LTM-8-2004
 
terug

Docenten aan het werk 4

Jean-Pierre Palasse is docent ict aan het IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Bourgogne) in Dijon en webmaster van de website van deze lerarenopleiding, die samenwerkt met opleidingen in Spanje en Bulgarije. Hij heeft templates (modellen) ontworpen waarmee je interactieve oefeningen kunt maken. Dat kan voor alle talen. De voorbeelden, die Palasse geeft zijn bestemd voor het onderwijs Engels en Frans. Zijn website heeft versies voor Frans, Engels en Spaans. De interfaces kan hij gratis leveren in alle talen van de landen, waar zijn modellen voor het mvto worden gebruikt. Eerdere afleveringen van deze serie verschenen in LTM 4, 6, 7 /2004.

Projet ‘Raw carrots’, des vitamines pédagogiques
http://comenius.fc-tic.net/Fr/GePrCrPa.htm

Onder deze titel heeft Jan-Pierre Palasse een aantal templates ontwikkeld waarmee docenten interactieve oefeningen kunnen maken, die ze via het web kunnen verspreiden. De leerlingen kunnen dan putten uit een on-line database met webpagina's. Nu is dat niet nieuw. Er zijn tientallen auteurprogramma's, die hetzelfde beogen. Hot Potatoes is daarvan in ons land misschien wel één van de bekendste. De meeste programma's, zoals HotPot, beperken zich in hun mogelijkheden tot multiple-choice, goed/fout-vragen, puzzles, invuloefeningen en korte antwoorden. Ze leveren ook feedback en hints.
De modellen van Raw carrots bieden veel meer variatie. Zo zijn er modellen voor schrijfvaardigheid met vrije expressie aan de hand van plaatjes. Maar je kunt ook de leerlingen aan de hand van een serie argumenten een debat laten voorbereiden. Bij elke oefening hebben de leerlingen de beschikking over een werkblad, waarop ze de opdrachten uitvoeren. Ze kunnen hun ingevulde werkbladen printen of per e-mail aan hun docent zenden.
Geïnteresseerde bezoekers van deze website kunnen alle oefeningen downloaden of on-line bekijken. Wie dat wil, kan zelf in de templates oefeningen maken. Die mag je op niet-commerciële basis voor het eigen onderwijs gebruiken.

De oefeningen
Alle oefeningen staan met een korte beschrijving gerubriceerd naar leerdoel. Ik heb er een stel gemaakt en geconstateerd dat de ontwerper van deze oefeningen meer beoogt dan alleen maar wat oefeningen in grammatica of vocabulaire, waar er al zoveel van zijn. De templates en de door mij uitgevoerde opdrachten zijn hier te vinden.

Right/Wrong/Justify
In een voorbeeldoefening van Palasse, staat in het bovenste schermdeel een tekst met als titel: Hamburger et saucisse. De leerlingen beantwoorden 14 vragen hierover van het type: vrai/faux. Ze krijgen even snel in een popup schermpje te zien of hun antwoord goed of fout is. Maar dan zijn ze er nog niet. Zoals op de afbeelding is te zien, staat rechts een leeg vak voor de justification. Of de leerlingen nu het goede of foute antwoord hebben gegeven, in beide gevallen moeten ze in dat vak iets schrijven ten aanzien van het goede antwoord. De zin, die er nu staat, heb ik getypt.  

Affirmation

 

Justification

Vrai
Faux
 

Wanneer de leerlingen alle vragen beantwoord hebben en steeds keurig iets geschreven hebben in het rechter vak, dan vullen ze onderaan hun naam in en klikken op de knop evaluation. Ze krijgen dan een overzicht van alle goed en fout beantwoorde vragen en een cijfer. Wat ze in het vak justification hebben getypt staat er ook bij onder de zin: Je propose cette correction. Tenslotte kunnen ze deze evaluatie opslaan, printen of versturen aan hun docent. Die zou er verstandig aan doen om aan de hand van de evaluatieformulieren de leerlingen even iets over de tekst te laten vertellen. Zo komen ook spreek- en luistervaardigheid nog even aan bod.

Elève : John Daniëls
      
Vendredi 22 Octobre 2004

Evaluation de 'Saucisses et hamburgers'

(Votre note : 15.7 /20)


 

Item 1
Vous avez raison : Les origines du hamburger remontent à la période médiévale.
Je propose cette correction :
Je suis stupide, moi. Dans le texte je peux lire qu'il s'agissait d'une habitude médiévale de faire la cuisine.

Item 2
Il faut reprendre ce test:
A l'origine, seulement les steaks de qualité supérieure étaient utilisés pour les steaks 'tartare'
A l'origine, seulement les steaks de qualité inférieure étaient utilisés pour les steaks 'tartare'.
Je propose cette correction :
Oui, surtout la viande peu tendre.

Item 3
C'est pertinent : Lorsque les steaks tatares furent introduits en Allemagne, des épices étaient ajoutées à la viande.
Je propose cette correction:
Oui, naturellement. C'est ce que nous faisons aussi.

Item 4
Il faut reprendre ce test:
A l'époque, les steaks étaient seulement mangés saignants
A l'époque, les steaks étaient mangés cuits ou crus.
Je propose cette correction:
Oui, c'est écrit dans le texte.

Item 5
C'est bien correct : Hamburg en Allemagne est à l'origine du mot 'hamburger'.
Je propose cette correction :
Hambours est une ville en Allemagne.

Item 6
Très bonne réponse : C'est étrange, mais c'est un ancêtre de John F. Kennedy qui a mangé le premier hamburger.
Je propose cette correction:
Oui, il aimait beaucoup tout ce qui venait de l'Allemagne.

Item 7
Vous avez vu juste : Le docteur. J.H. Salisbury était un médecin de rue et aussi un fin cuisinier.
Je propose cette correction:
C'est une bonnen combinaison.

Item 8
Vous avez raison : Le docteur. J.H. Salisbury était concerné par les problèmes de bonne digestion chez ses clients.
Je propose cette correction:
Non, je ne crois pas ça!.

Item 9
Vous avez raison : Les hamburgers furent à l'origine importés en Amérique depuis l'Allemagne dans les années 1880.
Je propose cette correction:
Pourquoi pas, c'est dans le texte.

Item 10
C'est pertinent : Le 'hot dog' était déjà une saucisse populaire au temps des Romains.
Je propose cette correction:
Oui, vous pourriez lire ça chez Astérix et Obelisk.

Item 11
C'est pertinent : L'intestin des animaux est utilisé comme enveloppe pour la chair de la saucisse.
Je propose cette correction:
Je ne sais pas.

Item 12
Excellent choix! L'église catholique considérait que manger des 'hot dogs' vous conduirait directement en enfer.
Je propose cette correction:
Ça c'est impossible.

Item 13
Très bonne réponse : La saucisse de Francfort a une forme un peu courbe.
Je propose cette correction :
C'est pour la manger plus facilement.

Item 14
Il faut reprendre ce test:
Chaque année, 16.5 millions de 'chiens chauds' sont dévorés aux USA
Chaque année, 16.5 millards de 'hot dogs' sont mangés aux USA.
Je propose cette correction:
Non il ya plus.

Les monuments de Paris
Perfecte oefening in taalproductie. De leerlingen zien vragen. Als ze de muiswijzer op het oogje plaatsen, zien ze een foto van het betreffende monument en wat gegevens daarover. In het vakje Donnez ici d'autres détails typen ze wat ze hebben onthouden van het betreffende tekstje. Voor controle hoeven ze alleen maar weer even de muiswijzer op het oogje te zetten. Het aardige hierbij is dat, als ze typen, de tekst onder het oogje is verdwenen. Dit heeft tot gevolg, dat de leerlingen meteen ook de tekst moeten inprenten.

Quel est le monument de Paris le plus visité par les touristes ?

 

 

Quel est le nom de ce grand édifice religieux ?

 

 

Fill-in-the-blank
Dit is ook een bekend soort opdracht. Maar de auteur geeft hierbij een uitgebreide feedback. Hij verbetert de gemaakte fouten, geeft een cijfer, vermeld hoe lang je er over deed en geeft aanwijzingen hoe je de gemaakte fouten kunt vermijden.

Student : John Daniëls

Number of correct answers: 7/12 Your mark : 11.7 /20

Computer's comment :
A new effort is required !
 

Here's a view of your errors:

2 didn't have

 haven't

4 didn't exist

 don't exist

9 didn't travel

 don't travel

11 went

 was gone

12 came

 did come

This exercise was done on Tuesday July 13th, 2004: it started at 9:27 and was completed in 3 mn.
You are supposed to introduce verbs using the preterit. Remember: if the verb is irregular, you must know it, but if it is regular, just add 'ed' to it, except if the form is negative when you use 'didn't'. Amazing! ... how quickly you did that! You can save this page with a right click/View Source/Save as/Select the folder.

Click/Drag/Reorganize
Ook dit is een bekende oefening. De leerlingen slepen losse door elkaar geplaatste zinsdelen naar het rechter tekstvak. Daar moeten ze die in de goede volgorde zetten. Maar dan zijn ze niet klaar. Onder het tekstvak staat een lege ruimte waarin ze met eigen woorden de tekst moeten herschrijven. Het resultaat daarvan komt dan op het werkblad te staan. Op de meeste werkbladen is ruimte gereserveerd voor uit de database van Palasse te halen afbeeldingen, maar de leerlingen kunnen deze zelf ook van internet downloaden.

Phrase it
Dit is een automatische zinnenbouwer verbonden met een fotoalbum. De leerlingen vragen de computer om grammaticaal correcte zinnen te produceren, waarbij ze zelf de beste bij de afbeelding passende aanklikken en naar de daarvoor bestemde ruimte slepen. De meest interessante oefening daarvan is phrase it multimedia for the classroom.  

Arguments
Deze template levert een werkruimte waar leerlingen uit een database eerst allerlei argumenten over een onderwerp moeten kiezen. Hun keus vormt het uitgangspunt voor een presentatie in de klas eventueel gevolgd door een discussie. Het franstalige voorbeeld van de auteur gaat over het milieu. De leerlingen kiezen eerst de in hun ogen beste manieren om het milieu te verbeteren. Dan krijgen ze de opdracht om op het werkblad hun ideeën verder uit te werken. Dat werkblad vormt de basis voor een mondeling exposé, gevolgd door een discussie in de klas.  

Parlons français en classe
Simpele oefening voor het oefenen van spreekvaardigheid van zelf voorbereide tekstjes.
Replacez oralement les 9 mots manquants dans ce texte: 

supermarchés de courses souvent des pas traditionnels mais ville

Les gens d'ici font _________ leurs _________ dans les _______________ qui vendent

____ milliers ____ produits, ____ les marchés _______________ n'ont ____ disparus au centre ________.
 

Exprimez avec d'autres mots ces mêmes idées.
Dit is dan ook weer zo’n voorbeeld waarbij een simpel invuloefeningetje met gegeven woorden niet het leerdoel is, maar slechts het uitgangspunt om iets zinnigs te kunnen zeggen over de supermarkten, die in de stadscentra de traditionele markten wel of niet letterlijk de markt uit prijzen. 

Bank image for the classroom  
Wie de beschikking heeft over een beamer en een computer in de klas, kan allerlei afbeeldingen met tekst laten zien voor de oefening van spreekvaardigheid. Maar de leerlingen kunnen hiervoor natuurlijk ook gewoon het bijhorende werkblad gebruiken. Palasse noemt het: Apprendre le français par l'image. 

Zich voorstellen
Voor het aanvangsonderwijs heeft Jean-Pierre Palasse een formulier ontwikkeld waarmee leerlingen kunnen leren zich voor te stellen. Na invulling en afdrukken, kunnen ze het per e-mail verzenden of, zoals de auteur suggereert, mondeling in de klas presenteren.
Apprendre à se présenter.
Complétez cette fiche, imprimez la et présentez la oralement à vos camarades  

Votre prénom
Votre nom
Votre âge (chiffre)
Votre description physique

 

Lieu d'habitation
Votre famille un père
une mère
aucun frère et soeur
un frère
2 frères
3 frères
une soeur
2 soeurs
3 soeurs
Votre matière préférée les maths l'histoire la géographie la biologie.
l'anglais le français l'éducation physique les arts plastiques.
Votre meilleur copain
Votre meilleure copine
copain :     copine :
Vos loisirs Regarder la télé
Jouer au gameboy
Lire des BD
Lire Harry Potter
Faire de l'ordinateur
Jouer aux cartes
Chanter
Jouer d'un instrument de musique
Faire du sport
Vous aimez Les chiens
Les chats
Les poules
Le chocolat
Le ketchup
La soupe de poisson
Les souris

Les serpents
La musique hip hop
La musique classique
Le jazz

Les films de science-fiction
Vous détestez le plus les films d'horreur les films de karaté les dessins animés les films d'amour.
Votre couleur préférée Votre animal préféré
Quel est votre rêve?
 

Mon image : :        

Ik heb Jean Pierre Palasse gevraagd naar websites van collega's, die al lesmateriaal in Raw Carrots hebben geplaatst. Hij stuurde me het lesmateriaal van een docent in Martinique. Het bestaat uit allerlei verbodsborden waarmee leerlingen aan de slag moeten. Het uiteindelijke leerdoel is dat ze er op het werkblad hun mening over geven http://perso.wanadoo.fr/absolutenglish-972/notes/prohibition/page.htm

Aanbevelingen
Met de templates van Jean-Pierre Palasse is het mogelijk om voor alle vaardigheden lesmateriaal te ontwikkelen. Dit zullen docenten zeker niet op grote schaal gaan doen. Ze moeten eerst teksten of afbeeldingen zoeken, daar opdrachten bij bedenken en dit alles tenslotte plaatsen in één van de templates van Palasse. Vervolgens moeten ze dan ook nog een domein op internet hebben, waar ze het lesmateriaal kunnen plaatsen en waarvandaan de leerlingen het kunnen ophalen. Het is nogal wat werk! Dat kun je niet aan docenten met een volle weektaak vragen. Aan wie dan wel? Palasse is verbonden aan de lerarenopleiding van een Frans universitair instituut. Ik neem aan dat het ontwikkelen van templates en het daarin plaatsen van voorbeelden van bruikbaar lesmateriaal, onderdeel is van zijn betaalde werkzaamheden. Daarom is het gebruik door derden voor niet-commerciële doeleinden ook gratis. Tot nu toe heeft hij slechts één docent bereid gevonden om een les in één van de modellen te ontwikkelen. Dit is te weinig om leerlingen mee aan het werk te zetten. In Nederland zijn talendocenten, die zich bezighouden met het ontwikkelen van web- of talenquests vaak voor een deel of geheel in dienst van instituten als CPS of SLO. Deze instanties zouden ook docenten kunnen aantrekken die de modellen van Jean-Pierre Palasse gaan vullen. Hij heeft zich bereid getoond om een Nederlandstalige interface te maken, als een Nederlander bereid is een veertigtal Franstalige woorden en uitdrukkingen, zoals Cliquez ici te vertalen. Het zou jammer zijn als het Nederlandse onderwijs verstoken zou blijven van dit in uitstekende modellen te plaatsen lesmateriaal dat gratis van het internet is te downloaden.


© John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT