docenten
Omhoog actualités animaux divers feuilletons passions rire tourisme Togo découverte vie quotidienne
Leerlingen

In Jeunes journalistes schrijven francofone kinderen over allerlei soorten onderwerpen die tot hun belevingswereld behoren.  De webmaster van momesnet rubriceert alle bijdragen. De volgende rubrieken zijn aldus ontstaan: actualités, animaux, passions, rire, tourisme, spectacles, vie quotidienne . Wat hier buiten valt komt in de rubriek divers
Aan deze onderwerpen uit de jeunes journalistes heb ik nog drie andere toegevoegd: chatten (dat hoort er nu eenmaal bij tegenwoordig!), correspondances (verzoeken om e-mailcontact en het vragen van commentaar op persoonlijke problemen) en vakantie, waar leerlingen bij een echt reisbureau voor de klas of voor zich zelf doe-vakanties kunnen organiseren. Deze drie staan in de rubriek contacten. Er is daar geen onderderverdeling in docenten en leerlingen.
Dit alles is slechts een greep uit wat momes.net te bieden heeft.
Er zijn op de site nog veel meer onderwerpen zoals les jeunes cuisiniers en les jeunes poètes. Verder vindt U er een uitgebreide lijst met naar soort gerubriceerde kinderliedjes en aftelversjes, die uitstekend lesmateriaal vormen. De site wordt regelmatig bijgewerkt door de webmaster, die bij de kinderen als Marie bekend staat. Als U eerst een kijkje wilt nemen op de website, dan kunt U klikken op Mes premiers pas sur Internet. Daar ziet U in één oogopslag en klikklaar alle beschikbare onderwerpen van de site.

Voor wie bestemd?

Het voordeel van het gebruik van deze website voor het onderwijs is het simpele taalgebruik. Aan de andere kant komen veel inzendingen van kinderen in de basisschoolleeftijd, waardoor de inhoud soms wat kinderachtig overkomt bij onze leerlingen. Vaak wordt de leeftijd van de inzender vermeld, zodat de leerlingen even snel kunnen kijken of ze geïnteresseerd zijn in wat deze te melden heeft. Is dat niet het geval dan kunnen ze daarna gewoon doorsurfen naar een andere tekst of rubriek. 
Het is heel moeilijk om aan te geven voor welke klassen deze website, de lessuggesties en lesopdrachten geschikt zijn. Dat komt vooral door het wisselende taalniveau van de inzenders. Na drie jaar Frans mag je veronderstellen dat leerlingen met een beetje inspanning en eventueel samen met een klasgenoot, zelfstandig alle geboden informatie tot zich kunnen nemen en dat ze eventueel ook nog adequaat kunnen reageren. 
Afhankelijk van hun taalbeheersingsniveau kunnen de leerlingen mondeling of schriftelijk, in de doeltaal of in  het Nederlands, verslag uitbrengen van hun bezoek aan een rubriek .

Werkwijze

Hierboven ziet U de rubrieken uit Jeunes jounalistes, aangevuld met chatten, correspondances en vakantie. Ter plaatse krijgt U informatie en enkele lessuggesties over het betreffende onderwerp. 
De onderwerpen staan alfabetisch gerangschikt maar kunnen in willekeurige volgorde worden bekeken.
Door te klikken op de betreffende rubriek komt U in het onderdeel van uw keus. Door te klikken op de knop terug, komt U weer in dit scherm. Vanaf elke rubriek kunt U door op de pagina te klikken op leerlingen naar de opdrachten voor de leerlingen kijken. Daar vindt U in elke rubriek ook de volledige lijst met hyperlinks.

De opdrachten

Omdat het gaat om internet gerelateerde opdrachten, hebben ze een wat vrijblijvend karakter, dat wil zeggen dat de leerlingen steeds zelf keuzes moeten maken uit wat ze wel en niet lezen, op welke inzendingen ze wel en welke ze niet reageren en of ze individueel of met een medeleerling aan het werk gaan. In de meeste gevallen hebben de opdrachten het volgende karakter:

Wanneer docenten er toe overgaan om leerlingen mondeling verslag in het Frans te laten uitbrengen en als daarop ook in de doeltaal wordt gereageerd, dan komen alle vaardigheden aan bod.
Over deze voor het onderwijs Frans zeer geschikte website heb ik een serie artikelen geschreven in de sectierubriek Frans van Levende Talen, het blad van de Vereniging van Leraren in Levende Talen.

Voor uw commentaar: John Daniëls  


 © John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT