Levende Talen Magazine 2008

OMHOOG

Vakondersteunend leren 3
(LTM 1-2008)
Alterlinks, de Europese Franstalige dependance van Active Worlds, (deel 1)
(LTM 3-2008)

Alterlinks, onderdeel van Activ Worlds, virtuele wereld in het Frans en Engels (deel 2)
(LTM 4-2008)

Vakondersteunend leren 4
(LTM 5-2008)
Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl arrangeert gedigitaliseerd lesmateriaal voor alle vakken, zoals voor Nederlands (1)

(LTM 6-2008)
De Onderwijsvernieuwingscoöperatie en de moderne vreemde talen, zoals voor Engels (2)
(LTM 7-2008)
Podcasts deel 1
(LTM 8-2008)


 © John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT