animaux
Omhoog

Leerlingen

Leerlingen die thuis een huisdier hebben, zal dit onderwerp zeker aanspreken. Zij kunnen beginnen met de lijst van meer dan 50 titels van dierverhaaltjes langs te lopen om te kijken of hun eigen huisdier in de lijst voorkomt. Als dat het geval is kunnen ze een gerichte keus maken uit het aanbod. Ze lezen het verhaaltje of de verhaaltjes waarin ze het diersoort van hun eigen huisdier vermoeden, reageren met een e-mail naar de francofone inzender en schrijven tenslotte zelf une histoire d'animaux over hun eigen dier dat ze, na eventuele correctie inzenden.
Kinderen zonder huisdier krijgen de opdracht de verhaaltjes naar diersoort in te delen. Ze vinden dan de bekende woorden zoals: vogels, honden, katten, konijnen, paarden, vissen, hamsters en met behulp van het woordenboek ook de minder bekende dieren zoals: schildpad, rups, haai, fret, witte walvis. Er is ook nog een rubriekje Diversen te maken met namen en één met titels zonder aanknopingspunt zoals: Drôle de zoo, Surprise. Bij een verhaaltje met de titel: Quel animal est-ce? moeten de leerlingen proberen die vraag te beantwoorden.
Het is natuurlijk ook mogelijk de leerlingen op te dragen een verhaaltje te kiezen met een hun onbekend diersoort in de titel en het verhaaltje zo te lezen dat de genoemde kenmerken van het dier ze op het idee brengt te begrijpen om welk dier het gaat. Dit kan ook met titels zonder dier.
Om spreek- en luistervaardigheid te oefenen, kan de leerlingen worden opgedragen om van één van de dieren ook een raadseltje Quel animal est-ce? aan de klas te presenteren. De klas moet dan eerst een lijstje maken met de te stellen vragen en dat vertalen in het Frans.
Als de leerlingen allemaal een verhaaltje hebben uitgekozen en gelezen, kunnen ze reageren. Leerlingen die tegen het houden van huisdieren zijn, kunnen die mening ook kenbaar maken en inzenden.

De rubriek animaux is te vinden door te klikken op animaux. © John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT