Omhoog

Laurence Carta

Zij is docente Engels aan het Lycée professionnel le Chatelier in Marseille. Ze heeft voor haar leerlingen een mooi ogende website ontwikkeld met de naam Planète Anglais, te vinden op http://perso.wanadoo.fr/planeteanglaisauchatelier).

Bovenin de knoppen, die leiden naar de verschillende rubrieken. Sommige daarvan zijn in het Frans, maar de werkplekken voor de leerlingen zijn veelal in de doeltaal. Van links naar rechts vinden de leerlingen onder de knop Oral d'anglais allerlei lesmateriaal dat ze kunnen gebruiken voor het mondeling examen Engels, zoals: de website met de titel Learn to speak English, waar je de goede uitspraak van woorden en zinnen kunt beluisteren en nazeggen. Een deel is gratis te downloaden, maar er zijn ook cursussen, die je moet betalen. Lijkt me bruikbaar ook voor onze leerlingen. Hetzelfde geldt voor de website met de titel To learn English.
Onder de knop Ecrit d'anglais, heb je de keus uit
Je m'entraîne à l'écrit d'anglais (1) en Je m'entraîne à l'écrit d'anglais (2). De eerste link leidt naar allerlei in Hot Potatoes geplaatste Engelstalige oefeningen. Bij de tweede is de uitleg in het Frans, maar de oefeningen zijn veelal Engelstalig, dus toch bruikbaar in ons onderwijs.
Onder de knop
Let's visit staan de belangrijkste Engelstalige landen, die zeker een bezoek waard zijn. Waar kun je beter de taal leren?
Ook onder de knop
Révisions is van alles te vinden
. Er zijn drie onderdelen:

A. Je teste mes compétences en ligne,
B. Let's work with our English teacher
C. Classroom English.

A. Je teste mes compétences en ligne.

Klik je daarop dan stuit je op 6 hyperlinks:
1. Révisions grammaticales met o.a onregelmatige werkwoorden en allerlei oefeningen.
2. Je travaille en m'amusant
met onderstaande spelletjes. Of de leerlingen daar iets van leren, zou in een experiment moeten worden onderzocht.

Let's play Mastermind ...
My horoscope on line ...
My favourite films on line (1) ...
My favourite films on line  (2) ...
My favourite films on line (3) ...
The 50 U.S. States game ...
Superman ...
Comic encyclopedia ...
Buffy, the vampire slayer ...
Friends ...
Ally McBeal ...

Smallville ...
Alias ...
Alias ... the games ...
The Young and the Restless ...
CBS Soaps ...
Play millionnaire on line ...
Fastest finger challenge ...
Song lyrics ...
How does it work ?
The X-files ...

3. Je parle argot . Minder verzorgd taalgebruik. Voor Fransen met hun eigen argot misschien interessanter dan voor ons.
4. Les proverbes anglais . Engelse uitdrukkingen met Franse vertaling. Interessant, maar dan met Nederlandse vertaling.
5. Je m'entraîne en ligne. Hier staan allerlei oefenprogramma's waaronder het bekende Quia, http://www.quia.com/dir/eng/, auteursprogramma waarin ingeschrevenen hun eigen gemaakt lesmateriaal kunnen opslaan en ter beschikking stellen aan de leerlingen van hun collega's, die daar gratis gebruik van mogen maken. Ook de grammatica komt ruim aan bod in twee programma's Grammar Bytes! Interactive Grammar Review, en een uitgebreid oefenprogramma Engels, ontwikkeld door  

 

Dit is de universiteit waar ook de makers van Hot Potatoes aan verbonden zijn. Bezoekende leerlingen worden als volgt welkom geheten en hebben de keus uit verschillende niveaus waaruit ze oefeningen kunnen zoeken op het gebied van grammatica en leesvaardigheid.

Welcome! Choose your level:

    200    

    330    

    410    

    490    

    570    

Extras

6. International weights and measures + conversions on line . Handig om bij de hand te hebben, als je te maken krijgt met Engelse afwijkende maten.

B. Let's work with our English teacher

Van de drie onderwerpen is de derde de meest interssante met de titel: Today's work met onderstaande onderdelen:

What time is it ?
Learning time ...

U.S.A. maps  ...
What's the weather ?
4297 towns on line ...
Europe daily ...
Your own newspaper ...
World newspapers ...
Baseball ...
Basketball ...
Soccer in the U.S.A. ...
Soccer in Europe ...
Golf ...

Badminton ...
U.S. Cheerleaders ...
Dr Universe ...
The Human Skeleton ...
Ocean Adventure ...
Endangered species ...
Have your e-mail ...
Have a pen-friend ...
Zoo on line ...
The Smithsonian Institution ...
National Geographic ...
The planet

 


C. Classroom English

In deze rubriek staan de bekende in rubrieken geplaatste zinnen, die de leraar en de leerlingen in de klas kunnen gebruiken als begin van doeltaal-voertaalonderwijs.

International news on line

Deze rubriek telt de bekende Amerikaanse en Engelse kranten en tv-kanalen met een dagelijks ververste on-line editie, onontbeerlijk lesmateriaal in de talenles, maar dit weet intussen iedereen wel. Het is alleen handig dat een collega ze allemaal even bij elkaar heeft gezet

U.K. newspapers on line

U.S. newspapers on line

U.K. TV channels on line

U.S. TV channels on line

Holidays and Observances dates

In deze rubriek vind je alle bekende feestdagen bij elkaar zoals:


Holidays and Observances dates
Halloween

 

Christmas time
Thanksgiving

Valentine's day
Saint Patrick's day

Recherches

In deze rubriek vind je de ook bij ons bekende zoekmachines,
een Engelstalige encyclopédie, een Engels-Engels woordenboek en een dictionnaire multilingue.

Le lycée professionnel Régional Le Chatelier à Marseille

De laatste knop herbergt het lyceum, waar Laurence Carta werkt. Gezien de moeite, die zij doet om
haar leerlingen leerstof on-line te bezorgen, mag je veronderstellen dat die daar ook gebruik van maken. Om te weten te komen hoe dat in zijn werk gaat, heb ik haar een vragenlijstje gestuurd.
Daarin heb ik gevraagd naar de wijze waarop de leerlingen gebruik maken van haar website, of deze de schoolboeken vervangt, of leerlingen op school ermee werken in een computerlokaal en wel allemaal aan dezelfde opdracht of onafhankelijk van elkaar en zonder speciale opdrachten van haar. Ik heb ook gevraagd hoe ze het werk van de leerlingen controleert.
Haar antwoord vond ik wat teleurstellend. De meeste leerlingen hebben geen computer en internetverbinding thuis en kunnen haar website dus niet gebruiken voor het maken van oefeningen. Die dat wel hebben weten dat ze thuis de mogelijkheid hebben om vanaf haar site oefeningen te maken.
In haar regio
(Provence, Alpes Côte d'Azur), hebben alleen de leerlingen van collèges (12-15 jaar) geleende notebooks om daarop on line thuis te werken. Er is wel op school een multimedialokaal met 13 computers. Daar gaat ze dan met haar leerlingen heen om ze allerlei Engelstalig lesmateriaal voor te zetten. Net als hier heeft ze daarbij moeite ze bij de les te houden en weg te houden van allerlei sites de chat, pornographiques etc ...
Ze heeft wel de indruk dat haar leerlingen door haar site vooruitgang boeken in leesvaardigheid, hoewel ze weinig belangstelling hebben voor lectuur die dieper graaft dan sportberichten en résumés van televisieseries. Ze heeft geprobeerd haar site ook visueel aantrekkelijk te maken vanuit de gedachte dat jongeren gewend zijn weg te zappen van iets dat ze niet interessant vinden. Aan de andere kant laten de leerlingen ook merken dat ze waardering voor haar hebben, omdat ze een website kan bouwen en dat motiveert ze dan ook om er iets mee te doen. Ze speelt handig in op de belangstelling van haar leerlingen voor videospelletjes op internet, die zij ze aanbiedt, maar wel met een Engelstatige handleiding. Ze gebruikt geen schoolboeken meer, al het lesmateriaal, zoals authentieke teksten, haalt ze vanaf het internet.
Laurence Carta heeft ook een docentenpagina aan haar site toegevoegd. Deze is alleen bereikbaar met een wachtwoord, dat ze op verzoek verschaft. Wie deze pagina wil bezoeken of haar nog iets vragen wil, kan dat simpel hier doen:
laurence.carta@wanadoo.fr.


 © John Daniëls