divers
Omhoog

Ruim 20 titels met divers articles et autres petites histoires. De meeste zijn uitermate kort, soms slechts enkele zinnen. Dat korte zal de leerlingen wel aanspreken, maar de inzendingen zijn geschreven door heel jonge kinderen waardoor ze ook kinderachtig kunnen overkomen. Toch zijn deze jeugdige ontboezemingen geschikt als lesmateriaal vooral omdat de schrijvers hun e-mailadres vermelden waardoor uw leerlingen kunnen reageren. Omdat de webmaster niet in staat was deze bijdragen onder te brengen bij de andere rubrieken, zijn ze terecht gekomen in de rubriek diversen. Een indeling is daarom niet te maken.
Klik op divers en U krijgt de lijst met verhaaltjes op Internet te zien of kijk, dichter bij huis, bij leerlingen, daar staan ze ook.
Omdat het om niet zo'n groot aantal inzendingen gaat, kunt U de leerlingen opdragen om ze allemaal even te lezen en er een paar uit te kiezen. Voorlezen aan de klas, een reactie sturen aan de auteur, vertalen (waarom niet?), een vervolg schrijven enz. Mogelijkheden genoeg om er iets mee te doen! Dat dit voor leerlingen na 2 jaar Frans, leesbare teksten zijn, blijkt uit enkele voorbeelden:


sujet

Un dinosaure va à l'école

auteur

Anne

date

janvier 1998

Il était une fois, en 1990 un dinosaure qui s’appelait Robert. C’était un robertosaure. Il allait à l’école à la campagne. Il aimait beaucoup les enfants. Mais les enfants avaient peur de lui. Il dit: - Je veux être votre ami. Il est devenu l’ami de l’école.

Kennelijk is dit meisje geschrokken van de gevaarlijke dino's in de film Jurassic Park. Daarom creëert ze haar eigen kindvriendelijke robertosaure  en laat hem de vriend van de school worden. Dit zullen leerlingen na 2 jaar Frans kunnen begrijpen. Ook zouden ze in eenvoudige taal dit meisje kunnen vragen haar robertosaure te beschrijven. Is hij groot? Klein? Lijkt hij op een echte dino? Heeft ze de film gezien? Vond ze hem eng? De overige vragen moeten ze dan zelf bedenken. ( nu in juli 2003 zal dit meisje misschien niet meer weten dat ze dit verhaaltje 5 jaar geleden heeft geschreven).

4. La loi de Murphy

Een serieuze schrijfster is Nancy die als een echte lerares de wet van Murphy behandelt. Ze geeft zelfs nog 2 links voor meer informatie. Toch wel aardig om de leerlingen op informatie uit te sturen en zelf ook voorbeelden van deze wet te laten bedenken en aan Nancy te sturen. 


sujet

La loi de Murphy

auteur

Nancy

 

octobre 1996

La loi de Murphy se résume tout simplement en ces quelques mots: "Si quelque chose peut aller de travers, le phénomène se produira." 
Vous savez, l'histoire de la tranche de pain qui tombe toujours sur le côté de la garniture? C'est une des nombreuses lois de Murphy. 
Tout ce que je peux vous dire d'autre, c'est de sourire...car demain, cela risque d'être pire!!!

5. L'amour

Leerlingen die mogen kiezen uit deze lijst en op zoek gaan naar iets bekends, zullen ongetwijfeld opteren voor nummer 5: l'amour.  De schrijfster vraagt reacties van leeftijdgenoten die, zoals zij, het probleem hebben van een onbeantwoorde liefde. Hier kunnen de leerlingen vrijelijk op reageren.

17. L'arbre de l'amour et de l'amitié.

Verhaaltje geschreven door Clara, een meisje dat op bestelling sprookjes schrijft. Je hoeft alleen maar het onderwerp aan te geven en ze gaat aan het werk. Ze biedt mogelijkheden om haar verhaaltje te illustreren. Wat is dan mooier om dit verhaaltje te laten circuleren onder de leerlingen en er een tekening bij te laten maken? 
De mooiste wordt gescand en naar de auteur gestuurd.

18 en 19

De nummers 18 en 19 zullen wel niet gekozen worden vanwege de onbekende woorden in de titel. Dat is misschien juist een reden om aan een leerling te vragen die verhaaltjes op te halen, ze te lezen en proberen te achterhalen wat die woorden betekenen.

Conclusie

Er staan in de verhaaltjes natuurlijk onbekende woorden. Als je bij verhaaltje 17 niet weet wat een écureuil is, kun je er ook geen tekening bij maken. Een woordenboek moet dan uitkomst bieden. 
Alle verhaaltjes spelen zich af in de imaginaire wereld van jonge kinderen. Mochten leerlingen aan het eind van de basisvorming zich negatief over de inhoud ervan uitlaten, geef ze dan de opdracht het betreffende verhaaltje te vertalen en voor te lezen aan hun jongere zusje of broertje van een jaar of acht, als ze die hebben. Dat helpt.
Het is mogelijk dat de lijst met diversen intussen is aangevuld of veranderd. Dan kloppen de bovenstaande nummers ook niet meer. Dit is te controleren door te klikken op divers. De opdrachten voor de leerlingen vindt U onder leerlingen.


 © John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT