Omhoog

Podcasts, gecombineerd met blogs: goed lesmateriaal voor het talenonderwijs

Leerlingen kunnen zich zelf trainen in luistervaardigheid met podcasts. Dat zijn luisterbestanden die ze downloaden vanaf internet en opslaan op hun mp3 speler of computer. Er bestaan ook combinaties van podcasts met blogs, korte geschreven teksten waarop bezoekers kunnen reageren. Leerlingen die een website opgedragen krijgen waarop een podcast staat, bijvoorbeeld in You Tube, gecombineerd met een blog, oefenen in ieder geval luistervaardigheid en leesvaardigheid. Als ze een reactie naar de afzender sturen en daarna in de les verslag in de doeltaal moeten uitbrengen, dan komen schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid ook nog aan bod. Er zijn podcasts + blogs ontwikkeld met een onderwijsdoel, maar de meeste podcasters en bloggers bedienen een algemeen publiek.


ESLpod blogs voor het onderwijs Engels

Enkele docenten Engels als 2e taal werken aan een didactische invulling van de podcast. Op de website van ESL Podcast  http://www.eslpod.com/website/index.php zijn er al enkele te vinden, die docenten Engels zo kunnen inzetten in hun lessen. Alle podcasts zijn gratis te gebruiken, de ingesproken teksten hebben een aangepaste spreeksnelheid en de makers hebben moeilijke termen tussen haakjes erachter omschreven. Docenten en leerlingen kunnen met één klik intekenen op de podcasts, zodat die automatisch elke dag naar de computer worden gestuurd: subscribe. Daar hangt dan wel een prijskaartje aan, maar dan heb je wel de gratis podcast en een betaalde in pdf geschreven handleiding.

 Het is ook mogelijk om bij elke gedownloade podcast de erbij horende handleiding voor $1.99 aan te schaffen.

Docenten kunnen ook al hun leerlingen abonneren op de podcasts. Hoe meer hoe goedkoper en de kosten komen uit het door het ministerie aan elke leerling toegekende boekenbudget van 308 euro per jaar.
6-month Subscriptions
Number of Students

Subscription price per student

10 - 15

$50 (1 free teacher subscription)

16 - 30

$45 (2 free teacher subscriptions)

31 - 60

$40 (4 free teacher subscriptions)

61 - 90

$35 (6 free teacher subscriptions)

Inmiddels kunnen docenten hun leerlingen al meer dan 500 podcasts laten ophalen. De laatste tien staan zo afgebeeld:

Als je klikt op de knop view more dan krijg je de oudere lijsten met podcasts te zien http://www.eslpod.com/website/show_all.php.

Learning guide
ESL docenten kunnen een voorbeeld bekijken van een handleiding, die hoort bij ESL Podcast 164 - Seeing a Specialist.

1. Eerst worden enkele moeilijk geachte woorden uitgelegd en in de betreffende zin getoond:

treatment options
– choices for medical care
* After thinking about all of the treatment options, I decided to take the
medication.
course of treatment
– a series of things the doctor does to cure you or make your better
* We decided on this course of treatment for my father.

2. Vervolgens enkele tekstbegripvragen:

1. Simon went to see the specialist because:
a) he didn’t trust his GP

b) he was referred to the specialist by his doctor

c) he wanted to get a second opinion.

3. De ESL docenten besteden onder het kopje WHAT ELSE DOES IT MEAN? ook aandacht aan woorden met meer betekenissen, zoals dit werkwoord:

relieve
The verb “relieve,” in this podcast, means to stop the pain: “I took the medicine and it relieved my headache.” You can also use “relieve” to mean to make
someone feel less worried or anxious: “She was relieved to hear that she would
not be fired from her job.” The verb “relieve” can also mean to free someone from an unwanted responsibility: “He relieved me of the cooking when he tasted the first meal I cooked.”

4. De handleiding biedt ook nog achtergrondinformatie onder het kopje: Culture note. In dit geval enkele feiten die je moet weten als je te maken krijgt met de Amerikaanse gezondheidszorg.

Most Americans have private health insurance; that is, they or their employers pay for a private company to take care of their doctor and hospital expenses.
Unlike many other countries, the United States does not have a national, free
health system. The national or “federal” government does pay for the medical care of certain people who are very poor or who are old, but there are many people in the U.S. with no health insurance at all. Most people are part of a “group health” plan called a Health Maintenance Organization, or HMO. These HMOs are private companies that organize and administer clinics and hospitals for their members. You become a member of an HMO by paying a certain amount of money, or by having your company pay for you.
When you first get sick, you usually have to see a GP before being able to talk to a medical specialist. The GP will examine you and, if he or she thinks you need
to see someone who is an expert, you will get a “referral” – permission to talk to another doctor who specializes in the problem you have. If you don’t agree with your doctor, you can also get a second opinion, usually without having to pay any extra money.

5. Transcriptie

Na de correcte antwoorden op de meerkeuzevragen volgt de transcriptie van de hele podcast. Daarin is ook duidelijk te zien hoe de betreffende docent zijn best doet om in de podcast meteen moeilijk geachte woorden te verklaren: zoals deze:
Dr. Slope looks at Simon. Simon says that he was hoping that Dr. Slope would be able to diagnose the problem. To “diagnose,” the verb, is to figure out what's wrong with you. It's a verb we usually use for medicine, for doctors. The doctor diagnoses the patient. The doctor figures out what's wrong with the person. Met deze uitleg verliest de podcast een deel van zijn authenticiteit en leidt het de leerlingen af van de inhoud van de tekst. ESL Pod zou misschien beter twee versies kunnen aanbieden, één met en één zonder uitleg.

Testimonials
De makers van de ESL podcast website publiceren ook een lijst met dankbare studenten van over de hele wereld. Deze dankbetuiging komt uit Brazilië en kan ik onderschrijven: My name is Hélio, I’m from Brazil, and I’m 38 and I have been studying English for more than 8 years to become a better professional in the automotive work area. I have been listening your podcasts from eight months ago. I listen to the podcasts while I go to work. As I connect to work by bus I have two free hours each day to practice my listening. During these last eight months I have felt a big improvement in my listening. I would like to congratulate your wonderful work and thank you for helping lots of students (include me) to improve their English. I wish that you will feel motivated to continue this important job for a long time.

Meer weten?
Using iPods and iTunes for Language Education

Are you interested in how to use iPods and iTunes in teaching and acquiring languages? Watch this special presenation, “The Portable Classroom: How iPods Will Change Language Teaching” by Dr. Jeff McQuillan, Senior Research Associate at the Center for Educational Development.
You can watch it two ways:


Combinatie Video en blog
Lucy, een van de ESL docenten, begint een discussie naar aanleiding van het op You Tube geplaatste lied "Under Pressure” by Queen. Haar inleiding luidt: 'It’s Monday, the start of a new week, and for those of us who work Monday to Friday, the most dreaded (disliked before it happens) day of the week. We used to say that the average work week for Americans is 40 hours. These days, Americans are actually working more, with about 40% working 50 hours or more. That’s more work and more pressure. Pressure is the force we feel to do something. Bosses may pressure workers to do more work. Workers are under pressure to do well to keep their jobs. This song is called “Under Pressure” and is by the classic rock group Queen. You may recognize the first seven notes (musical sounds). They have been sampled (music used from other songs) in other, more recent songs. The video is interesting to watch, too. I sometimes feel like screaming (yelling loudly with a high voice), just like the women in the video. Don’t stand too close to me'.
De tekst staat afgedrukt. De dikgedrukte woorden krijgen uitleg. Maar zonder afgedrukte tekst is het door Queen gezongen lied niet te begrijpen, waardoor deze video geen bijdrage levert aan de luistervaardigheid.

Pressure pushing down on me
Pressing down on you, no man ask for
Under pressure - that burns a building down
Splits (divides) a family in two
Puts people on streets (makes people homeless)

It’s the terror (being very scared) of knowing what the world is about
Watching some good friends screaming, ‘Let me out’
Pray (communicating with a god) tomorrow - gets me higher
Pressure on people - people on streets

Reacties van studenten
Op blogs kan iedereen reageren, dus na het oefenen van luister- en eventueel leesvaardigheid, komt ook schrijfvaardigheid aan bod. Als de leerlingen dan ook nog even hun reactie op het lied in de klas mondeling toelichten, dan kunnen ze laten horen hoe spreekvaardig ze zijn. Dit zijn enkele reacties van dankbare studenten:

Responses to ““Under Pressure” by Queen”

 1. Grzegorz Says:
  This is so wonderful to understand/discover after so many years of listening this song, what it is really about. Before it was just a nice song and now it’s complete.Thank You Lucy. I’am again first with the comment. Probably I become ESLPod junkie. It feels so good to be addicted.
 2. emiliano Says:
  Yes, think and say the same as Grzegorz, just the same feelings about the song, that now at last has new meaning to me.
  My thoughts reminds to Freddy Mercury one of the best singers of last century, what a pity his dead that now should be possible to stop with the new medicines. As always Lucy, you have so good choice to select songs, you know I wish you and Jeff the best and also force to going on with you marvellous work.
 3. learner Says:
  Monday, Black Monday, for whom is not dreaded this day? I think, it is for every body even the half day of Sunday is dreaded for my. I don’t enjoy it. Cause, I start thinking about the things I do on monday. But it is not bad that much. And the rash of the peopl in the screan made me not to dislike Monday any more. Eventhough, it’s terorr to whach the buildings when they split down. I like the music so much

Voice of America

VOA PODCASTS

VOA is offering four ways for you to receive a select group of VOANews podcasts to your iPods or MP3 players.

VOA Podcasts »

Bijna alle televisie-  en radiozenders bieden tegenwoordig gratis video- en radionieuws, te ontvangen op computer en mobiele telefoon. Zo ook de Voice of America: Voice of America (VOA) provides you with the latest news on your mobile phone or Internet-enabled handheld device .... for free! The Voice of America (VOA) is an international multimedia broadcasting service from the U.S.A. with news and information in more than 40 languages.
Je kunt het wereldnieuws lezen op het adres:
http://www.voanews.com/english/mobile.cfm. Maar voor de podcast moet je klikken op: http://www.voanews.com/english/podcasts.cfm.

Wanneer de leerlingen eraan wennen om regelmatig even 10 minuten naar een nieuwsitem te luisteren en dat de volgende les in een paar zinnen even ten gehore te brengen, dan kan het klassikaal oefenen met oude jaargangen van de cito-toetsen achterwege blijven.

 


CNN
CNN levert ook combinaties van video en audio podcasts op http://edition.cnn.com/services/podcasting/.

Je kunt zoeken op topic of op titel, op luisteren of kijken. De leerlingen kunnen dat individueel doen en daarna even een samenvatting in een paar zinnen aan hun docent en medeleerlingen laten horen. CNN levert ook vragenlijstjes bij de filmpjes, die lijken me gekunsteld en dus overbodig, vooral omdat de luister- en spreekactiviteiten daardoor worden onderbroken.


One Stop English Podcasts
One Stop English, de ESL website van uitgever Macmillan biedt ook allerlei podcasts voor onze leerlingen. Ze zijn te vinden op: http://www.onestopenglish.com/section.asp?sectionType=listsummary&catid=59782. Veel van de podcasts zijn gesproken versies van readers uit het fonds van de uitgever. Vol trots kondigt Macmillan de laatste podcast aan:

The onestopenglish team is very excited to announce the launch of the onestopenglish soap opera,
The Road Less Travelled

The Road Less Travelled logo

De regelmatig  verschijnende serie is gestart op 4 december 2007 en heeft inmiddels 15 episoden. Dit is de eerste: The Road Less Travelled: Episode 1: The phone call: Katie gets a call from her cousin Sal in California, inviting her to move out there. Their conversation is interrupted when Katie’s boyfriend, Mark, arrives home.

De uitgever voegt aan de podcasts ook allerlei oefeningen toe, maar nodig is dat niet. Het vergalt het luisterplezier. En dat is er zeker voor jongeren, die gewend zijn naar soaps op televisie te kijken. Zij zullen zich aangesproken voelen door het onderwerp: Meet Katie – a girl who is so bored with her life in Britain that she decides to go to California to make a fresh start. What happens to the boyfriend she leaves behind? And who is the tall, handsome stranger she meets on the plane?


Splendid Speaking
Splendid Speaking is bestemd voor gevorderde leerders, die hun spreekvaardigheid verder willen ontwikkelen. Wie zich als student inschrijft, kan via Skype tegen betaling spreekopdrachten uitvoeren. Deze worden gepubliceerd als podcast die gratis te beluisteren en te becommentariëren zijn. Deskundigen geven daarbij ook nog feedback op de ingesproken teksten. Van alle gesprekken zijn transcripts te downloaden. Leerlingen uit de bovenbouw van havo/vwo zouden de opnames kunnen beluisteren om deze daarna in eigen woorden even samen te vatten in de doeltaal. Ze kunnen eventueel als leeshulp het transcript gebruiken.
Direct access to podcasts here.


Bardwell Road, Oxford

itunes pic
Studenten uit de hele wereld oefenen op St.Clare's school in Oxford spreekvaardigheid met behulp van  podcasts.
De afgebeelde studenten praten samen over vakantie en reizen. Ze hebben de rollen verdeeld. Een Zwitsers meisje doet samen met een Arabische student de gastpresentatie. Ze bedenken een  onderwerp, bereiden de vragen voor en interviewen hun klasgenoten afkomstig uit Oostenrijk, België, Brazilië, Denemarken en Frankrijk.  Deze vragen hebben ze bedacht:

1. Do you like travelling?
2. What kind of travelling do you prefer?
3, What was a holiday you can remember well and why?
4. Do you prefer to travel with your family or with your friends?
5. Which holiday or journey would you like to repeat?
6. What was your worst experience when travelling?
7. Is there a place you'd like to travel to that you've never been to before?

Alle podcasts bieden de mogelijkheid om na te kaarten op de blogpagina van  www.bardwellroad.podomatic.com. Elk groepje studenten heeft zo zijn eigen onderwerp zoals: de familie. Dat levert standaardvragen op als:

 

1. Do you have a big family?
2. How many brothers/sisters do you have?
3. If you don't have any, do you like being an only child?
4. If you do, do you fight a lot with your brother/sister?
5. What was the longest time you stayed without meeting anyone from your family? Did you miss them a lot?
6. Do you spend a lot of time with your family?
7. How do you like to spend time with your family?
8. Do you have any pets?
9. If you could choose any member of your family to see now, who would you choose?

Weer twee andere studenten interviewen hun medestudenten over het land en de stad waar ze vandaan komen. Zo komen veel onderwerpen aan de orde. Ook deze podcasts leveren interessant gratis luister- en spreekmateriaal op voor onze leerlingen. Het niveau van de studenten van St, Clare's school moeten ze ook kunnen halen. De leerlingen van de bovenbouw havo/vwo kunnen, zeker voor Engels, maar misschien ook voor Frans en Duits, hetzelfde doen als de studenten van St.Clare. Twee kiezen een onderwerp, bedenken de vragen en interviewen een groepje klasgenoten. Dit is natuurlijk minder authentiek dan de gesprekken met buitenlandse leeftijdgenoten. Hoe meer partnerscholen in verschillende landen, hoe meer aanspraak!


Podcast Pickle

Podcast Pickle heeft volgens eigen zeggen de grootse verzameling pod- en vidcasts en is te vinden op http://www.podcastpickle.com/. Je kunt zoeken op audio of op video, op genre, maar ook op populariteit, op oude en nieuwe en zelfs op titel.

Start Exploring Today
 


 

 

 

 

 

 

 

 


Bezoek aan de website en het downloaden van alle gewenste onderwerpen in geluid en beeld zijn gratis, maar de ontwerpers vragen een vrijwillige donatie van $2 per maand of eenmalig $25. Dat is voor het gebodene, zeker als het onderwijs er iets mee kan, niet veel. Dat komt omdat Podcast Pickle reclame inkomsten heeft. De werking is simpel. Je hebt 3 knoppen voor de luisterfunctie en 3 voor de kijkfunctie, afhankelijk van welke apparaat je gebruikt.Ik heb me ook nog even als lid (gratis) aangemeld en kreeg meteen het volgende scherm te zien:

Thank you for signing up on Podcast Pickle!
Now that you're a member, you can click here to add your own cast, or start browsing the website to listen to others! If you want to fill out some more detailed information about yourself, check out your control panel. Need help finding something? Check out our FAQs page. Don't forget to check out our forums, where you can join all the discussion with other podcasters and podcast lovers!

Eenmaal ingelogd, krijg je een eigen domein en daar kun je een profiel aanmaken, eventueel met foto. Je kun dan post ontvangen en verzenden aan andere leden, je eigen podcasts en blogs opslaan en die van anderen lezen en beluisteren, contacten leggen met anderstaligen. Bloggende leerlingen krijgen zeker reacties van buiten de klas. Lijkt me motiverend voor ze.

Een voorbeeld
Vaste inzendingen bij Podcastpickle zijn afkomstig van de website http://techtalkforfamilies.com/, waarvandaan als laatste bijdrage met nummer 37 een interview over het gevaar van videogames voor jongeren, maar twee Harvard professoren beweren het tegendeel.

 
http://techtalkforfamilies.com/episode_37_...theft_childhood

This was a really cool interview. No surprise, but most of what congress and "family" groups say is just plain wrong and based on bad science. We got a couple Harvard professors who took a completely different approach, and the results are amazing.

Ingeschreven leerlingen hebben het recht hierop te antwoorden, of mee te discussiëren in het forum. Ze produceren schriftelijk Engels dat leesbaar moet zijn voor Anglofonen. Ze kunnen de zo ontstane discussie automatisch laten doorsturen naar hun docent of de elo van de school. In een klassendiscussie laten de leerlingen weten of ze het eens of oneens zijn met de geleerde heren en waarom wel of niet.
Voordeel van pod- of videocasting is dat de leerlingen dit individueel thuis als huiswerk of op school achter een computer met internetaansluiting kunnen doen. De leraar hoeft er niets voor uit de kast te halen, niets voor te bereiden. De leerlingen zoeken zelf een onderwerp, luisteren net zo lang naar de podcast totdat ze de inhoud in samenvatting kunnen weergeven in de doeltaal, maken daarbij aantekeningen voor zich zelf, die ze in de klas kunnen gebruiken. En alleen al bij Podcast Pickle komen er dagelijks nieuwe onderwerpen bij, dus keus genoeg.


Englishcaster
Welcome to the Englishcaster, the best place to find English lesson podcasts and other study materials.
.Englishcaster is for both students and educators: EFL, ESL, TESOL, TEFL. You can listen to, rate, review and submit podcasts, as well as other English study resources. Best of luck with your studies, and be sure to cast your vote at Englishcaster.
Englishcaster, te vinden op
http://www.englishcaster.com/, is een database met een groot aantal speciaal voor het onderwijs Engels als 2e taal ontwikkelde podcasts. De site is doorzoekbaar op alfabet: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z. Ik probeerde zomaar de G met dit resultaat:

Search ( G )   [Results: 2 // [ 08:11:19, 05-23-2008 ]]
 
Genki English

Fun and funky songs to learn English.

(15 votes)
Geography for Travelers

Educational podcast that suplements university classes in the US on travel and tourism, including World Geography of Tourism, and Tourism Planning and ...

(17 votes)
 

Kan Talk
Nog even bladerend in bovenstaande website, stuitte ik bij de K op Kan Talk
 
KanTalk connects the like-minded language learners worldwide through free Internet telephony tool like Skype. KanTalk provides its users a fun space to practice spoken English, or any language. The practice is done over the user-generated, live conversations online, on a wide arrange of topics and in several proficiency levels.

Je moet je weer even registreren en dat is gratis. Daarbij moet je je Skypenaam opgeven en als je nog geen Skype hebt, dat installeren. Ook al weer eenvoudig en gratis. Je maakt een profiel aan. Je kunt een taal kiezen, zodat je alleen met Francofonen of Frans als 2e taalleerders te maken krijgt.
Ik heb voordat ik me registreerde zo maar een onderwerp gekozen met de titel
Please call Stella. Dat is niet om een afspraakje te maken, maar om een boodschappenlijstje door te geven. De boodschappenlijst wordt naast het gesprek afgedrukt. Dat is makkelijk. Het is meer een uitspraakoefening dan gesprekvaardigheid, want de studenten lezen gewoon dit tekstje voor en nemen dat op:

Please call Stella. Ask her to bring these things with her from the store: Six spoons of fresh snow peas, five thick slabs of blue cheese, and maybe a snack for her brother Bob. We also need a small plastic snake and a big toy frog for the kids. She can scoop these things into three red bags, and we will go meet her Wednesday at the train station.

(Picture)

Na het modelgesprek te hebben beluisterd gaan de studenten aan het werk, zoals Amazonia, afgebeeld met foto. Je kunt zijn uitspraak beoordelen met 5 sterren = native speaker tot 1 ster = moeilijk te verstaan. Je kunt mondeling (maximaal 2 minuten) en schriftelijk commentaar leveren. En vervolgens zelf ook een opname maken met het lijstje voor Stella. Je kunt misbruik melden. Dat zal niet vaak voorkomen, want alleen geregistreerden doen mee. Met één klik kun je op de knop share this recordeing delen met bijvoorbeeld je docent, die waarschijnlijk ook nog zijn zegje over je uitspraak wil doen, maar misschien neemt hij ook genoegen met aan jou toegekende sterren.

by Amazonia M
Native language: French
Lives In: French Guiana
Recorded: Aug 20, 2007
Avg Rating:
  (2 ratings)
Score: 80
Plays: 212
Comments: 2

  Record my own
  Record a comment
 Write a comment
  Report Abuse
  Share this recording
       View All Comments

De combinatie van luisteren en spreken aan de hand van een concrete opdracht kan de taak van docenten enorm verlichten. Hopelijk kan er een onderzoek komen, bijvoorbeeld in een afstudeerrichting naar de bruikbaarheid van deze manier van gecontroleerd zelfstandig en individueel leren.


En ook in het Frans wordt gepodcast!!

Frankrijk heeft een zender met de naam Radio France international. Ook deze zender gebruikt podcasts (http://www.rfi.fr/communfr/dynamiques/podcasting.aspx?rubrique=actufr). Deze zijn op alfabet op te roepen en op soort.

Le podcast vous permet de recevoir automatiquement et gratuitement sur votre ordinateur les fichiers MP3 des émissions de RFI qui vous intéressent, vous pourrez ainsi composer votre propre programme à partir d'émissions déja diffusées sur l'antenne.

Tous les podcasts:
par ordre alphabetique > A C D E J L M N O P R S U
par type : Actualité / Magazines / Journal en français facile

Journal en français facile 9h30 TU

Un journal qui présente l'actualité avec des mots simples et explique les évènements et leur contexte pour rendre l'information en français accessible à tous.

Leerlingen kunnen zich thuis abonneren door te klikken op s'abonner. Dan wordt een feed automatisch bijgehouden en naar de computer gestuurd. Meer informatie over feeds.
 

Er is ook nog een journal en français facile qui présente l'actualité avec des mots simples et explique les évènements et leur contexte pour rendre l'information en français accessible à tous. Maar het spreektempo is toch nog hoog en de nieuwsuitzendingen bestaan uit snel op elkaar volgende nieuwsflitsen uit heel de wereld met in rap tempo vertaald Engels als het item zich buiten Frankrijk afspeelt.
 

L'équipe de football d'Espagne championne d'Europe


Maar deze zender bedient het onderwijs Frans ook met podcasts onder de titel Comprendre l'actualité. Elke dag is er een nieuwsflits van enkele minuten met luisteroefeningen. Ze staan opgeslagen in het archief ( http://www.rfi.fr/lffr/dynamiques/liste_fait_du_jour_archive.aspx ) te wachten tot leerlingen langskomen om te luisteren en even de gesloten vragen te beantwoorden. Meteen daarna kunnen ze zien welke antwoorden goed of fout waren. De vraag met het goede antwoord staan links afgedrukt en rechts daarvan het door de leerling gegeven antwoord.
Weinig leerlingen zullen moeite hebben met de vragen over een 1 minuut en 30 seconden durend item over L’Espagne championne d’Europe de football . Met de print van de oefeningen kunnen ze in de volgende les even laten zien en ook laten horen in de doeltaal wat ze van de luisteractiviteit hebben geleerd http://www.rfi.fr/lffr/dynamiques/liste_fait_du_jour_archive.aspx.


 


Lille Podcast

LillePodcast - Cours de francais gratuit pour etrangers MP3 - Free french language courses
Bij LilePodcast kunnen onze leerlingen gratis Frans beluisteren, bestemd voor FLE-leerders. Hier staan de podcasts: CLIQUER ICI POUR TELECHARGER LE PODCAST. Je kunt ze downloaden naar je computer en daarna op je MP3 speler zetten. Er zijn ook geschreven teksten bij de podcasts. De leergang kent drie niveaus: op het eerste niveau is het spreektempo langzaam, op niveau 2 wordt elk onderstreept woord verklaard. Op niveau 3 is het spreektempo normaal. De ontwerper zegt desondanks dat de cursus bestemd is voor gevorderden. De podcast-docent Eric legt het ook nog even uit.:

Cours de Francais-Presentation à écouter ici: LP_cours_fr_pres.mp3.
Voici le texte de cette présentation. Salut. Je suis Eric ton nouveau professeur de français. Tu as déjà une bonne connaissance de la langue française et tu souhaites l'améliorer ? C'est parfait ! Le principe de cette émission est d'apprendre en écoutant. A chaque épisode, je te raconterai une histoire. Grâce à ces histoires, tu apprendras de nouveaux mots et de nouvelles expressions qui sont utilisées tous les jours par des millions de Français. Chaque épisode sera organisé de la manière suivante: - une histoire lue lentement, d'une durée de 1 à 2 minutes - Une seconde partie dans laquelle j'expliquerai lentement les mots et expressions importantes - Une troisième partie qui te permettra d'écouter le texte lu à la vitesse normale de la langue française. Pour plus d'informations, tu peux visiter le site: http://houzekat.blogspot.com/. Bon courage et a bientôt.

Professeur Eric is op veel plekken te vinden, ook op http://feeds.feedburner.com/LillePodcast. Bovenaan deze pagina staat episode 22 Cours de Francais-Episode 22. Alle uitgeschreven episodes zijn hier te vinden: http://houzekat.blogspot.com/. Even doorscrollen en dan vind je zijn presentatie, die je daarna ook met een klik kunt beluisteren.

Salut à tous !
Je viens de créer le groupe de discussion "Lille Podcast" sur le réseau social FACEBOOK. Il s'agit d'un espace d'échange pour vous tous. L'inscription et tous les services sont gratuits. - Pour y accéder, va sur le site www.facebook.com (le site est en anglais). - Il suffit de créer ton compte. Ajoute une petite description. - dans la zone "search" 'en haut à gauche), tape "lille podcast". - clique sur l'image rose pour accéder au groupe. - dans la fiche du groupe, clique sur "Join this group". Et voila ! c'est tout simple. - Tu pourras parler avec d'autres étudiants ou professeurs de francais. - Poser des questions - Echanger tes expériences et tes methodes d'etudes, etc Attention: la langue parlée dans ce groupe est le français... mais tu es la pour ça, non ?
A bientôt sur le groupe Lille Podcast de Facebook !
Eric

Eric spreekt en schrijft zelf alle podcasts die hij publiceert in episodes: http://feeds.feedburner.com/LillePodcast, Zijn bezoekers die Frans willen leren spreken en eventueel schrijven kunnen altijd reageren, zoals bijvoorbeeld bij episode 14. Je kunt door te klikken op Cliquer ici pour télécharger le fichier een formulier downloaden waarin je je commentaar kunt schrijven en naar Eric sturen.

vendredi, juin 30, 2006
Cours de Francais - Episode 14

Les vacances au camping.
Et voila, c'est déjà les vacances d'été. Je suis en train de préparer un itinéraire pour aller au camping. Je n'ai pas trop envie de me prendre la tête dans les bouchons. Surtout que tout le monde part en même temps. C'est un peu gonflant de se prendre 3 heures d'embouteillage pour faire 5 km. Le camping, c'est pour moi le meilleur moyen de décompresser après de longs mois de travail. Alors, à partir d'aujourd'hui, c'est les vacances ! J'ai tout préparé: la tente, le sac de couchage, et les chips ! Vive la vie en plein air ! Je vais griller des saucisses avec le camping-gaz et je ferai la teufe toutes les nuits. Par contre, je vais me les geler sous la tente s'il fait froid la nuit. Il faut vite que je fasse des rencontres, ce sera plus sympa.
Aaaaaaaaaah, les vacances ! C'est trop cool ! Le matin, on se lève et on croise des papis en pyjama. Le matin, je me ballade; l'après-midi, bronzette au bord de la piscine et le soir, la soirée du camping ou une petite partie de boules avec les copains d'un jour.  Vive les vacances !

Cliquer ici pour télécharger le fichier 

Het is een wat rommelig geheel. Dat komt door de verschillende websites waar Eric zijn gesproken teksten gescheiden houdt van de geschreven.


Een interessant voorbeeld
Een voorbeeld van een podcast blog die niet speciaal voor het onderwijs is bedoeld, vond ik in de nieuwsbrief van Barbara J. Feldman van 4 mei 2008. Zij schrijft: 'My buddy Don Crowther made an awesome video, about something inspirational that took place on a college softball field in Portland, Oregon recently. But I have a bone to pick with him about his moral punchline. And I want to know what you think about it. Join me at my BarbaraFeldman.com blog to watch the video, and vote in my poll. Let me know, "Is it all about you feel at the end of the day?" Dan volgt de koppeling naar You Tube: www.BarbaraFeldman.com/is_it_all_about_how_you_feel. De leerlingen kunnen de video bekijken, de reacties daarop van allerlei bezoekers lezen, hun stem uitbrengen en eventueel een eigen commentaar plaatsen. Zij bereiden in ieder geval een mening voor, die ze de volgende les ofwel schriftelijk (schrijfvaardigheid) bij wijze van overhoring even in een paar zinnen moeten geven. Maar een mondelinge, korte discussie in de doeltaal is natuurlijk ook nuttig. De docent laat eerst even enkele leerlingen vertellen waar de video over gaat. Het voordeel daarvan is dat hij die zelf niet hoeft te bekijken. Een I don't understand is voldoende om de discussie gaande te houden totdat iedereen begrijpt waar deze over gaat. 

Is It All About How You Feel At the End of the Day?  
 
Is it all about how you feel at the end of the day? Is Don's video on the mark?

 
Yes. Don's video and his moral punchline were spot on. Get over it, Barbara.
No. Don missed the mark. You are right, Barbara.


 

Mirpod
Mirpod is een gratis online video/audio speler, geënt op de Ipod http://www.mirpod.com/. Voor het kiezen van een taal, klik je op het betreffende land. Na de klik op bijvoorbeeld France verschijnen allerlei Franstalige webTV programma's.

Er zitten nogal wat zenders bij met alleen videoclips, maar France24 biedt dag en nacht nieuwsitems met nationale en internationale onderwerpen op allerlei gebied. Lijkt me voor het voortgezet onderwijs minder geschikt dan voor studenten.

Wie vanuit het Engels bijvoorbeeld Russisch wil leren kan ook terecht bij Mirpod.

 

 

 

 

 

 

Duits
In de Digitale vaklokalen van www.digischool.nl kun je ook podcasts vinden, zoals bij Duits, waar ik word doorverwezen naar http://www.podcast.de/.
Het aanbod is groot en neemt dagelijks toe. Leerlingen kunnen zich abonneren en vanaf hun werkplek thuis voorafgaande aan elke les Duits even een podcast zien/beluisteren. Ze bereiden in het Duits een korte samenvatting voor om in de klas te laten horen. Zo brengen ze hun eigen lesmateriaal mee. Scholen die beschikken over een voicemailboard kunnen de leerlingen deze ook laten inspreken waarbij ze ook nog hun samenvatting schriftelijk kunnen meeleveren.

Enkele voorbeelden van Gefragte Podcasts

Tipp der Redaktion
Belevenissen van een kassamedewerker van een supermarkt.

Dallinger
Tim Dallinger arbeitet als Kassierer im Supermarkt. Mit der Einstiegsfrage "Sammeln Sie die Punkte?" eröffnet Herr Dallinger jede Folge seiner regelmäßig aktualisierten Comedy-Show. Herr Dallinger greift aktuelle Themen auf und verknüpft die Themen sehr unterhaltsam mit dem Alltag im Supermarkt. Wie ich finde, ein absolutes Highlight unter den Neuanmeldungen der letzten Monate. Reinhören!


Podcasts voor het onderwijs Frans, Duits, Engels en Spaans

Audio-Lingua www.audio-lingua.eu biedt korte opnames van maximaal 2 minuten afkomstig van nativ speakers van de genoemde 4 talen. Ze zijn vrij te gebruiken voor niet commerciële doeleinden. Ze zijn ingedeeld volgens het ERK, niveau A1 tot C2. Dat maakt ze geschikt voor alle leerjaren. Je kunt de tijdsduur en het thema kiezen, vrouw of mannenstem en leeftijd. Iedere autochtoon kan eigen opnames insturen, dus de uitspraak zit wel goed. Zoals bij veel van dit soort uitwisselingsprogramma's vind je er een rating en een lijst met de laatste inzendingen. In de leeftijdscategorie van onze leerlingen staan onderwerpen die je meestal ook in de traditionele leergangen tegenkomt, zoals bij Frans:

Pages : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Ik klikte op pagina 2 op de titel: Benoit : je pratique le judo! Aardig onderwerp voor een leerling die deze sport ook beoefent. Dit onderwerp is in de database geplaatst op Fans, sport, zich voorstellen, vrije tijd, man, jong volwassene, en duur.

Franc Parler
La communauté mondiale des professeurs de français heeft de podcast ook ontdekt voor het luister- en spreekonderwijs (
http://www.francparler.org/fiches/podcasts1.htm). Men levert een gebruiksaanwijzing:

Podcasts : mode d'emploi

Après les blogs, les médias ne parlent plus que des podcasts.
Nous vous invitons à découvrir ce que recouvre exactement cet outil.

In de rubriek Quels podcasts staan verwijzingen naar allerlei soorten uitstekend bruikbare podcasts.

Omhoog


 © John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT