Websites

Terug

Websites

Het signaleren van voor het onderwijs bruikbare websites is een nuttige bezigheid. Gedrevenen zoals de managers van de vaklokalen, de webredacteuren van Levende Talen - en ik reken mezelf daar ook bij -  melden soms wekelijks wat er voor leerzaams van het net is te plukken. Soms doen we er een korte uitleg bij, die we bij de betreffende hyperlink hebben aangetroffen. Maar er staan overal verspreid op het immense web nog talloze niet in kaart gebrachte leerzame sites. En zijn ze al een keer uit het niets en meestal bij toeval te voorschijn gekomen, dan verdwijnen ze na het signaleren ervan, weer in één of ander archief, waar ze aan de vergetelheid zijn overgeleverd.
Sommige hyperlinks met een bepaald onderwerp, zoals
http://www.education-world.com/a_lesson/hunt/archives/index.shtml met zijn 70 Engelstalige Scavenger Hunts zijn afkomstig van een veel meer omvattende website, namelijk uit het archief van het Engelstalige Education World http://www.education-world.com/index.shtml, maar je kunt er ook terecht voor andere vakken, zoals Frans.
Het is natuurlijk raar dat wereldwijd onderwijsgevenden en leerlingen het internet afspeuren naar nuttig lesmateriaal als aanvulling op een leergang, maar ook steeds meer ter vervanging daarvan. Dit probleem kun je oplossen door per taalgebied databases in te richten, die maandelijks worden bijgewerkt en waar alleen de URL's van websites worden opgenomen als deze leerzaam zijn gebleken.
Veel leerzaam lesmateriaal pluk je gratis wereldwijd van websites van onderwijsinstellingen en individuele docenten (zie daarvoor de rubriek docenten aan het werk). Ze vinden het eervol als hun vakcollega's daar ook gebruik van maken, maar dat ze dan wel even laten weten wat ze ervan vinden.
Tegenwoordig is de 404 error van verbroken hyperlinks eenvoudig te voorkomen met programma's als WebCopier en Webwhacker waarmee websites kunnen worden opgeslagen en op cd-rom bewaard.

Hoe te ordenen?
Grofweg kun je zeggen dat de opgenomen websites het mvto betreffen, maar er zijn er ook die vakoverstijgend kunnen worden gebruikt bijvoorbeeld: zaakvak + moderne vreemde taal. Voorwaarde voor opname in de lijst moet zijn dat de leerlingen individueel en zelfstandig met de websites kunnen werken en de veronderstelling dat ze er iets van leren. Bovendien moeten ze, eventueel na registratie, zonder kosten te gebruiken zijn.
Een probleem is dat de meeste websites Engelstalig zijn, ook al dienen ze anderstalig onderwijs. Mijn niet door iedereen gedeelde mening is, dat de instructietaal Engels geen belemmering mag vormen om bijvoorbeeld Frans te oefenen, zoals dat gebeurt bij
BBC - Education.
Bij het ordenen van websites moet er een onderscheid zijn tussen websites, die speciaal voor het onderwijs zijn ontwikkeld of niet, zoals Virtual Tourist, website bestemd voor mensen die een reis plannen en alvast wat informatie willen inwinnen bij degenen die al op hun reisdoel zijn geweest. Veel websites, soms Engelstalig, dienen meer dan één taal. Die heb ik bij elkaar gezet. Zo zijn staan de websites per onderdeel bij elkaar:

Andrea Erins uit Amerika mailde me op 1 augustus 2011 het volgende:
I have created 
http://www.mastersineducation.com, a website solely for Masters in Education students. As you have a related site, I wanted to reach out to you in hopes you will take a look and consider posting in the resource section of your site at http://www.internetonderwijs.net/Websites/vakoverstijgend.htm. Having spent some time looking for resources similar to mine, I've found that existing lists of schools offering Masters in Education were either outdated and not comprehensive. So to help fill the gap, I spent a lot of time researching each school that offers an education degree and listed them alphabetically by state. All I ask is that you take a look and consider linking to my site if you find it as a valuable resource. If you have any schools you would like to see added please feel free to send them my way and I will add it. I would appreciate any efforts to post a link to my site on yours. Thank you for taking a look!

Andrea Erins

Het meest interessante aan haar website is het onderdeel online leren, want dan hoef je niet op reis naar de betreffende school. Of onze leerlingen en studenten op de gegeven websites iets wijzer worden, zullen ze gewoon moeten uitzoeken, of beter nog hun docenten!


 © John Daniëls