terug
 

Docenten aan het werk

Op deze plek plaats ik artikelen over docenten in binnen- en buitenland, die voor hun leerlingen en voor die van hun collega's op eigen school en elders lesmateriaal gratis op het web ter beschikking stellen. Wanneer de artikelen in de internetrubriek van Levende Talen Magazine zijn opgenomen, dan verschijnen ze ook daar.

Het internet heeft de drempels verlaagd. Docenten zouden voor de opkomst daarvan geen mogelijkheid hebben gehad om zonder tussenkomst van een educatieve uitgever, ongevraagd lesmateriaal voor andermans leerlingen te ontwikkelen en te publiceren. Dat doen ze nu wel op hun eigen website of op die van hun school, waar alle vakcollega’s en hun leerlingen, waar ook ter wereld, dat kunnen downloaden en gratis gebruiken. Je vindt die websites soms in nieuwsbrieven, in vaklokalen van (digitale) scholen, of gewoon bij toeval.

Vakoverstijgend leren
Docenten in één van de schooltalen profiteren natuurlijk het meest van alles wat op het internet is te vinden. Gesproken en geschreven taaluitingen liggen binnen het bereik van de leerlingen. Dat biedt mogelijkheden voor zelfstandig leren. Maar ook de exacte- en zaakvakken kunnen profiteren van wat er op internet aan leerzaams is te vinden. Omdat de meeste documenten in andere talen zijn geschreven dan in het Nederlands, kan de kennis van de schooltalen worden ingezet voor het begrijpen en verwerken van de in die talen geschreven teksten. Zo ontstaat vanzelf een ongedwongen vorm van vakoverstijgend leren waar de docenten van die vakken aan moeten wennen.

Barabara Dieu
In de eerste aflevering van ‘docenten aan het werk’, een docente Engels uit Brazilië, die voor de eigen leerlingen en die van belangstellende collega’s lesmateriaal op het web heeft gepubliceerd.

John Pereira

Via de Braziliaanse Barabara Dieu en de door haar geschreven en in haar klassen behandelde zogeheten Poessays, kwam ik terecht in Japan bij John Pereira, die afkomstig is uit India. Hij is namelijk de uitvinder van deze mixt van poëzie en essays. Maar dat is niet het enige dat hij heeft bedacht. Hij laat zijn studenten strips omzetten in verhaalvorm.

Annie Gwynn
Zij is docente Engels aan het Lycée Raoul Follereau in Nevers in Frankrijk. Heeft een eigen website om web-based activiteiten te ontwikkelen voor haar leerlingen. Haar verzameling hyperlinks is ook voor onze leerlingen bruikbaar. Zij zegt: I am a strong supporter of sharing , comparing and discussing to improve one's teaching techniques. Reden om aandacht aan Annie Gwynn te besteden.

Laurence Carta
Docente Engels aan het Lycée professionnel le Chatelier in Marseille. Heeft voor haar leerlingen een mooi ogende website ontwikkeld met de naam Planète Anglais. Laurence Carta werkt zonder schoolboeken, al het lesmateriaal heeft ze zelf gevonden en op haar website geplaatst.

Philip Benz
Philip Benz is Amerikaan en docent Engels aan het lycée Astier in Aubenas, Ardèche, Hij is de oprichter van Viv@, een interactief dorp in de Ardèche (zie ook:  http://techlearning.com/db_area/archives/WCE/archives/philbenz.html). Hij is ook actief bij Tapped In. Daar geeft hij cursussen over het gebruik van internet voor de taalverwerving, maar ook bij Cyber-langues: http://cyberlangues.online.fr/2002/benz.htm. Zie ook: http://www.ardecol.ac-grenoble.fr/english/tice/index.htm. Kortom een collega van wie veel is te leren zonder dat je er de deur voor uit hoeft.

Jean-Pierre Palasse
Jean-Pierre Palasse is docent ict aan het IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Bourgogne) in Dijon en webmaster van de website van deze lerarenopleiding, die samenwerkt met lerarenopleidingen in Spanje en Bulgarije. Hij heeft templates (modellen) ontworpen waarmee je interactieve oefeningen kunt maken. Hij is ook nog auteur van een WebQuest met de titel: '3 days in London with 300 pound' te vinden op http://www.dijon.iufm.fr/ressourc/langues/anglais/londquest/_debut.htm.

Anthony Paspa
Anthony Paspa is werkzaam aan de Académie de Toulouse en heeft een website opgezet voor Engels met de naam ScoolMag, maar zijn website bedient ook 9 andere talen van de EU. Met een klik op de vlag van het betreffende land ga je dit taalgebied binnen. Voor Duits en Spaans zijn er aparte ook bij de Académie de Toulouse werkende webmasters. Voor de andere talen komen de bijdragen uit het land van herkomst, soms van een school. Het wordt tijd dat ook onze vlag daar ook gaat wapperen.

Sarah Rapnouil-Dunn
Zij is docente Engels op het Collège - Lycée Notre Dame des Aydes in Blois. Op haar eigen website staan haar doeltaal-voertaallessen per leerjaar bij elkaar (van quatrième tot terminale). Daarvan is een aantal goed bruikbaar in ons onderwijs.


Komen nog aan de beurt:

Isabel Pérez Torres
English as a Foreign/Second Language in Secondary Education, Materials and links for Teaching and Learning te vinden op www.isabelperez.com.

Jean-Claude Breton
Docent Engels aan het Lycée Augustin Thierry, Blois, Hij is de editor van het Engelstalige webzine 'You go to the point', http://yougotthepoint.online.fr/, geschreven door zijn examenleerlingen.

Christine Reymond
http://perso.wanadoo.fr/infonews/une1.htm

Magdalena Pospieszna
Magdalena Pospieszna's Language Links http://www.pospieszna.com/

Graham Davies
Favourite Websites
http://www.camsoftpartners.co.uk/websites.htm. 'This is a list of websites that I have found useful for Modern Foreign Languages learning and teaching, including English as a Foreign Language, plus a few other sites that I find interesting or amusing and links to articles that I have written. I regularly use this page for running introductory courses on the use of the World Wide Web in language learning and teaching. This also ties in with my work on the ICT4LT project, a substantial set of training materials in Information and Communications Technology for Language Teachers, originally funded under the Socrates programme of the European Union'.

CYBER-LANGUES
Een lijst met docenten moderne vreemde talen, actieve deelnemers aan de vereniging Cyber-langues. De meesten hebben een eigen website met nuttige informatie en lesmateriaal.

L'association des enseignants de langues vivantes qui utilisent les Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement et l'apprentissage des langues (TICE), http://cyberlangues.online.fr/association/equipe.html.

ICT4lt
http://www.ict4lt.org/en/index.ht.
'This website is dedicated to Information and Communications Technology for Language Teachers. A total of 16 training modules have been completed and are being continually updated. Click here to see the List of modules.

 

Projets et Expérimentations académiques ( Académie Nancy-Metz)
Les technologies liées à l’ordinateur et aux réseaux numériques sont par essence même des technologies fortement évolutives. Afin de tirer profit de ces évolutions, il convient de réfléchir, de tester les solutions nouvelles, d’expérimenter de nouveaux systèmes ou de nouvelles utilisations des TICE, d’évaluer les pistes qui conduiront aux usages de demain.

http://www3.ac-nancy-metz.fr/tice/rubrique.php3?id_rubrique=5

 


 © John Daniëls