Vanaf 2003 heeft de inspectie van het voortgezet onderwijs 120 scholen bezocht en daarvan het ict-gebruik in schoolportretten beschreven en op internet gepubliceerd (http://www.schoolvoorbeelden.nl/ict-schoolportretten/index.php). De door de scholen verstrekte informatie komt kennelijk van de schoolleiding, want in een vak geïnteresseerde bezoekende docenten vinden in de portretten niets waar ze hun leerlingen iets van kunnen laten leren. Boven elk portret staat de website van de school vermeld.  Bij het zoeken naar vakken vond ik slechts bij 10 scholen de in mijn ogen goed geoutilleerde vaklokalen waarin pionierende docenten digitaal lesmateriaal ter beschikking stellen aan hun eigen leerlingen, maar ook aan die van hun vakcollega’s. In de Nieuwsbrieven  3 en 4 beschreef ik van zes schoolwebsites de meest interessante vaklokalen. Hier volgende de laatste vier met daaraan toegevoegd de zeer korte en nutteloze rubriek Ict in de vakken en de evenmin memorabele  ict-vangst in de door inspecteurs bezochte buitenlandse scholen.

Raayland College in Venray http://www.raayland.nl
De vaklokalen zijn te bereiken via de koppeling onderwijs in het linkerframe en daarna de koppeling onderwijs per vak. Daar kun je zien dat deze school drie mogelijkheden heeft om de leerlingen per vak digitaal te ondersteunen namelijk via de twee elo's: Moodle en It's Learning. Zoals gebruikelijk zijn de moodle lokalen op slot en daardoor niet toegankelijk voor bezoekers die geen inloggegevens hebben. Op de indexpagina van de elo It's Learning staat een dergelijke boodschap als bij Moodle: 'Welkom bij it's learning en het Raayland College. Je kunt je aanmelden door je gebruikersnaam en wachtwoord in de velden aan de linkerkant in te vullen en op "Aanmelden" te klikken'. Daar kom je dus ook niet verder dan de deur. Maar de derde mogelijkheid is de meest gastvrije namelijk via de oude website van de school waar nog de volgende vakken zijn te vinden

Engels
Bij Engels moeten de leerlingen een engelstalig televisie- of radioprogramma beluisteren en daar een rapport over schrijven. Ze moeten daarbij een samenvatting leveren in het Nederlands en een persoonlijke mening in het Engels. Vervolgens moeten ze een krant kiezen uit de bijgeleverde websites. Daar moeten ze een recent artikel lezen en daarvan een leesrapport schrijven. De leerlingen moeten ook nog een bezoek brengen aan het vaklokaal Engels van Collegenet, http://www.collegenet.nl/vakken/engels/, maar daar is geen woord Engels te vinden.

Frans
Bij deze taal veel links naar franstalige websites. ‘http://www.captage.com/ is een heel leuk en interactief "adventure game". Verleid de prins: klik op "Le bal du prince", kies een personage en vergaar zoveel mogelijk "points de séduction". Dit doe je door het goede antwoord te kiezen aan het einde van ieder stukje tekst en door het schrijven van de mooiste liefdesbrief. Slechts enkelen is het gegund de prins te verleiden. Maar het is alleen al leuk om de liefdesbrieven van anderen te lezen’.

Biologie
De docenten van dit vak hebben een aantal lesbrieven over allerlei interessante onderwerpen op de website van de school gezet en allerlei links naar websites waarbij ook engelstalige zoals dit evolutiespel van de BBC The Evolution game: You're a small primate in the Eocene forests of 50 million years ago, but the world is changing.
You'll have to adapt. How you play the game will affect what you become.

Natuurkunde
De docenten van dit vaklokaal hebben ook heel wat lesmateriaal geplaatst en schuwen ook geen engelstalige websites, zoals deze http://www.laserium.com/Inside.html over de werking van laser. Van nog meer vakoverstijging met Engels getuigt het project Energy on the Move dat bijna al weer 10 jaar oud is, maar nog steeds lesmateriaal kan opleveren: The project Energy on the Move aims to offer a challenging context for pupils of secondary schools in different European countries by bringing them in contact with researchers from all over Europe. While asking questions to the scientists by Electronic Mail every school tries to develop a scenario for the European Energy-supply in the year 2100. The questions posed are rewarded by the scientists. The pupils and their teachers can see on a specially designed World Wide Web site how they are doing in comparison with the other schools.

Aardrijkskunde
Docent Aardrijkskunde Theo van de Mortel heeft zijn vaklokaal verdeeld in een deel Nederland en een deel Buitenland. Daaronder een aantal rubrieken met daaronder weer een groot aantal koppelingen naar websites over de bij de rubriek passende onderwerpen. Er staan hier zoveel pagina's tekst, dat je er een bibliotheek mee zou kunnen vullen. Het zou interessant zijn om te zien hoe deze docent lesgeeft met alle in zijn vaklokaal opgeslagen kennis.

Geschiedenis
In dit lokaal vinden de leerlingen koppelingen naar websites met daarop de hele wereldgeschiedenis. Andere talen worden niet geschuwd, zo blijkt uit de koppeling naar de website van het Haus der Geschichte met een virtuele tentoonstelling over deling en eenwording van Duitsland aan de hand van cartoons http://www.hdg.de/karikatur/view/karikaturen.html.

8. Het Calandlyceum in Amsterdam http://www.hetcalandlyceum.nl
De vaklokalen van deze school heb ik al besproken in Nieuwsbrief 7-2006. De docenten gebruiken deels Epsilon, een afgeleide elo van Moodle.  Maar er zijn ook docenten, die zelf een website hebben gebouwd vol lesmateriaal voor hun eigen leerlingen en die van hun vakcollega's.

9. Aloysius College - Den Haag http://www.aloysius.nl
In de statusbalk weer de rubriek vakken, waarvan de docenten van de school veel koppelingen hebben gelegd naar websites die ze interessant vinden en die ze ook een omschrijving meegeven. Er staan geen opdrachten bij waarmee de leerlingen moeten bewijzen dat ze van hun bezoek iets hebben geleerd. Vakcollega's die een blik willen slaan in de digitale lokalen van deze school kunnen er gewoon binnenlopen.

Ict in de vakken
Op het adres http://www.schoolvoorbeelden.nl/ict-schoolportretten/list.php?onderdeel=vakken hebben de inspecteurs ook nog aparte portretten geschreven vanuit enkele vaklokalen. Op dit adres hebben de bezoekers de keus uit de volgende vier onderdelen: ICT in de vakken, ICT voor leren en onderwijzen, ICT toepassingen, ICT en de schoolorganisatie. Hoe interessant al deze onderwerpen ook mogen zijn, als je als docent op zoek bent naar het vak dat je geeft, klik je natuurlijk op de eerste koppeling ict in de vakken. Daar vind je een aantal vakken ingeleid door de tekst: Laat me zien hoe scholen ICT gebruiken binnen het vak. Veel valt er echter niet te zien, omdat de bezoeker bij elk vak waarop hij klikt niet wordt verwezen naar het betreffende vaklokaal op de website, zoals ik dat heb beschreven, maar naar het .pdf-portret. Daar kun je dan op zoek gaan naar het betreffende vak met het risico dat je op een basisschool terecht komt, zoals dat bij Nederlands en Rekenen/wiskunde het geval is. In deze vakkencombinatie
is niets van wiskunde te ontdekken.

Buitenlandse scholen
Docenten willen misschien ook in vaklokalen van scholen in het buitenland kijken. De door de Nederlandse inspecteurs geschreven buitenlandse scholen staan gewoon tussen die van ons in de lijst met scholen voor voortgezet onderwijs op http://www.schoolvoorbeelden.nl/ict-schoolportretten/index.php. Maar ook de inspecteurs in Engeland, Schotland, Noord-Ierland, Vlaanderen en Oostenrijk hebben schoolportretten geschreven die zijn te vinden op http://schoolportraits.eun.org. Bij de beschrijving van de bezochte scholen in Canada, Frankrijk, Ierland. Schotland en Zweden hanteren de inspecteurs hetzelfde systeem als bij de Nederlandse: een verhandeling in pdf over opvallende zaken op de school en boven elke beschrijving staat de website van de school. Daardoor kan ik op dezelfde manier te werk gaan door op de website van de school te gaan zoeken naar de daar gegeven vakken die overeenkomen met die in ons land.
Op de schoolwebsites vind ik bij 3 van de 16 door de inspectie bezochte scholen Good Practice en bruikbaar lesmateriaal, vooral in combinatie met de schooltaal waarin het is geschreven. Zo vind ik op het College André Brouillet in Poitiers, door leerlingen gemaakte foto’s met uitleg van een schoolreis naar enkele plaatsen op de route van saint Jacques de Compostelle (http://hebergement.ac-poitiers.fr/c%2Dcouhe/Projets/sorties/patrim/Stjac/pancarte.htm). Bezoekers krijgen de boodschap: Si vous voulez nous suivre sur les chemins de Saint-Jacques, cliquez sur la coquille.
Op de website van St. Ninian's High School in Engeland, kunnen bezoekers in het linkerframe klikken op departments. Dan verschijnen enkele vakken in beeld, die vaak alleen maar doorverwijzen naar de Schotse website  Learning and Teaching Scotland (www.ltscotland.org.uk/index.asp). Maar daar ligt heel veel nuttig lesmateriaal opgeslagen onder andere Bitesize van de BBC (http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/).
Muziekdocenten kunnen niet om Music - Learn Listening Online heen. Op deze website heb ik een tijdje rond gesurft van muziekperiode naar muziekperiode. Deze zijn heel gedetailleerd met uit elke periode en stroming te beluisteren voorbeelden.
In Schotland zetten al een paar talenleraren podcasts in om met hun leerlingen in de doeltaal te communiceren, zoals deze docent Duits op de Montrose Academy (http://mfle.typepad.com/montroseacademymrc/). Bij het zien van deze voor het Engelse onderwijs zo nuttige websites, vraag ik me maar weer eens af wat het nut is van de inspectiebezoeken, als die niet tot doel hebben om de Nederlandse scholen kennis te laten maken met het daar gebruikte digitale lesmateriaal.

Buitenlandse inspecteurs
Ook de buitenlandse inspectie is op schoolbezoek gegaan. De portretten zijn te vinden op het adres: http://schoolportraits.eun.org. In de database van alle bezoeken kun je zoeken op land, schoolniveau, en schoolgrootte. Maar je kunt ook zoeken op thema. Uit deze lijst kies ik natuurlijk voor de negen scholen uit Secondary Education. Maar de opbrengst aan vaklokalen is de moeite van het publiceren over de bezoeken nauwelijks waard.
Op één school vind ik een koppeling naar Equipe deel 1, 2 en 3 online, een gratis uitgave van Oxford University Press, behorend bij de papieren leergang, maar uitstekend bruikbaar zonder boek. Voordeel is ook dat de leergang geheel Franstalig is waardoor de oefeningen geschikt zijn voor onze vaklokalen Frans: http://www1.oup.co.uk/equipe/equipe2/unit01/index.htm.

Conclusie
Noch de Nederlandse, noch de buitenlandse inspecteurs hebben met hun schoolbezoeken en portretten iets wezenlijks bijgedragen aan het verspreiden van de kennis over het ict-gebruik in de bezochte scholen. In de .pdf verslagen stond niet veel waarvoor vakdocenten warm lopen. Bijna alle scholen hebben een website. Die hebben de inspecteurs gelukkig vermeld boven hun rapport. Daardoor kon ik toch ook op mijn manier met de ogen van een (talen) docent op zoek gaan naar vakken waarin de docenten gebruik maken van het internet. Gemeten naar het aantal scholen van 120 is de oogst wat aan de magere kant. Wat ik aan ict-gebruik in de vaklokalen heb beschreven is eigenlijk niet veel meer dan een door de inspecteurs niet bedoelde bijvangst.

omhoog


© John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT