Rosa-Max Magazin
Omhoog

Rosa-Max Magazin! Een profielwerkstuk om docentenvingers bij af te likken

Zoals in het vorige nummer van “Levende Talen” aangekondigd komt in dit stukje het maken van een tijdschrift aan de orde, aan de hand van heel bijzonder project van twee Tilburgse leerlingen. In het ‘zeepkist’-deel van het bijzonder geslaagde Nationaal Congres Duits (4-5 maart in Lunteren) – wie iets leuks/bijzonders/inspirerends aan collega’s wilde laten zien, kon dit hier zonder vooraanmelding doen – toonde Sandra van Alphen-Niebuhr, docente Duits aan het Theresialyceum in Tilburg, een glossy tijdschrift, Rosa-Max Magazin, dat twee havo-5-leerlingen van haar als profielwerkstuk hadden gemaakt en net hadden afgesloten. En dat geheel zelfstandig, van planning, fondsenwerving, sponsoring, inhoud, vormgeving, druk t/m reclame en verspreiding. Oftewel een profielwerkstuk Duits dat connecties heeft met de vakken maatschappijleer en kunst. Het materiaal, vers van de pers, oogstte in Lunteren grote bewondering bij de collega’s. En dus was een afspraak met Sandra en haar beide leerlingen, Roos Staps en Maxime in ’t Groen, om over dit bijzondere staaltje toegepaste ICT eens door te praten, gauw gemaakt.

Wer sind wir?
Chefredakteurinnen Maxime, Roos und unsere Deutschlehrerin Sandra van Alphen– Niebuhr!


Liebe Leserinnen,

Herzlich Willkommen bei ROSA! Die Zeitschrift! Endlich ist es so weit! Zuerst wollen wir uns als Chefredakteurinnen kurz vor-stellen. Wir sind Maxime und Roos, und wir ha-ben dafür gesorgt, dass das erste Exemplar von (ROSA-MAX Magazine) jetzt herausgegeben wird. Wir sind beide 16 Jahre alt und gehen ins Theresia Lyceum in Tilburg. Auf dieser Seite findest du den Frauenteil. Darin Wissenswertes über Gesundheit, Aussehen, schöne Männer, bekannte deutsche Leute und viel mehr! Lies die Zeitschrift in einem ruhigen Moment, wenn du wartest auf den Bus, in einer Pause oder in der Zwischenzeit. ROSA-MAX besteht aus 2 Teilen: diese Seite ist spezial für Frauen und ab der Mitte sind Texte spezial für Männer. In der Mitte sind die Texte für beide. Wir hoffen, dass die Zeitschrift euch Spaß ma-chen wird.

