Omhoog

Internetonderwijs deel 15

Ook in het Duits ontworpen WebQuests zijn leerzaam voor vak en taal (3)

Docenten moderne vreemde talen die hun leerlingen aan de WQ's willen zetten, zullen waarschijnlijk bij hun zoektocht terecht komen bij www.talenquest.nl/, want daar staan de speciaal voor het taalonderwijs ontworpen WQ's. In andere talen dan de onze worden WQ's, op een enkele uitzondering na, niet ontworpen voor het taalonderwijs, maar voor exacte vakken, geschiedenis en aardrijkskunde. Zo staan ze ook gerubriceerd in verschillende databases. Inhoudelijk behoren deze WQ's bij een vak. Zij zijn dus bij ons gecombineerd inzetbaar voor het vak- en taalonderwijs. Maar als WQ's geen speciaal onderwerp voor een vak hebben, zijn ze ook goed te gebruiken in het taallokaal.

WebQuests.de
De Duitse Google vindt maar liefst 118.000 hits voor WebQuests. Een bladertocht moet uitmaken of er vakgelateerde WQ's zijn en zo niet, of ze dan misschien ook bruikbaar zijn in het taallokaal. Als eerste in de Google-lijst staat de website www.webquests.de, ontwikkeld door docente Sonja Gerber, maar vanaf september 2004 heeft ze haar verzameling niet meer uitgebreid. Toch levert ze wel bruikbare WQ's. Klik op: Materialiensammlung und Unterrichtsbeispiele zu WebQuests en vervolgens op Unterrichtsbeispiele. Er verschijn een lijst met vakken.

Unterrichtsbeispiele WebQuests

WebQuests können von der Grundschule beginnend in allen Schularten und Schulstufen und in der Erwachsenenbildung eingesetzt werden. Auf dieser Site finden sich nach Fächern (nicht nach Schularten) geordnete Beispiele vor allem aus dem deuschsprachigen Raum sowie Links auf internationale Unterrichtsbeispiele und WebQuest-Server. 

Unterrichtsbeispiele aus dem deutschsprachigen Raum:

 1. Biologie / Umwelt
 2. Deutsch
 3. Datenverarbeitung / Informatik
 4. Erdkunde
 5. Englisch
 6. Ernährungslehre
 7. Geschichte / Gemeinschaftskunde / Politik
 8. Latein
 9. Mathematik
 10. Spanisch
 11. Werkstoffkunde
 12. Wirtschaftslehre
 13. Sonstige

De eerste Biologie / Umwelt levert de volgende WebQuests:


WebQuests für Biologie / Umwelt  

Bakterien
Martin Kamann, Apostelgymnasium Köln, Klasse 8
: "In diesem Bakterienprojekt sollt ihr mehr über die erstaunlichen Alleskönner herausfinden, selbst mit ihnen arbeiten und eine Vorstellung von den zahlreichen Anwendungsgebieten bekommen." Wenn Menschen an Bakterien denken, denken sie häufig an ekelhafte, gefährliche Organismen, die schlimme Krankheiten hervorrufen. Doch viele Bakterien sind alles andere als gefährlich. Na de Einführung volgen de andere verplichte onderdelen van een WQ namelijk: Aufgabe, Prozess, Ressourcen, Kriterien, Ergebnisse. De criteria Ausgezeichnet, Gut, Mittelprächtig en Schlecht. zijn duidelijk in een tabel gedefinieerd, zodat de leerlingen weten waar ze aan toe zijn.
 
Genfood - Essen der Zukunft?
Stefan Schleicher 2003
Ein WebQuest für die Klassen 9 und 10.
 
Seuchen
H.Hammerschmidt und  A.Schwarz 2003.
 
Seuchen durch die Jahrhunderte.
 
Ein fächerübergreifendes Projekt in Biologie und Geschichte. Ein fächerübergreifendes Projekt in Biologie und Geschichte
met als titel: Webquest seuchen durch die jahrhunderte. Leerlingen kiezen met een groepje van drie een van deze ziekten: Sars, Pest, Aids, Tuberkulose, Malaria, Legionellen, Hepatitis, BSE, Cholera en Grippe. Zij bestuderen hun ziekte en berichten er over als arts, politicus en historicus. De maker van deze WQ geeft precies aan wat deze functionarissen moeten doen.
 
ZooQuest
Stefan Schleicher, 2002, ab Klasse 5
 
Ein WebQuest über Zootiere. Unsere Stadt soll einen neuen Zoo erhalten.Der Zoodirektor benötigt eure Hilfe bei der Auswahl der Tiere. Aber welche Tiere sind geeignet? 
  Um diese Frage zu klären, sind zunächst Informationen einzuholen. Tenslotte een ZooQuest met een heel aardige inleiding: Ein dringendes E-Mail ist angekommen. Klicke hier, um es zu öffnen! De e-mail is afkomstig van Zoodirektor Müller en is gericht aan de leerlingen van de klas. Hij vraagt ze hulp bij het inrichten van zijn dierentuin en wil weten welke dieren hun voorkeur hebben. Het is allemaal net echt, want de directeur eindigt zijn bericht met: Zur Eröffnung des neuen Zoos seid ihr natürlich als Ehrengäste eingeladen.

Deze WQ is afgeleid van Zoo Tycoon, dat ik in 2007 heb beschreven in een artikel over games (www.internetonderwijs.net/artikelen2007/Games/games.htm). In dat spel, beschikbaar in alle schooltalen inclusief Nederlands, moeten de leerlingen een dierentuin ontwerpen en de dieren kiezen die er gehuisvest moeten worden.Aardrijkskunde
Het Goethe-Gymnasium in Düsseldorf meldt de Einsatz neuer Medien im Erdkundeunterricht der Klasse 5.
Misschien is deze WQ met als onderwerp: ökologische Landwirtschaft und die Unterschiede zur konventionellen Landwirtschaft ook interessant voor het combileren bij aardrijkskunde en Duits.

Geschiedenis
De aan geschiedenis toegevoegde WQ's over Gemeinschaftskunde en Politik zijn waarschijnlijk minder interessant voor behandeling in onze geschiedenislessen, maar weer wel in de Duitse les als Landeskunde.
Een WQ over de uitbreiding van de EU met de titel: Die EU-Erweiterung am 01.Mai 2004 is wel in te zetten bij verschillende vakken, zoals economie, juist vanwege de vraagstelling: Aber warum sollen nun so viele neue Länder im Mai 2004 der EU beitreten? Schon jetzt gibt es viel zu viele verschiedene Sprachen innerhalb der EU. Das Einzige, was wir in der EU gemeinsam haben, ist der EURO. Was weiß ich schon über die neuen Beitrittsländer?
S
tudenten oude geschiedenis die Duitstalige bronnen kunnen lezen, vinden een fraaie WQ bij de Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main met de titel:
Die brennende Bibliothek des antiken Alexandria.
Bij geschiedenis is onder de titel
Kinderarbeit ook een serie van acht WQ's ondergebracht over Arbeitswelt und Schule. De serie is afkomstig van de Arbeiterkammer Wien ( http://wien.arbeiterkammer.at ) en levert WQ's voor kinderen van 10-14 en van 15-18 jaar.

Finden von WebQuests
Als tweede vondst levert Google de WQ zoekende leraar de website van de Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen. Klik in het linkerframe op Finden von WebQuests. Dan vind je enkele koppelingen. De eerste verwijst naar het reeds besproken WebQuest.de, de verzameling van docente Sonja Gerber.

WebQuest-forum.de/ch/at

Grafik zeigt: Startleiste des Webquest-Forums.

De volgende is de databank van WebQuest-forum, een samenwerkingsverband van Land Niedersachen met hogescholen in Oostenrijk en Zwitserland. Deze databank met meer dan honderd WQ's is doorzoekbaar op vak, klas en land van herkomst ( www.webquest-forum.de/datenbank/suche.php ). Hoewel ook deze WebQuests zijn ontworpen voor een vak in de moedertaal, lijken ze me toch bruikbaar voor Duits als vreemde taal, zoals deze, gevonden bij Aardrijkskunde met als onderwerp:freiwillige Klimaschutzabgabe auf Flugtickets - aus Umweltbewusstsein und Verantwortungsgefühl?

Niet allemaal WebQuests
WebQuest-forum heeft in de databank ook WQ's die het niet zijn volgens de oorspronkelijke opzet van Bernie Dodge. De WebQuest Tropischer Regenwald bijvoorbeeld biedt niet veel meer dan een tiental vragen waarvan de antwoorden op een paar opgegeven websites zijn te vinden. De leerlingen beantwoorden de vragen in een Worddocument die ze ter beoordeling aan de eigen docent aanbieden. Leraren kunnen per e-mail de antwoorden bij de maker van de WQ opvragen, zodat ze niet zelf iets van het onderwerp hoeven af te weten. Docenten Duits kunnen hun leerlingen ter voorbereiding op het cse, de teksten aanbieden als oefening leesvaardigheid en de open vragen als controle op tekstbegrip.

Ook nog Engels
Finden von WebQuests verwijst ook nog naar verzamelingen WQ's uit Engelstalige landen, zoals de op vak geordende verzameling van de Amerikaanse Debbie Rollins. Verder nog de eveneens Amerikaanse op vak en niveau geordende verzameling WQ's van Guilford County Schools. Tenslotte nog het uit Canada afkomstige Teaching, Learning & Technology Center met meer dan 1200 WQ's. Het is wel bladeren geblazen, want een zoekfunctie ontbreekt.

Nu nog inventariseren
Dit is maar een fractie van alle pagina's die de Duitstalige Google vindt met de zoekterm WebQuests. Om studenten studiepunten te laten verdienen zouden universiteiten en hogescholen ze een inventarisatie kunnen laten maken van alle in de schooltalen ontwikkelde WQ's met onderwerpen die bij een vak horen zodat deze WQ's vak- en taaldocenten stimuleren om samen te werken. Die samenwerking zou zelfs in het hoger onderwijs gestimuleerd moeten worden. Als de docenten daar hun studenten zouden verplichten om vakliteratuur te lezen in een moderne vreemde taal die ze op school hebben geleerd, dan heeft dat een terugslageffect op het vwo. Leerlingen zullen dan in hun zesjarige opleiding meer teksten in vreemde talen moeten lezen dan ze nu gewend zijn. WebQuests in die talen, vooral als deze lesstof bevatten voor andere vakken, kunnen docenten en leerlingen stimuleren om ze te gebruiken voor het verwerven van vak- en taalkennis.

wordt vervolgd

terug


© John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I