Meer dan één taal

Terug

Meer dan één taal

http://www.ecml.at/doccentre/researchdetail.asp?rg=2 (alle talen van de lidstaten + Russisch. Nuttige websites).
Commented
collections of websites.
These commented websites have been put together by successive trainees at the ECML. The authors are responsible for their statements and their views do not necessarily reflect the official position of the Council of Europe or of any of its member states.
http://www.thegateway.org/welcome.html (Engelstalig, vakoverstijgend, Amerikaanse database met onderwijsmateriaal)
http://polyglot.lss.wisc.edu/lss/lang/teach.html (Teaching with the Web, alle talen, alle vaardigheden, vakoverstijgend, ontwikkeld voor onderwijs, grammatica, woordverwerving enz, zie ook artikelen.
http://www.education-world.com/index.shtml (Education World, Engelstalig, alle vakken)
http://www.aolatschool.com/middleschool/search/ (Engelstalig, alle vakken, zoekmogelijkheden)
http://www.allexperts.com/central/homeworkhelp.shtml (Engelstalig, leerlingen kunnen vragen stellen aan on-line docenten voor een groot aantal vakken, ook talen).
http://www.pbs.org (wat de BBC doet aan educatie in Engeland, doet PBS (Public Broadcasting System) in Amerika, Engelstalig, maar vakoverstijgend en een op alfabet geordende zoekmachine).
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/sampachi/efl/ (Engelstalige website uit Japan met uitstekend lesmateriaal, bruikbaar voor alle talen).
http://www.clta.net/lessons/toplinks.html (480 Favorite Teacher Web Pages about: Geography, Newspapers, Foods, Sports, Music, Literature, Museums, Artists, Leisure, History, Holidays/ Celebrations, Weather, Search Engines, and Comics for Spanish, French, German).
http://www.howudodat.com/introduction.htm ( software voor video-conferences en chatten in Roomtalk).
http://www.quiz-buddy.com/ ( Quiz-Buddy is an award-winning teaching tool for Windows that helps students with learning and test-preparation activities).
http://www.linguascope.com/ (Woordspelletjes met werkbladen en galgje voor Engels, Frans, Spaans en Italiaans)
http://eleaston.com/quizzes.html ( Exercises, Quizzes, Tests Chinese ... English ... French ... German.... Italian ... Japanese ... Latin ... Russian ... Spanish).
http://www.bbc.co.uk/languages/italian/ (online cursussen voor Spaans, Italiaans, Duits, Portugees en Frans en nog enkele andere talen).
http://www.eun.org/eun.org2/eun/en/index_vs.cfm (De virtuele school van eSchoolnet, opgezet door de Europese Commissie, rijk aan mogelijkheden voor zelfstudie).
http://www.eun.org/eun.org2/eun/nl/Resources_eschoolnet/sub_area.cfm?sa=1951
Hier vindt u een verzameling nationale, regionale en andere verzamelingen van lesmateriaal per schoolvak. Voor de meeste van deze verzamelingen beschikken we over redacteurs, leerkrachten, bibliothecarissen en andere experts die instaan voor de kwaliteit van het materiaal).
http://www.standards.dfee.gov.uk/schemes3/subjects/?view=get (kies een vak, een niveau, een unit en je krijgt een een heel leerplan voor het gekozen vak).
http://www.byteachers.org.uk/school.htm website By Teachers, meer voor scholing, dan voor het vinden van lesmateriaal, hoewel....er zijn doorklikmogelijkheden naar het national curriculum, in Engeland weliswaar).
http://www.modernforeignlanguages.co.uk/ (lesplannen enz voor Duits en Frans).
http://www.kn.pacbell.com/wired/bluewebn/categories.cfm (speciaal voor het onderwijs in Amerika ontwikkelde website met gratis lesmateriaal voor een groot aantal talen).
http://www.thepaperboy.com.au/welcome.html (alle kranten en tijdschriften van de hele wereld online).
http://www.teachersfirst.com/getsource.cfm?id=3378 (Europese literatuur van een groot aantal talen).
 


 © John Daniëls