Nb2 toetssystemen
Omhoog

Toetssystemen

De Citogroep heeft een onderzoek ingesteld naar toetssystemen, die zowel los te verkrijgen zijn als in combinatie met een Elektronische Leer Omgeving (ELO), waarvan in ons land Blackboard de meest bekende is. Bij de beoordeling is gelet op de bruikbaarheid voor het maken van toetsen, de afname, de flexibiliteit van het pakket en de kosten daarvan. Van alle onderzochte programma’s hebben de onderzoekers een uitgebreid diepteonderzoek in .pdf formaat toegevoegd. Daarin staan alle technische gegevens, die de eventuele keus van één van de toetsprogramma’s vergemakkelijken. Bovendien verstrekken sommige leveranciers van de pakketten op hun websites ook nog uitgebreide, maar minder technische informatie.

De toetssystemen
Bij de korte bespreking van de toetssystemen beperk ik me tot de losse programma’s, omdat scholen, die voor hun leerlingen toetsen willen ontwikkelen, eerder een daartoe ontworpen los programma zullen aanschaffen dan een veel ingewikkelder ELO, die het toetsprogramma slechts als bijproduct meelevert.
Van de vijf onderzochte losse toetsprogramma’s QMP 3.4, Wintoets 3.0, Hot Potatoes 5,
TestVision 3.1 en Examiner 2.1 geven de onderzoekers aan wat docenten ermee kunnen doen, zoals het ontwikkelen van oefentoetsen, die op papier, digitaal of beide kunnen worden aangeboden. Ook is het natuurlijk van belang na te gaan welke vraagtypen het programma aankan, zoals korte open vragen, multiple choice, goed/fout, enzovoort. Voor het moderne vreemde talenonderwijs kan de toevoeging van beeld en geluid bovendien een reden tot aanschaf zijn.
Verder hebben de onderzoekers gekeken naar de bruikbaarheid van de pakketten voor grote of kleine scholen, voor alleen het oefenen van leerstof, of voor het basaal of juist uitgebreid toetsen van de leerlingen. Ze hebben ook de benodigde deskundigheid van de systeembeheerder, de toetsconstructeurs en de docenten onderzocht en per pakket gedefinieerd als hoog, middel of laag.
De informatie over de onderstaande pakketten komt grotendeels van de websites van de leveranciers.

QMP 3.4 www.stoas.nl

Deze letters staan voor Questionmark Perception, een programma voor het ontwikkelen van webbased toetsen en enquêtes. Gebruikers van het programma hebben ook toegang tot de uitgebreide gecodeerde items in de toetsenbank. Dit programma wordt meestal gebruikt in combinatie met de ELO Blackboard. De leverancier van beide programma’s is de STOAS Hogeschool in Wageningen. De aanschafprijs is hoog. Er is een gebruikersgroep, die bestaat uit medewerkers van 19 ROC’s en 2 hogescholen. De overige gebruikers zijn commerciële instituten.
Het basis- en het voortgezet onderwijs hebben QMP nog niet ontdekt of hebben het bewust als te gecompliceerd en te duur links laten liggen.

Wintoets 3.0 www.wintoets.nl

Wintoets, dat in de versies 3.0 en pro leverbaar is, komt van uitgeverij De Rode Planeet in Groningen. Dit krachtige digitale toets- en trainingsprogramma is ontworpen voor het maken en beheren van toetsvragen, leerstof en oefeningen. Hierbij is een groot aantal vraagtypes mogelijk, zoals multiple choice, goed/fout, matching, gatentekst, drag and drop. Het kan voor alle vakken worden gebruikt. Wie geïnteresseerd is in dit programma kan een bezoek brengen aan de website van de uitgever en een rondleiding volgen. Daarin komen alle mogelijkheden van het programma aan de orde. Uitgeverij Malmberg verzorgt toetsen op cd in Wintoetsformaat bij hun leergangen voor geschiedenis, aardrijkskunde en verzorging. Iedere gebruiker van Wintoets kan deze toetsen inlezen in zijn/haar programma en aanpassen aan de eigen wensen.
Wie Wintoets wil proberen, alvorens tot aankoop over te gaan, kan een demoversie bij de uitgeverij downloaden. De prijs voor scholen is afhankelijk van het aantal locaties en bedraagt € 249 voor één locatie tot € 599 voor vier locaties. Deze prijzen vormen kennelijk geen belemmering voor de vele tienduizenden gebruikers, verdeeld over zo'n 1000 schoollocaties.

Hot Potatoes 5 http://web.uvic.ca/hrd/hotpot

Hot Potatoes, waarvan versie 5 door de citogroep is onderzocht, maar dat in werkelijkheid al bij  versie 6 is, is in het basis- en voortgezet onderwijs het meest bekende oefen- en toetsprogramma. De ontwerpers ervan zijn Stewart Arneil en Martin Holmes, van het Humanities Computing and Media Centre van de Victoria Universiteit in Canada. Het pakket dankt zijn populariteit vooral aan zijn gebruikersvriendelijkheid en natuurlijk ook aan het feit dat het gratis te downloaden is voor docenten, die wel verondersteld worden hun in HotPot gemaakte werk op het web te publiceren en daarmee aan anderen ter beschikking te stellen. Het voordeel daarvan is dat er voor veel vakken oefenstof voorhanden is. Hot Potatoes heeft de volgende zes toepassingen:

Met deze oefen- en toetsmogelijkheden is HotPot uitermate geschikt voor gebruik bij het moderne vreemde talenonderwijs. Wie gebruiksmogelijkheden wil zien, kan gewoon “Hot Potatoes” typen in de zoekbalk van www.google.nl  of serven naar de website van Hot Potatoes, half baken software.

TestVision 3.1 www.testvision.nl

Dit programma is ontwikkeld en wordt geleverd door Teelen Kennismanagement b.v. in Wilp. Uit de op de website van dit bedrijf verkregen informatie blijkt dit toetsprogramma niet direct een onderwijsbestemming te hebben. De doelgroep is het bedrijfsleven en organisaties die regelmatig de kennis van hun medewerkers willen testen. Op de website van de firma Teelen staat veel informatie over TestVision, maar deze is zo vaag en snorkend, dat het op die grond alleen al voor scholen niet interessant is om een demo aan te vragen. De prijs van het pakket is vanaf € 4.995,00. Voor het onderwijs gelden ‘aparte’ prijzen. Hopelijk zijn die lager.  

Examiner 2.1 www.scienceplus.nl

Als je vanaf de onderzoekspagina klikt op Examiner, dan kom je, net zoals bij de andere pakketten, bij de leverancier terecht: de Science Plus Group, die op de openingspagina meteen al laat weten dat het Europe’s Number 1 in Scientific Software is. Rechts onder op het scherm zag ik een kleine knop met RuG. Dit blijkt de Rijksuniversiteit Groningen te zijn. Daar lees ik in de rubriek Partners dat de Science Plus Group de verkoopmaatschappij is van een aantal wetenschappelijke instellingen, waaronder de RuG, die software ontwikkelen. Al die instellingen zijn dan tevens aandeelhouder van de Science Plus Group, de leverancier van Examiner.
Op de website van Science Plus kan ik dit programma nergens vinden en ook niet op de website van de RuG. Erg is dat niet, want uit het diepteonderzoek van de Citogroep blijkt dat de benodigde deskundigheid voor dit pakket van de s
ysteembeheerder, de toetsconstructeur en de docent/toetsleider ‘hoog’ moet zijn. Voeg daarbij het prijskaartje en de onvindbaarheid van Examiner 2.1 en het wordt duidelijk dat de klanten vast niet komen uit het basis- en voortgezet onderwijs. 

Conclusie

Van de vijf zeer beknopt besproken toetspakketten lijkt WinToets versie 3.0 een aantrekkelijke keus voor scholen die over willen gaan tot het elektronisch toetsen van hun leerlingen. De benodigde deskundigheid van de systeembeheerder staat in het onderzoek als ‘laag’ genoteerd, de deskundigheid van de toetsconstructeur en de docent/toetsleider als ‘middel’.
Hot Potatoes heeft zijn sporen allang verdiend, is eenvoudig te gebruiken voor docenten, die eens iets anders willen dan alleen de toetsjes uit de leergang. Er is op de website een zeer goede handleiding beschikbaar. Een voorbeeldles Frans is te vinden  in de rubriek Levende Talen, LTM 2001
, Levende Talen Magazine 4.


© John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT