artikelen2005
Omhoog Videoconferencing GrassRoots LingoFox All Experts TalenQuests Olyfran Intellibuddy VOC WebQuests IEARN Het 20-vragenspel LangMedia WordSurfing OSP Leermiddelen en ICT

Hier staan artikelen die (nog) niet geplaatst zijn in een papieren versie van Levende Talen Magazine of
een Nieuwsbrief. Zijn ze wel geplaatst, dan is dat in een verkorte of gewijzigde uitgave daarvan.

Videoconferencing, synchroon communiceren met beeld en geluid op het Nova College
(Januari 2005)
GrassRoots, projecten voor samenwerkend leren via internet
(februari 2005)
LingoFox, oefeningengenerator voor de moderne vreemde talen
(maart 2005)
All Experts: Homework Help
(april 2005)
TalenQuests, wat kunnen leerlingen ermee?
(april 2005)
Olyfran, nuttig werktuig voor het onderwijs Frans
(april 2005)
Intellibuddy, grappige oefening in taalvaardigheid Engels
(mei 2005)
The Legend of the Seven Seas
(mei 2005)
De meeste Engelse WebQuests zijn niet ontworpen voor het talenlokaal
(mei 2005)
IEARN, 'samen leren in een wereld van verschil'
(juni 2005)
Het 20 vragenspel
(juni 2005)
LangMedia: luistervaardigheid met authentieke video-opnames
(augustus 2005)
Word Surfing, giga veel lesmateriaal voor de moderne vreemde talen
(september 2005)
Videofragment in de Online Sheet Producer
(september 2005)
Leermiddelen en ICT in het voortgezet onderwijs
(november 2005)


 © John DaniŽls