Maxime in‘t Groen und Roos Staps
Chefredakteurinnen

Niet saai en duf
Op YouTube is een sprankelend promotiefilmpje geplaatst:
http://www.youtube.com/watch?v=CZkIgl1vmVE. Daarin geven Roos en Maxime voor hun ongewone profielwerkstukkeuze de volgende reden:Wij merkten dat leerlingen een steeds grotere hekel begonnen te krijgen aan het vak Duits. Er werd gespijbeld, de leraren werden belachelijk gemaakt, en de scholieren hadden totaal geen interesse in de taal. Door middel van ons profielwerkstuk hebben wij hier verandering in gebracht! We hebben een enquête gehouden onder middelbare scholieren, met de vraag welke onderwerpen ze aanspreken. Hier zijn we mee aan de slag gegaan, en het is aardig gelukt! Het tijdschrift ligt bij ons op school in de klassen als lesmateriaal, en de scholieren vinden het een stuk leuker om op deze manier Duits te volgen!”
Het tijdschrift, waarvan het
Rosa-deel zich richt op meisjes en Max voor de jongens bestemd is, is – via Google bijvoorbeeld - te vinden op meerdere websites. Op http://www.filesonic.com/file/78679276/RosMax.pdf is het gratis als pdf-bestand te downloaden (dan wel kiezen voor ‘slow download’ anders moet er betaald worden). Binnenkort zal het tijdschrift ook beschikbaar zijn via de website van de werkgroep Deutsch macht Spass (www.deutschmachtspass.de).
Voor hun werkstuk werden de meiden begin april voor de Publieksprijs van het Alfasteunpunt van de Rijksuniversiteit Groningen genomineerd. Ze kregen er uiteindelijk de eervolle vierde prijs. Uit het juryrapport: “Maxime en Roos hebben op een creatieve en praktische manier de hoofdvraag (
Hoe kun je het vak Duits aantrekkelijker maken voor de leerlingen?) beantwoord. Zij hebben namelijk een hip Duitstalig tijdschrift gemaakt, dat kan worden gebruikt als lesmateriaal in de klas. Roos en Maxime ontdekten dat er heel wat komt kijken om een tijdschrift te realiseren. Ze begonnen met een marktonderzoek naar de interesses van middelbare scholieren om te bepalen welke onderwerpen niet mochten ontbreken. Maar ook na het schrijven was het werk niet afgelopen. Bedrijven werden aangeschreven om de financiering van hun tijdschrift rond te krijgen en opdrachten gemaakt om het tijdschrift te kunnen gebruiken in de Duitse les. Het eindresultaat is het eerste ROOSMAX-magazin, met Spitzensportler Joep voor jongens en Heidi Klum voor de meisjes. Zowel digitaal als gedrukt te lezen!”

Flinke klus
Het marktonderzoek was breed opgezet, richtte zich ook op leeftijdgenoten van andere scholen en liep – voor de meiden heel vanzelfsprekend - via Microsoft’s MSN. Zo’n 80% van de geënquêteerden reageerde, eveneens via MSN, waarna de definitieve keuze voor de rubrieken en hun inhoud werd gemaakt. De teksten werden eerst in het Nederlands ontworpen en vervolgens vertaald en waar nodig gecorrigeerd. Voor de fotoshoots wisten de beide uitgeefsters in spe een professionele fotograaf te contracteren die de schitterende foto’s gratis leverde op voorwaarde dat er een advertentie voor z’n bedrijf zou worden opgenomen. Een goede deal, vonden de meiden – en terecht: het fotowerk is bijzonder fraai!
Het tijdschrift werd ‘gewoon’ in Word geschreven, waarna het document verder bewerkt werd met Microsoft Publisher, een basisprogramma voor desktoppublishing dat een goede aanvulling biedt op Word: “Dat ging goed, maar we moesten wel even wennen aan alle verschillende knoppen”.
Voor de liefhebbers: het onderdeel
Draw van het gratis beschikbare, Word-compatibele Open Office (www.openoffice.org) biedt vergelijkbare opmaakmogelijkheden.

Reacties
Uiteindelijk zijn er 50 exemplaren gedrukt en verspreid. Het daarvoor benodigde geld, een kleine vijfhonderd euro, werd via sponsoring verkregen. Intussen hebben enkele educatieve uitgevers al belangstelling getoond. Alleen de Duitse ambassade die ook een exemplaar toegestuurd had gekregen heeft niets van zich laten horen.De reacties van de medeleerlingen zijn uiterst positief. Dat heeft zeker ook te maken met het feit, dat Roos en Maxime een
kort opdrachtenboekje bij hun tijdschrift hebben ontwikkeld met lees- en schrijfopdrachten en puzzels (ERK-niveaus A1-B2). Dat hebben ze opgenomen in de omvangrijke verantwoording van hun – terecht met het cijfer 10 beloonde - profielwerkstuk. “Het heeft ons van september 2010 tot februari 2011 gemiddeld zo’n twee uur per dag gekost. Veel meer dus dan er eigenlijk voor een profielwerkstuk staat, maar het was LEUK!!!”

Omhoog


© Kees van Eunen stuur een bericht aan het bureau LT