rire
Omhoog

Leerlingen

Kinderen vinden het leuk om aan volwassenen, maar ook aan elkaar mopjes te vertellen en raadseltjes op te geven. Frans sprekende kinderen hebben de gelegenheid die te publiceren in hun eigen krant op Internet. Voor volwassenen met hun eigen gevoel voor humor, is het niet makkelijk te achterhalen wat voor 10-12 jarigen leuke mopjes of raadseltjes zijn en welke niet. 
Maar ten behoeve van de Franse les is er in ieder geval lesmateriaal van te maken.
Door te klikken op rire krijgt U on-line de lijst van inzendingen te zien. Achter de meeste inzendingen staat vermeldt wat het is: een charade, blague of devinette. De leerlingen moeten natuurlijk eerst even weten wat dat zijn. Als ze weten wat rire betekent, kunnen ze de andere woorden misschien wel raden. Daarna kan ze worden opgedragen om van alle drie soorten de 5 leukste te kiezen en deze voor te dragen en eventueel uit te leggen aan de klas. Als wedstrijdelement kunnen daarna de beste worden uitverkoren om op de palmarès te worden geplaatst. Er moet rekening mee worden gehouden dat de woord- en lettergrapjes soms te moeilijk zijn voor het aanvangsniveau Frans, maar de antwoorden op de raadsels worden steeds gegeven hetgeen de leerlingen de mogelijkheid biedt om terug te redeneren. Soms ook behoren de gebruikte woorden niet tot het vocabulaire dat leerlingen op dat niveau receptief moeten beheersen, maar omdat ze zelf de grappen uitzoeken, mag verondersteld worden dat ze de echt onbegrijpelijke tekstjes links laten liggen. Enkele voorbeelden van misschien wat te moeilijke mopjes, waarbij het grappige misverstand ontstaat vanwege de 2 betekenissen van een woord.

L'instituteur demande à Julien:
- Conjugue-moi le verbe savoir à tous les temps.
- Je sais qu'il fait beau, je sais qu'il pleut, je sais qu'il neige...

Une dame dit à une autre:
- Alors, toujours amoureuse de ton parachutiste ?
- Non, je l'ai laissé tomber !

Un papa dit à ses enfants :
- Aujourd' hui, nous allons déjeuner chez Tante Lucie. Il faudra 
  bien vous tenir.
- Ah bon ? C'est glissant chez tante Lucie ?

Une carotte décide de s' en aller avant de se faire croquer. Mais le cuisinier la sort du réfrigérateur et la passe à la moulinette.
- Zut! dit la carotte, c'est râpé!

De hieronder staande letterraadsels bevatten te moeilijke woorden. Wat te denken van woorden als le cor, la pompe. Zelfs docenten Frans zullen slechts met moeite tot de oplossingen van de raadseltjes kunnen komen. 
Dit brengt met zich mee dat bij deze opdracht woordenboeken moeten worden ingeschakeld, waaraan een lesje opzoeken kan worden gekoppeld. Wanneer n.l de juiste betekenis niet wordt gevonden, gaat de grap niet op.

Enkele voorbeelden:

Mon 1er fait mal aux pieds.
Mon 2ème est une distribution de cartes.
Mon 3ème est le début de rhino - pharyngite.
Mon tout est le lieu où l' on répare les pompes.

Solution: cordonnerie (cor - donne - rhi)

Mon 1er est un adjectif possessif féminin.
Mon 2ème est un verre de fenêtre.
Mon 3ème petit à petit l'oiseau se fait
Mon tout est une très bonne pâte.

Solution: macaroni ( ma - carreau - nid)

Mon 1er jacasse
Mon 2ème est hors de lui quand il est servi en début de repas
Mon tout a une tête et huit bras.

Solution: pieuvre ( pie - oeuvre)

Mon 1er est un peu zébré
Mon 2ème est un peu barbu
Mon tout est un boeuf à bosse.

Solution: zébu (zé - bu)

Wie van oordeel is dat deze charades te moeilijk zijn voor de leerlingen van de lagere klassen, kan ze voorleggen aan de hogere klassen waarvan de leerlingen ook vaak zeer in zijn voor dit soort spelletjes. En als ze dit soort mopjes en raadseltjes kinderachtig vinden en hun neus er voor optrekken? Geen nood! Laat ze dan zelf iets bedenken en insturen op het adres: mes premiers pas.


 © John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT