Omhoog

Internetonderwijs 13

In de schooltalen ontworpen WebQuests zijn leerzaam voor vak en taal (1)

Docenten moderne vreemde talen die hun leerlingen aan de WQ's willen zetten, zullen waarschijnlijk bij hun zoektocht terecht komen bij www.talenquest.nl/, want daar staan de speciaal voor het taalonderwijs ontworpen WQ's. In andere talen dan de onze worden WQ's, op een enkele uitzondering na, niet ontworpen voor het taalonderwijs, maar voor exacte vakken, geschiedenis en aardrijkskunde. Zo staan ze vaak ook gerubriceerd in verschillende databases. Inhoudelijk behoren deze WQ's bij een vak. Zij zijn bij ons dus gecombineerd inzetbaar voor het vak- en taalonderwijs. Daarvoor is wel samenwerking nodig tussen taal- en vakdocenten, zoals eerder beschreven in de serie vakondersteunend leren in LTM 7 en 8 (2007) en LTM 1 (2008).

Vakondersteuning
Bij een vak ontstaat vanuit het leerplan de wens om de leerlingen van een bepaalde klas onderzoek te laten doen en kennis te laten vergaren over een onderwerp dat aan de orde is. Docenten van de niet-talenvakken moeten dan weten dat ze een beroep kunnen doen op hun collega's van de talen. Als deze het onderwerp te horen krijgen, gaan ze op zoek naar bijpassend lesmateriaal in de taal die ze geven. Dat zal meestal Engels zijn. WQ's hebben het voordeel dat de leerlingen er zelfstandig in niet lesuur gebonden werktijd mee aan de slag kunnen. Alle uitleg over de aanpak, de te raadplegen internetbronnen, evaluatie van het geleerde ligt op het terrein van de ontwerpers van de WQ's. Daarvoor is al jaren geleden door Bernie Dodge, Professor of Educational Technology van San Diego State University, een protocol ontwikkeld waarin staat dat elke WQ de volgende onderdelen moet hebben: Introduction, Tasks, Process, Resources, Evaluation en Conclusion. In de Resources staan de door de leerlingen te raadplegen internetbronnen. In Tasks lezen de leerlingen dat ze geheel zelfstandig, maar wel in samenwerking met een of meer andere leerlingen de WQ moeten maken. Het is aan te bevelen om ze dat niet tijdens de lessen in een computerlokaal te laten doen. Dat is onnodig verlies van lestijd. De leerlingen moeten het zien als een huiswerkopdracht die ze op school, thuis of elders kunnen uitvoeren. Ze werken met anderstalige bronnen, dus vergroten ze hun woordenschat en leesvaardigheid. In het talenlokaal kunnen de leerlingen natuurlijk ook mondeling of schriftelijk een samenvatting in de doeltaal geven van wat ze van de WQ wijzer zijn geworden. Bij de opdrachtgevende vakdocent moeten ze natuurlijk meer opgedane kennis kunnen laten zien, maar dat kan dan gewoon in de moedertaal, tenzij het tweetalig opgeleide leerlingen zijn.

Knowledge Network Explorer (KNE)
Deze voorgestelde manier van samenwerken tussen taal- en vakdocenten heeft alleen kans van slagen, als er voldoende geschikte WQ's in de schooltalen zijn. De zoektocht daarnaar kan beginnen bij de Knowledge Network Explorer. Deze is te vinden op http://www.kn.att.com/. KNE is een door A.T&T (Amerikaanse KPN) gesubsidieerde website ten dienste van het onderwijs. Datzelfde geldt voor Filamentality. Deze beide dochters van A.T.&T zijn doorzoekbaar op WQ's. Dat gaat automatisch met de interne Google zoekmachine. Het resultaat van de zoekopdracht bij KNE is niet slecht: 392 WQ's! Ik kan er slechts een paar bespreken. Daarbij beperk ik me tot de door Google gevonden WQ's waarvan ik denk dat ze in Nederland voor een niet talenvak inzetbaar zijn als gratis lesmateriaal. Soms vind je er trouwens een die als onderwerp taalverwerving heeft. Dat is dan een mooie bijvangst!

  Search KNE 
   

Search Filamentality

KNE Search Page
We are currently using the Google search engine. Although your results may appear strange, you will notice your results should be from our KNE webstie. Maar Google of geen Google, het resultaat is niet slecht:circa 392 van www.kn.att.com voor Webquests (http://www.google.com/search?q=Webquests&sitesearch=www.kn.att.com).

Een paar van de 392 WebQuests bekeken
De database van 
New Mexico State University (NMSU) met enkele bruikbare voorbeelden (
http://education.nmsu.edu/webquests/examples.html).
De WebQuests zijn geschreven in het Engels en Spaans.

NMSU Student WebQuests
Below you will find links to exemplary WebQuests designed by students in the Learning Technologies Program at New Mexico State University. Also included are WebQuests designed by teachers and faculty at NMSU involved in an NSF funded project called Digital Desert Library. Most were created by classroom teachers and have been tested by their students. The links will continually be expanding. You will also find some of the WebQuests are available in Spanish.

Elementary

(Primaria)

Middle

(Secundaria)

Secondary

(Preparatoria)

 Adult

(Adultos)

English/Language Arts

(Español/Desarrollo del Lenguaje)

Animals on the Ocean Floor

Science Newsletter WebQuest

Digging for Dinosaurs

Titanic WebQuest

Your Employment Future

The Real World and Careers

Ethics WebQuest

Your Employment Future

The Real World and Careers

Compassion or Murder?

Work Doesn't Have to be a FOUR-LETTER Word!

Bridging Cultures Through Stories
Mathematics

(Matemáticas)

  Ma Baker's Origami and Paper Folding WebQuest Page

The History of Mathematicians and Physicists

The History of Mathematicians and Physicists

 

 
Science

(Ciencias)

Science Newsletter WebQuest

Animals on the Ocean Floor

Our Big Backyard WebQuest

Creepy Crawly Bugs

Science Newsletter WebQuest

Our Big Backyard WebQuest

Pyramid Power

Surviving Our Side of the Mountain

Black Holes

A Desertification WebQuest

Compassion or Murder?

 
Social Studies

(Ciencias Sociales)

In Quest of Our Roots

(En Búsqueda de Nuestras Raíces)

El Camino Real: Back to the Future

(El Camino Real: Regreso al Futuro)

Native Americans of Texas

Trekking the Santa Fe Trail

In Quest of Our Roots

(En Búsqueda de Nuestras Raíces)

El Camino Real: Back to the Future

(El Camino Real: Regreso al Futuro)

The Olympic Games of Ancient Greece

Trekking the Santa Fe Trail

New Mexico 1864

The Olympic Games of Ancient Greece

New Mexico WebQuest

The Mystery Genealogy
Interdisciplinary

(Interdisciplinarias)

Iditarod WebQuest

Creepy Crawly Bugs

Kid's Community

See the USA!!!

Iditarod WebQuest

New Mexico WebQuest  
 

 Resource

 

(Recursos)

  The Early-History of Computing

Using the Internet to Increase Understanding of Topics in History, Science or Language Arts

The Early-History of Computing

Using the Internet to Increase Understanding of Topics in History, Science or Language Arts

Developmental Appropriate Stages and Activities

Software Evaluation WebQuest

Een helemaal uitgeschreven voorbeeld over de ondergang van de Titanic laat zien hoe dit soort WQ's iwerken:
 
Titanic WebQuest (http://education.nmsu.edu/webquests/wq/titanic/titanic.htm)

Introduction / Task / Process / Resources / Learning Advice

Introduction
You have been given the opportunity to appear on a game show called "One Thing I Know About". You could win up to one-million dollars on this game show. You and your classmates will learn everything there is to know about a topic. The topic chosen by your class was the Titanic disaster. This WebQuest should answer any question you have about the Titanic disaster. Good luck and enjoy the learning.

The Task
Working in a group of three, you will research and document information on the Titanic. You will need to visit all the online and book resources and document your findings as part of your research. Divide the resources equally among members of your group. As the group members are reviewing the resources, use the following questions to guide you as you document your findings:

 • In 1912, what did a 3 room suite with a promenade cost on the Titanic?
 • What class of people were allowed to occupy a 3 room suite?
 • How many decks did the Titanic have? How many stories?
 • How many elevators did the Titanic have in each class?
 • What was used to slide the Titanic into the water?
 • How long did it take to slide the Titanic into the water?
 • What items, including food, were taken on Titanic's maiden voyage?
 • How many rich people were in first class?
 • Who was the richest person aboard the Titanic? Did he/she survive?
 • What was the total wealth of the rich people on the Titanic?
 • What are the coordinates of the Titanic wreakage using latitude and longitude?
 • What date did Titanic sink?
 • What caused the Titanic to sink?
 • How many people survived? How many people died?
 • From which class did more people die? Live?

Each group will create 10 questions that will stump other members of the class based on your findings about the Titanic.

The Process

1. Divide the resources equally among the members of the group.
2. Each member will be responsible for visiting the resources assigned.

3. Some of the questions provided should be addressed by each group member.

4. Each group member will keep a notebook on research findings.

5. Organize the findings from each member into 10 questions to stump class.

6. Groups will participate in the game show and answer questions asked by other groups.

7. The final group notebook should be turned in after the game show activity.

The Resources

On Line Resources

Books and Other Resources

 • Titanic, an illustrated history by Don Lynch & Ken Marschell, 1992
 • A Night to Remember, by Walter Lord, 1955
 • The Night Lives On, by Walter Lord, 1986
 • The Story of the Titanic as told by its Survivors, 1960
 • Titanic, Trimuph, & Tragedy, by John P. Easton & Charles Haas, 1988
 • Titanic: The Death & Life of a Legend, by Michael Davie, 1987
 • Titanic: Destination Disaster, by John P. Eaton & Charles A. Haas, 1996
 • Titanic Legacy: Disaster as Media Event & Myth, by Paul Heyer, 1995
 • Down with the Old Canoe: A Cultural History of the Titanic Disaster, by Steven Biel, 1996
 • The Discovery of the Titanic, by Robert D. Ballard, 1995

Learning Advice

It is very important that you keep track of the information you are learning. Organize a notebook into four sections with all your findings:

a). Most interesting information.
b). Most important facts.
c). Other information about the Titanic.
d). Resources about the Titanic.

Make sure and write down where you found each document in your notebook. Include name of author, title of document, site address if it was an online source, and date.


The Conclusion
Now that you have appeared on the game show "One Thing I Know About", you and your team have learned everything there is to know about the Titanic.
This activity should have given you an opportunity to learn how to organize information into a meaningful document to answer facts and questions on any topic assigned.


QuestGarden
Bij QuestGarden kun je zoeken op taal: http://questgarden.com/search/. Leden hebben het recht de WebQuests te downloaden en naar behoefte aan te passen aan hun eigen onderwijs.

QuestGarden Search Page

This search engine will show only WebQuests created in QuestGarden which the authors have published and made public. Those that allow others to copy and modify them are identified in the results as Shared. QuestGarden members can import those WebQuests into their workspace and modify them to meet their needs.

Kies Frans en je krijgt een lijst met Franstalige websites zoals deze:


Introduction, Tâche, Procédé, Evaluation, Conclusion, Remerciements, Pages enseignants


De opdracht doet wat gekunsteld aan: 'Vous êtes à Paris pendant les vacances d'automne. Et en plus, vous avez trouvé un boulot très bien payé! Vous êtes guide touristique à Paris! Votre boulot vous permet de payer l'hôtel et sortir tous les soirs! Un rêve! Normalement, vous guidez seulement des touristes allemands. Mais aujourd'hui, il y a un probleme: votre collègue français est tombé malade. Vous devez faire le guide pour un groupe de Français! Ils veulent visiter la Tour Eiffel!'


Voor Duits levert QuestGarden 10 WebQuests. Er wordt bij vermeld voor welk vak bestemd en wel niveau.

WebQuest Search Results
10 WebQuests found. To see a WebQuest, click on its name. The newest ones are at the top. If a WebQuest is tagged as Shared, that indicates that the author has already given permission for other educators to modify it and republish it under their own account. See the info page on Importing WebQuests.  

 1. Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas
 2. Brennpunkt Wasser
 3. Bundestag und Bundesrat vs. Congress
 4. Klimazonen der Erde
 5. Die unheimliche Welt von Marie Luise Kaschnitz
 6. Die gegenwärtige deutschsprachige Literatur. Ingeborg Bachmannpreis.
 7. EU-Beitritt - Ja oder Nein? Einrichtung einer Expertengruppe zur Beratung der Schweiz
 8. Die Unternehmensgruendung
 9. Eine Deutsche Reise
 10. East Germany and West Germany: Was one better than the other?

De tweede met de titel: Brennpunkt Wasser is inzetbaar voor biologie

 

by Renz Wolters, Altes Gymnasium Flensburg
 

 

Einleitung

 

Der nachhaltige Umgang mit der Ressource Wasser stellt eine der größten globalen Herausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte dar, die alle Menschen - wenn auch in unterschiedlicher Weise - betrifft. Ziel dieses fächerübergreifenden Projektes soll es sein, die unterschiedlichen Perspektiven eines nachhaltigen Umgangs mit der Ressource Wasser zu untersuchen. Eine nachhaltige Entwicklung verbindet ökonomische, ökologische und soziale Sichtweisen, weshalb sich die übergreifende Arbeit in den Fächern Erdkunde, Wipo und Biologie anbietet. Nutzen Sie diese Webseite, um Anregungen und entsprechende Informationen für Ihr Gruppenprojekt zu bekommen.
Unter folgenden Button finden Sie die entsprechenden Informationen:

Aufgabe:

Hier finden Sie die Aufgabenstellung bzw. Informationen zur Erstellung  des fächerübergreifenden Projektes.

Schritte:

Hier finden Sie verschiedene Internetseiten, auf denen Informationen zum Thema zur Verfügung gestellt werden. Außerdem befindet sich hier eine Bibliographie, d.h. ein Verzeichnis über Aufsätze, die Sie zum Teil über die Lehrkräfte bzw. Fachzeitschriften an der Universität bekommen können.

Beurteilung:

Hier finden Sie die Kriterien, nach denen das Projekt bewertet wird.


De vierde uit de lijst met als titel Klimazonen der Erde is inzetbaar bij aardrijkskunde

 

 

Als Klimazonen bezeichnet man Gebiete annähernd gleichartiger klimatischer Bedingungen, die sich wie Gürtel um die Erde erstrecken.Die Klimazonen ordnen sich als Folge der unterschiedlichen Sonneneinstrahlung gürtelartig um die Erde an. Man spricht deshalb auch von Klimagürteln.Die unterschiedliche Land-Meer-Verteilung und die großen Gebirgszüge bewirken teilweise starke Abweichungen in der zonalen Anordung. Vom Äquator zum Pol unterscheidet man Tropen, Subtropen, Gemäßigte Zone, Polare Zone.


Filamentality title graphic

 

 

 


Ook deze tweede dochter van A.T&T is doorzoekbaar op WQ's. De interne Google vindt er ruim 200
(
http://www.kn.pacbell.com/kne_search.html#fil). Vul in WebQuests. Sommige websites blijken te zijn verdwenen, maar de meeste leveren een database met een groot aantal WQ's voor verschillende vakken. Andere verwijzen slechts naar een website. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

ISLAND OF MISADVENTURE

An Internet WebQuest on GOOD AND EVIL IN LITERATURE

created by Ralph A. Bucci
Charles W. Flanagan High School

Introduction | The Task | The Process | Conclusion |


Mythology WebQuest: An Internet WebQuest on Mythology

created by Mrs. Clanin
MSD of Pike Township

Introduction | The Task | The Process & Resources | Conclusion | HyperText Dictionary


 San Diego State University is de bakermat van de WebQuests. Het loont dan ook de moeite om eens te bladeren in de database te vinden op: http://webquest.org/search/webquest_results3.php?curr=curreng&grade=grade912&Submit=Search+Matrix.

Curriculum x Grade Level Matrix

Would you like to find WebQuests from the SDSU database for a specific grade and curriculum area? Use the popup fields below and see what comes up. You can bookmark the search results page as well to make it easy to redo the search.

   

J
e kunt er op vak zoeken en op grade. Voor Engels/Taal en Kunsten voor garde 9-12 zijn er 16 WebQuests te vinden.

Search Results: Grades 9-12 English/Language Arts: 16 WebQuests found. Newest WebQuests are at the top of the list.


Deze is van een school met allerlei webQuests: http://projects.edtech.sandi.net/kroc/index.html

Ray A. Kroc Middle School

Visit the School's Web Site

WebQuest Units Unit
The Art Files Lewis and Clark
Bengal Tigers Millionaire
Career Quest New Moon
Day of the Dragon King Rainforest Quest
Declaration of Independence Religions of the Ancient World Museum
The Diet-Disease Connection Save the Whales
Community Service Project Sea World
Design an Internet Hunt Teen Influence in Book Selection: Genre Study
Dinosaur Killers! Titanic
e-life A Trip to the Grocery Store
Finding Harmony with Math The Ultimate Shoe
Finding the Lighthouse Diamond Thief Water Reclamation
Going Public with your Art Y2K: Th

En nog meer: WebQuest Databases
There's a large pool of good webquests "out there" now. It's not a bad idea to see what others have already done. The best sites for locating webquests have already sorted through and made sure they are webquests and are approriate for classroom use. You can search Filamentality to what others have created; but we don't have the staff to check sites to guarantee that they are true-blue webquests. Here are some others you might also try:


Je kunt ook op zoek gaan naar WQ's in de Quest for WebQuets:
The Quest for WebQuests
 , An Internet Hotlist on WebQuests, created by kballiet

Introduction | Compiled Lists of All Subject Areas WebQuests | Language Arts WebQuests | Math and Science WebQuests | Social Studies WebQuests | Holiday WebQuests


Introduction
This is a great collection of webquests covering all grade levels and subject areas. It is a perfect place to start searching for the webquests you want to use in your classroom. 
The Internet Resources Compiled Lists of All Subject Areas WebQuests

Language Arts WebQuests

Math and Science WebQuests

Social Studies WebQuests

Holiday WebQuests


The Ocean's in Trouble (http://projects.edtech.sandi.net/grant/oceanpollution/index.html)
Deze WebQuest uit 2001 is gemaakt door Peyri Leigh Ingrum van Grant Elementary School, San Diego. Het is een mooi voorbeeld van de combinatie van Aardrijkskunde of biologie en Engels. Na een klik op introduction verschijnt een vliegtuigje boven zee met een sleepnet waarop de tekst: Hey, kids! Let's go to the beach! Wait a second....There's a sign that reads, “Danger, Beach Closed. Enter at your own risk.” Can you figure out why the ocean's in trouble?
Een simpele, duidelijke inleiding met een vraag waarmee de leerlingen hun al aanwezige kennis over het onderwerp kunnen mobiliseren om daarna uit te zoeken wat er mis is met de oceaan. Bij deze school zijn trouwens meer inspirerende WQ's te vinden.
Read Me

 

 

Wat de leerlingen daarna moeten doen, staat onder de knop Tasks. Dat is: Use the Internet to explore and identify why oceans and beaches are in trouble. In your learning, look for relationships between humans, animals, and the ocean. Onder de knop Process staan allerlei suggesties voor de aanpak, zoals samenwerken, brainstormen, evaluatie. Daarna gaan de leerlingen van onder de knop Resources het internet op via de opdracht: Here are the resources you will use to increase your understanding of the ocean. Visit each site. Find at least 3 interesting facts, ideas, or tips from each. De leerlingen moeten aan het eind van hun onderzoek hun werk evalueren. Ze kunnen zich zelf punten toekennen voor hun inbreng in de werkzaamheden, het rendement van de brainstorm, het samenwerken enzovoort. De conclusie luidt: Congratulations! Through this WebQuest you have discovered more about the ocean and Earth's creatures. You are tomorrow's future! Tell your family and friends what you learned to increase their awareness about our beaches. Spread the word to help our planet.


De bovenstaande WebQuest is gemaakt door een docent van deze school:

WebQuest Units
1st Grade Keypals Investigating Enigmas
Arthur's Tooth Kelpbeds: Not Just a Bunch of Stinky Seaweed
Communication in the Twentieth Century and Beyond Meeting in the Mitten
Creatures of the Deep MetricQuest
A Dream Vacation Native Americans - Another Rain Forest?
Exploring Explorers A New Nation
Fact or Fiction - An Analysis of Historical Fiction Literature The Ocean’s in Trouble!
Flyin' High San Diego Surf...Sure Is Swell
The Great Math Rally Spiders! Friend or Foe?
An Insect's Perspective Splash into an Aquarium
Intertidal Zone Tour Guide Trekking the Tidepool

Er staan nog meer leerzame bij:

Een geschikte WebQuest voor biologie en Engels is: Spiders! Friend or Foe? http://projects.edtech.sandi.net/grant/spiders/. De introductie is aantrekkelijk vooral omdat er ook boeken en films aan te pas komen :

Introduction 
Spiders are one of the most misunderstood creatures on the face of this earth. Nonfiction books tell facts about spiders.
Fiction books and movies portray spiders in many different ways. Charlotte in E.B. White's Charlotte's Web certainly gives the reader one feeling while we get a completely different feeling about spiders from Ron's attitude in J.K. Rowling's Harry Potter books.
How do you feel about spiders? Do you like them? Hate them? Are they something to be watched or do you scream and run away?

 
The Task

Working as a team of scientists and story writers, you will learn about real spiders and then investigate how spiders are portrayed in fiction literature. Upon completion of your investigation, you will design and construct your own spider and write a story about that spider.

 

The Process
This WebQuest is divided into 4 different parts. This Spider Web will give you an overview of the project

Bij elke WebQuest zal de vraag opkomen: voor welke afdeling, voor welke klas. De onderwerpen en opdrachten zijn gericht op het niveau van de basisschool. Dat oogt dan ook wat kinderachtig voor bet voortgezet onderwijs. Maar in alle vier aangekondigde delen staan websites over spinnen, dus een studie maken van spinnen kan dus altijd:

Topics to Investigate

Internet Resources

Area 1 - Spider's appearance Saltied Gallery

Tarantula's - National Geographic

Spider Background Information

Wolf Spiders

Area 2 - Spider's behavior Jumping Spider

Tarantulas - Desert USA

Black Widows - Desert USA

Trapdoor Spiders

Area 3 - Spider's eating habits Linx Spiders

Web Builders & Hunters

Area 4 - Other interesting facts Garden Spider - webs

A Brown Recluse Spider Bit Me

Tarantula's - National Geographic

Spider Background Information

These links can be used for all areas. Spiders on the Web

Spider Research - Third Grade Project

Yahooligans - Science and Nature

Spider Home Page - scroll to bottom

En deze website zal zeker uw collega's van wiskunde over de streep trekken:

The Great Math Rally

 

 

Introduction

Read Me! Important Notice.

What? No more math? You and your community are shocked.

You need to convince the Superintendent that math is important.

The town has agreed to hold a rally in front of the Superintendent's office.

Will you be prepared to justify that math is important and necessary in the elementary curriculum?

 

En zo zijn er nog wel een paar interessante WebQuests op deze school te vinden.

Frans en Duits

Natuurlijk worden er in Europa voor sommige vakken ook WQ's gemaakt in bijvoorbeeld Frans en Duits. Als je in de Franstalige Google op www.google.fr, gaat kijken dan is het resultaat: environ13000pages en français pour webquest. Al bladerend kom je dan al gauw voor een vak en Frans bruikbare WQ's tegen. Hetzelfde geldt voor Duits. Dit moet natuurlijk een reden zijn om daar in een volgende aflevering van internetonderwijs aandacht aan te besteden
 (wordt vervolgd).

omhoog


 © John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT