actualités
Omhoog

Leerlingen

De rubriek actualités bevat een kleine dertig problèmes actuels et faits divers. Sommige zijn vrij kort, andere iets langer, maar de meeste moeten door onze leerlingen vanaf het vierde leerjaar te begrijpen zijn. De titels zijn over het algemeen duidelijk, zoals: à propos du racisme, stop la violence, les Tibétains, la pollution, les droits de l'homme, of de getergde kreet van een jongere: laissez-nous parler, en uiteraard l'argent de poche. Er is ook een jongere bij die af wil van la folie Tamagotchi. La droque et les jeunes, is een wat uitgekauwd onderwerp, maar je weet nooit of leerlingen daar ook zo over denken. Iemand stelt: sans condom, c'est non. Bij het onderwerp la cigarette et les jeunes, moeten de leerlingen zich eerst afvragen of de inzender van deze titel een voorstander is van het roken door jongeren of niet. Dat leest daarna dan wat makkelijker.

Lessuggesties

Laat de leerlingen beginnen met het indelen van de onderwerpen uit actualités. Dat zijn politiek, maatschappij, jongerenproblematiek, media, enz. Niet alle titels zijn duidelijk, zoals Iqbal Masih. Maar de leerlingen komen misschien op het idee dat dit een noodkreet is van een allochtoon en dat de tekst dus ingedeeld moet worden bij maatschappij. Wat op het eerste gezicht niet in te delen valt, komt bij diversen. Natuurlijk kunnen de leerlingen ook even in de teksten kijken om toch tot een indeling te komen.
Vervolgens maken ze een keuze uit één van de onderdelen van actualités en kiezen daaruit een tekst. Ze lezen die en maken er een verslag of samenvatting van die ze presenteren aan de klas. Afhankelijk van het niveau kan dat in het Frans of in het Nederlands. De meeste inzenders vermelden hun e-mailadres en kunnen dus een reactie krijgen. Die reacties worden niet gepubliceerd, maar er kan wel op die manier een levendig contact ontstaan tussen uw leerlingen en de inzender.
Tenslotte bedenken de leerlingen in groepsverband of individueel zelf een onderwerp, schrijven daar een artikel over en posten die op het adres info@momes.net.

De rubriek actualités is te vinden door te klikken op actualités.


 © John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT