Omhoog

Jean-Pierre Palasse

Jean-Pierre Palasse is docent ict aan het IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Bourgogne) in Dijon en webmaster van de website van deze lerarenopleiding, die samenwerkt met lerarenopleidingen in Spanje en Bulgarije. Hij heeft templates (modellen) ontworpen waarmee je interactieve oefeningen kunt maken. Hij is ook nog auteur van een WebQuest met de titel: '3 days in London with 300 pound' te vinden op http://www.dijon.iufm.fr/ressourc/langues/anglais/londquest/_debut.htm.

Projet  COMENIUS – ‘Raw carrots’, des vitamines pédagogiques
http://comenius.fc-tic.net/Fr/GePrCrPa.htm

Onder deze titel heeft Jan-Pierre Palasse een aantal templates ontwikkeld waarmee docenten in elke gewenste taal interactieve oefeningen kunnen maken, die via het web kunnen worden verspreid, zodat alle leerlingen, waar ook ter wereld, er gebruik van kunnen maken. De instructietalen zijn Frans en Engels, maar de auteur kan op verzoek de interfaces ook in andere talen leveren.
Het is de bedoeling van de auteur dat de leerlingen kunnen putten uit een on-line database met webpagina's. Nu is dat niet nieuw. Er zijn tientallen auteursprogramma's, die hetzelfde beogen. Hot Potatoes is daarvan in ons land misschien wel één van de bekendste. De meeste programma's, zoals HotPot,  beperken zich in hun mogelijkheden tot mc, goed/fout-vragen, puzzles, invuloefeningen en korte antwoorden. De meeste programma's leveren ook feedback of hints bij fout beantwoorde vragen.
De modellen van Raw carrots  bieden veel meer variatie. Zo zijn er modellen voor schrijfvaardigheid met vrije expressie aan de hand van plaatjes. Maar je kunt ook de leerlingen aan de hand van een serie argumenten een debat laten voorbereiden. Bij elke oefening hebben de leerlingen de beschikking over een werkblad, waarop ze de opdrachten uitvoeren. Dit kunnen ze printen of  per e-mail zenden aan hun docent.
Geïnteresseerde bezoekers van deze website kunnen alle oefeningen downloaden of on-line bekijken. Wil je zelf een template gebruiken voor het maken van een oefening, dan klik je achter de oefening op het oogje .  Daar staat welke stappen je moet ondernemen om een zelfde soort oefening te maken als in het voorbeeld van Jan-Pierre Palasse.
Iedereen mag de templates en de oefeningen op niet-commerciële basis gebruiken voor het eigen onderwijs, maar alvorens je  je gemaakte oefeningen op het web publiceert, wil Jan-Pierre Palasse ze zien voor een akkoordverklaring. Lijkt me logisch, hij heeft de templates ontwikkeld en wil niet dat er ondeugdelijk lesmateriaal in wordt gepubliceerd.

De oefeningen

 

download
this page
Explanations

Zo staan alle oefeningen gerubriceerd naar leerdoel met een korte beschrijving. Ik heb er een paar gemaakt en doe daarvan verslag.

 'Right/Wrong/Justify'

De eerste is een gewone goed/fout oefening, gebaseerd op een boven de vragen afgedrukte tekst. Het programma evalueert echter niet alleen de goede en foute antwoorden van de leerlingen, maar zij  moeten bij een fout antwoord een zin in de doeltaal produceren met het goede antwoord. Dit is wat de auteur Justify noemt. Deze geschreven taaluitingen kunnen daarna heel goed dienen als een samenvatting van de tekst, die de leerlingen dan even ten gehore kunnen brengen in de klas.

Les monuments de Paris
Perfecte oefening in taalproductie. de leerlingen zien vragen. Als ze de muiswijzer op het oogje plaatsen, zien ze een foto van het betreffende monument en wat gegevens daarover. In het vakje 'Donnez ici d'autres détails', typen ze wat ze hebben onthouden van het betreffende tekstje. Voor controle hoeven ze alleen maar weer even de muiswijzer op het oogje te zetten. Het aardige hierbij is dat als ze typen, de tekst onder het oogje is verdwenen. Dit heeft tot gevolg, dat de leerlingen meteen ook de tekst kunnen proberen in te prenten.

Quel est le monument de Paris le plus visité par les touristes ?

 

 

Quel est le nom de ce grand édifice religieux ?

 

 

 'Fill-in-the-blank'
Dit is ook een bekend soort opdracht, meestal gebruikt voor vocabulaire en grammatica oefeningen. Maar weer heeft de auteur iets bijzonders toegevoegd, namelijk de feedback, zoals te zien op de door mij gemaakte oefening. Fouten worden verbeterd, een cijfer wordt gegeven, vermeld wordt hoe lang ik er over heb gedaan en het belangrijkste: de ingebouwde leraar geeft aanwijzingen hoe ik de gemaakte fouten kan vermijden.

Student : John Daniëls

Number of correct answers: 7/12    Your mark : 11.7 /20


Computer's comment :
A new effort is required !

 

Here's a view of your errors:

2   didn't have    haven't
4   didn't exist    don't exist
9   didn't travel    don't travel
11   went    was gone
12   came    did come

      This exercise was done on Tuesday July 13th,  2004  : it started at 9:27 and was completed in 3 mn.

You are supposed to introduce verbs using the preterit

remember : if the verb is irregular, you must know it, but if it is regular, just add 'ed' to it, except if the form is negative when you use 'didn't'.  Amazing! ... how quickly you did that!

  You can save this page with a right click/View Source/Save as/Select the folder.


 'Click/Drag/Reorganize'
Ook dit is een bekende oefening. De leerlingen slepen losse door elkaar geplaatste zinsdelen naar het rechter tekstvak. Daar moeten ze die in de goede volgorde zetten. Maar dan zijn ze niet klaar. Onder het tekstvak is een lege ruimte toegevoegd waar ze zo mogelijk met eigen woorden de tekst moeten herschrijven. Het resultaat daarvan komt dan op het werkblad te staan.

 

Op de meeste werkbladen is ruimte gereserveerd voor uit de database van Palasse te halen afbeeldingen, maar de leerlingen kunnen deze zelf ook van internet downloaden.
'Phrase it'
Dit is een automatische zinnenbouwer verbonden met een fotoalbum. De leerlingen vragen de computer om grammaticaal correcte zinnen te produceren, waarbij ze zelf de beste bij de afbeelding passende aanklikken en naar de daarvoor bestemde ruimte slepen. De meest interessante oefening daarvan is  'PHRASE IT MULTIMEDIA FOR THE CLASSROOM' Palasse zegt hierover: 'this template should help teachers talk about a subject that has been pre-organised (pictures + sounds + random sentences) and is viewed and discussed in the classroom with a written report made live as the students react to this information. One student is in charge of this report for the rest of the class. If you only have ONE COMPUTER linked to a TV screen or a video-projector in the classroom, that's sufficient to work with the program. Loud speakers will be needed if you add sound files. For each visual document ask a student to come to the computer and type in the notepad space what has been collectively agreed with while viewing the documents and listening to the sound files. At the end of an hour's lesson, a record must be made in the collective worksheet ready to be printed, stored or sent via networks as an html file'.


 'Arguments'
Deze template levert een werkruimte waar leerlingen eerst allerlei argumenten over een onderwerp moeten kiezen uit een database. Hun keus vormt het uitgangspunt voor een presentatie in de klas eventueel gevolgd door een discussie. Het Franstalige voorbeeld van de auteur gaat zoals vaak over het milieu. 

Une interview virtuelle :
 
Etes-vous concerné par l'environnement ?

 
Le but de cet exercice est de déterminer votre position sur le thème de l'environnement: dans un premier temps, choisissez dans la banque les arguments qui représentent le mieux votre point de vue.
Mentionnez votre nom :

Votre tâche se décompose en quatre parties :
1/ Sur un sujet donné, choisissez des arguments dans la banque ci-dessous, cliquez sur 'AFFICHER LA FEUILLE' et vérifiez bien que ces arguments sont cohérents puis imprimez cette feuille.
2/ Si vous voulez changer l'image d'illustration, cherchez une image sur internet avec GOOGLE (attention! elle ne doit pas être trop grande, sinon elle sera réduite de force). Cette image devra obligatoirement se nommer 'image.jpg' et se trouver sauvegardée (fichier/enregistrer sous) dans le même dossier que le reste du programme.
Vous pouvez aussi choisir une image dans la banque proposée.
3/ Complétez la feuille imprimée de manière manuscrite pour développer vos idées.
4/ Enfin faites un exposé oral avec ces notes ainsi préparées.

    Préparer une page sur   


De antwoorden

Document sur 'l'environnement'
 

Elève : John Daniëls
     
Lundi 12 Juillet 2004
     
Il était environ onze heures moins cinq dans la nuit
quand vous avez travaillé sur ces arguments
et vous avez passé 1 mn  sur cette préparation.


 

1 A quel niveau êtes-vous concerné par l'environnement ?
      Je m'efforce de m'intéresser aux problèmes de l'environnement, mais que puis-je faire ?
A mon avis, ...  

2 Par exemple, que faites vous dans la vie quotidienne ?
      Je cherche toujours à économiser l'énergie: j'aime bien la marche à pied
Si vous voulez mieux connaître mon opinion sur ce point, je dirai...  

3 Quoi d'autre ?
      Je suis partisan de diminuer les énergies nuclèaires au profit de l'energie solaire
A dire vrai...  

4 Comment est-ce que les grandes entreprises peuvent réduire lesurs besoins énergétiques ?
      Je propose de boycotter les produits fabriqués par des firmes trop peu soucieuses de l'environnement
Par exemple...  

5 Que pensez-vous des recettes de grand-mère ?
      Les fruits et légumes du jardin ont plus de goût que ceux du supermarché
Un jour..  

6 pour conclure...
      On ne peut pas se permettre d'ignorer les problèmes d'environnment.
De toutes façons...

         


Parlons français en classe
Simpele oefening voor het oefenen van spreekvaardigheid van zelf voorbereide tekstjes.

Replacez oralement les 9 mots manquants dans ce texte :

supermarchés de courses souvent des pas traditionnels mais ville
Les gens d'ici font _________ leurs _________ dans les _______________ qui vendent ____ milliers ____ produits, ____ les marchés _______________ n'ont ____ disparus au centre ________ .
 

 Exprimez avec d'autres mots ces mêmes idées


'Bankimage for the classroom' un feu à un carrefour


 

Wie de beschikking heeft over een beamer en een computer in de klas kan allerlei afbeeldingen met tekst laten zien voor de oefening van spreekvaardigheid. Maar de leerlingen kunnen hiervoor natuurlijk ook gewoon het bijhorende werkblad gebruiken. Palasse noemt het:

Apprendre
le français
par l'image

 

 

 

un indice pour vous : c'est un jardin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nog wat huiswerk over de oorsprong van vleessooorten
Antwoorden op vragen bij een tekst over de oorsprong van de biefstuk Tartare, de Hamburger en de Hot Dog leverde me zonder te tekst te lezen de opdracht op om mijn fouten te verbeteren.

Elève : John
     
 Lundi 12 Juillet 2004

Evaluation de 'Saucisses et hamburgers'

(Votre note : 12.9 /20)
 

  Item 1
Corriger cette erreur :
Les origines du hamburger remontent à une période inconnue
Les origines du hamburger remontent à la période médiévale.

Item 2

Corriger cette erreur :
A l'origine, seulement les steaks de qualité supérieure étaient utilisés pour les steaks 'tartare'
A l'origine, seulement les steaks de qualité inférieure étaient utilisés pour les steaks 'tartare'.

Item 3

Vous avez raison : Lorsque les steaks tatares furent introduits en Allemagne, des épices étaient ajoutées à la viande.

Item 4
Très bonne réponse : A l'époque, les steaks étaient mangés cuits ou crus.

Item 5

Vous avez vu juste : Hamburg en Allemagne est à l'origine du mot 'hamburger'.

Item 6
Vous avez vu juste : C'est étrange, mais c'est un ancêtre de John F. Kennedy qui a mangé le premier hamburger.

Item 7
Corriger cette erreur :
Le docteur. J.H. Salisbury était un chanteur populaire et aussi un alchimiste
Le docteur. J.H. Salisbury était un médecin de rue et aussi un fin cuisinier.

Item 8
Parfait! : Le docteur. J.H. Salisbury était concerné par les problèmes de bonne digestion chez ses clients.

Item 9
Parfait! : Les hamburgers furent à l'origine importés en Amérique depuis l'Allemagne dans les années 1880.

Item 10
Corriger cette erreur :
Le 'hot dog' est une invention récente
Le 'hot dog' était déjà une saucisse populaire au temps des Romains.

Item 11
Vous avez raison : L'intestin des animaux est utilisé comme enveloppe pour la chair de la saucisse.

Item 12
Excellent choix! L'église catholique considérait que manger des 'hot dogs' vous conduirait directement en enfer.

Item 13
C'est pertinent : La saucisse de Francfort a une forme un peu courbe.

Item 14
Corriger cette erreur :
Chaque année, 16.5 milliards de 'hot dogs' sont mangés aux USA
Chaque année, 16.5 millards de 'hot dogs' sont mangés aux USA.
 

   


Huiswerk over la francophonie
Bij mijn antwoorden op de vragen bij een tekst  over de Franstalige wereld kreeg ik ongevraagd hulp, ook al had ik de vraag goed beantwoord. Uit de inleiding blijkt echter dat dit is gedaan om nog wat extra tekst te hebben bij een vervolg van het huiswerk, bijvoorbeeld voor spreek- of schrijfvaardigheid.

Elève : John Daniëls
    
Lundi 12 Juillet 2004
Il était environ dix heures cinq dans la nuit
quand vous avez demandé cette évaluation
et vous avez travaillé pendant 16 mn  sur ce devoir.
Devoir sur 'La francophonie'
   (Nombre d'évaluations : 1 / test précédent : 0)
 

 

© JP Palasse
Item 1:   Qu'est ce que la France métropolitaine ?
c'est l'espace géographique connu sous le nom de hexagone
Voici une aide : On oppose France métropolitaine aux territoires français loin de l'Europe
 

Item 2:   Que représentent les DOM TOM ?
départements d'outre mer et territoires d'outre mer
Voici une aide : Les abréviations DOM et TOM sont des raccourcis de quels mots ? (OM='outre mer')
Item 3:   Qu'est ce que la francophonie ?
c'est l'ensemble des pays où on parle français.
Voici une aide : Expliquez le sens de ce mot surtout par rapport à la langue (décomposez le mot)
Item 4:   Quelle différence existe entre un français et un francophile ?
Un francophile est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la France sans être un français.
Voici une aide : un 'francophile' parle-t-il français?... un 'francophile' habite-t-il en France ?
 


© JP Palasse
Item 5:   Combien de français vivent en France métropolitaine et combien de francophones existent sur toute la terre ?
62 millions vivent en France, 150-160 millions francophones vivent dans le monde.
Voici une aide : ces chiffres représentent des millions

 

Item 6:   Dans quels pays limitrophes de la France le français est-il parlé ?
en Belgique, la Suisse.
Voici une aide : un pays limitrophe est un pays voisin qui ici touche la France par une frontiè terrestre
Item 7:   Dans quels autres continents parle-t-on français en dehors de l'Europe ?
A l'Afrique du Nord, au Vietnam, au Québec, en Haïti.
Voici une aide : réfléchissez ! Quels sont les cinq continents ?
 


© J.P. Palasse
Item 8:   Le français est-il la langue la plus parlée au monde ? (comparez avec l'allemand, l'espagnol, l'anglais)
Non
Voici une aide : recherchez les statistiques et les chiffres données dans le document

 

Item 9:   Qu'est ce que le 'créole' ?
une langue indigène
Voici une aide : les indigènes sont les habitants primitifs de la région : ils utilisent une langue dérivée du français à l'origine
Item 10:   Pourquoi le français est-il beaucoup parlé en Afrique du Nord, en particulier en Algérie, en Tunisie, au Maroc ?
 


© J.P. Palasse
Item 11:   Le français est-il une langue difficile ? Pourquoi ?
 

Item 12:   Pourquoi le français est-il considéré comme 'langue internationale' ?

Item 13:   Quelle autre langue dans le monde est en concurrence avec le français et pourquoi ?
 

  Note de l'ordinateur : 7.5/20 (aucune pénalité)   18

   


Zich voorstellen
Voor het aanvangsonderwijs heeft Jean-Pierre Palasse een formulier ontwikkeld waarmee leerlingen kunnen leren zich voor te stellen. Na invulling en afdrukken, kunnen ze het per e-mail verzenden of, zoals de auteur suggereert: mondeling in de klas presenteren.

Apprendre à se présenter

Complétez cette fiche, imprimez la et présentez la oralement à vos camarades

Votre prénom
Votre nom
Votre âge (chiffre)
Votre description physique

 

Lieu d'habitation
Votre famille un père
une mère
aucun frère et soeur
un frère
2 frères
3 frères
une soeur
2 soeurs
3 soeurs
Votre matière préférée les maths l'histoire la géographie la biologie.
l'anglais le français l'éducation physique les arts plastiques.
Votre meilleur copain
Votre meilleure copine
copain :     copine :
Vos loisirs Regarder la télé
Jouer au gameboy
Lire des BD
Lire Harry Potter
Faire de l'ordinateur
Jouer aux cartes
Chanter
Jouer d'un instrument de musique
Faire du sport
Vous aimez Les chiens
Les chats
Les poules
Le chocolat
Le ketchup
La soupe de poisson
Les souris

Les serpents
La musique hip hop
La musique classique
Le jazz

Les films de science-fiction
Vous détestez le plus les films d'horreur les films de karaté les dessins animés les films d'amour.
Votre couleur préférée Votre animal préféré
Quel est votre rêve?
 

Mon image : :        

De verbodsborden
Ik heb Jean Pierre Palasse gevraagd naar websites van collega's, die al lesmateriaal in Raw Carrots hebben geplaatst. Hij stuurde me het  lesmateriaal van een docent in Martinique. Het bestaat uit allerlei verbodsborden waarmee leerlingen aan de slag moeten.

 
 

Eerst kunnen ze klikken op Generalities. Dan op details, vervolgens op opinions. Ze krijgen dan steeds een zin te zien in het Engels, die ze kunnen gebruiken om in een daaronder staand vlak te typen, wat ze maar willen.

Click to mix different words into sentences.

document 1  back to  menu  document 3

      HELP
If you need any help, click on green arrows !

       

Dit is de zin, die de leerlingen te zien krijgen als ze op generalities kikken: This photo shows what people mustn't do in this unknown place. De hulp met de groene pijlen bestaat uit de vertaling van onbekend geacht vocabulaire in het Frans.
In het onderstaand tekstscherm typen de leerlingen wat ze hebben bedacht. Het werkt, zoals te zien aan mijn zinnetje in het Nederlands.

De leerling vult eerst zijn naam in. Het onderwerp staat er al. Tenslotte kan de leerling op zijn ingevuld werkblad zien wat hij van de opdracht heeft gebakken om dit na controle te printen, op te slaan en naar zijn docent te sturen.

Conclusie
Jean-Pierre Palasse biedt met zijn templates veel mogelijkheden om leerlingen voor de moderne vreemde talen interactief aan het werk te zetten. Of docenten deze op grote schaal zullen gebruiken om zelf lesmateriaal te ontwikkelen voor hun eigen leerlingen, lijkt me bijna onmogelijk. Je moet eerst teksten zoeken of afbeeldingen, daar opdrachten bij bedenken, dan dit alles plaatsen in één van de templates van Palasse. Vervolgens moet je dan ook nog een domein op internet hebben, waar je het lesmateriaal kunt plaatsen en waarvandaan de leerlingen het kunnen ophalen. Het is nogal wat werk!
Palasse is verbonden aan de lerarenopleiding van een Frans universitair instituut. Ik neem aan dat het ontwikkelen van templates en het daarin plaatsen van voorbeelden van bruikbaar lesmateriaal, onderdeel is van zijn betaalde werkzaamheden. Daarom is het gebruik door derden voor niet-commerciële doeleinden ook gratis.
In Nederland zijn talendocenten, die zich bezighouden bijvoorbeeld met het ontwikkelen van Web- of Talenquests voor een deel of geheel in dienst van instituten als CPS en SLO. Dat zou dan ook moeten kunnen voor die docenten, die de templates van Jean-Pierre Palasse gaan vullen. Hij heeft zich bereid getoond om een Nederlandstalige interface te maken, als een Nederlander bereid is een veertigtal Franstalige woorden en uitdrukkingen, zoals Cliquez ici te vertalen. 
Ook zou bijvoorbeeld het NaB mvt (één van de expertisecentra van OC&W), het belang van de mogelijkheden van deze templates kunnen onderkennen en het gebruik daarvan kunnen stimuleren.
Ook Kennisnet, dat ThinkQuest heeft overgenomen, zou de jaarlijkse wedstrijd van ThinkQuest voor de Klas een concrete opdracht kunnen meegeven: het ontwerpen van lesmateriaal met behulp van de templates van Palasse.
Zo zou op allerlei manieren belangstelling kunnen worden gewekt voor deze unieke wijze van taalleren. Maar zoals altijd in het onderwijs is de vraag: wie begint?
Jan Pover heeft een begin gemaakt van een Nederlandstalig werkblad. Het is te zien op:
http://comenius.fc-tic.net/nl/worksheet/_starthere.htm


 ©  John Daniëls