vie quotidienne
Omhoog

Leerlingen

In Jeunes journalistes schrijven francofone kinderen over allerlei soorten onderwerpen die tot hun belevingswereld behoren. Door de webmaster van Momes.net worden de bijdragen gerubriceerd. De volgende rubrieken zijn aldus ontstaan: animaux, rire, tourisme, passions, spectacles, actualités, vie quotidienne, feuilletons. Wat hier buiten valt komt in de rubriek divers.

VIE QUOTIDIENNE ET SOUVENIRS

In deze rubriek staat opgeslagen wat zou kunnen worden genoemd de dagelijkse beslommeringen van nu en vroeger, zoals blijkt uit onderstaand overzicht van ontboezemingen van francofone kinderen te vinden op vie quotidienne.
Alvorens de leerlingen er op uit te sturen om kennis te nemen van de inhoud van deze tekstjes, is het goed ze eerst de titels te laten rubriceren.
Gevorderde lezers zien in één oogopslag de inzendingen met het onderwerp school. Aan de leerlingen kan gevraagd worden hoe ze kunnen zien of het scholen zijn voor basis- of voortgezet onderwijs. Wanneer ze dat onderscheid in de gaten hebben, kunnen ze de belevenissen van kinderen in het basisonderwijs ongeopend laten. Dat hoort ook bij Internetgedrag: in de gaten krijgen waar je niet moet zijn!
Een tweede rubriek die in het oog springt, zijn de inzendingen over landen en steden, waarbij een paar titels ook nog aan de school refereren.
Natuurlijk hebben de jeunes journalistes ook gevoelens en die willen ze uiten ook! Wat te denken van nr 9 Seule au monde (met een knipoog naar Hector Malot) en nr 10 Expérience vécue, waarbij de auteur in de titel niet aangeeft of de belevenis leuk is of niet. Van de belevenis van het meisje van nummer 11 dat prise is au piège, kan alleen kennis worden genomen als de titel begrepen wordt. Dat kan met hulp van de docent: dat meisje is in de …….gelopen. In welke vallen kunnen meisjes wel eens lopen? Deze vraag biedt uw leerlingen alle mogelijkheden hun kennis van de wereld te etaleren. Wanneer daarvan een inventarisatie is gemaakt, wordt een vrijwilliger op nummer 11 losgelaten, nadat deze heeft beloofd om verslag aan de klas uit te brengen. Hetzelfde kan gebeuren met les malheurs de Sophie (nr 22). Une journée de fou (nr 23) hebben we allemaal wel eens, zodat de leerlingen zich daar wel een idee over kunnen vormen. Weer een gekke dag, staat een stukje verder: une journée folle (nr 31). In nummer 28 beschrijft een meisje of een jongen zijn of haar avonden sur le 'Palace'. Als leerlingen denken aan een avondje stappen, dan trekt deze auteur zeker lezers. Intrigerend vind ik Bon jour? (nr 30) en dat vanwege het vraagteken. Hopelijk wordt de vraag ook beantwoord in de tekst.

Waren de dagelijkse beslommeringen nogal wisselend van onderwerp, bij de souvenirs slaat de misère pas echt toe. Het begint al met nummer 8. Hoe vroeg oud moet je wel niet zijn om de wereld kond te doen van je premier grand amour? Zou er nog een tweede grote liefde voor deze jonge auteur zijn weggelegd? En daar gaan nog drie bijdragen over, zoals te zien is in de nummers 10, 24, en 26. De meeste andere souvenirs zijn moeilijker te duiden, zoals nummer 9 met als titel Je n'oublierai jamais. Toch moeten de leerlingen die van plan zijn deze ontboezeming te gaan lezen, eerst bij zich zelf eens proberen te achterhalen welke ervaring ze in hun eigen leven nooit meer zullen vergeten. Met de eigen ervaring in het achterhoofd, lees je vergelijkenderwijs. Afhankelijk van de zwaarte van wat je zelf nooit zou vergeten, beoordeel je dan de herinnering van een ander, die kan variëren van dat is erg, tot is dat alles! Wat voor nummer 8 geldt, geldt ook voor nummer 20. Hoe oud moet je je als kind wel niet voelen als je begint aan l'histoire de ma vie?
Tenslotte de inleidende vragen van de docent, een steeds weerkerende manier om onbekend vocabulaire te duiden.
'In welke titels is er sprake van een verhuizing?  
'In welke titel lees je: je komt er niet van bij? ( 
'Wat voor verrassing is une surprise capotante?
De voorstelling die iedereen heeft van verrassingen, zal, aangevuld met het kennis nemen van de inhoud van deze ontboezeming, leiden tot het begrijpen van dit woord. Dus niet laten opzoeken in het woordenboek of weggeven!
Zo zijn er nog wel meer van dit soort vragen te stellen, die als enig doel hebben de leerlingen een bewuste keus uit het aanbod te laten maken.
Tot nu toe heb ik nog geen enkel verhaaltje gelezen. Bij dit soort voorbesprekingen in een klas, zoals mij die voor ogen staan, is dat ook niet nodig. Het gaat er alleen maar om de leerlingen zich een voorstelling te laten maken van de eventuele inhoud van de inzendingen. Titels met amour daarin zullen het meest populair zijn, vooral bij leerlingen die zelf daarmee tobben. Ze moeten vrijelijk kunnen kiezen en van te voren weten dat ze altijd per e-mail contact met een jeune journaliste kunnen opnemen. Verslag uitbrengen aan de klas behoort zo langzamerhand tot de routine en dat moet zo mogelijk  in de doeltaal!
Het leerlingendeel bereikt U door te klikken op leerlingen.


 © John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT