My Name is Tom

omhoog

My name is Tom, doorlopende leerlijn Engels voor basisschool en vmbo

Het eerste deel van My name is Tom voor de onderbouw van het basisonderwijs is leverbaar. De auteurs Klaas Hoorn en Dick Palland leggen met deze leergang vooral de nadruk op de natuurlijke manier van taalverwerving bij kinderen. De leerlijn sluit volgens de ontwerpers goed aan bij nieuwe onderwijsvormen, zoals natuurlijk, ervaringsgericht en zelfontdekkend leren. Het digitale deel van het lespakket vervangt de traditionele tekst- en werkboeken, maar er zijn zeker ook non-digitale onderdelen, zoals de klassengesprekken met handpop Tom en de kringactiviteiten die zijn te bewonderen op You Tube.  

De auteurs, de vormgever en hun uitgever Groen Educatief in Heerenveen hebben voor Tom de website www.mynameistom.nl ingericht waar alle informatie over het lespakket is te vinden. Zij stellen dat leerlingen op de basisschool al vanaf groep 1 gestructureerd Engels kunnen leren, omdat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen veel gemakkelijker een tweede en derde taal oppikken dan wanneer ze wat ouder zijn. Dit heeft ook geen nadelige gevolgen voor het verwerven van de moedertaal, integendeel, het blijkt juist de moedertaalverwerving te stimuleren.

Spelenderwijs leren
Deel 1 is bedoeld voor
groep 1 - 4 van de basisschool. De kinderen leren spelenderwijs woorden en zinnen binnen kleine, betekenisvolle thema’s. Dat begint natuurlijk met ‘my name is…’, uitgevoerd in een kringgesprek waarbij de leerkracht met de uit Engeland overgekomen pop Tom op schoot als een soort buikspreker vraag en antwoordspelletjes met de kinderen doet. Als een meisje de vraag van Tom hoe zij heet, beantwoordt met my name is Rita....., dan reageert één van de studenten als een echte leerkracht met 'nice'. Als zij namens Tom echt communiceert - dus even uit de schoolse situatie stapt- dan moet ze als reactie op een gevraagde informatie zeggen: thank you. Dit was één van de wijze lessen van Pat Patterson, docente aan de lerarenopleiding van de universiteit Utrecht die ons, docenten in de nascholing, eind 1970 al voorhield dat je altijd moest bedanken en nooit 'goed' moest zeggen op een antwoord van een leerling.
Auteur Klaas Hoorn is opleidingsdocent Engels aan de Marnix Academie, lerarenopleiding basisonderwijs, in Utrecht. Dat heeft als voordeel dat hij zelf zijn studenten kan opleiden in deze zeer vernieuwende aanpak van het talenonderwijs.
Het gaat in de onderbouw vooral om receptief leren: woordenschatontwikkeling, klankherkenning, maar ook het spelenderwijs leren van korte zinnetjes door het zingen van liedjes of opzeggen van versjes.
Vooral de cd-rom, het hart van de leerlijn, zorgt ervoor dat het kind spelenderwijs woorden en zinnetjes leert als basis voor het communiceren in de doetaal. Zowel in de bovenbouw als in de onderbouw communiceert de leerkracht met de kinderen in het Engels. Het gaat dan vooral om Total Physical Response oefeningen die goed passen bij een bepaald thema of een oefening waarbij alle zintuigen worden gebruikt: praten, zingen, gebaren, bewegen, voor- en nadoen. De docent geeft een verbale opdracht bijvoorbeeld ‘
touch your nose, touch your mouth, walk to the wall, sit down’. De kinderen voeren deze opdrachten non-verbaal uit.
Deze kringactiviteiten zijn ook een van de belangrijkste redenen dat My name is Tom niet alleen uit een digitaal programma bestaat. De kringgesprekken met handpop Tom nodigen uit tot taalproductie: de kinderen reageren op Tom en die spreekt alleen Engels.

Vier thema’s
De auteurs hebben gekozen voor vier thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen: family, house, school en birthday. Tom heeft een zusje, een broertje, ouders, grootouders, een hond en speelgoed, net zoals de meeste kinderen van zijn leeftijd. Hij gaat naar school, maar hij houdt ook van buitenspelen, voetballen bijvoorbeeld. Juist die kinderthema’s komen aan bod in deze leergang.

Elk thema begint met receptieve woordenschatverwerving als voorbereiding op het gebruik daarvan. In de uitgebreide handleiding staan de woorden en zinnetjes afgedrukt die in de kringactiviteiten aan de orde kunnen komen. In het eerste thema over de familie zegt Tom, terwijl hij naar de plaat met zijn familie wijst: ‘Can you see the picture over there? That’s my family. Look! You can see my father, my mother, my grandmother, my grandfather, that’s Suzy, my sister and that’s me: Tom! Can you say these words? Let’s do it together!’ De kinderen reageren waarschijnlijk niet en dat geeft geen probleem, want de docent heeft al in de handleiding zien staan: ‘Tom vraagt of we de woordjes samen willen nazeggen. Zullen we dat eens proberen’? Als dat is gelukt zegt Tom: ‘Let’s see, who can point to my father in the picture? Where is my father?’ En weer grijpt de docent in met; ‘Begrijpen jullie wat Tom zegt?’ Als ze er niet uitkomen: ‘Tom vraagt of jullie Toms vader willen aanwijzen op de plaat. Wie kan dat?’ Een van de leerlingen wijst vader aan. Zo zijn alle kringactiviteiten uitgeschreven met steeds weer die interventie van de docent met de inleiding Tom vraagt, of Tom zegt. Kinderen die iets meer kunnen, stellen zelf vragen aan Tom.
Belangstellenden kunnen op You Tube zien hoe de kinderen in een kring rond Tom gezeten, reageren op wat deze te vragen en te vertellen heeft:

In deel 2, bestemd voor groep 5-8, zullen deze onderwerpen worden uitgediept. Dit deel dat nog in ontwikkeling is, moet ook als opstap dienen naar het voortgezet onderwijs.

Native speakers

Het auditieve materiaal wordt ingesproken door native speakers. De liedjes die bij de leerlijn horen worden gezongen door Egelstalige leerlingen van de
British School of Amsterdam.
De auteurs hebben ook veel te danken aan Anglia Nederland www.Anglia.nl, een organisatie die in samenwerking met Chichester College uit Engeland een totale leerlijn Engels in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en de BVE-sector heeft ontwikkeld.
Anglia is inmiddels bij meer dan 100 basisscholen in gebruik. Naast het ontwikkelen van lesmateriaal en examens geeft Anglia ook didactische handreikingen. Het gaat hier nog om schriftelijk materiaal en examens. Daaraan voegt uitgever Groen met de auteurs en vormgever de digitale leerlijn van ‘My name is Tom’ toe.

Tom gaat digitaal

Tom
 
Tom (104)
 Voeg toe als vriend
Tik Tom
Schrijf testimonial
Bookmark
Voeg crush toe
(De)blokkeren
Stuur bericht
Stuur Tom een kaartje per post!
Dit is niet OK

De ontwerpers hebben Tom ook op het zeer populaire Hyves geplaatst (http://mynameistom.hyves.nl). Daar hebben al bijna 1000 bezoekers een kijkje genomen. Kinderen kunnen Tom heel eenvoudig een berichtje of een kaartje sturen, bijvoorbeeld als hij jarig is, of bij afsluiting van een thema. Als hun docent als Tom dan ook nog een bedankbriefje aan de afzender stuurt en het kind mag dat in de klas even voorlezen, dan houdt hij de leerlingen gemotiveerd om verder te leren. Je vindt bij Hyves ook enkele filmpjes van You Tube. Op een daarvan zie je heel jonge kinderen eerst een liedje met de dagen van de week in het Nederlands zingen en daarna op dezelfde melodie de dagen in het Engels. Hierdoor hebben de kinderen geen vertaling nodig en leren ze meteen de Engelse dagen van de week met de goede uitspraak. Simpeler kan het niet.  


Interactieve oefeningen op cd rom

Na de kringgesprekken en activiteiten over een thema volgt het computerdeel. De kinderen kunnen individueel en geheel zelfstandig alle bij het thema horende vijftien interactieve oefeningen maken. Ze hebben daar geen hulp bij nodig, omdat elke oefening wordt ingeleid door een animatie zodat ze precies weten wat ze moeten doen.
De score van de oefeningen wordt bijgehouden aan de hand van lampjes onder in het beeld. Wanneer acht van de tien opdrachten goed zijn uitgevoerd, wordt de oefening als voldoende gevalideerd in het leerlingvolgsysteem. In de handleiding kunnen de docenten vanaf bladzijde 41 precies zien wat de leerlingen moeten doen. Het hele taalaanbod staat uitgeschreven alsmede de inhoud van alle oefeningen. Dit heeft het grote voordeel dat de docenten niet zelf op de computer hoeven te gaan kijken wat de leerlingen hebben geleerd.

Tom's family
In de eerste oefening zien de leerlingen de familie in het grijs. Tom nodigt ze uit om achtereenvolgens alle familieleden en huisdieren aan te wijzen. Hij vertelt dan wie ze zijn en als hij klaar is staat de familie er gekleurd bij.

Tom behandelt ook zijn lichaamsdelen. De leerlingen slepen die stuk voor stuk naar zijn afbeelding en als een onderdeel op de goede plaats is beland, dan zegt Tom wat de naam ervan is. Zo leert hij de kinderen heel makkelijk: one foot en two feet. Tom gooit vervolgens ballen naar zijn zusje en vertelt hoeveel hij er gooit. Als dat aantal is bereikt, moet de leerling klikken op een pijl. Klopt dat, dan gaat een groen lampje branden, zo niet een rode. Aardig didactisch verantwoord spel, want bij het gooien telt Tom steeds vanaf 1 tot het aangekondigde aantal is bereikt. Gevolg daarvan is dat de leerlingen alle getallen onder de 10 zo vaak horen dat ze die daarna wel kunnen herhalen. Ze zullen dan ook zeker in staat zijn een getal in het Engels te verbinden aan het aantal vingers dat de docent opsteekt. ook de kleuren komen simpel aan bod. Tom noemt een kleur en de leerlingen klikken de gewenste aan. Op dezelfde manier komen de kledingstukken aan de orde. Klikken de leerlingen op een verkeerde afbeelding dan knippert de goede en volgt een rood lampje. Bij veel rode lampjes herhalen de leerlingen de oefening.

Let's see what you know!

Steun van Onderwijsraad

wordt vervolgd

omhoog


 © John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT