Nieuwsprogramma's
Omhoog Duits Engels Social media Elena Duolingo MVT-didactiek Nieuwsprogramma's

Nieuwsprogramma's en luistervaardigheid

Het is niet altijd even makkelijk om luistervaardigheid met de leerlingen te oefenen – zeker voor talen waarmee de leerlingen buiten de les niet zo vaak in aanraking komen. Op de lage niveaus zijn de korte stukjes die de methodes aanbieden natuurlijk voldoende en op de hoge niveaus in de bovenbouw is het mogelijk om series of andere tv-programma’s met de leerlingen te kijken. Voor de niveaus die ertussen liggen, is er echter weinig materiaal. Leerlingen op niveau B1 kunnen meestal niet zomaar een tv-programma zonder ondertiteling kijken, maar tegelijkertijd worden ingesproken dialoogjes over het weekend vaak als weinig uitdagend ervaren. Ook sluiten dergelijke stukjes nauwelijks bij de actualiteit aan. 

Actualiteit
Een mooie manier om de actualiteit regelmatig het leslokaal binnen te halen, zijn nieuwsuitzendingen in de vreemde taal. Enkele maanden geleden hebben we in deze rubriek al korte nieuwsprogramma’s zoals Tagesschau in 100 Sekunden (
www.tagesschau.de), TV5 Flash (www.tv5.org) en TD en 4’ (www.rtve.es) voorgesteld. Aangezien deze programma’s voor native speakers worden gemaakt en juist bedoeld zijn om veel informatie in weinig tijd aan te bieden, is het spreektempo hoog (soms zelfs hoger dan bij een gewone nieuwsuitzending) en de inhoudelijke informatie vrij complex. Daardoor zijn deze programma’s in bijzondere mate geschikt voor de hogere niveaus. Dit betekent niet dat zij niet ook op lagere niveaus kunnen worden ingezet. In dat geval is het echter aan de docent om de uitzending didactisch te verrijken zodat de leerlingen voldoende handvatten hebben om de complexe informatie te verwerken. Een gevolg daarvan is dat nieuwsprogramma’s nog verhoudingsgewijs weinig in de les worden ingezet. Het komt vaker voor dat docenten aan hun leerlingen vragen om thuis een keer het nieuws in de vreemde taal te kijken, maar de vraag is hoeveel leerlingen dan van de uitzending begrijpen – het programma is dan immers langer (meestal tussen de 15 en 20 minuten) en er is geen docent die vragen kan beantwoorden of de leerlingen bij het begrip van moeilijke woorden kan helpen.  

Aangepast nieuws
Het mooie van de actualiteit van een nieuwsprogramma is dat leerlingen geconfronteerd worden met onderwerpen die zij ook op tv of internet in hun eigen taal voorbij horen komen. Veel (voornamelijk internationale) onderwerpen zullen daarom al bekend klinken, wat het begrip vergemakkelijkt. Tegelijkertijd kan de actualiteit ook een struikelblok voor het begrip vormen. Denk bijvoorbeeld aan ingewikkelde politieke onderwerpen (begrotingen, belastingen, verkiezingen) of regionale onderwerpen waarvan de leerlingen nauwelijks voorkennis hebben (stakingen, economische problemen). Dit biedt de eenmalige gelegenheid om veel achtergrondkennis over het betreffende land te verkrijgen, maar zorgt er ook voor dat leerlingen veel woorden moeten verwerken die zij nog nooit hebben gehoord en ook niet snel uit de context kunnen raden, bijvoorbeeld Tarifvertrag, syndicat of recaudación

Voor de drie talen Duits, Frans en Spaans biedt het internet een handige oplossing: nieuwssites die speciaal zijn gemaakt voor mensen die de doeltaal nog niet volledig beheersen. Op deze manier komen leerlingen niet alleen bij nieuwsmateriaal dat eenvoudiger geformuleerd en langzamer wordt gesproken, zij krijgen vaak ook nog andere handreikingen (zoals woordenlijsten, oefeningen etc.) die zij als aanvullend materiaal kunnen gebruiken. Daardoor zijn deze sites niet alleen handig voor de les zelf maar zij zijn ook bij uitstek geschikt voor huiswerk of het zelfstandig werken van leerlingen (denk ook aan differentiatie voor leerlingen die extra materiaal nodig hebben). 

 

 

Deutsche Welle
Voor het Duits is er de site Langsam gesprochene Nachrichten van de Duitse radiozender Deutsche Welle (
http://www.dw.de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030). Op de site kun je elke dag het nieuws als langzaam gesproken versie beluisteren en het daarna nog een keer als normaal gesproken versie downloaden. Ook biedt de site de tekst van het nieuws aan zodat de leerling mee kan lezen tijdens het luisteren. Er is ook een alfabetische lijst met Nachrichtenvokabular, waar alle belangrijke begrippen worden uitgelegd. 

 

 

 

 

 

Radio français
Leerlingen die Frans leren, kunnen bij Le journal en français facile van de Franse radiozender Radio Français International (
http://www1.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp) terecht. Ook deze site biedt een langzaam gesproken versie van het dagelijkse nieuws aan en de tekst die erbij hoort. Tevens is er een lijst Mots de l’actualité en worden er aanvullende oefeningen aangeboden. 

 

 

 

 

 

 

Slow Spanish
Natuurlijk is er ook een Spaanstalig equivalent: News in Slow Spanish (
http://www.newsinslowspanish.com) biedt niet het dagelijkse nieuws maar een wekelijkse samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen in het Spaans aan. Het fragment kan worden beluisterd en de tekst verschijnt automatisch op de site. Een Engelse vertaling van de moeilijkste stukken uit de tekst kunnen met een muisklik worden getoond. Ook News in Slow Spanish biedt extra oefeningen aan waarmee de leerlingen nieuwsgerelateerde woordenschat kunnen oefenen.

Omhoog

 

 


© Nicolai Sinn stuur een bericht aan het bureau LT