Scholen
Omhoog

Schoolportretten van scholen voor voortgezet onderwijs (deel 2)

De genomineerde scholen zijn te vinden op http://www.schoolvoorbeelden.nl/ict-schoolportretten/index.php. Klik in het linker frame op onderwijssector en daarna op voortgezet onderwijs. Dan zie je de wat rommelige lijst met deels namen die een school veronderstellen, maar er staan ook titels bij als 'suggesties voor meer informatie'. Er staan ook buitenlandse scholen tussen. Ga je met de muiswijzer op een titel staan, dan krijg je een korte inhoud van het portret te zien. Dat geeft een zeer onrustig beeld bij verplaatsing van de muisaanwijzer.

Werkwijze
Ik heb eerst de titels in de lijst gesorteerd en in drie kolommen gezet en daarna school voor school gekeken of er iets vermeldenswaardigs is over één of meer vakken. Na op een paar scholen te hebben geklikt, zie ik dat de portretten net zoals bij de schoolleiders uit een tiental .pdf pagina's bestaan. Na enig geblader daarin kan ik me niet voorstellen dat een nieuwsgierige docent die wil weten wat zijn vakcollega's van de betreffende school aan ict doen, de moeite zal nemen om alle portretten te doorzoeken. Hij wil meteen kijken in het betreffende vaklokaal. Hij kan natuurlijk Adobe reader de opdracht geven het document op het gewenste vak te doorzoeken. Ik heb dat voor een paar vakken bij enkele scholen geprobeerd. Ik vond bij de talen wel enkele e-mailprojecten, maar de andere vakken leverden niet veel ict-activiteiten op. De zoekopdracht ict levert soms wel meer dan 30 hits op, maar te zien krijg je niets. Gelukkig vind je boven elk portret het website adres van de school. Daar kun je dus met één klik heen. Om mijn 'schoolbezoek' iets te beperken, zoek ik alleen naar de digitale vaklokalen in scholen met havo/vwo-afdelingen en dan ook nog naar wat wij vroeger noemden: 'de vakken voor de streep'. Soms zie je meteen de knop vakken staan, dat is dan makkelijk, maar vaak zijn er meer locaties en is het zoeken geblazen om op de juiste lokalen te zien of er wel of niet digitaal te bereiken vaklokalen zijn. Een aantal scholen gebruikt als elo Moodle technologie. Daar zitten de vaklokalen voor buitenstaanders op slot. Ik heb me verder nog moeten beperken tot het signaleren van de best geoutilleerde vaklokalen waarin de collega's iets leerzaams voor hun leerlingen kunnen vinden. Enige voorzichtigheid bij het beoordelen van alle vaklokalen is daarbij natuurlijk wel geboden, want net als de inspecteurs mis ik daar de kennis voor. Sommige vaklokalen staan vol koppelingen naar websites waar ongetwijfeld de leerlingen iets kunnen leren, maar je kunt als bezoeker van zo'n vaklokaal natuurlijk niet zien of en hoe leerlingen daar gebruik van maken en als dat het geval is, of ze dan van zo'n bezoek iets leren en of de docenten het wel of niet geleerde ook controleren.

scholen in Nederland
1. Dalton Vatel Scholengemeenschap )
2. Willem Lodewijk Gymnasium
3.College de Klop
4. Scholengroep Cambium
5. Hervion College
6. Etty Hillesum Lyceum
7. Raayland College
8. /21
9. Veurs College
10. Caland Lyceum Amsterdam
11. Bonhoeffer College
12. Aloysius College

1. Dalton Vatel Scholengemeenschap (http://www.dalton-vatel.nl)
Bij deze school kun je zo maar bij een aantal vakken binnenlopen en zien wat de leerlingen aan ict krijgen voorgeschoteld. De webmaster is Paul Goossen, die ook de drijvende kracht is achter het vaklokaal Duits van de de Digitale School.

Aardrijkskunde
Bij aardrijkskunde stuit ik meteen op drie actieve leerlingen: 'Door een drietal leerlingen van het Dalton zijn de afgelopen Winterspelen in kaart gebracht. Zij hebben met de nodige data een aantal eigen kaartjes in Arcview gemaakt. Wat valt je op als je de aantallen medailles per land  gaat vergelijken met het aantal deelnemers. Zijn de Olympische Winterspelen wel een wereld-evenement? Neem een kijkje'. Dat kijkje kun je dan nemen in het aardrijkskundelokaal van de Digitale School waar wel meer interessante en leerzame taken op de leerlingen wachten.
Daarnaast hebben de leerlingen van 3h/v voor aardrijkskunde en geschiedenis gewerkt aan het project 1819: 'ontdek het Voorburg van 1819 en zoek de verschillen met nu...Maak een kaart van toen en leg die over die van nu, koppel hieraan foto's zoals het er nu uitziet, bronnenonderzoek en presenteer het geheel in de vorm van een aanklikbare kaart in GIS. Uiteindelijk maak je een folder voor de gemeente waarmee toeristen een route kunnen volgen vanuit een bepaald thema. Neem een kijkje bij de les.'
Dit is een bruikbaar project voor andere docenten van deze vakken. Ze kunnen kennis nemen van het werk van deze leerlingen en hun eigen leerlingen hetzelfde laten doen, maar dan voor de eigen woonplaats. Zo leren docenten van elkaar.
Aurelia Munich, vorig jaar leerling uit 6v- van het Dalton, heeft met haar in GIS gemaakte kaart van een Voorburgse straat de aanmoedigingsprijs bij de MapGallery van HP gewonnen! Deze kaart had ze gemaakt voor haar PO aardrijkskunde.
De leerlingen kunnen ook hun vaardigheid in het gebruik van de atlas testen met een online test. Scoren ze laag dan 'is het een goed idee om eens met je docent(e) in Dalton af te spreken...pak een atlas en doe de test'. Dit is een simpel voorbeeld van competentiegericht onderwijs. De leerlingen testen zich eerst even zelfstandig om te zien of ze een bepaalde vaardigheid wel of niet beheersen. Is dat niet het geval dan zal hun leraar zorgen dat ze die vaardigheid wel krijgen.
Zo staan er nog meer opdrachten die de leerlingen zelfstandig kunnen uitvoeren. Dit maakt het aardrijkskundelokaal van deze school tot een voorbeeld voor andere scholen. Helaas is dit lokaal bezoekende inspecteur niet opgevallen, want zoek je aardrijkskunde in het portret van de school, dan krijg je geen enkele hit.

Biologie
Ook bij dit vak kunnen de leerlingen digitaal aan het werk. Uiteraard weer in het het biologielokaal van de Digitale School, maar ook bij Kennislink dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt uitgevoerd door Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie. Volgens de ontwerpers biedt Kennislink een unieke database met meer dan 5000 artikelen, dossiers, links en multimedia. Op het openingsscherm van Kennislink mis ik echter een doorschakelmogelijkheid naar biologie. Als de leerlingen dezelfde ervaring hebben, dan zullen ze afhaken. Hierbij hebben ze dus begeleiding van hun docent nodig. Er is ook een koppeling naar de digitale versie van biologie voor jou (Malmberg), te vinden op http://vo.malmbergmethodes.nl/index.aspx?SiteID=2. Tenlsotte nog algemene informatie, zoals studiewijzers, pta's, praktische opdrachten, oefeningen en ook een groot aantal foto's van leerlingen bezig aan een practicum. Kortom een digitaal vaklokaal waar van alles is te leren zonder dat de docent daar lijfelijk steeds bij aanwezig hoeft te zijn.

Duits
Op het openingsscherm een foto van Einstein die zijn tong uitsteekt, maar ook de volgende tip:
Werk je al met www.wrts.nl? Een superhandig online programma waarmee je zelf woordjes kunt oefenen. Je kunt ze zelf invoeren, overnemen van een andere pagina, printen voor een toets enz. De Basiswoordenschat vind je bijvoorbeeld op http://gsn.wrts.nl/basiswoordenschat.
In het linkerframe staan koppelingen naar de klassen, maar klik je eerst op een klas en daarna in het rechterframe op een koppeling waar misschien wat Duits valt te leren, dan volgt het onverbiddelijke: Sorry, je hebt geen toegang tot dit bestand! Dat is jammer voor de collega's Duits en hun leerlingen van andere scholen. Webmaster van de school Paul Goosen kan dan beter de bezoekende collega's even doorsturen naar zijn Duitse vaklokaal.

Economie
In het rechterframe een indrukwekkende lijst met allerlei onderwerpen. De leerlingen vinden er de uitwerkingen + een zelftest. Uiteraard interessant voor de vakcollega's, maar deze mogen niet meekijken. Als ze onderstaande lijst interessant vinden, dan kunnen ze natuurlijk altijd contact opnemen met de sectie economie van de school.

Engels
Bij Engels staat een lijst met dossiers, oefeningen en toetsen in Word. Ze zijn te openen en te bekijken. 

Frans
Bij deze taal zijn bezoekers welkom. Er is veel te doen. Zo maar wat activiteiten: Week 51 is elke schooljaar de semaine du film français. De hele week worden er in alle lessen Franse films gekeken en opdrachten bij gemaakt. In het ville de langue ontwikkeld door docent Frans van de school Maurice Visser, gaan de eerste en tweede klassen naar Faubourg en France: http://www.dalton-vatel.nl/taaldorp/

               

Daar kunnen ze alles wat ze al hebben geleerd in praktijk brengen. Faubourg is een Franse stad waar de leerlingen, goed begeleid door de ingebouwde docent, allerlei taalhandelingen verrichten. In het bureau d'accueil, krijgen ze uitleg. Ze hoeven dus niet onvoorbereid op pad te gaan:

Voordat je met deze situatie aan de slag gaat, is het belangrijk om te weten wat de symbolen betekenen.

  

In connaissances élémentaires worden alle zinnen aangeboden. 

Ook de belangrijkste woorden staan keurig op een rij opgesteld. Connaissances élémentaires staat voor basiskennis!

In écouter et regarder zijn voorlopig alle zinnen te beluisteren voor de uitspraak.

In de toekomst komen er ook filmpjes van de dialogen, gespeeld in het taaldorp! Ecouter et regarder betekent luisteren en kijken naar.

In en savoir plus... vind je extra grammatica ter ondersteuning van de situatie.

In het koffertje van extra vind je allerlei oefeningen die je kunt downloaden.

Ook vind je er links die verwijzen naar allerlei oefeningen!

In Dans la rue lopen de leerlingen virtueel in het dorp. Ze moeten daar eerst allerlei basiszinnen beluisteren om de goede uitspraak te leren, zoals begroeten, afscheid nemen, vragen en zeggen hoe het gaat, zeggen en vragen hoe laat het is enzovoort. Ze moeten de zinnetjes ook nazeggen en daarna controleren of ze het goed gedaan hebben. Ik kan me daarbij voorstellen dat de leerlingen daarna in de klas kunnen laten horen hoe goed of slecht ze deze opdracht hebben uitgevoerd. Vervolgens kunnen ze naar de Club de Jeunes. Om daar goed te functioneren leren ze eerst weer de basiszinnetjes, zoals:

Houd jij van ...?  Tu aimes ...? 

Ik houd van ...? J'aime ... 

Ik houd niet van ...Je n'aime pas ... 

Ben jij gek op ...? Tu adores ...? 

Ik ben gek op ...  J'adore ...  

Ik heb/doe liever ...Je préfère ...

Heb jij een hekel aan ...?

Tu détestes ...? Heb jij een hekel aan?

Ik heb een hekel aan ...Je déteste ...

Ik heb geen hekel aan ...Je ne déteste pas ... 

Wat is er in jouw kamer? Qu'est qu'il y a dans ta chambre?

Er is / Er zijn ...Il y a ... 

Wat doe jij ... (dag)? Qu'est-ce que tu fais ... (jour)? Tu fais quoi ... (jour)?

Tenslotte kunnen ze ook nog naar het koffertje met de extra oefeningen. Deze komen regelrecht uit Frankrijk: dus doeltaal.

Hier vind je allerlei oefeningen die te downloaden zijn. Deze oefeningen ondersteunen alle dialogen en situaties in het taaldorp. Alle oefeningen zijn gemaakt door: Thierry Perrot.

 

la maison
les vêtements
les numéros
la famille
l'alphabet
les heures
l'Europe
les animaux 
le corps humain
la gare
les chiffres de 0 à 100
en ville

Zo kunnen de leerlingen in Faubourg nog naar de supermarché, naar het hôtel de ville en naar het collège. De tweede klassers gaan naar hetzelfde taaldorp Faubourg en bezoeken daar een restaurant, een hotel, een klaslokaal. De leerlingen vinden er ook weer de club de jeunes en la rue. Steeds weer als extra lesstof de oefeningen van Thierry Perrot. Deze zijn gratis bij het Dalton-Vatel te downloaden en te gebuiken.
Ook de uitgevers zijn aanwezig in het vaklokaal Frans, zoals Thieme Meulenhoff met internetopdrachten, interessante links en toetsen om grammatica en vocabulaire te oefenen. Deze behoren bij de metthode Franconville http://www.franconville.nl/franconville/pagina.asp?metnaam=franconville.
Hetzelfde geldt voor La grande randonnée van Malmberg http://www.grandesrandonnees.nl/.
De vraag is natuurlijk of de leerlingen daarvan ook de papieren versie gebruiken. Echt nodig lijkt me dat niet. Ook deze vaksectie wijst naar het  Vaklokaal Frans van De Digitale School. Daar zijn ook allerlei koppelingen naar websites waar iets te leren valt.
Conclusie: een degelijk virtueel vaklokaal dat de inspectie onder de aandacht zou moeten brengen van alle docenten Frans van het voortgezet onderwijs. Nu moeten ze louter bij toeval belanden in het Dalton Vatel in Voorburg.

Geschiedenis
Ook bij dit vak schakelen de docenten internet in naast de gebruikte methoden Memo voor in de onderbouw en Sfinx in de bovenbouw. De leerlingen kunnen voor allerlei verschillende onderwerpen terecht bij de VPRO http://geschiedenis.vpro.nl/artikelen/5419901/. Maar de hogere klassen krijgen ook in Word opgemaakte proefwerken, die ze kunnen downloaden en maken. Ook laten de docenten de leerlingen internet gebruiken voor projectonderwijs. In de eerste klas voeren de leerlingen geheel zelfstandig, in groepjes, een project uit over de Oudheid. Ze zoeken zelf een onderwerp, raadplegen allerlei bronnen. Ze schrijven een verslag en presenteren hun onderwerp aan de klas. Hun docent stelt de data hiervoor van te voren vast.
De tweedeklassers houden zich bezig met "landen in ontwikkeling". Dit is een samenwerkingsproject met de vakken economie, Nederlands en aardrijkskunde. Iedere klas onderzoekt de situatie van één van te voren opgegeven land waarvan leerlingen de volgende koppelingen meekrijgen:

De koppelingen van deze landen brengen de leerlingen naar de dochters van www.startpagina.nl, zoals http://marokko.startpagina.nl/ en http://suriname.startpagina.nl/. Deze pagina's hebben echter zoveel rubrieken boordevol informatie, dat de leerlingen er zonder wegwijzers of concrete zoekopdrachten kunnen verdwalen. Na afloop is er een grote tentoonstelling waarin de leerlingen informatie geven over hun onderwerp. Bovendien kiezen ze ook nog een goed doel waarvoor ze geld inzamelen. Met deze vakoverstijgende projecten doorbreken de betreffende docenten de hokjesgeest binnen de school.
Bij de links uiteraard weer een verwijzing naar de Digitale School http://histoforum.digischool.nl/historsites.htm. De verzameling historische websites is ruim voldoende om de wereldgeschiedenis door de eeuwen heen te bestuderen. Verder verwijzen de docenten ook nog naar allerlei andere websites waar de leerlingen iets te leren kunnen vinden over de tweede wereldoorlog, het Midden Oosten. Bij Staatsinrichting kunnen ze in de rubriek over het Koninklijk Huis zelfs een een virtuele rondleiding door een viertal paleizen maken.
En natuurlijk sturen deze actieve geschiedenisdocenten hun leerlingen ook naar www.historischvoorburg.nl, website van de Historische Vereniging Voorburg. Op de website en op de CD-Rom heeft deze vereniging bijna 2000 publicaties over de geschiedenis van Voorburg verzameld. Scholen in andere steden zouden hun leerlingen dezelfde soort informatie kunnen geven over de stad waarin de school staat.

Natuurkunde
Ook in dit lokaal kunnen de vakcollega's van alles leren. Ze kunnen dan hun leerlingen van de tweede klas ook doorsturen naar het vaklokaal natuurkunde van de Digitale School voor extra informatie en oefening van natuurkunde. 'Tip: Er staan quizjes op die site waarvan de inhoud precies overeenkomt met ons boek....Dus zit je in de tweede klas havo/atheneum? en ben je bezig met leren voor je toets over energie? ga dan naar de site en test jezelf.'

Albert Einstein (klik voor een grotere versie)

Ben jij net zo slim als Einstein?

Bezoek de site en kijk of je net zo slim bent als Einstein! De Engelstalige  quiz is door Einstein zelf gemaakt en zelf schatte hij in dat 98% van de mensen de quiz niet op kan lossen!

Durf jij de uitdaging aan? Einsteins Quiz

Verder kunnen de leerlingen van alle klassen allerlei oefeningen ophalen. En uiteraard zijn er voor alle klassen links: Het zware werk is voor 6 vwo met websites soms in het Engels over onderwerpen als: radioactief afval, ideaal gas, atoommodel van Bohr, botsingsexperiment van Rutherford, elektrische kracht, elektrische veldlijnen, cyclotron, foto-elektrisch effect, zwarte straler. 

Nederlands
Op de openingspagina staan de
PTA's, de studiewijzers, stencils met uitleg over verschillende onderdelen van Nederlands en Letterkunde, evenals commentaarformulieren voor bijvoorbeeld het schrijfdossier. Onder oefenen staat extra oefenmateriaal en verwijzingen naar antwoordbladen. Bij de links tenslotte staan tientallen verwijzingen naar andere websites, zoals www.nedercom.nl. Ik heb als simpele bezoeker even op de link naar Nedercom geklikt, maar kom bij Nederlands niet tegen wat de docenten beloven. Erger nog: de school moet een licentie hebben à 25 euro per leerling, alvorens de leerlingen bij Nedercom terecht kunnen voor onze moedertaal en de moderne vreemde talen:

Voor Nederlands levert Nedercom de volgende programma's op verschillende niveaus:

en bij de Wolters-Noordhoff-methode Nieuw Nederlands.

Wiskunde
 (klik voor een grotere versie)De docenten beginnen met het stellen van een vraag aan de leerlingen: Wat is wiskunde? Ze geven daarna zelf het antwoord: 'Wiskundelessen zijn tegenwoordig heel anders dan vroeger. Er wordt geprobeerd de wiskunde zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij je belevingswereld'. Dat zal de leerlingen toch niet mogen beletten zich voor dit moeilijke vak in te zetten. Daar geven de docenten ze trouwens alle mogelijkheden voor. Een greep uit de grote hoeveelheid verwijzingen. De lagere klassen kunnen oefenen op de website van Moderne Wiskunde, de leergang van Wolters Noordhoff, die de school gebruikt. Hebben ze vragen over de leerstof en hun docent is niet in de buurt? Geen nood: 'WisFaq is een (digitale) vraagbaak voor het wiskundeonderwijs in Nederland en België. De opzet is dat bezoekers vragen kunnen stellen; deze vragen worden vervolgens door deskundigen beantwoord, waarna de vragen en de antwoorden op een (vrij toegankelijke) website gepubliceerd worden'. Dat is natuurlijk handig voor andere leerlingen die dezelfde vraag hebben.
De leerlingen van de brugklas kunnen ook voor heel wat onderwerpen terecht op de website van een wiskundeleraar van het Cals College:

Uitleg en oefening

De wiskundesectie sluit wel degelijk aan bij de belevingswereld van hun onderbouwleerlingen en wel door ze te sturen naar de website www.rekenweb.nl, want daar vinden ze wel 80 educatieve spelletjes, plus nog een heleboel andere leerzame rekentaken. Rekenweb is opgezet door het Freudenthal Instituut. Dan mag je aannemen dat alle leertaken verantwoord zijn.
Voor alle klassen is rijkelijk digitaal lesmateriaal voorhanden waarmee de leerlingen aan de slag kunnen. Wiskunde kun je dus ook leren op een plek waar een computer staat en een internetverbinding is. En bezoekende collega's kunnen ongestoord alle lessen bekijken en meenemen wat van hun gading is. Zo werkt nu eenmaal het pionierschap van deze school

Scheikunde
De lessen beginnen al vanaf de openingspagina met de vraag: Wat is Scheikunde? en het antwoord daarop. Op het eind van de pagina de vraag: Hoe leren we scheikunde op school? Ga hiervoor naar algemene info. Voordat de leerlingen dit vak kiezen. krijgen ze informatie wat ze ermee kunnen doen na hun examen havo/vwo: Scheikunde kiezen? Wil je weten wat je met scheikunde kunt doen en welke vervolgopleidingen er zijn op MBO-, HBO- of WO-niveau er zijn ga dan naar: www.feelthechemistry.nl. In de rubriek oefenen die standaard bij elk vak is opgenomen, krijgen de leerlingen informatie waar ze de oefeningen kunnen vinden. Daarbij horen ook toetsen.

Ook vanuit dit vaklokaal verwijzen de docenten naar een groot aantal websites waar iets van scheikunde te leren is. Daarbij natuurlijk ook weer het scheikundelokaal van de Digitale School www.digischool.nl/sk/sklok.htm.


2. Willem Lodewijk Gymnasium - Groningen ( http://www.wlg.nl )
Vanaf het openingsscherm kun je klikken op elo. Daar zie je de lijst met vakken onderverdeeld in de vier rubrieken alfa, beta, gamma en overige. Deze digitale vaklokalen heb ik besproken in de artikelenreeks over elo's in het artikel Dokeos, gratis elo voor leren en samenwerken op het web.


3. College de Klop - Utrecht ( http://www.gerritrietveldcollege.nl/ )
Door fusies is een nieuwe school ontstaan met de naam Gerrit Rietveld College. De website is in opbouw alsook de onlangs in gebuik genomen elo:

Aan deze pagina wordt nog gewerkt

Zowel voor leerlingen als voor docenten wordt de informatie bij de vakken, zoals instructies, voorbeeldrepetities, opdrachten e.d. (in de toekomst) zoveel mogelijk ondergebracht in de ELO (electronische-leeromgeving). Dit cursusjaar wordt met een beperkte groep leerlingen en docenten een ELO opgestart. De hoeveelheid informatie via deze pagina zal beperkt zijn.

Nederlands Wiskunde Geschiedenis
Klassieke talen  Natuurkunde  Aardrijkskunde 
Frans Scheikunde Economie en M&O 
Duits  Biologie  Maatschappijleer 
Engels  Informatica, ICT Levensbeschouwing/Filosofie
Spaans Kunstvakken Lich. Oefening

Er zijn dus slechts enkele vaklokalen te bekijken.

Nederlands
Bij onze moedertaal zijn slechts twee rubrieken ingericht: Overzicht grammatica (WORD document), Boekenlijst bovenbouw (WORD document)

Frans
Bij deze taal een aardige,ict-opdracht, die de leerlingen in tweetallen in één lesuur kunnen maken en anders thuis of in de bibliotheek moeten afmaken.
Ze moeten  een promotiefolder maken voor een eigen restaurant. Daarbij moeten ze ook een vocabulairelijst maken met minstens 20 “gastronomische” woorden die ze tegenkom met Nederlandse vertaling. Hun restaurant moet een aantrekkelijke uitstraling hebben. Als voorbeeld daarvan krijgen de leerlingen vier websites van restaurants mee: www.au-crocodile.com, www.alain-passard.com, www.ritzparis.com en www.indianacafe.fr, Het bekendste is natuurlijk het Ritz op de Place Vendôme in Parijs. Daar zullen de meeste leerlingen wel nooit gaan eten vanwege de hoge prijzen. Frans leren doen ze er trouwens ook niet, want de hele website van het Ritz is in het Engels.

Caviar Beluga 50 g
530 €
Caviar Osciètre Royal 50g
260 €
Chilled crab meat with avocado and tomato
45 €
Traditional Club Sandwich
36 €
Mediterranean salad with feta
37 €
Lobster club sandwich millefeuille style
64 €
Caesar salad with king prawns
38 €
Smoked salmon with horseradish cream
31 €
Seafood mezze penne with marinière sauce 
36 €

Thinly sliced breaded veal, polenta and dried tomatoes
39 €
Pan fried sea bass, delicate Provencal tart
56 €
Steak tartare to your taste, roasted grenaille potatoes with half salted butter
37 €
Chicken breast in a tandoori crust, curry flavoured rice
38 €
Ritz pastries
19 €

Als de folder klaar is, dan moeten ze die per e-mail met bijlagen naar hun docent sturen.

Wiskunde
Wiskundedocent
Philip van Egmond gebruikt zijn eigen website voor extra wiskunde opgaven voor VWO3, 4, 5 en 6. Klikken de leerlingen daarop, dan kunnen ze kiezen uit twee versies:

wiskunde, gebroken dimensies,
onmogelijke figuren, fractals,
creatief.
 

mathematics, fractal dimensions,
impossible figures, fractals,
creative.
 

VWO3
VWO4
VWO5 A
VWO5 B
VWO6 A
VWO6 B


In het linkerframe kiezen de leerlingen de voor hen bestemde klas. Wiskunde is mijn vak niet, maar zo op het eerste gezicht lijkt me in dit digitale vaklokaal heel   wat te leren. En de leerlingen van de collega's van Philip van Egmond kunnen zonder in te loggen of wat dan ook terecht in de klas van hun keus om daar individueel en in eigen tempo de oefeningen te maken die de maker voor ze heeft klaargezet.

 

Geschiedenis
Docent Dick Berents onderhoudt een eigen website. Daarop zet hij samenvattingen bij een groot aantal hoofdstukken van het leerboek MeMo, bestemd voor de bovenbouw vwo. Hij heeft bovendien
boven de samenvatting van een hoofdstuk omschreven welke vaardigheden het belangrijkst zijn. Hij voegt ook interactieve oefenopdrachten toe aan de modules Hekserij en Gezinsgeschiedenis.

Bij de heksenlessen kun je de plaatjes vergroten door erop te klikken, maar als je dat doet bij opdracht heksen 1, dan kom je bij een telefoonmaatschappij terecht die het volgende meldt: Helaas, de pagina waar je naar zocht werd niet gevonden, maar… Orange helpt je graag op weg. Kies hieronder waar je naar toe wilt gaan. Geen idee waar je naar toe wilt gaan? Na 20 seconden ga je automatisch naar onze overzichtelijke homepage. Klik hier om van www.orange.nl je startpagina te maken. Voorwaar, een brutale manier van reclame maken.


4 Scholengroep Cambium - Zaltbommel (http://www.sgcambium.nl)
Eindelijk weer eens beet: Als je klikt op vakken dan krijg je een overzichtelijke pagina te zien met eerst de digitale vaklokalen van de school, vervolgens de eigen websites van de docenten.

Hieronder vind je links naar pagina's op deze site, of elders op internet, met betrekking tot de vakken op school.

Vakken met een pagina op deze site van de locatie Courtine:

Biologie
Wiskunde
Engels
Duits
Frans
CKV
Natuurkunde
Metaaltechniek

Vakken met een eigen site op internet (gemaakt door docenten van s.g.Cambium):

Biologie (van Heemstraweg) Biologielokaal H015
Wiskunde en Natuurkunde (vmbo) Wiskunde en Natuurkunde
Nederlands CambiumNed
Geschiedenis Geschiedenislokaal 213
Aardrijkskunde Cambium AK
Natuurkunde & NaSk www.sgcambium.net
Scheikunde www.cambium-sk

Overige vakken-site's :

Aardrijkskunde Terra
Economie Landelijke Werkgroep Economie Onderwijs
School On-Line Een overzicht van verschillende vakken-sites door Aäron van Geffen

Biologie
Bij dit vak een voor leerlingen overzichtelijke inhoudsopgave. Dit vaklokaal heeft een eigen leeromgeving met de naam Bioplek. Deze digitale werkplek is ontwikkeld door twee docenten van de school Gerard Scholte en Ineke Marree. De makers van Bioplek vragen de scholen een klein sponsorbedrag van 50 euro. Voor deze luttele som kunnen alle vakcollega's en hun leerlingen vrijelijk dit lesmateriaal gebruiken en dat ook nog op een cd rom thuisgestuurd krijgen. De belangstelling van docenten biologie voor het werk van deze pioniers is enorm.

Veldwerk (klik)

Biologie

Inhoudsopgave :

Veldwerk (klik)

 

 

Klik op het logo hiernaast om
direct naar Bioplek te surfen..

Overzichten op deze site : .. Surf direct door naar Bioplek,
Brugklas VMBO TL   de volledige site voor biologie in het voortgezet onderwijs.
Brugklas HAVO / Atheneum    
Brugklas Atheneum   Vaardigheden bij het vak biologie: Onderbouw
2 vmbo-TL     Bovenbouw HAVO/VWO
2 havo   onderzoeksvaardigheden, het maken van grafieken, het maken van verslagen, het maken van een poster etc. Alle vaardigheden in twee overzichten.
2 atheneum  
3 & 4 TL    
4 havo   Even voorstellen :
5 havo   De sectie biologie van de Courtine: Wie is wie.
4 atheneum    
5 atheneum   Profielwerkstuk :
6 atheneum   Informatie op de Cambium-site

Wiskunde
Op de fraai ogende website van de locatie Courtine http://www.sgcambium.nl/borders/vakken-frames.htm kunnen de leerlingen van de school, maar ook die van andere scholen terecht voor allerlei interactieve oefeningen. Ze hoeven alleen maar in het menu hun klas te zoeken en ze kunnen digitaal aan het werk gaan. De oefeningen zijn interactief, zodat de leerlingen ze geheel zelfstandig buiten het leslokaal kunnen uitvoeren:

Kies in het keuzelijstje hieronder een oefeningenreeks en wacht tot de pagina op je scherm verschijnt. Bij elke oefening moet je de juiste uitdrukkingen naast elkaar zetten. Hiertoe kan je de uitdrukkingen in de rechterkolom verslepen naar links (soms staan er rechts meer uitdrukkingen dan links). Als je alles op zijn plaats hebt gezet klik je op de knop "Controle" en je komt dadelijk te weten hoeveel je juist hebt.

Ik probeerde maar eens iets uit de tweede klas, namelijk het vereenvoudigen van wortels. Mijn goede combinaties bleven staan, de foute verdwenen, gevolgd door mijn score van 33% goed beantwoord en de aansporing maar opnieuw te beginnen. Ik herinner me natuurlijk uit mijn meetkundeboek, geschreven door mijn wiskundeleraar Alders, de stelling van Pythagoras, maar op het Cambium krijgen de leerlingen deze stelling met oefeningen wel even anders voorgezet dan vroeger.
Op mijn vraag aan de wiskundesectie van de school waar dit goed gevulde vaklokaal vandaan komt, kreeg ik antwoord van docent Hanling Tan. Hij meldde dat hij dat wiskundelokaal had ontworpen en op de website van de school heeft gezet. Hij heeft alles zelf bedacht en geprogrammeerd. Bij elk onderwerp schrijft hij een oefenprogramma. Hij doet dit alles in zijn vrije tijd en gaat voorlopig door met het uitbreiden van zijn lokaal.
Na mijn bezoek aan dit mooie functionele vaklokaal ben ik even teruggekeerd naar het schoolportret van de inspectie. Na de zoekopdracht wiskunde kreeg ik slechts één vermelding. In plaats van een compliment aan het adres van Hanling Tan stond er: Practica voor de onderscheiden natuurwetenschappelijke vakken verschillen aanzienlijk van elkaar. Er zijn nauwelijks vaardigheden aan te merken zonder onderwerp, er is altijd een functie voor het eigen maken van een vak. Biologie heeft bijvoorbeeld te maken met een veel grotere verscheidenheid aan variabelen. Het is daarom niet mogelijk practica voor de vakken samen te voegen of voor elkaar vervangend te laten zijn. Het is wel zaak tussen de verschillende vakken goed af te stemmen, bijvoorbeeld om te zorgen dat bij Wiskunde de kansberekening is behandeld voordat bij Biologie de erfelijkheid aan de orde komt. Het lijkt mij als leek ook niet zo vreemd dat de natuurwetenschappelijke practica van elkaar verschillen. Ze worden natuurlijk gegeven door docenten scheikunde, biologie en natuurkunde. En meneer Tan heeft genoeg werk in zijn eigen goed voorziene vaklokaal.

Hanling Tan werkt nu
bij OSG De meergronden in Almere en heeft zijn website daarheen gebracht: http://www.xs4all.nl/~sch80729/meergronden/wiskunde/index.html. Links in het rolmenu vindt men de klassen
waarvoor de digitale wiskunde gereed staat.

Engels
Bij engels alleen enkele links naar literaire websites en kranten. De sectie voegt er eerlijkheidshalve aan toe dat deze voor het laatst zijn gecontroleerd in 2003.

Duits
Hetzelfde bij duits: een aantal links, maar deze zijn ook na 2004 niet meer aangevuld.

Frans
De sectie Frans kondigt een 'flink aantal leuke en interessante links' aan:

Franse zoekprogramma's : Nomade.Fr
  Yahoo France
Franstalige kranten : Journaux
Franstalige internetkrant voor jongeren : LesclesJunior
Franstalige tijdschriften : Revues
  Okapi
Oefenexamens en leesverslagen : Collegenet
Frans lokaal van de Digischool : De digitale school
Lezen onder- en bovenbouw : Bonjour de France
Lezen bovenbouw : Lire-Francais
  Le petit Bouquet
Vocabulairespelletjes onder- en bovenbouw : Quia
Corresponderen, muziek, strips, etc. : Momes
Leuk! : Parc Astérix
Songteksten Paroles

Bij dit soort overzichten van websites kun je natuurlijk niet zien of de leerlingen uit eigen beweging er gaan kijken, of dat de docenten ze erheen sturen met opdrachten. Zelfs een kort bezoek aan deze websites levert een beetje rendement op want de inhoud is in de doeltaal geschreven. zodat de leerlingen bij elke klik iets leesvaardiger worden.

Natuurkunde
De sectie natuurkunde heeft twee handleidingen voor de leerlingen op de website van de school geplaatst:
Het maken van (spreidings)grafieken in Excel

Het gebruiken van de vergelijkingseditor in Word.

Biologie
Op de locatie van Heemstraweg van het Cambium College hebben de biologiedocenten een website gebouwd waar alle klassen terecht kunnen voor informatie. Bezoekers kunnen wel in elke klas enkele koppelingen zien staan, maar kunnen niet bekijken wat daaronder staat. Wel staant er in het linkerframe enkele koppelingen met informatie over:

Alle leerjaren werken met de methode: "Biologie voor Jou" van uitgeverij Malmberg.

Nederlands
De docenten Nederlands van deze school bieden hun leerlingen een uitgebreide website waar van alles is te vinden en te leren: van grammatica tot spelling, van jeugdliteratuur tot de grote literatuur. En wanneer ze een uittreksel van een boek nodig hebben, dan kunnen ze hier terecht: http://www.cambiumned.nl/uittreksels.htm#uittreksel. En voor nog meer leerstof kunnen de leerlingen de vaklokalen van andere docenten Nederlands bezoeken:

Geschiedenis
Hoewel
Geschiedenislokaal 213 speciaal is opgezet voor de leerlingen van SG Cambium, kunnen ook leerlingen van andere scholen er terecht, bijvoorbeeld voor de opdracht:
"Hoe fascistisch was de NSB". Maar de lessen over de Industriële revolutie, gegeven op de geschiedenis website van de BBC (http://www.bbc.co.uk/history/) blijken niet meer beschikbaar. Verder kunnen de leerlingen nog het een en ander kiezen in het het linkerframe:

Klassen
Bibliotheek
Begrippenlijst
Staatsinrichting
Examen 2006
Antieke Spelen

klik je op klassen, dan vinden de leerlingen per leerjaar verwijzingen naar sites die passen bij de behandelde onderwerpen.

Brugklas / 2 ath/hav/mav /3 ath/hav/mav/4mavo /4havo /4vwo /:5havo /5vwo / 6vwo

Wie belangstelling heeft voor geschiedenis moet zeker deze klassen even langs lopen. Er is heel veel te leren. Helaas lopen de koppelingen naar de BBC allemaal vast, zoals dat het geval is voor de brugklasser die wel eens een huis wil bouwen zoals in een lang vervlogen tijdperk: Bouw een huis uit het ijzeren tijdperk (animatie)..Ook de andere onderwerpen in de lijst zoals Bibliotheek, Begrippenlijst, Staatsinrichting helpen de leerlingen bij het verwerven van kennis over de geschiedenis. De laatste koppeling Antieke Spelen, gemaakt door Jan van Wijk, docent Geschiedenis van de school levert een overzicht van het ontstaan en de geschiedenis van de Olympische Spelen.

Aardrijkskunde
Ook bij dit vak kunnen leerlingen van andere scholen in alle klassen terecht op de in Geocity ontwikkelde website: http://www.geocities.com/cambiumak/index.htm. Ze kunnen zelfs de internetversie gebruiken van de op de school gebruikte methode. Ze vinden er informatie, links, studieplanners, verslagen enzovoort. Er zijn oefeningen bij Terra (WN) de gebruikte leergang met een ict-poot. De leerlingen kunnen ook interactieve proefwerken maken en meteen daarna hun score bekijken. Dit scheelt hun docenten veel correctiewerk. De sectie heeft veel links bijeengebracht, die voor iedere belangstellende bezoeker zijn te bekijken. Daarbij ontbreekt natuurlijk ook niet het digitale vaklokaal van de Digitale School.

NaSk en Natuurkunde
Het openingsscherm is overzichtelijk, verdeeld in onder- en bovenbouw met daaronder alle klassen. Daar vinden de leerlingen bij elk hoofdstuk van het boek een lesplanning, uitwerking, samenvatting en oefenstencils. De leerlingen kunnen in een worddocument vragen beantwoorden bij onderwerpen uit het boek. Leerlingen worden ook doorverbonden naar natuurkundelokalen van andere scholen, zoals naar het virtuele practicumlokaal van het Walburgcollege in Zwijndrecht voor de leerstof over kerncentrales; http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/kerncentrale_nl/kernenergiecentrale_nl.htm. Wie wil kan in dit lokaal terecht voor onderwijs in mechanica, dynamica, elektromagnetisme,thermodynamica, optica, golven, quantumfysica en nog veel meer. Vanuit dit lokaal zijn er ook veel links te bereiken naar natuurkundesites, zoals die van universiteiten.

Handige links naar downloads

Stappenplan voor het maken van vraagstukken
3600 titels van profielwerkstukken
ScreenPrints
Crocodile Physics (30 dagen demo)
Acrobat Reader
Systeembord V1.41 (Zelfuitpakkend)
Systematic ISSN versie 4 Compex versie
Examenprogramma VWO
Examenprogramma HAVO
Alle formules voor het eindexamen VWO
Alle formules voor het eindexamen HAVO

Praktische opdrachten
Profielwerkstukken/Exo


Handleidingvoor het schrijven van een P.O. of P.W.S.
EXO-onderwerpen Veel Links
EXO-onderwerpen Natuurkunde.nl
EXO suggesties Universiteit Wageningen
Werkstuknetwerk Kennisnet
Profielwerkstukken UVA Amsterdam
Natuurkundig onderzoek VU Amsterdam
ProfielwerkstukHogeschool Brabant
Didactiek Afdeling TU Delft
Profielwinkel TUE Eindhoven
Aansluitingsproject TUE-VO TUE Eindhoven
Betasteunpunt Rijksuniversiteit Groningen
EXO steunpunt Radboud Universiteit Nijmegen

 

Handige links naar downloads

Stappenplan voor het maken van vraagstukken
3600 titels van profielwerkstukken
ScreenPrints
Crocodile Physics (30 dagen demo)
Acrobat Reader
Systeembord V1.41 (Zelfuitpakkend)
Systematic ISSN versie 4 Compex versie
Examenprogramma VWO
Examenprogramma HAVO
Alle formules voor het eindexamen VWO
Alle formules voor het eindexamen HAVO

Praktische opdrachten
Profielwerkstukken/Exo


Handleidingvoor het schrijven van een P.O. of P.W.S.
EXO-onderwerpen Veel Links
EXO-onderwerpen Natuurkunde.nl
EXO suggesties Universiteit Wageningen
Werkstuknetwerk Kennisnet
Profielwerkstukken UVA Amsterdam
Natuurkundig onderzoek VU Amsterdam
ProfielwerkstukHogeschool Brabant
Didactiek Afdeling TU Delft
Profielwinkel TUE Eindhoven
Aansluitingsproject TUE-VO TUE Eindhoven
Betasteunpunt Rijksuniversiteit Groningen
EXO steunpunt Radboud Universiteit Nijmegen

 

Handige links naar downloads

Stappenplan voor het maken van vraagstukken
3600 titels van profielwerkstukken
ScreenPrints
Crocodile Physics (30 dagen demo)
Acrobat Reader
Systeembord V1.41 (Zelfuitpakkend)
Systematic ISSN versie 4 Compex versie
Examenprogramma VWO
Examenprogramma HAVO
Alle formules voor het eindexamen VWO
Alle formules voor het eindexamen HAVO

Praktische opdrachten
Profielwerkstukken/Exo


Handleidingvoor het schrijven van een P.O. of P.W.S.
EXO-onderwerpen Veel Links
EXO-onderwerpen Natuurkunde.nl
EXO suggesties Universiteit Wageningen
Werkstuknetwerk Kennisnet
Profielwerkstukken UVA Amsterdam
Natuurkundig onderzoek VU Amsterdam
ProfielwerkstukHogeschool Brabant
Didactiek Afdeling TU Delft
Profielwinkel TUE Eindhoven
Aansluitingsproject TUE-VO TUE Eindhoven
Betasteunpunt Rijksuniversiteit Groningen
EXO steunpunt Radboud Universiteit Nijmegen

 

Scheikunde
Bij dit vak kunnen de leerlingen ook digitaal aan de slag. De website is in opbouw. Niet alle klassen zijn al voorzien van digitale leerstof. Net als bij natuurkunde vinden de leerlingen hier ook oefeningen, uitwerkingen, samenvattingen bij alle hoofdstukken uit het boek. De derde klassers kunnen een engelstalig filmpje downloaden over
verbranding  van staalwol. 
Op
http://cambiumsk.100free.com/index.htm vinden de leerlingen het forensisch laboratorium Crimebusters. Als medewerker van dit onderzoeksinstituut moeten ze in een team een misdaad oplossen. Daarvoor moeten ze onderzoek doen, plannen, informatie ophalen bij de Kennisbank. Het is een speelse, maar serieuze manier om scheikunde te leren, want ze moeten naar de opgavenbank voor een test van de opgedane kennis en ze zullen aan het hoofd van het laboratorium moeten laten zien wat ze kunnen. Daarvoor worden de leerlingen verwezen naar de koppeling Portfolio en competenties. Het gevolg daarvan is een beoordeling.
Het vakkenoverzicht van het Cambiumcollege eindigt met een koppeling naar School Online http://www.aaronweb.net/school/. Of dat handig is valt te betwijfelen, want hier vinden de leerlingen
'werkstukken, samenvattingen en andere handige informatie met betrekking tot schoolvakken als aardrijkskunde, CKV, geschiedenis, muziek, biologie, wiskunde, economie, natuurkunde, scheikunde, natuurscheikunde en Nederlands'. Ze krijgen de boodschap: 'Heb jij samenvattingen liggen? Al je samenvattingen kun je al (eventueel anoniem) insturen naar ons! Je maakt er iemand anders weer blij mee! Het maakt niet uit wat je inzendt qua materiaal, zolang het maar met een schoolvak te maken heeft. Via het contactformulier kun je jouw bijdrage(n) e-mailen naar ons. Alvast bedankt!' Jongeren zijn gewend aan uitwisseldiensten voor muziek en weten zonder tussenkomst van de school wel de weg te vinden naar dit soort huiswerkbesparende websites. Nadeel daarvan is de moeite die deze dienstverlening de docenten kost om ingeleverde werkstukken als eigen werk van hun leerlingen te onderkennen.


5 Het Hervion college in 's Hertogenbosch ( http://www.hervionz.nl/ )
Bij deze ivo-vmbo school kun je de vaklokalen in, gegroepeerd in leergebiden:

HERVION ivo COLLEGE

 Leergebieden

Hieronder zie je een verdeling in leergebieden en vakken. Als je op je vak klikt, zie je de verdere verdeling in leerjaren en units

Nederlands

Moderne Vreemde Talen

Mens en Maatschappij

Wiskunde

 


   
  

 


 

Mens en Natuur

ISP

Lichamelijke Opvoeding

Kunst en Cultuur

  

 

 

Bij alle vakken heel veel koppelingen link-o-theek geheten naar leerzame websites, zoals naar Digibord op School http://www.digibordopschool.nl/. Digibord op School is een initiatief van Sipke Kloosterman. Hij is de bedenker van onder meer de internetwijzer voor het voortgezet onderwijs. Het Hervion College maakt dankbaar gebruik van zijn diensten. Kijk je alleen maar naar Aardrijkskunde op zijn website, dan tref je zoals bij de meeste vakken een grote  verzameling leerzaam lesmateriaal:

Aarde
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Aardbeving
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Aardbevingen in kaart
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Aarde om de zon: seizoenen
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Continenten in beweging
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Dag en nacht animatie
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Draaiing van de aarde
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Fasen van de maan
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Gletsjers [Beeldbank]
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Hoogte en temperatuur
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Ontstaan van een orkaan
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Tsunami 2004
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Vulkanen
 
Groep toevoegen aan persoonlijke pagina. Aardrijkskunde - Algemeen
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Aardgas in Nederland [Beeldbank]
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Goggles Flight Sim
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Greenpeace video's
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Power-Point page, wereldorientatie
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Volksliederen
 
Groep toevoegen aan persoonlijke pagina. Europa
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Afstanden schatten in Europa
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Filmpjes Rome en omgeving
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Foto's Europa [Bigfoto.com]
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Kaarten Europese Unie
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Pompeii Gallery
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Tower Bridge [Panorama]
 
Groep toevoegen aan persoonlijke pagina. Heelal en ruimtevaart
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Ariane draagraket
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Astronomy Picture of the Day [NASA]
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Draaiende maand
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Europa's ruimtehaven: Kourou
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Europe from space [ESA] 
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Fasen van de maan
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Mars (Google)
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Met ionen aangedreven of chemische raket?
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Ontstaan van de maan, animatie
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Reuzenplaneten
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Space Gallery
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Waar is de SMART Moon Orbiter?
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Waar is ruimtestation ISS (live)
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Weather Photography: astronomie
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Zon, foto's en filmpjes
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Zwarte gaten
 
Groep toevoegen aan persoonlijke pagina. Land- en tuinbouw
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Suiker, filmpjes
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Veiling speurtocht
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Waar komt de suiker vandaan?
 


 

Groep toevoegen aan persoonlijke pagina. Landkaarten/plattegronden
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Afrika staatkundig
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Atlas Amsterdam/stadsplattegrond
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Atlas Waddengebied NL
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Australië staatkundig
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Continenten
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Google Maps NL
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Interactieve kaart Rotterdam
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Kaarten Afrika
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Kaarten Antarctica
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Kaarten Australië / Oceanië
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Kaarten Azië
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Kaarten Caribisch gebied
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Kaarten Europese Unie
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Kaarten Midden-Oosten
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Kaarten Noord-Amerika
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Kaarten Zuid-Amerika
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Landkaarten Australië/Pacific
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Landkaarten Azië
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Landkaarten Europa
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Landkaarten N & Z-Amerika
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Landkaarten polen/oceanen
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Madeira
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Maps of India
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Nieuwe kaart van Nederland
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Rusland, republieken
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Zoek een kaart
 
Groep toevoegen aan persoonlijke pagina. Luchtfoto's en satellietbeelden
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Actuele weersatellietfoto's Europa
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Arnhem (luchtfoto's)
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Enschede luchtfoto's
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. EUMETSTAT images
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Europe from space [ESA] 
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Flash Earth
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Google Earth [download]
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Google Maps
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Kustfoto's
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Luchtfoto's Groningen, Flevoland, Z-Limburg
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Realtime satellietbeelden wereld
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Urk
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Waar is het dag en nacht?
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Zwolle luchtfoto's
 
Groep toevoegen aan persoonlijke pagina. Muziek uit . . .
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Australie
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. India
 
Groep toevoegen aan persoonlijke pagina. Nederland
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Afstanden schatten in Nederland
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Deltawerken [Polygoon]
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Enschede luchtfoto's
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Gave Haven
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Haven Rotterdam [foto's]
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Holland in Video
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Jongeren na WO II [polygoon]
Link toevoegen aan persoonlijke pagina. Rivieren & polders [foto's]
 
Groep toevoegen aan persoonlijke pagina. Nederland - Australië

Natuurlijk kun je ivo-leerlingen niet alleen op deze enorme voorraad lesmateriaal loslaten, vooral vanwege het feit dat er ook engelstalige website bijzitten. Samenwerking met de sectie Engels van de school zou dan wel wel resultaten kunnen opleveren. De school heeft de vakken ingedeeld in leergebieden. Het is dan ook jammer dat de talen een apart leergebied vormen en niet zijn geïntegreerd in de andere vakken.
Opvallend is dat als je bij de vakken met je muis op een koppeling gaat staan, je kunt zien welk url onder de koppeling verscholen is. Zo zie je bij natuurkunde dat de leerlingen worden uitgenodigd om een zelftoets over een onderwerp te doen op het Don Bosco College: http://www.donboscocollege.nl/onderwijs/natuurkunde/licht/zelftoetsen/mhv2-hfdst6-1.html. Het is jammer dat niet alle koppelingen werken. '
Als je de zelftoets hebt gemaakt, ga je naar de vragen over Gezichtsbedrog op de volgende pagina  Daarna maak je de de opdrachten die behoren bij de eerste paragraaf'. 'Gezichtsbedrog' en 'de opdrachten' zijn onbereikbaar voor de leerlingen.


6 Etty Hillesumlyceum in Deventer ( http://www.ettyhillesumlyceum.nl/Locaties/HBL/HBL/index.htm ).
Het is even zoeken welke locatie vakken laat zien. Dat is locatie Herman Boerhavelaan waar de klassen 1-3 zijn gehuisvest..

Daar kunnen bezoekers kennismaken met de volgende vakken:

Engels Natuurkunde
Nederlands
Handvaardigheid Russisch
Informatiekunde Techniek
Klassieke talen Biologie
Latijn Muziek

Engels
In alle drie onderbouwklassen van deze locatie van het Etty Hillesumlyceum gebruikt de sectie Engels de internetversie van Stepping Stones third edition (WN). Bij de koppelingen naar andere sites wederom het vaklokaal Engels van de Digitale School http://www.digischool.nl/en/index.html.

Klassieke Talen
Magister Iacobus docet oftewel Sjaak van Hal geeft Latijn en Grieks aan de onderbouw van de school. Hij somt voor de ouders en de leerlingen allerlei voordelen op van een gymnasiale opleiding. Hij laat tussen neus en lippen ook nog even de uitspraak van Seneca horen dat we
Non scholae, sed vitae discimus. Hij heeft ook interessante links, zoals die naar het aloude Nederlands Klassiek Verbond. Deze classicus wijst zijn leerlingen ook op de engelstalige Perseus digital library waar allerlei bronnen uit de klassieke oudheid zijn te raadplegen. Ook interessant voor de ouders van de gymnasiasten.

Natuurkunde
Docente
Ans Boots heeft voor haar tweede en derde klas een digitaal vaklokaal ingericht waar ze kunnen oefenen met onderwerpen die in de klas vanuit de gebruikte leergang zijn behandeld. Dat zijn voor de tweede klassers de onderwerpen: Stoffen en hun eigenschappen, Water en lucht, Warmte, Elektriciteit, Licht en Geluid. En voor de derder klassers: Licht, Bewegen, Elektriciteit, Kracht en druk en Energie. Ans Boots heeft ook koppelingen opgenomen naar leerzame websites, zoals die van de Duitser Walter Fendt, waarvan ook een Nederlandstalige versie bestaat: http://www.walter-fendt.de/ph14nl/ met veel onderwerpen uit de natuurkunde. Al eerder trof ik een docent natuurkunde, die verwees naar de uitgebreide virtuele natuurkunde practicum lokaal van het Walburgcollege,  http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/index.html. Er staat ook een koppeling naar het archief van de ThinkQuest wedstrijden met een visueel aantrekkelijke website over de breking van licht http://mediatheek.thinkquest.nl/~lla129/breking.htm#. En er zullen waarschijnlijk steeds meer koppelingen bijkomen. Dit maakt dit natuurkundelokaal aantrekkelijk voor de eigen leerlingen van Ans Boots, maar ook voor die van haar collega's, want pionierende docenten zoals zij blijken ook nog eens iedereen die iets van haar vak wil leren te onthalen op allerlei onderwerpen uit de natuurkunde.
Op locatie het Vlier,
bestemd voor bovenbouw Gymnasium, Atheneum en Havo, zijn vaklokalen voor: Biologie- CKV1- Economie- Engels- Filosofie- Geschiedenis- Grieks- Informatica- Klassieke Culturele Vorming- Latijn- Management en Organisatie- Muziek- Natuurkunde- Nederlands- Russisch- Wiskunde.
Op locatie het Stormink,
voor onderbouw Atheneum, havo, vmbo en isk, zijn weer aparte vaklokalen ingericht voor de vakken Aardrijkskunde, Biologie, Economie, Frans, Geschiedenis, Handvaardigheid, Natuur - Scheikunde, Nederlands, Nederlands 2e taal, Scheikunde, Techniek, Tekenen. Op beide locaties zijn vaklokalen die een bezoek waard zijn.
 


7 Raayland College in Venray (http://www.raayland.nl)
De vaklokalen zijn te bereiken via de koppeling onderwijs in het linkerframe en daarna de koppeling onderwijs per vak. Daar kun je zien dat deze school drie mogelijkheden heeft om de leerlingen per vak digitaal te ondersteunen namelijk via de twee elo's: Moodle
en It's Learning. Zoals gebruikelijk zijn de moodle lokalen op slot en daardoor niet toegankelijk voor bezoekers die geen inloggegevens hebben. Op de indexpagina van de elo It's Learning staat een dergelijke boodschap als bij Moodle: 'Welkom bij it's learning en het Raayland College. Je kunt je aanmelden door je gebruikersnaam en wachtwoord in de velden aan de linkerkant in te vullen en op "Aanmelden" te klikken'. Daar kom je dus ook niet verder dan de deur. Maar de derde mogelijkheid is de meest gastvrije namelijk via de oude website van de school waar voorlopig nog de volgende vakken zijn te vinden

Engels
Bij Engels moeten de leerlingen een engelstalig televisie- of radioprogramma beluisteren en daar een rapport over schrijven. Ze moeten daarbij een samenvatting leveren in het Nederlands en een persoonlijke mening in het Engels. Vervolgens moeten ze een krant kiezen uit de bijgeleverde websites:
http://www.independent.co.uk/, http://www.timesonline.co.uk/ http://www.guardian.co.uk/ http://www.express.co.uk/ http://www.newsoftheworld.co.uk/,  http://www.sundaymirror.co.uk/ http://www.mirror.co.uk/ http://www.thesun.co.uk/ http://www.sacbee.com/ http://www.freedom-tour.com/mall/newsuk.htm. Daar moeten ze een recent artikel lezen en daarvan een leesrapport schrijven.
De leerlingen moeten ook nog een bezoek brengen aan het vaklokaal Engels van Collegenet, http://www.collegenet.nl/vakken/engels/, maar daar is geen woord Engels te vinden.

Frans
Bij deze taal veel links naar franstalige websites. Deze link ziet er aantrekkelijk uit voor de leerlingen:

http://www.captage.com is een heel leuk en interactief "adventure game". Verleid de prins: klik op "Le bal du prince", kies een personage en vergaar zoveel mogelijk "points de séduction". Dit doe je door het goede antwoord te kiezen aan het einde van ieder stukje tekst en door het schrijven van de mooiste liefdesbrief. Slechts enkelen is het gegund de prins te verleiden. Maar het is alleen al leuk om de liefdesbrieven van anderen te lezen.
Het is nauwelijks voor te stellen dat meisjes van deze tijd liefdesbrieven zoals deze kunnen bedenken:
Prince Rodolphe, vous qui maintes fois convoité avez su gagné si précieusement mon coeur, sachez que lorsque nos deux âmes unies auront atteint l'insoutenable légereté de l'être, partout à cent lieux de votre royaume les héraults annonceront notre bonheur et Dieu, dans son palais de lumière, enverra ses millions d'angelots pour que l'enfant de rubis aux yeux de diamants connaisse la joie du bonheur parfait qui peut unir deux êtres et que tous les centaures et les sirènes des autres contrés viennent vaincre la misère du genre humain en offrant l'irréfutable sagesse que le temps infini a su leurs donner en échange de leurs âmes pour que nous, pauvres mortels, qui ne sont en fait que simples pêcheurs, puissions vivre l'éphémère miracle du ciel lorsque la nymphe déesse de l'amour nous laissera le fruit intime de sa chair, don ultime de la carabosse, son ennemie jurée, qui lorsqu'elle recouvre de sa chape noire la nature endormie, celle-ci s'éteint comme le flot de pensées qu'une seule âme peut émettre.

Biologie
De docenten van dit vak hebben een aantal lesbrieven over allerlei interessante onderwerpen op de website van de school gezet en allerlei links naar websites waarbij ook engelstalige zoals dit evolutiespel van de BBC:
 

The Evolution game

You're a small primate in the Eocene forests of 50 million years ago, but the world is changing.

You'll have to adapt. How you play the game will affect what you become.

 

Natuurkunde
De docenten van dit vaklokaal hebben ook heel wat lesmateriaal geplaatst en schuwen ook geen engelstalige websites, zoals deze http://www.laserium.com/Inside.html over de werking van laser. Van nog meer vakoverstijging met Engels getuigt het project Energy
on the Move
dat bijna al weer 10 jaar oud is, maar nog steeds lesmateriaal kan opleveren:
The project Energy on the Move aims to offer a challenging context for pupils of secondary schools in different European countries by bringing them in contact with researchers from all over Europe. While asking questions to the scientists by Electronic Mail every school tries to develop a scenario for the European Energy-supply in the year 2100. The questions posed are rewarded by the scientists. The pupils and their teachers can see on a specially designed World Wide Web site how they are doing in comparison with the other schools.

Aardrijkskunde
Docent Aardrijkskunde Theo van de Mortel heeft zijn vaklokaal verdeeld in een deel Nederland en een deel Buitenland. Daaronder een aantal rubrieken met daaronder weer een groot aantal koppelingen naar websites over de bij de rubriek passende onderwerpen. Er staan zoveel pagina's tekst op deze pagina's, dat je er een bibliotheek mee zou kunnen vullen. Het zou interessant zijn om te zien hoe deze docent lesgeeft met al die in zijn vaklokaal opgeslagen kennis.
Nederland Buitenland
Bevolking en Ruimtelijke Ordening  Landen, regio’s en steden
Nederland waterland  Natuurlandschappen
Agrarisch Nederland  Bevolking
Nederland transport- en distributieland  Economie
Milieu  Derde Wereld
Nederland vakantieland  Milieu
Het weer in Nederland  Organisaties
Atlas van Nederland  Wereldatlas


Geschiedenis
In dit lokaal vinden de leerlingen koppelingen naar websites met daarop de hele wereldgeschiedenis. Andere talen worden niet geschuwd, zo blijkt uit de koppeling naar de website van het Haus der Geschichte met een virtuele tentoonstelling over deling en eenwording van Duitsland aan de hand van cartoons http://www.hdg.de/karikatur/view/karikaturen.html.

8. /21 Lichtenvoorde (http://www.slash21.nl)
Veel vakdocenten zullen natuurlijk graag willen weten hoe hun vakcollega's van de /21 scholen, die zonder schoolboeken en met ict hun onderwijs verzorgen, dit voor elkaar krijgen. Het resultaat is bedroevend, want een klik op /21 in de scholenlijst van de inspectie brengt de bezoeker naar de /21  SG Marianum. Maar op de Website van SG Marianum is geen vaklokaal te bekennen.

9. Veurs College Leidschendam (http://www.veurs.nl)
Deze school heeft voor alle klassen en vakken worddocumenten op de website gezet waarin werkwijzers en pta's. In de wekwijzers staat per week aangegeven welke leerstof uit het boek de leerlingen moeten doornemen.

10. Het Calandlyceum in Amsterdam (http://www.hetcalandlyceum.nl).
De vaklokalen van deze school heb ik al uitgebreid besproken op http://www.internetonderwijs.net/artikelen2006/Epsilon/EpsilonCaland.htm. De docenten gebruiken deels Epsilon, een afgeleide elo van Moodle. De klassen zijn niet toegankelijk voor bezoekers. Maar er zijn ook docenten, die hun eigen website gebruiken voor hun eigen leerlingen en die van hun vakcollega's.

Zelfstandige vakpagina's: [buiten Epsilon om]

11. Bonhoeffer college in Enschede, (http://www.bc-enschede.nl)
Zoals bij veel scholen bestaat deze uit maar liefst uit 7 locaties. Om een koppeling vakken te kunnen vinden moet je eerst een locatie kiezen. Ik kies maar de locatie van der Waalslaan omdat dat de enige locatie is met vakken in de statusbalk. Onder vakken vind ik de volgende pagina met verschillende mogelijkheden voor de leerlingen om op zoek te gaan naar iets leerzaams voor een vak.
 

Vakkenpagina
Hoe vind je een link voor een vak?
>> Kijk ook bij de studieplanners  <<
Er zijn drie manieren om iets voor een vak te zoeken: (1) zoeken op vak naar de links die door eigen docenten zijn doorgegeven, (2) zoeken op projectnummer dat je van de docent hebt gekregen, (3) zoeken met zoekmachines     
(1) Zoek op vak

Kies je vak en kijk onder de tabel naar de resultaten:
ne du fa en la gr gs ak ma lb bi na
wi nask sk ec anw vz tn ckv mu lo   te   
algemeen
(naslag en meer)

Je vindt bij veel vakken koppelingen naar de Digitale school zoals bij Geschiedenis

Dit vaklokaal van de Digitale School zal wel bekend zijn bij alle docenten geschiedenis. Er is in dat digitale vaklokaal allerlei lesmateriaal met opdrachten waarbij ict een belangrijke rol speelt.

Duits
De docenten Duits sturen hun leerlingen het land in op stedenbezoek onder het motto alles over Berlijn http://www.berlin.de, alles over Bonn http://www.bonn.de en zo volgen nog de steden Bremen, Frankfurt, Hamburg, Weimar en Munchen met de simpele koppeling: www.stad.de. Wat de leerlingen daar moet gaan doen, heb ik niet kunnen vinden in het vaklokaal Duits. Misschien moeten ze daarvoor eerst naar de bibliotheek http://www.grass-gis.de/bibliotheken/. 
Zo zijn alle vaklokalen te bezoeken, maar ze zijn alle nog in opbouw want erg veel is er nog niet te zien. In het rechter frame staan alleen de vakken Engels, Maatschappijleer en CKV met een eigen website van de docenten van de school.

12. Aloysius College - Den Haag (http://www.aloysius.nl)
In de statusbalk weer de rubriek vakken, waarvan de docenten van de school veel koppelingen hebben gelegd naar websites die ze interessant vinden en die ze ook een omschrijving meegeven. Er staan geen opdrachten bij waarmee de leerlingen blijk moeten geven van hun bezoek iets te hebben geleerd. Vakcollega's die een blik willen slaan in de digitale lokalen van deze school kunnen er gewoon binnenlopen:

Ict in de vakken
Natuurlijk zijn docenten vooral geïnteresseerd in het werk van hun vakcollega's, vooral in dat van de ict-pioniers. Ze vinden die ook in de  vaklokalen van Digischool. Het is dan ook logisch dat de inspecteurs aparte portretten zijn gestart vanuit enkele vaklokalen. Dit alles is te vinden op dit adres http://www.schoolvoorbeelden.nl/ict-schoolportretten/list.php?onderdeel=vakken. Op dit adres hebben de bezoekers de keus uit de volgende vier onderdelen:
 

Hoe interessant al deze onderwerpen ook mogen zijn, als je als docent op zoek bent naar het vak dat je geeft, klik je natuurlijk op de eerste koppeling. Daar vind je de volgende tekst en vakken:

  Laat me zien hoe scholen ICT gebruiken binnen..

 1. ...taal/Nederlands
 2. ...moderne vreemde talen
 3. ...klassieke talen
 4. ...rekenen/wiskunde
 5. ...techniek en natuurwetenschap
 6. ...cultuur en kunst
 7. ...mens en maatschappij
 8. ...zorg en gezondheid
 9. ...economie en handel
 10. ...Informatica/informatiekunde/ICT opleidingen
 11. ...diverse vakken/vakoverstijgend

 Dit is een magere oogst in vergelijking met wat ik aan vakken op de websites van enkele scholen heb gevonden. Maar misschien is dit pas een begin naar het beschrijven van vakinhoudelijk ict-gebruik.

 1. taal/Nederlands
Het klikken op de deze koppeling levert 12 scholen op, maar de teksten onder de muiswijzer verwijzen niet naar het aangekondigde ict gebruik binnen Nederlands. Elke koppeling daaronder brengt me terug naar het betreffende .pdf portret van de school, waarbij de helft basisscholen zijn. Dat betekent dus dat een geïnteresseerde Neerlandicus al de schoolportretten door moet nemen om misschien iets bruikbaars voor zijn leerlingen te vinden.

2. Moderne vreemde talen
Ook hier weer een lijst met scholen in binnen- en buitenland met een korte beschrijving onder de muiswijzer en doorverwijzing naar de schoolportretten.

3. Klassieke talen
In de lijst staat één school het Willem Lodewijk gymnasium in Groningen. Daar heeft de de inspecteur een les Grieks bijgewoond van docent Hans Jongejan. Hij gebruikt de van oorsprong Amerikaanse site Perseus (http://www.perseus.tufts.edu), dat een rijke schat aan Griekse bronteksten biedt, vertalingen, hulp met woorden en grammatica en oefeningen. Voor Latijn gebruikt de docent de Latin-English Dictionary (http://users.erols.com/whitaker/words.htm). Dit is zeker informatie waaraan de vakcollega's van Hans Jongejan iets hebben, als is de verwijzing naar twee bruikbare websites voor klassieke talen iets aan de magere kant.

4. Rekenen/wiskunde
Voornamelijk rekenen op het basisonderwijs en er is geen wiskunde in het voortgezet onderwijs te vinden.

5 tot en met 11
Bij al deze vakken en vakgebieden kan ik niets vinden waarvan ik denk dat de docenten daarop zitten te wachten.

Conclusie
Van de lange scholenlijst vond ik slechts in een handvol vaklokalen onderwerpen die misschien interessant zijn voor vakcollega's van andere scholen en dus het signaleren waard. De meeste docenten van de digitale lokalen leveren koppelingen naar websites. Of hun leerlingen deze websites bezoeken en of deze van dat bezoek terugkeren met informatie die ze daarna als lesmateriaal gaan verwerken, is voor de bezoekers niet te zien. Dit zou misschien de conclusie wettigen dat docenten alleen maar in hun ogen nuttige websites signaleren, zonder de leerlingen een opdracht te geven er aanvullende leerstof te gaan halen en te leren. Zouden ze dat wel doen, dan fungeert de inhoud van zo'n website gewoon als een hoofdstuk uit het leerboek. Zo kunnen veel websites ook samen een leerboek vervangen. De meeste docenten verwijzen echter hun leerlingen nog gewoon naar het leerboek of de daarbij horende website van de uitgever. De apart door de inspectie opgegeven rubriek ict in de vakken levert eigenlijk niets vermeldenswaard op. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de inspectie de genoemde en vakken en vakgebieden apart nog eens heeft opgenomen. Ik  tref er dezelfde schoolportretten aan als in deel 1.

Voor de buitenlandse schoolportretten zie deel 3

omhoog


© John Daniëls