TalenQuests
Omhoog

TalenQuests, wat kunnen leerlingen ermee?

WebQuests of de speciaal voor het moderne vreemde talenonderwijs ontwikkelde Talenquests bevatten leerzame taken, die de leerlingen zelfstandig, alleen of met een paar klasgenoten, zonder tussenkomst van hun docent, moeten kunnen verrichten. In plaats van in de gebruikte leergang, staan de nodige informatieve bronnen op het internet. Hoe de leerlingen die bronnen moeten gebruiken dient te staan in de duidelijk geformuleerde opdracht of taak. Het leerdoel moet meer zijn dan alleen een oefening in opzoekvaardigheid. De makers van Web- of TalenQuests moeten dan ook terdege nadenken over de inhoud daarvan. Ze moeten zelf heel goed kunnen inschatten wat de leerlingen ervan leren en wat de meerwaarde is boven de traditionele leermiddelen. Dat het schrijven van TalenQuests geen sinecure is, moge blijken uit het volgende voorbeeld, dat ik heb gevonden op het adres: http://www.cps.nl/Talenquest/index-d.htm.

Idols
Idols is een TalenQuest Frans voor klas 4, gemaakt door Gea Vedder van het Christelijk Pedagogisch Centrum (CPS) in  Amersfoort.
Ik had mijn kleindochter, die in 3 vwo zit, op deze TalenQuest attent gemaakt en haar kort even uitgelegd wat dit voor lesmateriaal is. In de taallessen was ze nog niet op het bestaan ervan gewezen. Na een dag bedacht ik dat het niet behoorlijk is een kind een TQ te sturen zonder zelf te hebben gekeken wat deze inhoudt en wat het nut ervan is. Ik had alleen naar de titel gekeken en bedacht dat het onderwerp idolen  wel eens goed zou kunnen aansluiten bij de al een aantal jaren bepleitte belevingswereld van het kind.

Inleiding
Op het openingsscherm van Idols klikte ik, zoals ik ook aan mijn kleindochter had gezegd, op de rubriek leerlingenpagina en daarna op inleiding. Daar hoort elke Web- of TalenQuest mee te beginnen. Dat was meteen echt schrikken:

Introduction
Je ziet het even niet zitten op school.
Daarom droom je weg.
Stel dat je het helemaal gemaakt hebt...
Dat voelt een stuk beter, toch?

Dit is geen adequate inleiding voor een opdracht. Ik denk dat mijn kleindochter het roerend eens is met deze stelling en om die reden meteen wegklikt naar iets leukers. Haar opa denkt intussen dat er misschien toch nog een opdracht voor Frans volgt waaraan een zestienjarige met plezier kan gaan werken.

Taak
Na de inleiding volgt in alle Quests de opdracht of taak, waarin hoort te staan wat de leerling moet gaan doen. In Idols staat een leerling dan meteen weer voor een probleem, want wat moet hij met deze taak? Wat heeft dat met Frans te maken?

Tâche
Onderzoek het leven van iemand die het helemaal gemaakt heeft.
Hoe ziet zo'n leven eruit?
Hoe voelt dat?

Geef een mondeling verslag van je bevindingen en vergelijk jouw informatie met die van een paar andere. Voor wat je moet doen zie stappenplan.

Je kunt hierbij denken  aan iemand, die om het te maken, er hard voor heeft moeten werken. Zo'n leven ziet er niet altijd rooskleurig uit: huwelijk op de klippen, kinderen aan de alcohol of drugs. Daar heeft de opdrachtgeefster waarschijnlijk niet aan gedacht, maar meer aan de glitter van hen die in het leven geslaagd zijn. Hoe dat voelt? Geen flauw idee!
Wil je werkelijk een goede TalenQuest schrijven voor Frans in de idolensfeer, dan moet je beginnen met: je wordt gevraagd als acteur/actrice bij één van de bekende soaps. Je moet daarin iemand spelen die uit Frankrijk komt en dus mag je alleen die taal gebruiken.
Bij de Taak is er een koppeling, die verwijst naar een stappenplan. Misschien dat daar het echte werk gaat beginnen.

Stappenplan

Méthode
Lees voordat je begint eerst alle aanwijzingen en stappen.

Aanwijzingen:
(1) Wat?          (2) Met wie?     (3)Waar en wanneer? (4) Beoordeling

Voor de aanpak kun je alle stappen van het stappenplan volgen.

Stap 1: Plannen met behulp van een werkblad
Stap 2: Rollen verdelen
Stap 3: Voorbereiding
Stap 4: Kiezen van beroemdheden
Stap 5: Informatie verzamelen
Stap 6: Voorbereiden van de presentatie
Stap 7: Neem de presentaties op. 
Stap 8: Schrijven van het verslag
Stap 9: Inleveren van de producten

Als volwassene heb je al grote moeite om al die informatie van het stappenplan in je op te nemen, terwijl je daarna pas aan het echte werk mag beginnen. Een kind keert terug naar de inleidende woorden: Je ziet het even niet zitten op school en haakt af. De volhouder begint aan de aanwijzingen en wel bij de eerste met de vraag wat?
Onder die koppeling vindt hij wat hij moet doen en dat is niet niks!
 

Je moet drie dingen doen

Hoewel je niet weet wat dit voorstelt klik je natuurlijk op de enige koppeling namelijk: woordweb. Volgens de aankondiging vind je daar dan iets over je onderwerp idolen en/of beroemd zijn.

Het woordweb

Wat moet ik hiermee? Is mijn beroemdheid of idool: een bakker, een kruidenier, een kok? Gelukkig is dit woordweb slechts een voorbereiding, maar op wat? Het is ook nog een gezamenlijk product, maar van wie? De eerste opdracht is je woordweb (welke dan?) in te leveren bij je docent. En wat moet die er mee? Ja, dat staat natuurlijk op de docentenpagina.
Na het uitstapje naar het woordweb keer ik terug naar de twee resterende dingen, die ik als leerling moet doen. Dat is niet niets! Je hebt nog niet eens een idool en je moet er van alles mee en nog wel in het Frans! Kennelijk houdt de auteur veel van technische snufjes. Er zullen zeker leerlingen zijn, die aan haar wensen kunnen voldoen. Maar geeft ze Frans of Technologie?

Met wie?
Dan volgt onder de knop 2) met wie? de steeds maar weer van buiten de school komende opgelegde dwang tot samenwerken. Daardoor zal deze opdracht de  individualistisch ingestelde leerling tegenstaan. Bovendien houdt groepswerk altijd klassikaal werken in, terwijl het juist de bedoeling is om dit soort geautomatiseerde per computer aangeboden taken in niet lesuur gebonden werktijd, zelfstandig te laten uitvoeren.

Met wie...

Ander gebied
Hieronder gaan de bronnen schuil.

Ressources

1)   Woorden (stap 3)

http://www.bonjour.org.uk/index.htm 
http://www.lafete.org/new/ps/level3/lessons/wordF.htm
http://www.lafete.org/new/ps/level1/wordsF.htm  
http://cweb.middlebury.edu/cr/lexique/
http://www.euroglotonline.nl

2)   Vragen stellen (algemeen)

Voor het voorbereiden van een interview kun je het best van te voren een aantal vragen bedenken. Open vragen werken het beste. Daarvoor moet je de vraagwoorden kennen. Moeite met het bedenken van vragen? 
    -   Lees individueel eerst de voorbeelden.

VRAAGWOORDEN 

    -   Maak de oefeningen (zie hieronder)

  Mogelijke werkwijze:

Oefeningen:

Zie  http://www.didieraccord.com/Accord1/dossier1/html/base.html  klik op pijl links "Bas"

Kies daarna achtereenvolgens onder
Unité 3: Poser des questions 1 en dan Poser des questions 2.

Informatie op sites die dienen om de taal te leren:
http://www.bbc.co.uk/education/languages/french/talk/index.shtml (klik op het onderwerp waar je vragen over zou willen stellen advies: famille en daarna Put it together + transcript)
http://www.bbc.co.uk/education/languages/french/experience/work/index.shtml
http://www.cortland.edu/www/flteach/civ/Index.html (kies bijvoorbeeld Vie culturelle en zoek dan onderaan de pagina de video’s)

Voorbeelden van interviews
http://www.actustar.com/interview/index.html

3)   Beroemdheden (stap 4,5)  
http://www.celebrinet.com/fr/
http://www.ifrance.com/Starsliens/
http://www.infofans.com/home.htm
http://www.tvpaf.com/
http://www.biosstars.com/ (allerlei beroemdheden)
http://www.actustar.com/
http://www.celebrites-selection.com/ met http://www.mariahfanclub.com/
L'Equipe (sportkrant)
 

4)     Historische personen (stap 4,5):
http://www.nomade.tiscali.fr/cat/culture_loisirs/histoire/personnages_historiq/
http://www.dialogus2.org/
en
: http://www.revues.org/vlib/ zoeken op naam in linkerkolom.
Voor dialogen met historische figuren
: http://www.dialogus2.org/
 

5)      Tijdschriften (stap 5)
http://www.zoneados.net/
http://www.gala.fr/contenu_editorial/pages/story/story.php
 

6)   Zoekmachines (stap 5) om informatie zo mogelijk in de vorm van een interview over jouw idool te vinden. 
Google, Yahoo! France, Altavista, Lycos France, Nomade,
Zorg dat je bij  de juiste zoektaal (Frans – French) kiest.
 

7)  Frans spreken / Verslag schrijven (stap 6,8)

a) Werkwoorden vervoegingen:
http://home.ican.net/~galandor/verbes.htm
http://www2.sp.utexas.edu/fr/frverbs.qry
http://www2.lamc.utexas.edu/frgr/frverbs.t?tense=1
http://home.ican.net/~galandor/verbes.htm
http://www2.lamc.utexas.edu/frgr/frverbs.t?tense=1

b)    Passé composé (set 05 ex. 6 en7)
http://www2.sp.utexas.edu/fr/student.qry
http://www.lamc.utexas.edu/fi/exercises/siteindex.php (kies chapter 6, ex 4 en/of ex 5)

c)     Bijvoeglijk naamwoord (set 02 ex. 5 en 6 + set 03 ex. 6 )
http://www2.sp.utexas.edu/fr/student.qry
http://www.ciep.fr/tester/testlang/gr2tes1.htm
http://www.lamc.utexas.edu/fi/exercises/siteindex.php (kies chapter 2, ex 7 en/of ex 8 en/of chapter 4 ex 2 en/of ex 3)

De internetbronnen vormen het hart van de Quest. Daar staat de informatie, die de leerlingen nodig hebben om de opdracht uit te kunnen voeren. Welke koppeling moeten de  leerlingen nu kiezen? Ze moeten steeds heen en weer schakelen tussen de bronnen en stappenplan om te zien waar ze zijn gebleven. Wat doet  al die grammatica bij de bronnen?  Als volwassene begrijp ik de gedachtegang van de maakster al niet, laat staan een zestienjarige, als die niet al eerder heeft afgehaakt.

Hoe moet het wel?

Een goed voorbeeld van hoe het wel moet, is een voor de Canadeze lagere school bestemde WebQuest. In Canada leren ze kinderen zelf WebQuests maken. Ze heten daar: MegaQuests. Onderstaande MegaQuest kan bij ons vakoverstijgend ingezet worden bij Biologie en Engels. De titel wekt spanning op: The Ocean is in trouble!  De inleiding wekt interesse: Hey,kids! Let’s go to the beach! Wait a second…there’s a sign that reads: ‘Danger, Beach Closed. Enter at your own risk’.
De leerlingen krijgen dan als taak om de opgegeven websites te bestuderen, waar uitleg is te vinden over de vervuiling van oceanen en stranden. Zij moeten daarna actie ondernemen om daar iets tegen te doen. 
 

Stappenplan (vervolg)
Ik zit nog steeds vast in het stappenplan van Idols. Om te voorkomen dat de lezer steeds weer naar boven moet scrollen, volgt het hieronder nogmaals:

Voor de aanpak kun je alle stappen van het stappenplan volgen.

Stap 1: Plannen met behulp van een werkblad
Stap 2: Rollen verdelen
Stap 3: Voorbereiding
Stap 4: Kiezen van beroemdheden
Stap 5: Informatie verzamelen
Stap 6: Voorbereiden van de presentatie
Stap 7: Neem de presentaties op. 
Stap 8: Schrijven van het verslag
Stap 9: Inleveren van de producten


Stap 1: Plannen met behulp van een werkblad

Print het

WERKBLAD

Schrijf onder voorbereiding op het werkblad wat er allemaal volgens jou moet gebeuren.
Vergelijk jouw aantekening met die van de andere van je groep en schrijf op een blaadje voorzien van jullie namen jullie gezamenlijke visie.
Lever dit blaadje in na stap 3, waarvan je de uitwerking op de achterkant schrijft. Lees hoe de onderdelen beoordeeld worden onder "
L’évaluation"

Dat een TQ niet interactief is en de leerlingen dus gebruik moeten maken van te printen werkbladen, is de maakster te vergeven, maar niet dat de leerlingen nog steeds vastzitten in de inleiding.

In stap 2 moeten de leerlingen de rollen verdelen. Bij een groep van drie zal een van hen twee rollen hebben. De rollen zijn die van leider, secretaris, tijdmanager en brainstormer. Beschreven wordt wat deze taken inhouden. En als deze stap is gezet, zijn ze nog niet begonnen!
In stap 3 komt het hierboven vertoonde woordweb over brood aan de orde. Een woordweb dient volgens de maakster van de TQ om eerst samen vast te stellen welke ideeën er bij jullie leven t.a.v. beroemd zijn en succes hebben. Om aan de benodigde woorden voor de woordweb te komen, verwijst ze de leerlingen naar bronnen punt 1. Wanneer het klaar is, leveren ze het woordweb op een A4 in bij de docent. Hoewel nu voor het eerst een opdracht iets met Frans te maken heeft, gaat het nog steeds om voorbereidende taken.
In stap 4 volgt dan de opdracht om in de ressources punt 3 of 4 te zoeken naar geschikte beroemdheden op het gebied van sport, literatuur, kunst, film, popmuziek, klassieke muziek, dans, politiek, geschiedenis, radio/tv, etc. 
In stap 5 volgen nog enkele adviezen, zoals het noteren van belangrijke informatie op het werkblad en het noteren van de adressen van de bezochte sites. In ressources punt 5 staat een digitaal tijdschrift waarin ook informatie is te vinden, evenals op dit adres http://www.jacobus.nl/geschiedenis/ict.htm waarvan de koppeling echter een error oplevert.
In stap 6 staan enkele tips voor het voorbereiden van de presentatie. Dan is dus kennelijk met de opdracht in stap 4 de eigenlijke taak van het zoeken van idolen al klaar.
In stap 7 staat alleen waar en wanneer de leerlingen hun werk moeten inleveren. Dat werk bestaat dan uit een opname en een verslag. Daarover staat verder niets vermeld.
In stap 8 verwijst de maakster van de TQ naar ressources punt 7. Daarin staat informatie over het schrijven van het verslag. De leerlingen moeten de overeenkomsten en de verschillen aangeven tussen de drie of vier beroemdheden in het Frans. 
Ik neem aan dat de opgegeven bronnen Franstalig zijn. Het is dan natuurlijk aantrekkelijk voor de leerlingen om met knippen en plakken hun docent tevreden te stellen.
In stap 9 staat nogmaals dezelfde informatie als in stap 7.

Resources
Onder het stappenplan staan dan de reeds hierboven vermelde bronnen, die de leerlingen kunnen raadplegen. Het zijn er veel te veel. Alleen de voor stap 4 te raadplegen bronnen hebben een directe functie, want daarin staan de beroemdheden, die idolen van de leerlingen zouden kunnen worden. Die bronnen moeten ze in ieder geval raadplegen.

Evaluatie
Dit vaste onderdeel van een Quests moet de leerlingen inzicht verschaffen in hun leerprestatie. In het onderstaande evaluatieschema krijgen  woordweb, presentatie en verslaggeving  alle aandacht bij de eigen beoordeling. Ik heb aan mijn kleindochter alleen gevraagd wat ze denkt van deze TalenQuest aan Frans te leren. Het beantwoorden van die algemene vraag lijkt me ook al niet zo eenvoudig, omdat pas in stap 4 de internetbronnen moeten worden geraadpleegd. Wat ze daarvan kan leren is het daarin gebezigde Frans proberen te begrijpen. Strikt genomen is dat dan ook het eigenlijke leerdoel van deze TQ en is de rest overbodige ballast.

Omcirkel de mate waarin je voldaan hebt aan elk onderdeel. Zie ook je werkblad.

 1 

Aan alle eisen voldaan?  

zie werkblad 

nee

ja 

 2 

Woordweb: 

                  minimaal

uitvoerig 

3

Presentatie

 

uitspraak

1

2

3

4

correct

4

Presentatie

 

inhoud

1

2

3

4

zeer informatief

5

Presentatie

 

taalgebruik

1

2

3

4

correct

6

Presentatie

 

vormgeving

1

2

3

4

goed

7

Verslag

     opzet

1

2

3

4

volledig en goed 

8

Verslag: gebruik van het Frans

 

1

2

3

4

correct

9

Samenwerking

 

1

2

3

4

uitstekend

10

Planning

 

1

2

3

4

op tijd alles af

Je kunt dit ook invullen in de checklist van het Europees taalportfolio. Dit is een overzicht waarin je kunt aangeven hoe het staat met je taalkennis en vaardigheden en dingen die je nog wilt leren. Klik hier om een taalportfolio te downloaden.

Conclusie
In de conclusie volgt nog een opdracht, die de leerlingen wel over het hoofd zullen zien, maar waarin ze tenminste hun mening over de TQ kwijt kunnen:

Je kunt het ingevulde werkblad als bijlage (digitaal) meesturen. Vraag je docent of dat nodig is.
 

Voor het uitvoeren van deze TalenQuest heb je de volgende taalvaardigheden geoefend:

Bovendien heb je geoefend in:

Mijn conclusie is een heel andere. Ik betwijfel of alle leerlingen van elke groep de genoemde vaardigheden hebben geoefend. En als dat al zo is, dan vraag ik me af of de genoemde taalvaardigheden niet minder arbeidsintensief en met meer rendement op een andere manier kunnen worden geoefend.

Feedback
Sympathiek van de maakster is dat ze in deze rubriek de leerlingen uitnodigt om een reactie te geven op haar TQ. Ze mogen zelfs tips geven  om de TQ te verbeteren. Ze mogen ook een mail sturen naar de TalenQuest moderator op het adres g.stoks@slo. Daaruit blijkt dat het een oude TQ is, want Gé Stoks werkt al een paar jaar niet meer bij de slo en ik vraag me ook af of hij deze TQ heeft gezien en voor opname heeft goedgekeurd. 

Mijn conclusie

Ik heb niet gekeken op de docentenpagina. Ik ben namelijk van mening dat deze grotendeels overbodig is. Web- of TalenQuests dienen door de leerlingen zelfstandig buiten de contacturen als huiswerk te worden gemaakt. De docent besteedt een deel van een les om te laten zien wat dit voor lesmateriaal is. Hij maakt duidelijk dat de daarin beschreven opdrachten moeten worden uitgevoerd. Inleiding, taakbeschrijving en te raadplegen bronnen dienen zo duidelijk te zijn dat hulp niet door de eigen docent hoeft te worden gegeven, maar dat deze eventueel wel met de hulpknop in de Quest beschikbaar is.
De voertaal dient doeltaal te zijn. Bij een moeilijk geacht woord kan met de muiswijzer de vertaling worden opgeroepen. Interactiviteit is aan te bevelen, maar is meestal als te gecompliceerd niet haalbaar.

Leerlingen worden overvoerd met opdrachten voor het schrijven van verslagen, het houden van presentaties en dan ook nog met computer gestuurde technische hoogstandjes. Leerlingen hoeven in een talenles niet te laten zien hoe goed ze zijn in het maken van Power Point presentaties of het bouwen van websites met beeld en geluid en al.
Een essentiële vraag is wel: hoe controleert een docent of de taak naar behoren is uitgevoerd? Ik geef zelf de voorkeur aan iets simpels: in het geval van de Idolen TQ moet elke leerling die zich heeft bezig gehouden met dit onderwerp, even tijdens de les iets komen vertellen over het gekozen idool. Wie is het? Wat heeft hij/zij gepresteerd? Waarom is dat belangrijk en voor wie dan wel? Docent en/of leerlingen kunnen dan eventueel nog wat aanvullende vragen stellen. Geef een cijfer en zet alsjeblieft geen vinkje!!! en klaar is kees!
Ervaren docenten weten trouwens heel goed dat bij groepswerk de meeste leerlingen weinig of niets opsteken. Het werkt als een gelegitimeerd spieken!


Reacties
Ik heb deze tekst aan enkele deskundigen op het gebied van Web- en TalenQuests voorgelegd. Hun reacties volgen hieronder.

Alessandra Corda

Voor een deel ben ik het met de strekking van het artikel eens, voor een ander deel niet, zoals de kritiek op het groepswerk. In de meeste beroepen zijn vrijwel alle stukken die worden opgesteld het resultaat van een gezamenlijk schrijfproces. Ik zie bij studenten op de universiteit, dat ze geen raad weten met feedback 'verwerken', laat staan feedback geven aan anderen. Om die reden zou ik groepswerk op school niet willen afschaffen, maar wel zo organiseren dat het zinvol is. Je moet als het ware een situatie creëren waarbij het resultaat van het groepswerk in sterke mate afhankelijk is van de bijdrage van iedereen. Wat ik vooral mis in deze TQ is het gebrek aan 'intrinsieke motivatie'  voor het product (presentatie van idool), ik mis een context die deze activiteit zinvol maakt, en daar gaat het toch om bij TQ's. Ook heb ik nu de indruk dat het Frans er nogal kunstmatig bij hangt. Het zou anders zijn als deze TQ bijvoorbeeld wordt uitgevoerd bij een uitwisseling met een Franse school (of buitenlandse school waar leerlingen Frans leren, in dat geval heb je het probleem van de niveauverschillen met de native speakers niet). Stel dat de buitenlandse leerlingen een week te gast bij de Nederlandse leerlingen zijn: dan kan de TQ een informatief doel hebben in het kader van de culturele uitwisseling. De Nederlandse  leerlingen maken presentaties in het Frans van een zelf gekozen idool of van de belangrijkste idolen van de Nederlandse jeugd. Daarbij kan ik me best voorstellen dat de leerlingen in groepen rond een thema werken: sport, muziek, film, enzovoort. Dan krijgen hun buitenlandse leeftijdgenoten een beter beeld van wat de Nederlandse jeugd aanspreekt.

© John Daniëls